Nieuws voor Nederland over het Coronavirus.

Donderdag 2 februari 2023.

Vandaag heb ik (voorlopig) het laatst de staatjes van 20 landen bijgewerkt. Al maanden dalen in alle 20 landen de cijfers geleidelijk. Met uitzondering van China, maar de nieuwe rapportages zijn inderdaad fris verhoogd, maar onregelmatig. In andere landen is de Chinese besmettingsinvloed nog altijd niet te merken, dus ik veronderstel dat dat ook niet meer gaat gebeuren. De laatste uitzondering betreft Rusland. Daar zie ik vooral de laatste week de cijfers wel duidelijk oplopen, al is dat niet dramatisch. Ik blijf het nieuws zoals altijd wel volgen, en als er toch nog een nieuwe opleving komt in meerdere landen, dan zal ik dat eerst in mijn blog, en later ook op deze pagina vermelden.

Maandag 3 januari 2023.

Inmiddels begint de mist uit China enigszins op te trekken. Weliswaar zijn er daar nu ook miljoenen besmettingen vastgesteld, en zijn er volgens hun eigen opgaven nu in de tienduizenden doden. Hoe betrouwbaar die cijfers zijn, die anders dan eerder – slechts af en toe worden verstrekt, en daarom had en heb ik er vertrouwen in dat in andere landen, met veel verkeer met China, nu ook de besmettingscijfers wel zouden gaan oplopen. Maar dat is nu juist niet gebeurd. Zelfs integendeel: in vrijwel alle landen daalden de cijfers verder. Volgens Johns Hopkins / NYT, zijn alleen de landen Japan, Taiwan en Zuid-Korea nog (bijna) zwart gekleurd, en dat waren er enkele weken geleden nog heel wat meer. In Europa zijn nu alle landen heel licht gekleurd. Dus naar de stand van vandaag houd ik het erop dat de pandemie nu wel zo ongeveer voorbij is. Zelfs in Duitsland, waar nu nog alleen in het regionale treinverkeer een mondkapje verplicht is, wordt deze maatregel, per Bundesland verschillend uiteraard, op 1 of 2 februari 2023 afgeschaft, waarmee op ons continent dan alle beperkingen voorbij zijn. Met wat we nu weten stop ik ook het bijhouden van deze gegevens per 2 of 3 februari 2023. Als er reden is om toch weer daarmee verder te gaan, meld ik het hier. Zo niet, dan stopt hier deze rapportage.

Donderdag 29 december 2022.

We komen toch weer in een nieuwe besmettingsfase, is mijn analyse. Dit is een belangrijke bijdrage, want mijn verwachting is nu een stuk somberder dan hij in vele maanden was. Dat is het gevolg van de recente ontwikkelingen in China. China is – zoals bekend – het land met de meeste inwoners van de wereld, plm 1,4 miljard. Daar zijn sinds zeker 23 december, of nog iets eerder, alle testen gestopt en zijn (vrijwel) alle maatregelen opgeheven. Dat is daarom zo belangrijk omdat China, waar het virus als eerste uitbrak, tot nu toe de strengste maatregelen van de hele wereld had, waardoor het aantal besmettingen, zieken en doden, de laagste van de hele wereld waren. De Chinese bevolking was daardoor slechts voor een heel kleine percentage immuun voor het virus geworden. Nu slaat het virus daar dus al een dag of acht tot tien onbeperkt om zich heen, en wordt het inmiddels ook op grote schaal geëxporteerd. Gisteren was in Milaan van alle aldaar aangekomen Chinezen, de helft besmet met het virus. Daarom heeft Italië als een van de eerste landen het testen voor aankomenden uit China weer verplicht gesteld. En dat is uiteraard nog maar het begin, want de instromers uit andere landen zullen nu ook weer in toenemende mate besmet zijn. Het virus gaat dus opnieuw de wereld over, met vooral een groeiende mogelijkheid voor een nieuwe variant (of varianten). En wat doet Nederland? Antwoord: helemaal niets. Nederland stuurt immers niet op besmettingscijfers, en heeft dat ook nooit gedaan. Nederland gaat pas reageren als de bezettingscijfers van de ziekenhuizen weer uit de hand gaan lopen.

Ook van de nieuwe Chinese uitbraak weten we nog weinig. Er gaat immers een dag of tien voorbij voordat hogere besmettingscijfers tot meer ziekenhuisopnames en daarna tot meer doden gaan leiden. Zonder betrouwbare besmettingscijfers is het dus wachten totdat het hier in de ziekenhuizen weer uit de hand gaat lopen. Nederland heeft nu ook een eersteklas excuus om de grenzen te sluiten, wat een meerderheid van de bevolking ook wil. Maar zal die mogelijkheid niet gebruiken. Als gevolg van zowel fout beleid als gebrek aan moed. Andere Europese landen gingen ons al voor, maar de Nederlandse beleidsmakers bijven zoals zo vaak, collectief op de handen zitten, totdat het gierend uit de hand loopt. Ik ben somber.

Zaterdag 3 december 2022.

Hier volgt weer eens een gedetailleerde update van de ontwikkeling van het COVID-19- virus, per land, op basis van de door mij nog altijd dagelijks bijgehouden cijfers van besmettingen en doden. De algehele tendens is dat de pandemie nu in de meeste landen een soort stabiele status quo heeft bereikt. De aantallen besmettingen zijn doorgaans al zeker een maand ongeveer hetzelfde en maar in weinig landen is er een verdere toe- of afname te zien. Alleen het besmettingsniveau blijft bij de landen onderling flinke verschillen geven. Ook wordt in nogal wat landen niet meer dagelijkse gerapporteerd. Dat gaat nu of onregelmatig, of bijvoorbeeld eens per week of per veertien dagen. Daar is ook weer een uitzondering op, en dat is het Verenigd Koninkrijk, waar vandaag voor de 16e opeenvolgende dag geen nieuwe gegevens zijn gemeld.

Per land:

In willekeurige volgorde: 1. Nederland: het beeld blijft: chaos. Er is nog altijd geen enkele chocola van de gegevens te maken. Nederland stuurt al zeer geruime tijd dan ook op ziekenhuisbezetting en niet meer op besmettingen en doden. 2. Italië: de situatie is er gestabiliseerd maar op een relatief hoog niveau. 3. Spanje: stabiel, maar op een vrij laag niveau. 4. de V.S.: de gegevens worden rommelig bijgehouden. Dat heeft er vast mee te maken dat staten en zelfs counties een eigen beleid kunnen voeren. Grove schatting: stabiel maar op een nog te hoog niveau. 5. Duitsland: stabiel, maar aan de hoge kant. 6. Frankrijk: stabiel maar duidelijk te hoog. 7. Zuid-Korea: stabiel maar veel te hoog. 8. Het V.K.: al 16 dagen zijn er geen nieuwe cijfers gepubliceerd, maar van wat we wel weten is het besmettingsniveau in het V.K. (veel) te hoog. 9. België: stabiel maar aan de lage kant. 10. Tsjechië: de registratie maakt zeer vreemde sprongen, maar valt het wellicht – door de oogharen bekeken – wel mee. 11. Oostenrijk: stabiel op een ‘acceptabel’ niveau. 12. Zweden: stabiel, op een vrij laag niveau. 13. Denemarken: duidelijk groeiend, maar het niveau is nog laag. 14. Noorwegen, stabiel op een zeer laag niveau. Noorwegen is de beste leerling uit mijn ‘klas’. 15. Rusland: niveau is laag en stabiel, maar al vaker heb ik vastgesteld dat de Russische opgaven niet altijd logisch en betrouwbaar (lijken te) zijn. 16. China: vooral de laatste weken is het aantal besmettingen duidelijk gestegen, maar het niveau is nog altijd bijzonder laag. 17. Griekenland: stabiel op een te hoog niveau.

Donderdag 27 oktober 2022.

Sommigen meldden sinds gisteren dat de ‘herfstgolf’ van het coronavirus alweer voorbij zou zijn. En na het bijwerken van vanmorgen deel ik die mening. Sterker nog, ik vermoed dat de hele coranapandemie op de terugweg is. De hardnekkigste gebieden liggen vooral nog in Europa, maar ook in Europa lopen de aantallen besmettingen nu terug. Er zou in principe nog een nieuwe variant kunnen komen, maar daar heb ik nog geen begin van gehoord of gezien.

Zaterdag 22 oktober 2022.

Toch maar weer even een tussenstand. Wereldwijd gaat het aantal besmettingen nog altijd terug, al vertraagt het tempo nu bijna elke dag. Van -25% per tijdseenheid, naar vanmorgen -5% per dezelfde tijdseenheid. Per werelddeel zijn er wel grote verschillen. De zwarte kleur voor landen, waarvan Johns Hopkins/New York Times gebruik maken, geldt buiten Europa alleen nog voor Taiwan en Nieuw-Zeeland. In Afrika, Zuid-Amerika en grote delen van Azië is de Covid-pandemie bijna uitgestorven. In Europa is de zwarte kleur, nog altijd beschikbaar voor Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Slovenië en Griekenland. Maar ook Italië en Zwitserland zijn nog knap donker. Nederland en België kleuren dan een heel stuk lichter, maar dat zou wel eens onwaar kunnen zijn, gegeven de chaotische manier waarop in die landen de besmettingen (niet) worden geregistreerd. Zelfs het RIVM doet daar nog altijd geen mededelingen over, want Nederland is overgegaan op meldingen van het aantal ziekenhuisopnames. In de rest van Europa lijkt ook wel het ergste voorbij. Een ontwikkeling van de laatste paar dagen is dat ook de besmettingen in Duitsland en Frankrijk nu toch ook weer wat aan het inzakken zijn, al zijn de aantallen nog altijd bijzonder hoog. Heel misschien hebben we de herfstgolf dus alweer gehad. Al zal dat in de ziekenhuisopnames (zoals Nederland thans telt) nog niet te zien zijn. Dus volgende week om deze tijd, zou er wel eens in Nederland het sein ‘brand meester’ kunnen komen. Maar verrassingen zijn er steeds weer geweest, dus die zijn ook deze keer bepaald nog niet uitgesloten.

Donderdag 13 oktober 2022.

De stijging in Nederland, voor zover daar iets zinnigs over te vertellen valt, van het aantal besmettingen zet nog niet door. Dat is ook het geval in België, waar, net als in Nederland, ook niemand geïnteresseerd lijkt in de het aantal besmettingen: ook daar chaos volop. In Duitsland en zelfs in iets mindere mate ook Frankrijk worden die zaken wel serieuzer aangepakt. En daar zie je inderdaad al enkele weken, de besmettingen fors toenemen. Een veelvoud van vier weken geleden en de stijging gaat tot en met vandaag daar onverdroten voort. Het is wachten op nieuwe maatregelen, vooral dan als eerste in Duitsland. Dat kan volgens mij niet meer lang uitblijven: mondkapjesplicht, inentingen, en wie weet nog wel meer. Daarna kan Nederland niet achterblijven, is mijn inschatting.

Donderdag 29 september 2022.

En inderdaad meldde het RIVM dat de najaarsgolf van COVID inderdaad lijkt te zijn begonnen. Dat baseert het RIVM dan op de toename van het aantal patiënten in de ziekenhuizen, waarvan ook exacte aantallen werden genoemd. “Maar ook het aantal besmettingen neemt toe”, zonder dat gemeld werd met hoeveel dan. En geen journalist vroeg het ook. Ik was nu juist nieuwsgierig naar de groei van het aantal besmettingen, aangezien van de dagelijkse rapportage van het RIVM daarover geen enkele chocola valt te maken. Chaos zover het oog reikt. Het hele registratiesysteem lijkt compleet te zijn ingestort. Het is dus een redenatie uit het ongerijmde: als het aantal ziekenhuispatiënten met COVID toeneemt, dan moet het aantal besmettingen ook zijn toegenomen. En geen journalist of Kamerlid interesseert het ook echt, want niemand vraagt iets.

Zondag 25 september 2022.

De laatste week is in vrijwel alle landen van Europa het aantal dagelijkse besmettingen duidelijk aan het toenemen, en dat zal dan de start zijn van door epidemiologen al jaren geleden voorspelde opleving vanaf de herfst. Er is nog niets erg verontrustends in zicht. In Nederland zijn de cijfers nog altijd een complete chaos. Het is mij een raadsel hoe wetenschappers, laat staan politici, hier nog iets zinnigs over kunnen zeggen.

Dinsdag 12 september 2022.

Van de start van deze maand is de dagelijkse Nederlandse opgave van het aantal coronabesmettingen vervallen in totale chaos. Er zijn in 12 dagen zulke bizarre schommelingen geweest dat volgens mij niemand hier nog een touw aan kan vastknopen. Nu eens zijn er ten opzichte van de vorige dag meer dan 700.000 besmettingen minder te melden, dan weer wordt het enkele dagen later gevolgd door een nog groter aantal besmettingen meer. De laatste vier dagen is het aantal dagelijkse besmettingen zelfs nul en dat is uiteraard ook niet waar. De registratie is in Nederland al vanaf de start van de epidemie een rommeltje, om het maar eens vriendelijk het zeggen. Het toen bestaande computersysteem en de software waren absoluut niet berekend op wat er zou volgen en is tot op heden nog niet aangepast. Geen journalist en geen kamerlid die het ooit is opgevallen. Journalisten en kamerleden zijn namelijk mensen die goed zijn met woorden en zijn doorgaans niet sterk in de beoordeling van getallen. Maar wat er nu aan de hand is tart elke beschrijving. Ik krijg het gevoel dat de autoriteiten eerst een kleuterklas op de cijfers hebben losgelaten en dat dat zo’n chaos werd dat ze de melding van het aantal besmettingen verder maar helemaal hebben weggelaten.

Vrijdag 2 september 2022.

Het is weer tijd voor een update van deze rubriek. De pandemie is sinds de vroege melding verder afgenomen. Van de twintig landen waarvan ik het nog altijd elke dag bijhoud, heeft Zuid-Korea de groei in het aantal besmettingen nog het langst volgehouden. Maar ook in Zuid-Korea is de pandemie nu op zijn retour. Hoewel het heel geleidelijk nu overal terugloopt, zijn er naar mijn mening nog altijd te veel landen waar het aantal besmettingen per dag nog altijd veel te hoog is, zoals in Duitsland, Frankrijk, Griekenland en de V.S. En uiteraard ook nog Zuid-Korea. Wel is een duidelijke tendens dat steeds meer landen niet meer een dagelijkse opgave doen. In en kort na het weekend zijn ze het inmiddels bijna allemaal. Ik wil het zelf nog wel zoveel mogelijk dagelijks blijven bijhouden, maar overweeg wel om het bijhouden terug te brengen tot eenmaal of tweemaal per week. De grootste kanshebbers zijn dan woensdag en donderdag, omdat dan de meeste landen nog rapporteren.

Zaterdag 30 juli 2022.

Het is nu toch wel duidelijk aan het worden, zeker in de laatste week, dat de COVID-pandemie in vrijwel heel Europa op zijn retour is. Zeker ook in Nederland. Ik maak nog een voorbehoud voor het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Griekenland en België, omdat deze landen hun cijfers zo slecht bijhouden, maar ik vermoed dat ook daar de pandemie over zijn hoogtepunt heen is. Er zijn in bijna elk Europees land nog altijd duizenden tot tienduizenden besmettingen per land per dag, dus de pandemie is echt nog niet voorbij. In het huidige tempo van teruggang kan het zelfs nog maanden duren. Ik ga dus zelf nog niet op vakantie. Mij nog te link. En ik blijf het voorlopig ook nog dagelijks bijhouden.

Woensdag 6 juli 2022.

Weer vrij snel een nieuwe analyse van mij, omdat op woensdagmorgen de niet gerapporteerde weekendcijfers bij de meeste landen weer zijn ingelopen en het beeld dus wat duidelijker en vergelijkbaarder is. Als ik dan mijn scores (in voormalige panelscores, zie www.invictusbv.nl ) indeel in – – , -, +/- , + en ++ , dan valt als eerste op dat ik geen enkel land van de 20 waarvan ik het bijhoud, een + of een + + geef. Er zijn wel enkele landen die vrij laag scoren, hetgeen uiteraard ook zeer positief is, zoals Noorwegen en Tsjechië, maar daar is het beeld stabiel: +/-. De andere tamelijk stabiele landen, maar met een duidelijk hogere score, zijn Spanje, Denemarken en Israel, die ik alle een +/- geef, met een aarzeling bij Spanje omdat dit land ook erg onregelmatig rapporteert.

Een enkele min (het gaat duidelijk achteruit, maar niet heel sterk) gaat naar Nederland en Duitsland.

Een dubbele min (de besmettingscijfers lopen scherp op) gaat van mij dan naar Italië, Griekenland, de V.S. en Frankrijk.

Tenslotte is er dan nog de categorie van landen waarbij ik met de beste wil van de wereld geen chocola van hun cijfers kan maken, omdat ze veel te onregelmatig en/of met te gekke schokken omhoog en omlaag rapporteren: het Verenigd Koninkrijk, Zweden, China en België.

De conclusie is voorlopig dat de coronapandemie echt nog niet voorbij is. En dat er niet erg veel hoeft te gebeuren, totdat er in landen weer opnieuw maatregelen moeten worden getroffen. Ik vrees echter dat landen dat over de vakantieperiode willen heentillen, omdat – zeker in de knoflooklanden – het toerisme een zeer grote bron van inkomsten is en men niet de eigen glazen wil ingooien. Zeker niet als eerste. Als dat maar goed gaat.

Maandag 4 juli 2022.

De ontwikkeling van de laatste weken is dat het eigenlijk overal met het aantal besmettingen de verkeerde kant opgaat. Er is vrijwel overal een duidelijke groei gaande, maar nog nergens rijst het al flink de pan uit. Dat kan een kwestie van tijd zijn. In het najaar zou dan er dan weer een nieuwe golf kunnen zijn, maar hij is in feite al heel geleidelijk begonnen. Tegelijk is er een tendens gaande dat veel landen het niet meer zo nauw nemen met de registratie. Van de twintig landen waarvan ik het bijhoud, zijn er elf die in het weekend en meteen daarna niets meer rapporteren. Inmiddels ook Nederland. Dit naast de landen die wel rapporteren, maar overduidelijk slechts met een deel van de besmettingen. De V.S. is bij die laatste categorie hiermee koploper, omdat ze daar per staat rapporteren. Zo kan het aantal besmettingen daar van dag op dag variëren van 200.000 naar 5.000 besmettingen en weer terug. Duidelijk is dat bij de lage aantallen de meeste staten niets rapporteren. Daar kan niemand beleid voor bedenken of een ontwikkeling voorspellen. Van de trouwe landen meld ik met ere Italië, Zuid-Korea, Noorwegen, India, Griekenland en Israel. Die rapporteren dagelijks met slechts geringe of geen afwijking in het weekend. Ook Rusland meldt dagelijks en daar is zelfs helemaal geen weekendinvloed zichtbaar. De ontwikkeling van de pandemie in Rusland is zo gelijkmatig, dat het waarschijnlijk niets met de werkelijkheid van doen heeft: het zijn politieke cijfers, die gemakkelijk een dag vooruit te voorspellen zijn.

Maandag 20 juni 2022.

Vanmorgen, op de dag na het weekend, viel het me nog meer op dan anders, dat steeds meer landen op maandag hun besmettingscijfers niet meer vernieuwen. Verse cijfers komen pas weer op dinsdag of zelfs woensdag. Vanmorgen kwam ik voor het eerst voorbij de helft van de twintig, die geen nieuwe cijfers hadden. Ook bijvoorbeeld Nederland niet. Het is toch al lastig, met de vele onregelmatigheden in de rapportages, gecombineerd met regelmatige totale uitval van systemen, om een tendens te vinden, maar als steeds meer landen na het weekend geen verse cijfers melden, dan wordt het voeren van beleid vooral nattevingerwerk. En dat is de fase waarin we nu zitten. Roep maar wat en je hebt nooit helemaal ongelijk.

Zondag 19 juni 2022.

Al een aantal dagen is in het nieuws dat de besmettingscijfers in Nederland en om ons heen weer aan het stijgen zijn. Dat merk je vooral aan de sportlieden (voetballers en wielrenners, maar ook andere), politici en andere bekende burgers die zich na besmetting weer moeten isoleren. Ik zie die stijging ook wel in wat ik nog altijd bijhoud, maar ik vind het allemaal niet zo spectaculair. Bijvoorbeeld van ruim 2000 naar een kleine 4000 per etmaal. Toen de pandemie echt woedde, waren er wel 75.000 besmettingen per etmaal. En ik zie dus nog nergens een echte forse uitbraak, al vind ik de cijfers in Duitsland en Frankrijk nog wel veel te hoog.

Vrijdag 3 juni 2022.

Tegelijkertijd deden zich twee extreme bijzonderheden voor in de ‘meterstanden’. Frankrijk meldde ruim 730.000 nieuwe besmettingen sinds het vorige etmaal. Nu bakken de Fransen als het om getallen gaat de boter wel vaker bruin, maar zo bruin als vanmorgen heb ik het nog niet eerder op de viool horen krassen. Ook meldden ze ruim tweeduizend doden meer sinds het vorige etmaal. Ook bizar. Het moet haast wel betekenen dat ze zelf ontdekt hebben dat ze de afgelopen maanden, of misschien wel jaren, veel te lage besmettingsaantallen en doden hebben opgegeven. En het nu in één keer recht wilden trekken. Vanaf de start heb ik al gemeld dat aan de Franse opgaven geen touw was vast te knopen. Ik noemde dat toen dat de Fransen hun cijfers ‘met de Franse slag’ bijhielden. Vreemd dat dat nou niemand in die hele tijd is opgevallen.

Daarentegen meldden de Chinesen, dat zij juist ruim 332 duizend minder besmettingen hebben dan ze gisteren nog gemeld hadden. Dat was blijkbaar ter compensatie van het feit dat ze op 11 mei j.l. juist een extra 248 duizend besmettingen meer meldden, die er blijkbaar dan toch niet waren. Toch vind ik nog altijd de Chinese cijfers betrouwbaar, omdat die overeenkomen met wat ze zelf – na goed of juist slecht nieuws – publiceren en in dezelfde mate op en neergaan als bij de meeste andere landen. Dat is bijvoorbeeld van de Russische cijfers niet te zeggen. Daar kun je nog steeds elke dag een betrouwbare voorspelling van de volgende melding van de volgende dag doen en dan zit je er nooit ver naast.

De algehele tendens is dat de epidemie na een geleidelijke daling in enkele maanden, nu al enige tijd stabiliseert. Alleen in Spanje, Italië, Zweden en China lopen de besmettingen nog steeds heel langzaam terug, terwijl hij in de V.S., Brazilië en wellicht ook Frankrijk hij nog altijd omhoog gaat.

Zaterdag 21 mei 2022.

De eerder vastgestelde tendens blijft grotendeels: in de V.S. een duidelijke groei, maar nog altijd niet spectaculair, in de rest van de wereld gaat het aantal besmetting terug. Alleen in Rusland gaat inmiddels vier dagen achtereen het aantal besmettingen langzaam omhoog. Helaas zijn de Russische cijfers erg onbetrouwbaar, al zouden ze ook wel een keer goed kunnen zijn, al was het maar om een feitelijk sterke groei wat zwakker voor te stellen. Maar in de overige 18 landen die ik bijhoud, gaat het ofwel geleidelijk naar beneden, of er is geen touw aan vast te knopen. Voorlopig blijft hetzelfde raadsel in stand dat er de afgelopen weken is geweest.

Woensdag 18 mei 2022.

De ontwikkeling is bestendigd. In de V.S. groeit de epidemie nog elke dag, maar verder nergens. Een zodanige en al wekenlang aanhoudende groei in de V.S. moet vroeg of laat toch ook elders in de wereld en in het bijzonder in Europa opduiken. Maar dat is niet het geval. Dat heeft ook alles te maken met de recente zeer slordige wijze van bijhouden in vrijwel alle grotere Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Italië.

Ook in Nederland is geen groei te zien, maar dat heeft weer te maken met de vele systeemstoringen die er hier zijn, zodat niemand hier chocola kan maken van de ontwikkeling. Gisteren bracht de zorgsector naar buiten dat ze zich zorgen maakt over de kabinetsplannen, waardoor het volgens haar onmogelijk zou zijn snel in te grijpen als de ontwikkeling van COVID daarom vraagt. Het kabinet kaatste daarop de bal terug met de mededeling dat de zorgsector zelf, maar bijvoorbeeld ook de Horeca, nog altijd geen plan heeft gemaakt wat te doen bij een volgende golf. Ze gaan beiden aan de werkelijkheid voorbij: als er geen betrouwbare gegevens zijn omdat de systemen niet functioneren, valt er ook geen zinnig plan te maken. Het meest verrast me nog dat niemand dat door lijkt te hebben, ook de Kamer en het Journaille niet.

Maandag 16 mei 2022.

Vanmorgen meldden Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België en Zweden, dezelfde cijfers als gisteren. Alleen bij Nederland is dat ongebruikelijk op een maandagmorgen, en dat moet dus wel betekenen dat er de zoveelste storing is opgetreden. De overige landen met dezelfde cijfers doen dat of vaker op maandag zo, of zelfs altijd. Alle andere 15 landen waarvan ik het bijhoud meldden hogere cijfers in het laatste etmaal. Noord-Korea, nu dagelijks in het nieuws omdat de pandemie daar nu ook zou zijn uitgebroken, meldt nog altijd geen covidbesmettingen of het aantal mensen dat met Covid overleden is, omdat zij het hebben omgedoopt in ‘mensen met koorts,’ en ‘met koorts overleden’. Maar Covid is nog altijd nul. Zo kun je dus ook de cijfers manipuleren.

Donderdag 12 mei 2022.

Het wordt weer eens tijd voor een update van deze pagina. De afgelopen periode is de epidemie wereldwijd duidelijk afgezwakt, en was er ook geen belangrijke ontwikkeling. Inmiddels is er weer enig nieuws te melden, als is het (nog) niet zo spectaculair.

Ik heb vanaf bijna de start van de pandemie van een twintigtal landen de besmettings- en overlijdenscijfers bijgehouden en doe dat tot op de dag van vandaag.

Een belangrijke oorzaak van de over de hele linie teruglopende besmettingsaantallen is volgens mij dat er veel minder getest wordt. Dat verklaart ook het beste dat de gemelde aantallen zo laag zijn en tegelijkertijd er bijna dagelijks wordt gemeld, dat er weer een sporter of een belangrijke politicus of artiest besmet is geraakt en dus enige tijd geheel of gedeeltelijk is uitgeschakeld. Het betekent tegelijk dat de epidemie nog altijd niet voorbij is, en je nog steeds- vooral uiteraard in grote mensenmassa’s – besmet kunt raken.

Dan nu nog even mijn analyse voor de verschillende landen. Voor Nederland heb ik mij vanaf de start van de pandemie verbaasd over de regelmatig terugkerende storingen in het geautomatiseerde systeem, waardoor regelmatig de gepubliceerde aantallen besmettingen geen betrouwbaar beeld gaven en na het herstel van de storing de aantallen weer veel te hoog waren. Hoe kan iemand die verantwoordelijkheden draagt genoegen nemen met steeds weer terugkerende storingen zodat je op verkeerde informatie belangrijke beslissingen moet nemen. Noch het journaille noch de volksvertegenwoordiging heeft dit vanaf de start als probleem gezien. Bij alle verantwoordelijkheden die ik in mijn leven heb gedragen was mijn allereerste prioriteit me te verzekeren van correcte, actuele en storingsvrije informatie. Mijn tweede prioriteit was steeds dat ik als medebedenkers- ontwikkelaars- en uitvoerders van (mijn) ideeën om de gevraagde resultaten te behalen, ik de meest geschikte mensen daarvoor om me heen moest hebben: ik bereik niks alleen en alleen iets samen met anderen die geknipt zien voor hun taak. Tot op de dag van vandaag komen de storingen in het meldsysteem in Nederland voor en zelfs veel vaker nog dan in het begin, omdat geen medium nog een systeemstoring meldt. En ook de verantwoordelijke politiek stuurt in ons mooie land niet op actuele, correcte en storingsvrije informatie, dus men rommelt nu maar wat aan: het kan geen mens wat schelen. Tot de volgende uitbraak uiteraard en dan zal blijken dat we nog steeds dezelfde manco’s hebben als vanaf het begin van deze pandemie.

Een rommelige rapportage kan ook tot oorzaak hebben, dat de discipline – vooral rondom het weekend – verslapt om op tijd ontwikkelingen te rapporteren. Dat verschijnsel zie je nu in veel landen, zodat ook hierdoor het lastig is om tijdig het juiste beleid toe ontwikkelen. In Duitsland loopt de besmetting nu duidelijk terug, maar met merkwaardige schokken. Dus voorspellen is lastig. In Frankrijk zitten er van meet af aan flinke schokken naar beneden en naar boven in de rapportages, en is ook van een weekgemiddelde (waarmee je het weekendeffect wegneemt) meestal geen verstandig woord over de ontwikkeling te zeggen. Daar is voor Frankrijk ook een begrip voor: met de Franse slag.

In België is gekozen voor een niet-rapporteren. Of een keer per week op een wisselende dag, zodat hier ook geen zinnig woord te zeggen valt. Alleen van de Scandinavische landen (m.u.v. Finland) kun je zeggen dat de pandemie daar redelijk goed onder controle is.

Een andere oorzaak van onbetrouwbare cijfers is de plaatselijke politiek. Dat verschijnsel doet zich vooral voor in Rusland en Noord-Korea. De Russische cijfers waren gemakkelijk een dag tevoren te voorspellen, dan zat je er nooit meer dan 100 naast , hetgeen erg weinig is voor zo’n groot land. Iemand had de opdracht om een bepaalde ontwikkeling te tonen, liefst naar beneden toen het elders nog omhoog ging. Toen dat niet meer was vol te houden gingen ook in Rusland de cijfers omhoog maar zeer regelmatig. Ik veronderstel dat de juiste cijfers wel bij de machthebbers bekend zijn. Bij Noord-Korea, toevallig tot vandaag, zijn er volgens het bewind, nog helemaal geen besmettingen geweest. Ook dat is een politiek cijfer. Vanaf vandaag is de eerste besmetting daar nu ook gemeld, maar een aantal zat er bij die mededeling niet.

Het enige land ter wereld (waarvan ik de cijfers bijhoud), waar de epidemie nu al enkele weken zelfs in omvang toeneemt is de V.S. Elke dag worden daar nu nieuwe recente records gebroken, al is hun echte record van geruime tijd terug van meer dan 500.000 nieuwe besmettingen op een dag nog lang niet in zicht. Ze zitten daar nu op plm 140.000 en dat aantal groeit nu elke dag. Het lastige van deze pandemie is, dat die groei morgen weer voorbij kan zijn, maar als dat niet zo is, de rest van de wereld ook weer in last kan komen. Ik hou het graag nog even bij.

Tenslotte is nog vermeldenswaard dat van alle landen dat ik het bijhoud of bijgehouden heb, slechts bij twee landen het aantal Covid-doden op een dag omlaag ging. Het betreft Frankrijk en Israel. In die landen staan er mensen blijkbaar op gezette tijden mensen uit de dood op. Van Israel weten we dat al langer, maar dat het nog altijd daar doorgaat was voor mij toch nieuw. Van Frankrijk wijt ik dat aan het rommelige bijhouden van alle cijfers.

Zondag 20 maart 2022.

Inmiddels ben ik, naast de bestaande registratie in getallen van zo’n 20 landen, ook een inhoudelijk oordeel gaan vellen of het in een land nu wel of niet de goede kant opgaat met het aantal besmettingen en dit over de laatste vijf dagen. Dan blijkt dat het in Nederland geleidelijk de goede kant opgaat, mar het aantal besmettingen blijft er relatief groot. Andere landen met een verbetering, maar doorgaans langzaam, zijn de V.S., Denemarken, Noorwegen, India en Rusland. De Russische cijfers zijn – zoals steeds daar – onbegrijpelijk. Het aantal besmettingen daalt daar in enkele weken van enige honderdduizenden per etmaal naar plm 30.000. Spectaculair kun je dat wel noemen.

Landen waar het juist steeds slechter mee lijkt te gaan zijn Italië, Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, China en Griekenland. Onduidelijk is de situatie in Spanje, België, Tsjechië, Brazilië en Israel. Van door die laatste landen opgegeven cijfers kan ik geen chocola maken. Af en toe zal ik deze opsomming vernieuwen.

Maandag 14 maart 2022.

Het is inmiddels steeds duidelijker aan het worden dat er met betrekking tot Covid-19 een ontwikkeling gaande is. Als je de media mag geloven gaat het steeds beter met deze ziekte en zijn we hier en elders binnenkort overal vanaf. Toch zie ik dat anders. Er zijn nog steeds landen, waaronder ook Nederland, maar waartoe ook Duitsland en bijvoorbeeld ook Zuid-Korea en wellicht zelfs ook China, behoren, waar het virus bepaald nog niet onder controle is. De enige reden waarom we deze maand lijkt het nog, geen beperkingen meer kennen is dat de ziekenhuizen het goed aankunnen. Bovendien zorgt de nu gaande zijnde oorlog tussen Oekraïne en Rusland waarschijnlijk voor nieuwe besmettingsgolven, waarover ik ook nog niets in de media lees.

Even apart genomen. Nederland en Duitsland lijken in hetzelfde schuitje te zitten, qua aantallen besmettingen. Vergeleken met de rest van Europa willen de besmettingscijfers in deze landen maar niet dalen. Het zijn er bij ons dagelijks nog tienduizenden en bij de oosterburen zelfs nog dagelijks honderdduizenden. In alle andere landen ruim om ons heen, ook de andere grotere landen, gaat het meestal om enkele duizenden en hooguit tienduizend besmettingen per dag. Een enorm verschil. Wat hiervan de gevolgen zijn weet ik niet, maar ik verwacht op deze manier toch nog wel een volgende variant. In Zuid-Korea, maar ook in Aziatische landen als Vietnam en Singapore, stijgen de aantallen besmettingen nog steeds stevig door en sneuvelt het ene record na het andere. China is nog een geval apart. Tot 5 maart 2022 was het Chinese dagrecord vanaf de start, eind 2019, 850 gevallen in een etmaal. Gedurende de Olympische Spelen steeg dat aantal tot ruim 1000. Dat was gunstig ten opzichte van wat er in Japen gebeurde toen daar de Olympische Zomerspelen in 2021 werden gehouden. Na de OS in Japan daalde daar het aantal weer fors, tot lage proporties. In China lijkt het precies de andere kant op te gaan. Vanmorgen werden er in China plots, op de sluitingsdag van de Paralympics, 5.478 besmettingen in een etmaal gemeld en dat is zomaar een vervijfvoudiging ten opzichte van een etmaal eerder. De Chinezen zijn fervente bestrijders van het virus dus ik ben heel benieuwd hoe dit daar nu verder gaat.

Tenslotte de gevolgen van de oorlog om Oekraïne. Met zoveel beweging en tumult kan het haast niet anders of hier gaan de cijfers ook weer drastisch omhoog. De Oekraïense cijfers heb ik nooit bijgehouden, maar het kan gewoon niet anders dan dat deze met zoveel verwoesting, niet meer betrouwbaar zijn. De Russische cijfers heb ik wel vanaf de start bijgehouden, maar deze cijfers zijn wat mij betreft nooit betrouwbaar geweest. De gelijkmatigheid van het aantal besmettingen is daar zo opmerkelijk, vergeleken met alle andere landen, dat het gewoon niet waar kan zijn. Dat werd afgewisseld met heel geleidelijk oplopende besmettingen als dat elders ook gebeurde, maar ik bleef maar zeggen dat je bij Rusland de stand van de volgende dag gemakkelijk met vrij grote nauwkeurigheid kon voorspellen. Je zat er nooit ver naast. Dat verklaart ook mede waarom er in de Russische registraties nooit een hiaat is geweest. Alle cijfers zijn er volgens mij lang van te voren bekend. In alle andere landen valt er wel eens een registratie uit, in Rusland dus nooit. Tot vanmorgen dan. Vanmorgen was er dan plots een afwezigheid van een melding. Nooit eerder in Rusland gebeurd. Daar kan ik maar één reden voor bedenken: Rusland heeft het aantal dagelijkse besmettingen tot staatsgeheim verklaard. Deze mening van mij kan dus morgen al achterhaald zijn, als de meldingen worden hervat. Maar dat verneemt u morgen dan wel. Ook is nog mogelijk dat de Russen het Covid-19-virus als wapen (gaan) inzetten, want Oekraïense cijfers zijn er sowieso niet meer en de Russische kun je dan maar beter geheim houden.

Vrijdag 11 maart 2022.

Het beeld van de afgelopen weken is zich aan het verscherpen. In Nederland zitten we dagelijks nog boven de 70.000 besmettingen, terwijl in tal van landen, ook veel grotere landen, het aantal besmettingen juist fors gedaald is en nog verder aan het dalen is. Nederland doet het in absolute aantallen veel slechter dan bijvoorbeeld de V.S., Rusland, Frankrijk, Spanje, Italië, India en Brazilië, die stuk voor stuk een veelvoud van onze bevolkingsaantal hebben. We doen het ongeveer even slecht als het Verenigd Koninkrijk (maar ook het V.K. heeft een veelvoud van ons bevolkingsaantal. Alleen Duitsland doet het met zo’n 250.000 besmettingen per dag ook naar rato even slecht als Nederland. Ik heb nog even gedacht dat het carnaval de oorzaak kan zijn, maar ook in Frankrijk en België wordt carnaval gevierd en daar hebben ze nu enkele duizenden besmettingen per dag: een fractie van het aantal besmettingen bij ons. Ik kan er nog niet de vinger achter krijgen.

Zaterdag 26 februari 2022.

Nog altijd dalen over de hele linie de besmettingscijfers, op de hele wereld. Daar is wel een flinke uitzondering op, en wel in Zuid-Korea. Vanaf 1 februari tot de stand van vanmorgen stijgen daar de besmettingscijfers juist, van circa 17.000 op 1 februari 2022, geleidelijk aan tot meer dan 300.000 vanmorgen. Dat is niet zomaar een verhoging, maar een explosieve stijging. En ik lees ook nergens wat daarvan dan de oorzaak is of zou kunnen zijn. ‘Nieuwe variant’ is wat me dan te binnen schiet. Maar waarom horen we dat dan niet? En bovendien zal die zich – als het echt zo is – echt gaan uitbreiden over de rest van de wereld. Een andere verklaring kan ik niet zo vlug bedenken.

Vrijdag 18 februari 2022.

Inmiddels is er over de hele wereldlinie nu een daling van het aantal besmettingen in gang gekomen, met als merkwaardige uitzondering Zuid-Korea, waar het aantal besmettingen tussen 1 februari tot vandaag opliep van 17.072 naar 93.127 stuks. Ik heb nog nergens iets gelezen waarom dat nu juist in Zuid-Korea zo gebeurt. Zelfs in Denemarken en Noorwegen waar op 1 februari en kort na die datum vrijwel alle beperkingen zijn opgeheven, is ook na de incubatietijd van veertien dagen de daling gewoon voortgezet, zonder zelfs maar een hapering. Ook het aantal overlijdensgevallen neemt vrijwel nergens toe, of hooguit heel marginaal, toe. Dus het lijkt er nu echt op dat de pandemie met zijn laatste adem bezig is. Toch ben ik blij dat de 70-+ers, waar ik ook toe behoor, nog een volgende booster kunnen krijgen, zo las ik vanmorgen. Ik ga hem zeker halen als ik mag.

Donderdag 10 februari 2022.

Sinds de laatste week zijn er geen opvallende ontwikkelingen in de plm 20 landen waarvan ik het bijhoud. Bij enkele landen zie ik wel een significante groei in het aantal dagelijkse overlijdens, maar erg dramatisch is het nergens. Bij veel landen is de groei van het aantal besmettingen er nu wel uit, maar bij enkele nog niet. Interessant is uiteraard nog wel de situatie in Denemarken. Daar zijn vanaf 1 februari vrijwel alle beperkingen opgeheven, en met een incubatietijd van 14 dagen, zou je daar dus, ongeveer vanaf Valentijnsdag, een opleving van het aantal besmettingen verwachten. De vraag is natuurlijk hoe hard het er gaat stijgen. Tot en met vandaag is er uiteraard nog niets van te merken. In Zweden zou dan de stijging enkele dagen later moeten zijn. Als dat allemaal meevalt kan wat mij betreft ‘definitief’ het sein op groen worden gezet. Nog even geduld dus. Definitief nog tussen aanhalingstekens omdat er toch ook nog een nieuwe variant kan opduiken, dat alles weer op zijn kop kan zetten.

Donderdag 3 februari 2022.

Gistermorgen vroeg had ik onvoldoende tijd om alle gegevens over de pandemie bij te werken, en dat heb ik dus vanmorgen even ingehaald. Opnieuw werden er weer in vijf landen (van de twintig) besmettingenrecords gemeld en voor het eerst in langere tijd was er weer een dodenrecord, dit keer bij Israel met 258 overledenen in een etmaal. De NYT bericht nu al bijna een week achtereen dat het aantal doden (in de V.S.) als gevolg van corona nu aan het stijgen is. Dat is inderdaad wel waar, als je de cijfers vergelijkt met die op dezelfde dag een week eerder, maar de registratie is er zo rommelig, dat ik daar niet zo veel waarde aan hecht, temeer omdat ik dat verschijnsel in geen enkel land zie gebeuren. Mogelijk met uitzondering van Israel, maar dat is het gebeuren in een enkel etmaal. Ook de bezettingscijfers in de ziekenhuizen, stijgen hier en daar wel wat, maar nergens zo dramatisch dat er artikelen aan worden gewijd. Dus in mijn analyse lopen de besmettingscijfers nu wel op, maar worden mensen er voorlopig niet veel zieker van en overlijden ze er ook niet vaker aan. Het wachten is op de volgende variant, waarbij ik hiervan de V.S. als grootste kanshebber beschouw, gegeven de grote aantallen besmettingen aldaar.

Dinsdag 1 februari 2022.

Vanmorgen in de New York Times een interessant artikel over de pandemie van 1918, die volgens de geschiedenisboekjes in 1919 weer even onverwacht verdween als hij was opgekomen. Ik heb me altijd al afgevraagd hoe dit dan door de virologen/epidemiologen verklaard is en wordt. Wie weet kunnen we daar wat van leren. De NYT had nu ontdekt dat het toch niet het geval is geweest, zoals het beschreven staat. Want weliswaar nam de pandemie in omvang in 1919 sterk af (in de V.S. althans), maar er kwam in 1920 toch nog een nieuwe variant op. En deze veroorzaakte zelfs meer doden in veel Amerikaanse steden, dan bij de vorige uitbraken bij elkaar. Het heeft het nieuws aldaar toen niet zozeer en de geschiedenisboeken helemaal niet gehaald. Wat men uit de eigen krant van toen kon opdiepen was dat de mensen toen de vele beperkingen meer dan zat waren en veel mensen zich ook niet meer aan de voorschriften hielden. Leerzaam. Hetzelfde zien we nu gebeuren. ‘Iedereen’ wil ‘los’ en steeds meer regeringen werken daar nu ook aan mee. Het bericht gisteren dat er over veertien dagen over het carnaval zal worden beslist is, in dit licht bezien, mosterd na de maaltijd. Het is dus nu al te voorspellen dat overal carnaval zal worden gevierd en dat je weer, zoals vanouds, over de hoofden kunt lopen. Maar even traditioneel zal ik daar dus weer niet tussen staan.

Zondag 30 januari 2022.

Ook de afgelopen dagen bleef het maar besmettingenrecords regenen en zelfs vanmorgen waren er nog een paar landen die een record meldden. Maar een opvallende stijging van het aantal doden zie ik nergens, hoewel NYT/Jhons Hopkins meldden dat ze dat wel verwachten, in elk geval in de V.S.

Geheel per ongeluk ontdekte ik op reddit, waar ik nooit was of kom en ik weet zelfs niet eens wat dit precies is, het bestaan van de Herman Cain Award. Een nep-prijs waarvan er vele soorten zijn met als bekendste de ig Nobelprijs, voor ‘vreemde’ wetenschappelijke publicaties. Herman Cain was een Amerikaan die midden 2020 te vuur en te zwaard bleef volhouden dat het Covid-19-virus niet bestond en het ook niet nodig was een mondkapje te dragen, afstand te houden en later ook dat vaccineren ook totaal overbodig was, samen met enkele complottheorieën. Hij overleed aan Covid. Voortaan wordt op deze ‘website’ iedereen die publiekelijk hetzelfde beweert als Herman Cain, genomineerd wordt voor de Herman Cain Award en als betrokkene dan later aan covid komt te overlijden de Award ook postuum aan hem wordt toegekend. De Herman Cain Award is inmiddels al 2.515 keer toegekend en er staan nog meer dan 2.000 personen genomineerd voor de prijs. Het is internationaal en er staan o.a. ook Nederlanders op de lijst. De enige beperking is dat men geen kinderen zal nomineren of de prijs aan een kind zal toekennen. Verder gaat het uitsluitend om wat mensen zelf en aantoonbaar in het openbaar gezegd hebben. Ik heb me niet aangesloten, maar ik vind wel dat dit moet gezegd kunnen worden, als ook de antivaccers de publieke ruimte krijgen en nemen.

Donderdag 27 januari 2022.

En inderdaad is ‘alles’ weer geopend. Tegelijk maakte zowel Denemarken als het Verenigd Koninkrijk bekend dat ze alle beperkende maatregelen m.b.t. Covid gaan opheffen, waarschijnlijk per 1 februari a.s. Al enkele dagen geleden schreef ik al dat dit wellicht toch de beste maatregel is. Degenen die hierbij het meeste risico lopen zijn de ongevaccineerden. Maar die kiezen er ook bewust voor om zich niet te laten vaccineren. Die lopen dus ook bewust het meeste risico. Ben benieuwd.

Intussen regent het welhaast nieuwe landenrecords bij de besmettingen. Gisteren vier van de twintig en vandaag opnieuw zeven van de twintig. Het zijn interessante tijden.

Dinsdag 25 januari 2022.

Vanavond gaat dan naar aller verwachting Nederland weer ‘los’: de restaurants gaan weer open, de sport mag weer worden bijgewoond, de cultuursector mag weer beginnen. De enige reden hiervoor die ik kan bedenken is dat de ziekenhuizen weer meer patiënten kunnen hebben. De besmettingen breken in Nederland juist vrijwel elke dag nieuwe records. Het is dus nog steeds als vanaf dag één: de ziekenhuiscijfers zijn allesbepalend voor de maatregelen en het weer afschaffen daarvan. Alle andere cijfers worden alleen bijgehouden voor de flauwe kul: niemand doet er iets mee. Ik sta dus nog niet meteen klaar om naar een restaurant te gaan. De besmettingscijfers zullen in Nederland zonder enige twijfel weer verder fors stijgen. Als dat maar goed gaat.

In Duitsland gaan de besmettingscijfers ook nog altijd omhoog, maar die hebben wel 2G-beleid: Alleen gevaccineerden en genezenen krijgen nog ergens toegang toe. In België worden de cijfers ‘op zijn Frans’ bijgehouden: met de Franse slag dus en ik snap niet hoe verantwoordelijke mensen hiermee kunnen werken. Hetzelfde geldt voor Frankrijk, waar nu ook 2G is ingevoerd. In het V.K worden nu ook de mondkapjes en andere maatregelen afgeschaft, maar ook dat wordt volgens mij niet gerechtvaardigd door dalende besmettingen, want dat is ook in het V.K. niet of nauwelijks het geval. Ik heb het vermoeden dat het een vlucht vooruit is van de regering Johnson, die onder vuur ligt: kijk eens wat voor geweldige regering wij hebben. Vanaf ongeveer vandaag zullen de besmettingscijfers in China gaan stijgen, als gevolg van de aankomst van vele spelers en hun begeleiding voor de komende Olympische winterspelen. In Japan stegen de cijfers ook heel sterk bij de zomerspelen, en daalden weer na afloop daarvan. China meldt dagelijks, als enige land bij mijn weten, hoeveel besmettingen er zijn vastgesteld, verdeeld in binnenlandse besmettingen en uit het buitenland geïmporteerde besmettingen. Met de kennelijk veel strengere Chinese dan Japanse maatregelen, ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren.

Maandag 24 januari 2022.

Hoewel er opnieuw enkele landen eigen nieuwe records vestigden: Nederland, Rusland en Brazilië, hetgeen toch wel bijzonder is voor een maandagmorgen, begin ik er nu toch steeds meer in te geloven dat we het ergste gehad hebben. Hoewel het aantal besmettingen in vrijwel alle landen pijlsnel is toegenomen en bijna overal nieuwe records gaven, met een veelvoud van de records van nog maar enkele weken geleden, verneem ik maar weinig noodkreten uit de ziekenhuiswereld (in de twintig landen waarvan ik het bijhoud) en gaat ook het aantal overlijdensgevallen niet betekenisvol omhoog. Alleen in de V.S. en Duitsland lees ik berichten over krapte in de ziekenhuizen, maar ook nog niet dramatisch. In België gaat het aantal hospitalisaties nu ook omhoog. Het grootste risico is nog het opduiken van een nieuwe variant met ergere eigenschappen dan de huidige. Dus wie weet zal het gaan meevallen, vooral als veel mensen zich roekeloos gaan gedragen, hetgeen een tweede belangrijke risicofactor is.

Zondag 23 januari 2022.

Er zijn nog geen verdere ontwikkelingen. Ik verwacht overigens nu, dat waar OMT/RIVM eerst veel te voorzichtig waren, met een volstrekt onnodige lockdown tot gevolg, de slinger nu naar de andere kant gaat doorslaan: te ruime openstellingen. We wachten het rustig af. Ik blijf toch vooral voorzichtig, al weet ik heel goed dat je het waarschijnlijk toch niet zult tegenhouden, maar ik houd me toch maar liever aan het spreekwoord met de porseleinkast. Dinsdag weten we meer. Ik neem me ook heilig voor om niet meteen restaurants te gaan opzoeken. Al kan het bij onze Chinees vast geen kwaad.

Zaterdag 22 januari 2022.

En weer was er een dag met in zeven van de twintig landen (w.o. Nederland) een nieuw dagrecord vanaf het begin. Nog altijd geen noodkreten uit de ziekenhuizen, en nog altijd zie ik geen belangrijke toename van het aantal overledenen per land. Hoe gaan landen en in het bijzonder Nederland dit nu oplossen?

Vrijdag 21 januari 2022.

Het blijft maar besmettingenrecords regenen. En opnieuw na een dag weer van Duitsland, België, Denemarken en India. En opnieuw geen instortende ziekenhuisstructuur ergens ter wereld aangetroffen, en ook nergens een opmerkelijk soort aantal doden.

Ik heb me afgevraagd uit welk land we nu de volgende variant kunnen verwachten. Dat wordt dan de pi-variant. En ik houd het erop dat dat wel eens de V.S. kunnen zijn. Om de simpele reden dat daar vandaag de dag verreweg de meeste besmettingen plaatsvinden: meer dan 700.000 per etmaal. India komt in dit lijstje op de tweede plaats met ruim 300.000 gevallen en Italië is dan derde met ongeveer 200.000 zaken. Maar de grootste kanshebber is dus duidelijk de V.S.

Donderdag 20 januari 2022.

Vanmorgen de briefing voor de Tweede Kamer gezien van de heer Van Dussel van het RIVM. Het verbaasde me wel een beetje, dat bij de door hem aangegeven prognoses, het RIVM nog steeds bleek uit te gaan, tenminste ten dele van de deltavariant, die niet zo besmettelijk is, maar wel veel ziekmakender dan de omikronvariant. Kamerlid Agema, bepaald geen vriendin van mij, en Kamerlid Haga, zo mogelijk nog minder een vriend van mij, stelden terecht de vraag hoe het kwam dat het OMT nog maar enkele weken terug voorspelde dat zelfs met de strengste maatregelen we nog altijd 7.000 ziekenhuisopnamen zouden hebben, terwijl er nu in werkelijkheid met veel minder strenge maatregelen, er ongeveer 1200 COVID-patiënten in het ziekenhuis liggen. Ook de reactie van Van Dussel viel me reuze tegen. De miskleun had moeten worden toegegeven, maar hij begint het te verklaren. Niet zo’n goede beurt.

Dus is mijn oordeel van wat er nu aan het front gebeurt niet zo gek. Er werden toch weer bij zes landen (van de twintig) die ik bijhoud, weer nieuwe dagrecords vastgesteld. En dat alweer na een dag: Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Denemarken, Brazilië en India. Ik durf nu ook de stelling aan dat de omikronvariant niet alleen leidt tot minder ziekenhuisopnamen, maar ook tot minder doden. Er komen nog altijd ook geen noodsignalen over zieken voor wie geen bed meer beschikbaar is of een op een andere manier instortend of ingestort ziekenhuissysteem.

De oproep van 80 burgemeesters aan het kabinet om meer perspectief te bieden en met een langetermijnvisie pal te komen en de reactie van het kabinet dat dat inderdaad gaat gebeuren, is mij een totaal raadsel. Uit alle informatie die we hebben blijkt dat het coronavirus onvoorspelbaar is. Niemand kon de opkomst, van beta-, gamma-, delta- en omikronvariant voorspellen, en nog minder wat de verschillende eigenschappen waren van die varianten. En nu gaat de regering het onvoorspelbare voorspellen. Het is vragen om ongelukken. De kans dat het zal gaan zoals de regering gaat voorspellen is nul. Het zou een ongelooflijke toevalstreffer zijn.

Woensdag 19 januari 2022.

Hoewel ik me had voorgenomen pas donderdag, als alle achterstanden van het laatste weekend zijn weggewerkt, met een conclusie te komen over de omicronvariant, doe ik al vandaag een verwachting, omdat ik nog geen enkele indicatie zie voor het tegendeel. De belangrijkste conclusie is dat omicron niet meer doden oplevert dan de voorgaande varianten. Het zijn er ook niet spectaculair minder, dus de kans op overlijden is grofweg stabiel. Hoewel het V.K. nog altijd (na Zuid-Afrika) het enige land is met duidelijk teruglopende besmettingsaantallen, is van de meeste andere landen vooral duidelijk dat de aantallen stabiliseren. Toch zijn er ook nog nieuwe landenrecords gevestigd: Italië met 228.123, Duitsland met 94.821 (en intussen vanmorgen vroeg meer dan 100.000), Denemarken met 34.258 en Brazilië met 206.172 besmettingen. Zelfs China meldde vanmorgen een nieuw record voor het land: 850 besmettingen. Dat is uiteraard ongelooflijk weinig voor zo’n groot land, maar ook China heeft het dus moeilijk om het omicronvirus buiten de deur te houden. De voorzichtige schatting is dus dat het aantal besmettingen uiteindelijk over de hele linie omlaag zal gaan, totdat er weer een nieuwe variant opduikt. De nieuwe variant gaat dan de pi-variant worden. Aangezien de letter pi het getal 3,14 voorstelt, mag worden aangenomen dat – in de Angelsaksische schrijfwijze – dat de nieuwe variant zich op 14 maart zal aandienen. Maar het kan uiteraard ook eerder gebeuren.

Maandag 17 januari 2022.

Vanmorgen voor de vierde dag op rij vastgesteld dat de besmettingen in het V.K. nu toch wel drastisch teruglopen. De helft van 14 dagen geleden en nog maar een derde van drie weken geleden. Dus dat is goed nieuws, tenzij er daar registratie-ellende is en we straks nog de nameldingen krijgen. Want typisch is wel, dat ik een structurele daling nog in geen enkel land kan waarnemen. Vaak is er nog een fikse stijging ten opzichte van vorige week maandag, of een wisselende beeld: dalingen worden gevolgd door nieuwe stijgingen. Dat laatste zie ik ook in Nederland gebeuren. De laatste dagen met elke dag en nieuw landelijk record. Als dat maar goed gaat.

Zondag 16 januari 2022.

Er is – behalve uit de V.S. – geen nieuws over overlopende ziekenhuizen, dus dat geeft de burger inderdaad moed. Want na de eerste opgang in besmettingscijfers had dat inmiddels wel moeten gebeuren. Dat betekent ook dat de stijging van het aantal doden, op zijn vroegst in de loop van de komende week, wel eens kan meevallen. Tegelijk worden er nog steeds nieuwe besmettingsrecords gevestigd. Gisteren Noorwegen, met 23.957 gevallen een Zuid-Korea met 8.954 zaken. Vandaag waren een nieuwe records voor Brazilië met 111.112 nieuwe besmettingen en India met 268.833 nieuwe positieven. Zowel Noorwegen als Zuid-Korea meldden vandaag geen nieuwe getallen, dus die landen vragen zich waarschijnlijk ook af, waar die hoge scores vandaan komen. De nieuwe records voor Brazilië en India zijn wel een verontrustend gegeven. Dit zijn landen met enorme bevolkingsaantallen en met zoveel nieuwe besmettingen is een er meer kans op een nieuwe variant. En dan zijn we wellicht nog niet jarig. Stabilisatie of nog altijd lichte groei geldt voor de overige landen, met als duidelijke uitzondering het Verenigd Koninkrijk. Daar is het aantal besmettingen nu duidelijk aan het dalen, tot wel de helft van enkele weken geleden. Wie weet is dat dan de eerste zwaluw.

Vrijdag 14 januari 2022.

Eind van deze week, zo voorspelde ik, zouden weer nieuwe records worden gevestigd en krijgen we duidelijkheid of hier en in andere landen de ziekenhuizen in de problemen komen. Alleen in de V.S. – met zijn astronomische besmettingscijfers- is de ziekenhuisbezetting in veel staten problematisch. In zes staten is het Amerikaanse leger ingeschakeld. andere grote problemen kwamen niet in et nieuws. Dus wellicht valt het mee. Over een week weten we pas of de nieuwe variant (omicron) ook gaat leiden tot een hoger aantal doden.

Nieuwe landelijke besmettingsrecords haalden vanmorgen Duitsland (94.335), België (39.321), Zweden (25.567), India (247.417) en Israel (59.333).

Maandag 10 januari 2022.

Deze week wordt het dan volgens mij erop of eronder. De besmettingscijfers van vanmorgen voorspellen alvast voor de rest van de week niet veel goeds. Het is maandag, dus dan zijn de cijfers in vrijwel alle landen te laag. Het enige dat je dan voor een zinnige vergelijking kunt doen is de besmettingen van vorige week maandag nemen en vergelijken met die van vanmorgen. En dan zie je over vrijwel de hele linie een zeer forse stijging. Morgen en zeker woensdag vallen er dan vast weer vele nieuwe records.

Een andere vuistregel verloopt ook deze week. Dat is de ervaringsregel dat de tijd tussen besmetting en ziekenhuisopname veertien dagen is en een week later kunnen deze patiënten dan overleden zijn. Bij ons in Nederland begon de spectaculaire opmars van Omicron op donderdag 30 december en veertien dagen later is het donderdag 13 januari. Dan – bij benadering uiteraard- zal ook de opmars in de ziekenhuizen gaan plaatsvinden. In andere Europese landen begon de opmars enkele dagen eerder, dus hier verwacht ik de noodkreten uit de ziekenhuizen vanaf morgen ongeveer. Het wordt dus nu echt spannend. Valt het allemaal wel mee, of kunnen we het dan niet meer aan? In het laatste geval komen er een week later dus ook de noodkreten uit de begrafenissector.

Vrijdag 7 januari 2022.

Gisteren vielen er opnieuw besmettingenrecords, waaronder in Nederland. Nederland haalde 27.729 stuks (ondanks de lockdown die nu hier al een paar weken van kracht is), Denemarken haalde er 26.832, Italië 189.088 en Frankrijk met 322.93 7. En alle vier zonder lockdown. Het is dus nog maar de vraag of het inderdaad zoveel scheelt. Vanmorgen werden er weer nieuwe records gevestigd: Noorwegen met 16.264 besmettingen, Israel met 19.418 keer, en opnieuw Italië met 219.430. Het blijft maar besmettingen regenen. In de ziekenhuisopnames is het nog niet te merken, maar dat kan ook nog nauwelijks. De ervaring leert dat het 10 tot 14 dagen duurt voordat een positieve besmetting in een ziekenhuis kan belanden en daarna komt er weer een aantal dagen voordat een persoon kan zijn overleden. Aangezien de toename vanaf ongeveer 30 december 2021 begon is de eerste forse toename van ziekenhuisopnames vanaf komende zondag te verwachten en wordt het pas echt duidelijk in de loop van de volgende week. Het blijft voorlopig nog het beste hopen en het ergste vrezen.

Woensdag 5 januari 2022.

Inderdaad werden helemaal volgens mijn gisteren neerschreven verwachting, weer door veel landen enorme scores aan besmettingen gehaald, meestal met een nieuw record. Nieuwe records kwamen van Italië met 170.837 gevallen, Spanje met 169.668 nieuwe besmettingen en Frankrijk met liefst 271.974 stuks en Denemarken met 25.858 nieuwe gevallen. Nadat tamelijk geruisloos in Oostenrijk helemaal en in Duitsland gedeeltelijk de G2-regel is ingevoerd (ongevaccineerden mogen bijna nergens meer naar binnen) heeft nu ook president Macron van Frankrijk in feite de ongevaccineerden beloofd het ze zo moeilijk mogelijk te zullen maken. Dat is ook echt de enige oplossing: de ongevaccineerden bestrijden. In Nederland met zijn poldertraditie zal er wel weer een waterig compromis tevoorschijn komen, met alle gevolgen van dien. Ook in andere landen werden dan wel geen nieuwe records gehaald, maar bleef het wel besmettingen regenen, zoals in de V.S. en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland, Oostenrijk (dankzij G2) en in Nederland (dankzij lockdown) bleef de groei behoorlijk beperkt. Als volgende week onze Tweede Kamer ook over G2 gaat debatteren, is de keus wel duidelijk: Als geen G2 dan vele malen langdurige lockdowns. En dat is zowel maatschappelijk niet te verkopen als commercieel niet te betalen. De oorzaak van de snelle verspreiding ligt toch echt bij de vaccinweigeraars en niet bij onwillige ondernemers of zo.

Dinsdag 4 januari 2022.

Na opmaak vanmorgen van de jongste standen blijft mijn verontrusting over de nieuwe groei aan besmettingen groot. Van vanmorgen zijn de cijfers wereldwijd nog redelijk bescheiden (met uitzondering van de V.S. met meer dan een miljoen besmettingen), maar voor een dinsdag zijn ze vrijwel overal flink gegroeid tegenover de dinsdag een week geleden. Dat doet het ergste vrezen voor de resultaten van komende woensdag en vooral ook van donderdag. Dat zijn de dagen waarop de registraties pas weer helemaal bij zijn vanaf het voorafgaande weekend.

Dat veel scholen weer opengaan is voor de verspreiding van het virus ook al geen goed teken. Wanneer gaat men nu eindelijk eens de kinderen massaal vaccineren? Dat worden de grootste virusfabrieken die we maar kunnen verzinnen.

In Israel zijn ze het virus al grotendeels de baas geweest. Israël was het eerste land dat begon te testen. Nederland was de laatste die hiermee begon. Toen wij de oudsten begonnen te vaccineren, medio januari 2021, waren ze in Israel, dat ook werkte van oud naar jong, al met de 12-jarigen bezig. Nederland was ongeveer het laatste land dat hiermee was begonnen. Toen Nederland, wederom als laatste, met het boosteren begon was Israel, dat opnieuw als eerste begonnen was, al bezig 5-jarigen te boosteren. En nu zijn ze al begonnen of gaan binnenkort beginnen en opnieuw als eerste met de vierde prik. Israel heeft dan ook het aantal besmettingen flink laag kunnen houden. Dat is het verschik tussen een sterk beleid met een sterke organisatie, tegenover een laks beleid. Maar de laatste dagen is ook Israel weer voor de bijl gegaan: in enkele dagen gingen ze van 3000 naar ruim 9000 besmettingen. De Israëlische topfiguur terzake, dr Sharon Alroy-Preis meldde vanmorgen dat in Israel de Omicronvariant ‘out of control’ is. Daar ga je dan met je goede gedrag. En Nederland gaat wel versoepelen, op basis van gegevens die we nog helemaal niet hebben, wat ik je brom.

Zondag 2 januari 2022.

Het is een spannende tijd. Met de laatste vrije dag, vandaag, van de afgelopen feestdagen, is het ook de laatste dag dat de besmettings- en andere cijfers in veel landen onbetrouwbaar zijn. Zelfs de cijfers van morgen zullen nog niet alle duidelijkheid geven. Alles wijst erop dat de omicron-variant veel besmettelijker is dan de deltavariant, die nu verdrongen is of wordt, maar veel minder ziekmakend. Het hangt er dus vanaf hoe de verhoudingen zijn. Als hij drie keer zo besmettelijk is, maar half zo ziekmakend stijgt de ziekenhuisbezetting toch fors. Als de verhouding andersom is, daalt de ziekenhuisbezetting stevig. Omdat er altijd tijd zit tussen de besmetting en een eventuele ziekenhuisopname en vervolgens opnieuw een periode komt totdat de eerste doden vallen en de cijfers nu en mogelijk nog enkele dagen zo onbetrouwbaar zijn, zal het eerste nieuws volgens mij nu uit de ziekenhuizen komen. Als de ziekenhuisbezetting de komende dagen stijgt of daalt, dan krijgen we een eerste indicatie waar we de komende dagen en weken naartoe gaan.

Zaterdag 1 januari 2022, Nieuwjaarsdag.

Het blijft maar besmettingen regenen in heel veel landen, met honderdduizenden per etmaal, maar (nog) niet in Duitsland, Oostenrijk en Nederland., die of een 2G-regel of een vrij strenge lockdown hebben ingevoerd. Er is natuurlijk nog een aantal dagen te gaan, totdat we weten tot hoeveel ziekenhuisopnames dit zal leiden, en tenslotte, nog weer een tijdje later, het aantal doden. Ook Frankrijk bereidt nu een 2G-regel voor en straks is Nederland opnieuw het traagste jongetje van de Europese klas. We zitten nu echt in de fase: het ergste vrezen en het beste hopen.

Vrijdag 31 december 2021. Oudjaarsdag.

De besmettingscijfers in veel landen blijven angstaanjagend hoog. Nieuwe dagrecords voor de V.S. met 582.225 nieuwe gevallen, Italië met 127.000 stuks en Griekenland met 35.580 nieuwe besmettingen. Alle drie met forse afstand tot hun vorige record. Maar ook Frankrijk, het V.K. bleven zeer hoog scoren. In Europa bleven alleen Duitsland, Oostenrijk en Nederland flink achter en bleven ook ver weg van hun eigen records. De eerste twee landen hebben een 2G-beleid ingevoerd en Nederland een flinke lockdown. Na de forse stijging in veel landen van enkele dagen zullen nu ook binnenkort de ziekenhuizen het gaan maken en daarna de begrafenisondernemers. Ik ben er zeker van dat we nog niet van het virus verlost zijn.

Woensdag 29 december 2021.

Na de megainhaalslag van gisteren meldden de V.S. vandaag opnieuw 180.750 nieuwe besmettingen. Ook het V.K had gisteren een forse inhaalslag maar meldde vanmorgen toch weer 128.685 nieuwe gevallen. In beide landen is er een zwak tot afwezig centraal bestrijdingsbeleid en dan kan het flink uit de hand lopen. Andere landen met een zeer stevig nieuw dagrecord, maar waar ook nog een inhaaleffect van de feestdagen aan vast zit, zijn Frankrijk met 179.708 besmettingen, Italië met 78.300 gevallen, Spanje met 99.671 nieuwe zaken, en Griekenland met een voor dat land astronomische 21.772 dagbesmettingen. Ook Denemarken maakte een forse inhaalslag. Omicron heeft nu delta wel zo’n beetje verdrongen, met fors meer besmettingen tot gevolg, maar de consequenties voor de ziekenhuizen zijn nog niet te overzien.

Dinsdag 28 december 2021.

Waar de meeste landen nog altijd zeer ongeloofwaardige besmettingscijfers melden, of meldingen zelfs helemaal achterwege laten, is de eerste uitzondering er ook weer: de V.S. Die meldden het afgelopen etmaal niet minder dan 543.415 nieuwe besmettingen. Aangezien hun vorige eigen record iets meer dan 300.000 besmettingen was, moest dit wel een enorme inhaalslag zijn. En omdat de V.S. nog maar twee dagen ongeloofwaardige besmettingscijfers hadden laten zien, moest dit meteen ook betekenen dat het met de pandemie in de V.S. toch helemaal verkeerd aan het gaan is. Alleen de mate waarin weten we mogelijk morgen pas. Van de meeste andere landen is gewoon geen verstandig woord te zeggen.

Maandag 27 december 2021.

Vanmorgen is dan inderdaad de situatie ingegaan zoals die door de heren Montgomery en Wieler in mijn bijdrage van 24 december is aangekondigd: we varen blind in de corona-pandemie. Zaten er gisteren al gaten in de rapportages van diverse landen, de standen van vanmorgen zijn gewoon één en al gat. Een min of meer betrouwbare rapportage kwam eigenlijk alleen maar van Nederland, China en Israel. Ik had vier categorieën gemaakt: een min of meer logische voortzetting van de rapportages van de voorafgaande dagen, waarbij afwijkingen naar beneden of naar boven konden voorkomen. Een categorie landen waarbij de schommeling wel flink was, maar binnen 25% van de voorafgaande meldingen kwamen. Dat zijn dus de V.S. en Oostenrijk. Een volgende categorie landen heeft meer dan 25% maar minder dan 50% afwijking. Dan gaat het alleen om Griekenland. En tenslotte de landen die meer dan 50% afweken (altijd naar beneden, nooit naar boven) van voorafgaande rapportages, of waarvan helemaal geen rapportages kwamen en dat betreft de 12 overige landen waarvan ik het bijhoud. Over de ontwikkeling van de coronapandemie in deze dagen is dus geen zinnig woord te zeggen: we vliegen blind. Ik wens de wetenschappelijke adviseurs én de politieke beslissers veel wijsheid toe. Ze zullen het nodig hebben.

Zondag 26 december 2021. Tweede Kerstdag.

Vanmorgen, bij het bijwerken van de cijfers, bleek heel duidelijk wat de heren Montgomery en Wieler(zie 24.12) hebben bedoeld. Van veel landen zijn de coronacijfers onbetrouwbaar of ze ontbreken zelfs helemaal. Van landen waarvan je het niet verwacht, bleken de nieuwe cijfers toch weer een landenrecord, zoals Frankrijk met voor het eerst meer dan 100.000 infecties. Het V.K. meldde voor het eerst in maanden helemaal niets, en de cijfers van de V.S. waren veel te laag: veel staten hadden niets gemeld. Van de meeste andere landen waarvan ik het bijhoud waren de cijfers van vanmorgen duidelijk onbetrouwbaar, dus we vliegen nu inderdaad, zoals de heren verwachtten, blind: we hebben geen idee hoe het virus zich nu ontwikkelt en of er nog maatregelen extra of juist minder kunnen worden genomen.

Zaterdag 25 december 2021, Eerste Kerstdag.

Ondanks dat de cijfers voorlopig onbetrouwbaar zullen zijn, meldden toch Frankrijk en Italië weer nieuwe eigen records, met respectievelijk 94.126 en 44.885 nieuwe besmettingen. Ook het V.K. en de V.S. zaten weer bijzonder hoog, maar de V.S. meldde erbij dat meerdere staten geen opgave hadden gedaan. Het is Kerst, u weet wel.

Vrijdag 24 december 2021.

De president van het Wereldartsenverbond, een zekere Frank Ulrich Montgomery, en de baas van het RKI (de Duitse Van Dissel): Wieler, hebben (Der Spiegel) ervoor gewaarschuwd dat tenminste de komende veertien dagen de cijfers over de coronapandemie onbetrouwbaar zijn. Niet alleen of zozeer in Duitsland maar wereldwijd. Dat is elk weekend al het geval, aldus beiden, maar nu geldt dat voor veertien dagen. De cijfers van vanmorgen zijn de laatste betrouwbare cijfers tot zeker 7 januari. Vanaf morgen vliegen we blind. We sussen onszelf in slaap met bedrieglijk mooie cijfers. Aldus beide heren. Ik kan het niet hard genoeg beamen. Het enige dat me verrast is dat beide heren daar zo laat mee komen. Ik zie dat verschijnsel al bijna twee jaar nu. Pas de cijfers van woensdagmorgen zijn weer min of meer betrouwbaar en vanaf zaterdag tot en met dinsdag is het de vraag of het wel klopt. Dat verschilt nog wel per land en zelfs werelddeel. En met de komende feestperiode wordt het inderdaad alleen maar erger. Wee de mensheid.

Italië had nu ook een nieuw eigen record met 44.585 besmettingen, en na gisteren hebben Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk opnieuw hun dagrecord verbeterd met respectievelijk 72.912, 91.640 en 122.448 nieuwe gevallen. In andere landen, zoals Duitsland en Nederland is van een serieuze opgang nog geen sprake. Vooral de aantallen en de groei in het V.K. zijn reden tot zorg, maar blijkbaar nog niet bij de Britse autoriteiten. Ook vorig jaar, staat me bij, was de filosofie van Johnson dat pas na de Kerst er maatregelen kwamen, maar nu zijn de besmettingscijfers veel hoger dan een jaar geleden.

Na een oproep van onder andere burgemeester Bruls van Nijmegen, heeft premier Rutte nu ook beloofd dat de regering aan een lange termijnstrategie over Corona zal gaan werken. Ik vond de vraag al opmerkelijk en het antwoord van Rutte zo mogelijk nog vreemder. Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd in het afgelopen jaar, is dat het gedrag van het virus onvoorspelbaar is. Een jaar geleden had nog niemand van de omicronvariant gehoord en we weten zelfs vandaag nog niet hoe anders omicron nu is ten opzichte van de vorige variant: delta. Ik begrijp werkelijk niet hoe je hierop nu vooruit kunt gaan lopen. Zou de wetenschap werkelijk in staat zijn om te voorspellen welke variant volgend jaar dominant zal zijn en welke eigenschappen die variant dan zal hebben? En wat dan de regeringsmaatregelen zouden moeten zijn? Ik geloof er geen bal van. Al dat geroep over ‘perspectief bieden’ en ‘langetermijnstrategie ontwikkelen’ gaan volgens mij helemaal nergens over. Het is volgens mij onmogelijk het onvoorspelbare te gaan voorspellen. Wellicht dat de kristallen bol van Rutte uitkomst biedt of anders het koffiedik van Hugo de Jonge, maar ik zie hier geen enkel heil van komen.

Donderdag 23 december 2021.

Intussen heeft de Washington Post als eerste opgemerkt dat het wel heel bijzonder is dat de besmettingen in Zuid-Afrika, met het zo gevreesde omicronvirus, na de spectaculaire opmars tot 13 december daarna weer even spectaculair zijn gedaald. En vandaag al voor de 11e dag op rij. Nu zit de analyse van de W.P. achter een betaalmuur en ik heb geen abonnement op de W.P. Maar ik verwacht dat andere media, waarop ik wel een abonnement heb, zoals de NYT, nu toch ook snel met een analyse daarover zullen gaan komen.

Na het nieuwe landrecord van Denemarken gisteren, viel er vanmorgen zelfs een heel rijtje nieuwe landenrecords. Italië kwam er heel dichtbij, maar is nog niet zo ver, maar Spanje haalt wel hun record met 60.041 nieuwe besmettingen. Ook Frankrijk hoort nu tot de kampioenen met 84.312 nieuwe gevallen het laatste etmaal. Het Verenigd Koninkrijk verbeterde ook zijn eigen nationale record tot 105.300 nieuwe coronagevallen. Gisteren had ik nog het beeld dat de toename alleen maar daar plaatsvond, waar de maatregelen (super)relaxed waren, zoals de V.S., het V.K en Denemarken. Maar nu ook Frankrijk, Spanje en bijna Italië kunnen worden toegevoegd, ben ik daar iets minder zeker van. In Nederland was er vanmorgen een nieuwe groei te bespeuren, maar daar is nog geen sprake van in Duitsland en Oostenrijk. Oostenrijk blijft voor mij de echte kampioen met heel weinig besmettingen zelfs geen enkele groei, maar is wel het enige land met een landelijk 2G-beleid.

Woensdag 22 december 2021.

Denemarken haalt nu wel een nationaal record en wel meteen ook fors met 13.114 nieuwe besmettingen. De Britten net niet, maar dat is ook bij hen volgens mij een kwestie van tijd. Mogelijk morgen al. De toestand in Zuid-Afrika baart me steeds meer opzien. Op 1 november 2021 meldde ZA ongeveer 200 nieuwe dagelijkse besmettingen, maar daarna liep dat aantal snel op, en op 1 december 2021 waren het er 4.373 en kort daarna werd het bestaan van de nieuwe variant ‘omicron’ bekend gemaakt. Vervolgens steeg het aantal besmettingen verder razendsnel en haalde op 13 december 2021 niet minder dan het aantal van 37.875. De hele wereld kwam in beweging en de ene regering na de andere kondigde reisverboden en verstrengingen aan en Nederland zelfs een forse lockdown, uit angst voor de nieuwe virus-variant. Het raadselachtige is dat na die 13e december het aantal nieuwe besmettingen in Zuid-Afrika weer bijna even drastisch terugliep, tot inmiddels ca 15.000 vanmorgen. Steeds meer landen meldden de aankomst van het omicronvirus, en meldden dat het ook in die landen zich razendsnel vermenigvuldigde. Het volgende raadsel is nu dat de besmettingscijfers, vooral in Europa en de V.S., ook snel opliepen, maar eigenlijk alleen in de landen waar men er zwakke of zelfs geen strenge maatregelen voor de bevolking had en heeft, zoals het V.K. en Denemarken. Maar ook in Zuid-Europese landen zoals Frankrijk, Spanje en Italië, met ook niet zulke strenge maatregelen liepen de cijfers fors op. In landen met strengere maatregelen, zoals Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Israel, daalden de besmettingscijfers juist. Het lijkt er dus op dat in de landen zonder of met weinig restricties voor de bevolking het probleem niet ‘omicron’ heet, maar ’te weinig restricties’. De laagste scores haalt steeds Oostenrijk, het enige land met een compleet 2G-programma. Dat lijkt dus voorlopig de beste formule om het virus buiten de deur te houden. Omicron bestaat dus wel en is ook inderdaad heel anders, maar het lijkt met strenge maatregelen goed te bestrijden, maar het invoeren van 2G is voorlopig die het beste middel.

Opmerkelijk is vooral dat nog geen deskundige, journalist of politicus het is opgevallen dat de Zuid-Afrikaanse cijfers weer net zo snel zijn gaan dalen en dat nu al voor de negende dag op rij, als ze eerst waren gestegen. Wie legt dat nou eens uit?

Dinsdag 21 december 2021.

Het Verenigd Koninkrijk haalde een nieuw nationaal record met hun aantal nieuwe besmettingen, met 92.734 stuks. En nog altijd heeft de regering Johnson eventuele verstrengingen in beraad. Denemarken kwam op een dikke 10.000 en dat is daar nog net geen nationaal record. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat morgen wel gaat lukken. En in de V.S. kwam het dan op ruim meer dan 200.000 besmettingen in een etmaal en waar hun nationale record vlak boven de 300.000 ligt, kan het daar nog dus nog iets langer duren voordat ze hun eigen record, tevens wereldrecord, weer gaan breken.

Verder las ik met belangstelling de situatie in de Amerikaanse staat Rhode Island, dat is een kleine Amerikaanse staat met net iets meer dan 1 miljoen inwoners. Een soort Groot-Amsterdam dus. Enkele weken terug was er in Nederland een discussie tussen de hoofdrolspelers in de pandemiebestrijding, over ‘code zwart’. Dat is het geval als er meer covid-19-patiënten zijn dan de ziekenhuizen aankunnen. ‘Dan gaan dokters beslissen met een vaste volgorde aan beoordelinggscriteria, o.a. leeftijd, gezondheid (onderliggende kwalen), kans op herstel. Ik vond dat toen al een discussie die nergens over ging. Het zijn dan wel grotendeels mensen die dagelijks in de praktijk staan, maar ze kunnen er zich toch geen voorstelling bij maken wat er bij ‘code zwart’ gaat gebeuren. Volgens mij is er dan geen enkele kans op zo’n afwerking, volgens mij. De voorzitter van de Rhode Islandse artsenvereniging heeft zijn regering er in een brief op gewezen, dat er nu al ernstig zieke patiënten in de ziekenhuizen worden binnengebracht, die niet door een arts kunnen worden beoordeeld. Weliswaar is er een arts binnen 20 meter van de patiënt, maar die kan zich ook niet in meerdere personen splitsen en dus gebeurt het nu dagelijks dat mensen komen te overlijden, waar geen enkele arts of ander deskundig personeel nog naar gekeken heeft. Ze gaan na aankomst gewoon dood. Hoezo selecteren op basis van criteria? Waarom snap ik dat nu wel meteen en in Nederland de deskundigen niet?

Maandag 20 december 2021.

In de coronasituatie is nog altijd niets veranderd, ook niet na het bijwerken met de jongste cijfers. De maandagscores heb ik dan vergeleken met de scores van vorige week maandag en de maandag daarvóór, omdat in veel landen de weekendregistratie achterloopt op de doordeweekse. Dan zijn er drie notoire groeiers: Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en de V.S. Het zijn precies de landen waar voor de bevolking de minste belemmeringen zijn. Nog een land waar er duidelijke groei is is Italië. Daarvan kan ik niet zo snel bedenken wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn. In Nederland, Duitsland, België, Tsjechië en Oostenrijk lopen de besmettingen nog altijd stevig terug. Ook in Zuid-Afrika, waar alle ellende met de omicron-variant vandaan zou komen, zijn er elke dag en nu al vijf dagen achter elkaar, lagere besmettingscijfers. In Oostenrijk gaan de besmettingscijfers een ongekende verlaging in, maar Oostenrijk is dan ook het enige land met de 2G-regel. Blijkbaar helpt dat. Sommige landen vertonen zulke grillige en vaak geheel afwezige rapportages, dat er geen zinnig woord over de ontwikkeling daar te vertellen valt. Dat zijn in Europa Frankrijk, Zweden en Spanje. Ik vraag me steeds af, waar de autoriteiten in die landen hun coronabeleid op bepalen. Waarschijnlijk met de beroemde kristallen bol. Maar het gebruik aldaar van koffiedik kan ik toch ook niet helemaal uitsluiten.

Zaterdag 18 december 2021.

Vandaag is dus de dag waarop de regering hoogstwaarschijnlijk vanavond een nieuwe lockdown gaat afkondigen met alle niet-essentiele winkels dicht. Dit in verband met de te verwachten opkomst van een vloedgolf aan besmettingen door de nieuwe omicronvariant.

Ik heb me dus vanmorgen maar weer eens in de cijfers verdiept. Het blijkt naar de nieuwste inzichten bij Frankrijk en Noorwegen om een eenmalige piek te zijn gegaan. Daarna zijn de cijfers er weer tot rust gekomen. Ook in bronland Zuid-Afrika staan de besmettingscijfers voor omicron alweer enkele dagen stil en boeren zelfs iets achteruit. Er zijn nog maar twee landen waar de opgang in besmettingscijfers nog flink bezig is, te weten het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, met dagelijks nieuwe records sinds het begin van de pandemie. Erg genoeg voor ons? Dat valt nog te bezien. Premier Johnson heeft de hele pandemie sinds het begin niet serieus genomen. Enkele weken geleden liet het V.K. daarop vrijwel alle beperkingen los met Johnsons mededeling: als we ze nu niet loslaten, wanneer dan wel? Een mooie getuigenis van onverantwoordelijk gedrag. Gevolg was dat alle restaurants en pubs weer zonder beperkingen opengingen en ook de sportstadions weer tot de laatste plaats bezet waren. Evenals andere evenementen. Wat een wonder dat dan de besmettingen weer rasant toenemen. Is dat dan reden om bij ons een vrijwel complete lockdown af te kondigen? Het lijkt me eerder reden om alle Britten voorlopig de toegang tot ons land te weigeren, ook via de buurlanden. Maar het sluiten van grenzen is de Heilige Koe van de EU. Aan deze Heilige Koe mogen best wel enige offers worden gebracht. Thans in de vorm van vele zieken en doden.

En Denemarken dan? In dezelfde tijd dat het V.K. vrijwel alle beperkingen ophief, gebeurde dat in Denemarken ook. De Deense regering verklaarde dat corona / Covid 19 voortaan behandeld zou worden als elke andere besmettelijke ziekte. En ook hier gingen alle eet- en drinkgelegenheden weer open (zij het tot middernacht) en werden alle massa-bijeenkomsten weer toegestaan. Is het dan zo vreemd dat de besmettingen weer razendsnel toenamen?

Ik vind het fout beleid als Nederlanders een strenge lockdown moeten beleven, omdat andere landen weigeren maatregelen te treffen. Want ook in Nederland dalen de besmettingscijfers tot en met dit moment nog steeds. Er is dus geen reden voor een strenge lockdown. Er is wel heel veel reden om eindelijk eens iets te gaan doen aan onze grensbescherming en vooral Denen en Britten te weren.

Vrijdag 17 december 2021.

Deze pagina is een aantal dagen niet bijgehouden, in verband met capaciteitsproblemen van deze website, die ik een tijdje niet doorhad, maar dat is nu weer hersteld. Intussen is er een vrij duidelijke ontwikkeling gaande. Het beeld is nog altijd niet helemaal uitgekristalliseerd, zodat er naast uitroeptekens, ook vraagtekens blijven. In landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken en Noorwegen zijn er nieuwe dagrecords gevestigd, sinds het begin van de pandemie. En de stijging gaat maar door, zodat het einde nog lang niet in zicht is. Ook in o.a. Nederland, Italië, Spanje gaan alle cijfers weer de hoogte in, zodat het een kwestie van tijd is totdat ook in deze landen weer de nationale records zullen gaan sneuvelen. In Duitsland en België zijn de cijfers wat minder duidelijk, maar toch verwacht ik hier nieuwe hoogtepunten, met in België bijvoorbeeld alle restaurants open.

Het beste kind van de Europese klas is nu toch echt Oostenrijk. Daar blijven de cijfers maar dalen. Het is ook het enige land van Europa – bij mijn weten- waar voor het hele land de 2G-regel van toepassing is. Je mag alleen maar ergens in als je gevaccineerd of genezen bent. Met alleen testen kom je bijna nergens meer in. Het ziet ernaar uit dat dit toch het beste model is.

Tenslotte Zuid-Afrika, waar alle ellende met de omicron – variant is begonnen. Na een stijging binnen enkele weken van plm 200 naar plm 25.000 besmettingen, met dagelijkse breking van het eigen nationale record, staat de teller nu alweer enkele dagen stil. Hij blijft nu hangen op de genoemde plm 25.00 nieuwe besmettingen. Het kan een achterstand in het tellen zijn en dat zullen we dan de komende dagen wel te weten komen. Een andere verklaring hiervoor kan ik zou gauw niet bedenken.

Woensdag 8 december 2021.

Er is nog geen belangrijke ontwikkeling te melden. De besmettingscijfers blijven vrijwel onveranderlijk hoog, en er is ook nog geen duidelijke teruggang of opleving waar te nemen. Het enige dat me opviel dat de Oostenrijkse cijfers nu toch echt en duidelijk aan het dalen zijn. Oostenrijk is het enige land waar het zogenaamde G2-model al enige weken loopt. Alleen gevaccineerden en genezenen mogen nog ergens naar binnen en worden de ongevaccineerden alleen nog toegelaten in de supermarkten. Dit model blijkt dus te werken. In Nederland is daarom besloten dat invoering van het G2-model wordt uitgesteld naar volgend jaar.

Een Belgische viroloog verwoordde de huidige situatie ongeveer zo. We zien nu wel een stabilisatie of hier en daar een lichte daling van het aantal besmettingen, maar intussen groeit de omicronvariant ‘onder de waterlijn’ gewoon door. Dat is mooi verwoord. De eerste signalen uit Zuid-Afrika, waar deze variant voor het eerst opdook, waren dat de besmettingen daar exponentieel groeiden. Van slechts 200 per dag tot wel 10.000 per dag in enkele dagen na de uitbraak. Elke twee a drie dagen verdubbelt het aantal besmettingen. Waren het er in Nederland vorige week nog 14, dan zijn er nu zeker 100 en volgende week zitten we dan boven de 400. Dat is dan nog altijd niet te zien in de dagcijfers, zodat die nog elke dag dalen. Maar binnen enkele dagen daarna gaat het om duizenden en dan krijgen we nieuwe pieken. Ik zie ook dit jaar Kerst weer in het water vallen, net als vorig jaar. Overigens stabiliseren de Zuid-Afrikaanse de laatste paar dagen weer, maar dat kan ook het gevolg zijn van het afgelopen weekend, waarbij veel landen achter de feiten aanlopen. Ik heb gewoon nog niet zo veel ervaring met Zuid-Afrika, dus daar kan ik over enkele dagen pas wat van zeggen.

Zaterdag 4 december 2021.

Veel landen waarvan ik het bijhoud hikken tegen hun eigen nationale records aan, maar een echte doorbraak naar boven is er nog nergens. Naar beneden dus ook niet echt. Behalve dan in Zuid-Afrika, waar het virus, waarschijnlijk van de omicron-variant, met een forse opmars bezig is. Je mag verwachten – nu deze variant ook in Europa op steeds meer plaatsen opduikt – dat de opmars hier ook komt. Alleen niemand kan voorspellen wanneer dan.

Ook België heeft nu, in navolging van o.a. Nederland, besloten om de scholen allemaal open te houden. Gegeven de schade die gesloten scholen aan kinderen zouden toebrengen. De scholen zijn nu echter verreweg de belangrijkste motor van het verspreiden van het virus geworden en het is dus de vraag wat nu verstandiger is: gesloten scholen, met mogelijke ontwikkelingsschade voor de kinderen, of open scholen zonder ontwikkelingsschade voor de kinderen, maar met Covid-19-schade voor de hele maatschappij. Mijn keus is wel duidelijk: scholen sluiten, en de Belgische viroloog Van Ranst vindt dat ook. Toch relativeert Van Ranst dit standpunt meteen. Zo erg zijn die open scholen nu ook weer niet, want ze zullen allemaal zelf wel sluiten. In België zijn er nu een kleine 200 gesloten basisscholen, en in Nederland zal het niet veel minder zijn. Met een rondrazend virus, mede dankzij de open scholen, zullen de scholen ook volgens mij wel steeds vaker gaan sluiten. Was hij het ook niet, of was dat iemand anders, die zei: straks is iedereen ofwel gevaccineerd, ofwel genezen ofwel dood. Aan ieder de keus. Deze stelling volgt dezelfde redenatie. Wat regeringen ook doen, de wal zal het schip wel keren.

Toch had het allemaal ook anders gekund. Als we de keuze van China, Nieuw-Zeeland, Australië en nog anderen hadden gemaakt: grenzen dicht en iedere besmette persoon isoleren, met bewaking, zodat niemand de plaats afkan. Maar in Europa is het sluiten van de grenzen een taboe. De open grenzen zijn heilig. Dat principe mag de nodige duizenden doden en tienduizenden zieken extra kosten.

De andere methode volgt Israël: als een bezeten gaan vaccineren. Toen Nederland half januari 2021 begon met vaccinaties, terwijl het al vanaf begin december 2020 mocht, waren ze zijn Israël, dat ook met de vaccinaties werkte van oud naar jong, al bezig met de 12-jarigen. Terwijl we in Nederland nog maar nauwelijks zijn begonnen met boostershots bij de 100-plussers is Israel al begonnen met ook de kinderen een boostershot te geven. Israel heeft al maanden niet meer dan enkele honderden besmettingen per dag. Nederland heeft er elke dag tienduizenden. Compleet open grenzen, vrijwillige quarantaine en tergend trage vaccinatiecampagnes is de meest toxische mix.

Vrijdag 3 december 2021.

In Zuid-Afrika gaat de stijging van het aantal besmettingen nog altijd vlot verder, met 50% of zo, maar een verdubbeling is het niet meer. In vrijwel heel Europa is het aantal besmettingen weer in opmars, en staan meerdere landen op het punt hun eigen record te verbreken. Ik krijg het gevoel dat we aan de vooravond van een enorme uitbarsting staan. Nog niet meteen voor vandaag of morgen, maar wel in de komende weken. Alleen Zuid-Korea haalde opnieuw een eigen record met 5.262 nieuwe gevallen. Niet zo veel voor zo’n land, maar wel omineus, wat mij betreft.

Donderdag 2 december 2021.

Was ik dinsdag nog heel voorzichtig een heel klein beetje optimistisch, met de bijgewerkte standen van vanmorgen is dat kleine beetje optimisme weer helemaal weg. Denemarken meldde opnieuw een dagrecord 5.225 besmettingen, en ook Zuid-Korea, waar ze vanaf de start de besmettingen zo goed onder controle hadden, meldt nu toch ook een nieuw nationaal record met 5.129 besmettingen op een dag. Voor een zo groot land nog altijd niet erg veel, maar de tendens is in elk geval verkeerd. Andere en grote Europese landen melden dan wel geen record, maar ze blijven toch daar dicht tegenaan zitten. Het is een kwestie van tijd. In Zuid-Afrika, waar de nieuwe variant Omicron is begonnen, loopt het nu ook uit de hand: Met bron Tagesschau, had Zuid-Afrika in juni en juli nog meer dan 20.000 besmettingen per dag en ze slaagden erin om dat aantal terug te dringen tot 200 nieuwe besmettingen op 1 november 2021. Voorwaar een prestatie. Op 29 november meldden ze alweer 2.273 besmettingen, op 30 november alweer 4.373 en gisteren 8.561 nieuwe gevallen. Elke dag een verdubbeling dus. Vanaf vandaag heb dus toch ook maar Zuid-Afrika aan mijn dagelijkse staatjes toegevoegd. Want de ontwikkeling daar is blijkbaar ons voorland voor wat er enkele weken later hier kan gaan gebeuren. Ik houd het hart vast.

Dinsdag 30 november 2021.

Intussen is de nieuwe variant omicron in Nederland (en in veel nadere landen) aangekomen. Hij zou gevaarlijker zijn dan zijn voorgangers, maar de definitieve analyses moeten nog komen. Wel zie ik nu de besmettingscijfers in de hele wereld stabiliseren, met in veel landen waaronder Nederland, op een veel te hoog niveau. Ook zijn er nog altijd uitzonderingen op deze regel, want Denemarken, dat nog maar enkele weken geleden besloot dat ze alle beperkingen had opgeheven en Covid-19 voortaan zou worden behandeld als elke andere besmettelijke ziekte, meldde een nieuw Deens besmettingenrecord met 4.595 nieuwe gevallen. Geen vreselijk hoog aantal, maar het is overduidelijk dat het virus echt nog lang niet weg is en zonder maatregelen het virus zich toch verder blijft uitbreiden.

Ook is het zo dat de meldingen van de meeste landen vanaf de zaterdag of zondag en tot en met de dinsdagmeldingen lager zijn dan hun eigen gemiddelde. In het weekend worden meldingen doorgaans niet recent bijgewerkt. Dus vanaf de meldingen van later vandaag en morgenochtend, weten we echt hoe het staat met het besmettingsniveau.

Zaterdag 27 november 2021.

Door de maar oplopende besmettingen, waarbij het ene na het andere record sneuvelde, werden dan gisteren de nieuwe verstrengingen afgekondigd. Alle niet essentiële winkels moeten om 17.00 uur sluiten, alsmede de amateursport en de cultuur. Beroepssport mag wel, maar zonder toeschouwers. Scholen blijven echter open. En die zijn nog wel de belangrijkste virusverspreiders. Omdat bij sluiting de schade aan kinderen te groot wordt. Daar moeten we als maatschappij wel een onbekend aantal oudere zieken en doden voor over hebben. Ik ben razend benieuwd of dit nu genoeg zal helpen. Pas op 12 december weten we dat echt.

Maandag 22 november 2021.

Er vielen het afgelopen etmaal geen nieuwe records. Dat is overigens voor een maandag heel normaal. In veel landen worden de cijfers in het weekend veel minder goed doorgegeven, zodat de maandagochtend cijfers heel vaak opvallend laag zijn. Als voor Nederland dezelfde percentuele groei te zien zal zijn van maandag op dinsdag als een week geleden, dan zijn morgen ongeveer 28.000 nieuwe besmettingen te verwachten. En dat zou een fors nieuw dagrecord voor Nederland zijn. Als de laatste maatregelen werken, dan moet het een heel eind onder de 28.000 uitkomen. Morgenmiddag om 15.15 uur kan dus voor Nederland de dag en het moment van de waarheid worden. Ik hoop voor het beste, maar ik vrees het ergste.

Het verweer van OMT-leden dat de modellen, op basis waarvan nieuwe maatregelen worden geadviseerd, niet goed zouden werken, en de verwachtingen steeds in negatieve zin worden overtroffen, komt omdat de mensen zich zo slecht aan de voorschriften houden, verwerp ik. Als het echt een goed en betrouwbaar model zou zijn, houdt het model rekening met de mate waarin mensen zich aan de voorschriften houden. Als de modellen daarmee geen of onvoldoende rekening houden is het gewoon geen goed model. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat ik het goed zou vinden als mensen zich niet aan de voorschriften houden. Integendeel, dat moet juist veel beter. Maar een model moet rekening houden met de werkelijkheid, niet met het wensdenken van de onderzoekers.

De ‘vrijheid’ die de antivaccers bepleiten, en zich daarom niet willen laten vaccineren, is heel betrekkelijk. Je mag ook niet zonder veiligheidsgordel of op een motor zonder helm rijden. Je moet ook een rijbewijs hebben, voor een rood verkeerslicht stilstaan, en nog aan een hele waslijst aan voorschriften voldoen. Ieders vrijheid is beperkt in de publieke ruimte, juist om de rechten van anderen niet te hoeven beperken.

Zondag 21 november 2021.

Nieuwe landenrecords vanmorgen voor Tsjechië met 23.033 nieuwe besmettingen, hetgeen ontzettend veel is voor zo’n klein land met plm 10 miljoen inwoners. En voor Zuid-Korea met 3.290 nieuwe besmettingen, wat nog altijd heel weinig is voor een land met 52 miljoen inwoners

Rusland boekte dan weer een nieuw dodenrecord van 1.222 mensen.

Zaterdag 20 november 2021.

Er is goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat over bijna de hele linie de dagelijkse besmettingscijfers (in de 20 landen waarvan ik het bijhoud) vanmorgen lager waren dan die van gisteren en eergisteren. Dus het lijkt de goede kant op te gaan. Het slechte nieuws is echter dat als je de cijfers van vanmorgen vergelijkt met die van de vorige zaterdag, dat ze vanmorgen een flink stuk hoger waren. In het weekend worden de cijfers gewoon niet zo goed bijgehouden. Ik ben er dus nog altijd niet gerust op.

Vrijdag 19 november 2021.

En opnieuw waren er nieuwe landenrecords: Nederland met 24.149 besmettingen. Zuid-Korea met 3.290, Noorwegen met 4.976 en Oostenrijk met 15.145 nieuwe gevallen. En vanmorgen in het nieuws dat Oostenrijk, al het enige land met een 2G-beleid, vanaf maandag weer in lockdown gaat en ook als eerste Europees land een vaccinatieplicht invoert vanaf 1 februari 2022. Nederland heeft vrijwel precies twee keer zoveel inwoners als Oostenrijk, dus bij een dagtotaal van iets meer dan 30.000 besmettingen zijn wij daar ook aan toe.

In Noorwegen gaan de besmettingen de laatste dagen fel omhoog en dat vind ik wel verrassend, omdat Noorwegen al vanaf de start het Europese model was, voor de bestrijding van Corona. Andere Europese landen haalden dan nog wel geen nieuw record, maar de besmettingssituatie blijft daar ook heel zorgelijk: Duitsland, en in mindere mate ook Frankrijk, Italië het nu toch ook weer het Verenigd Koninkrijk. Dit gaat helemaal fout.

Donderdag 18 november 2021.

Vanmorgen noteerde ik in niet minder dan zeven van de twintig landen die ik dagelijks met de besmettingen bijhoud een eigen nationaal record. Het betreft Nederland met 20.803 besmettingen, Duitsland met 69.619 gevallen, Tsjechië met 22.585 stuks, Oostenrijk met 14.416 incidenties, Noorwegen met 3.338 nieuwe zaken en Zuid-Korea met 3.184 nieuwe besmettingen. Rusland noteerde een recordaantal doden per etmaal met 1.220 gevallen. Nu zijn de records van Noorwegen en Zuid-Korea weliswaar de hoogste daar ooit gemeten, maar het aantal is in relatie tot de omvang van de bevolking nog wel altijd (heel) laag. Maar voor alle andere records geldt dat de aantallen veel en veel te hoog zijn.

Zelfs in in de knoflooklanden, waar de aantallen besmettingen de laatste weken ver achter bleven, is de groei nu overduidelijk ingezet, met name in Frankrijk een Italië.

Ook de V.S. is met een nieuwe opmars bezig.

Daar tegenover staat maar weinig beter nieuws. In het Verenigd Koninkrijk blijven de cijfers min of meer stabiel, maar met dagelijks tussen de 35duizend en 40duizend nieuwe besmettingen is ook daar het niveau nog altijd veel te hoog.

Waar gaat dat toch heen? Ik blijf er nog steeds bij dat het beheersen van de ziekenhuiscijfers, wat de meeste Europese landen en ook Nederland doen, een foute strategie is. De enige juiste strategie is het bestrijden van het virus. Ik wacht op de dag totdat men dat eindelijk ook hier gaat inzien.

Woensdag 17 november 2021.

Zowel eergisteren als opnieuw gisteren viel er weer een nationaal record besmettingen te boeken. Gisteren dus 20.192. Het enige andere record dat ik vanmorgen vroeg noteerde kwam uit Rusland: er werden 1.213 coronadoden genoteerd. Het gaat in Nederland dus heel erg fout, maar ook in veel andere Europese landen en opnieuw in de V.S. Al is de enorme groei er in de meeste landen wel uit, het niveau blijft doorgaans veel te hoog. Behalve dan in landen als Italië, Spanje, Portugal en ook Zweden, waar de besmettingscijfers opmerkelijk laag blijven. Het blijven boeiende tijden. De ontwikkeling gaat aan veel Kamerleden voorbij. Gisteren in het debat over te nemen maatregelen, blijven veel Kamerleden maar om de hete brij heendraaien. Die zien de urgentie niet, of ze geven blijkbaar de voorkeur aan veel zieken en doden in en rondom de ziekenhuizen. Mijn verstand staat er soms bij stil.

Maandag 15 november 2021.

Zowel gistermiddag als eergistermiddag meldde het RIVM besmettingscijfers met op beide dagen een storing in de registratie. Die storingen bestaan al vanaf de start van de meldingen begin 2020. Ik schreef toen al dat ik dat onbegrijpelijk en onaanvaardbaar vind. En dat vind ik dus nog steeds. Als de informatie niet deugt, dan adviseer je als wetenschapper op basis van onbetrouwbare informatie en beslist de politiek ook op dubieuze gronden. Bij alle opdrachten die ik moest vervullen keek ik als eerste naar de beschikbare informatie en zorgde ervoor, met de hoogste prioriteit, dat alle informatie betrouwbaar en up-to-date was. Als moest er geheel nieuwe software voor worden geschreven. In dit project blijft men maar aantobben. In de cijfers van gisteren werden ook 6 doden gemeld. En dat was een opmerkelijk laag cijfer. Al wekenlang schommelt dit cijfer dagelijks rond de dertig. Dus als het werkelijke aantal doden een keer of vijf zoveel is, hoe zou het dan met de besmettingscijfers gaan?

Zaterdag 13 november 2021.

En inderdaad was het weer raak. Nu meldde Denemarken een nieuw nationaal record met 4.593 besmettingen. Denemarken was dat land waar men alle beperkingen had opgeheven en de ziekte verder zou behandelen als elke andere ziekte. Daar komt men nu dan toch weer op terug, met toegangscodes en -testen.

Vrijdag 12 november 2021.

Inderdaad sneuvelden opnieuw een aantal landenrecords: Nederland met 16.346 besmettingen, Duitsland met 54.107 gevallen en Oostenrijk had 11.975 zaken. In Rusland evenaarde men het dodenrecord met 1.206 doden in een etmaal. Morgen zullen er vast wel weer volgende landen een record te melden hebben. Vanmorgen Ernst Kuipers, die meldde dat de suggestie is gewekt van groepsimmuniteit. Zijn mening: vergeet het. Het was niet zozeer ‘de suggestie wekken’ dat Van Dissel en Rutte deden, ze zeiden zelfs dat groepsimmuniteit het doel was van de maatregelen. Later zwakten ze dat iets af door te stellen dat het gevolg was van de maatregelen. Ik vond en vind het allebei lariekoek. Het schadelijke van die mededelingen over groepsimmuniteit is dat veel mensen zich hierdoor niet lieten vaccineren, omdat ze immers konden wachten op ‘groepsimmuniteit’. Zolang er nog twee ongevaccineerden rondlopen, kunnen ze nog steeds worden geïnfecteerd door al dan niet gevaccineerden. Samen met Diederik Gommers, meldde Kuipers al eerder dat het de vraag is of het sturen op ziekenhuiscijfers wel zo’n goed idee was en is. Beter was en is volgens hen, het bestrijden van het virus. Ook daar ben ik het roerend mee eens. Dat had volgens mij heel veel menselijk leed gescheeld. Ook vond ik opmerkelijk dat volgens de heren in het OMT nooit serieus is gesproken over de keus waarop gestuurd zou moeten worden: de ziekenhuisbezetting of de bestrijding van virus. Gelukkig hebben we nu eindelijk twee verantwoordelijken, die het verlate inzicht hebben ontvangen dat Nederland niet goed bezig was en is. Ik roep het allemaal al zo ongeveer vanaf de start van de pandemie.

Donderdag 11 november 2021, Sint Maarten.

Het dreigt nu toch compleet uit de hand te lopen met corona. Vooral in Europa dan. Meerdere landen hebben nu hun eigen nationale record vanaf het begin van de pandemie van dagelijkse besmettingen gebroken, zoals nu ook Duitsland en Oostenrijk. In Nederland gebeurt dat mogelijk vandaag nog, want gisteren waren we er al vlakbij. Maar ook in andere Europese landen, zoals Frankrijk, Italië, België en Tsjechië gaan de besmettingen met sprongen omhoog. Zelfs bij de landen die niet sturen op de ziekenhuisbezetting, maar op het bestrijden van het virus, zoals Denemarken en Noorwegen stijgen de aantallen besmettingen rasant. Ook in de V.S., waar al een aantal weken het aantal besmettingen fors is gedaald, is er de laatste dagen sprake van een ommekeer: de aantallen stijgen weer, nog niet zo erg als op hun ‘hoogtepunt’, maar de groei zit er toch weer in. Ook in Nederland dreigt er weer een lockdown. Voorstel van het OMT: kort dus veertien dagen. Als het klopt is dat een raar besluit. Het duurt immers veertien dagen voordat een effect zichtbaar is. Dat heet: incubatietijd. Dus de lockdown stopt alweer als er nog geen enkel effect zichtbaar is geworden. Ik ben toch benieuwd wanneer het inzicht arriveert, dat de aanpak bij deze pandemie om te sturen op de ziekenhuisbezetting helemaal fout is. En dat het idee van groepsimmuniteit ook een denkfout is: het bestaat helemaal niet. Zolang we op de ziekenhuisbezetting sturen, gecombineerd met vrijheid-blijheid-vaccinaties, zullen er steeds weer nieuwe uitbraken blijven komen. Dan volgt op de vierde golf, waar we nu mee bezig zijn, gewoon ook een vijfde golf, zesde golf en volgende golven.

Buiten Europa zie je nu ook in de V.S. een duidelijke kentering, maar in andere landen is nog niet zoveel bijzonders te zien. Kwestie van tijd volgens mij. Ook in landen als Brazilië en India, die bekend stonden als de ergste brandhaarden van het virus, zijn de besmettingen al een aantal weken heel beperkt en worden zeker geen nationale records gevestigd.

De enige goede aanpak is die van o.a. China, Japan, Zuid-Korea, Australië me Nieuw-Zeeland is juist. Dus grenzen dicht en een door de overheid gecontroleerd strenge quarantaine voor iedere besmette inreiziger. Testen, testen en nog eens testen en vaccineren, vaccineren en nog eens vaccineren. Dat moet ook gelden voor de kinderen. Ongevaccineerden toegang tot wat dan ook weigeren. Het 2G-model dus. Of zelfs nog liever het 2G-Plusmodel. Dus alleen gevaccineerden en genezenen krijgen nog ergens toegang toe, als ze ook nog eens negatief getest zijn.

Zaterdag 6 november 2021.

Ik heb eens op een rijtje gezet, welke van de 20 landen waarvan ik de gegevens bijhoud, dezer dagen tot en met vanmorgen nieuwe records vanaf de start van de pandemie hebben gerealiseerd, met het aantal besmettingen. En dat waren Duitsland, Noorwegen en Griekenland. Er zijn ook drie landen die daar heel dichtbij zitten: Oostenrijk, Rusland en Nederland. Ik heb er veel vertrouwen in dat ook deze drie landen binnenkort wel eigen nieuwe records zullen vestigen.

Tegelijk stel ik vast dat steeds meer landen een 2G – beleid invoeren: alleen gevaccineerden en genezenen krijgen toegang tot restaurants en andere locaties. Een negatieve test is daarvoor niet meer voldoende. Het betreft op dit moment in elk geval Oostenrijk en de Duitse deelstaat Saksen. In Nederland zie ik dat niet gebeuren. Zowel ter rechter als ter linkerzijde in de politiek zijn er hier ruim voldoende schreeuwlelijkerds, niet gehinderd door enige kennis van het onderwerp, die dat zullen weten te verhinderen.

Donderdag 4 november 2021.

Het gaat nog altijd de verkeerde kant op in veel landen, waaronder ook Nederland. Voor het eerst werd bekend dat een OMT-lid verklaarde dat binnen het OMT nooit serieus is gesproken over het bestrijden van het virus. Het ging altijd over de beheersing van de ziekenhuisbezetting als enige maatstaf voor het al dan niet instellen of afschaffen van maatregelen. En zo gaat het dus in Nederland tot de dag van vandaag. Het is dan ook voorspelbaar dat we – nu we bezig zijn met de vierde besmettingsgolf – ook nog vele volgende besmettingsgolven zullen krijgen. Een zeer optimistisch OMT-lid verklaarde dat we er mee moeten rekenen dat de pandemie wel eens tot 2023 zou kunnen gaan duren. Ik geloof er helemaal niks van. Zolang het enige criterium de ziekenhuisbezetting is, gecombineerd met een slap tot zeer slap vaccinatie- en toegangsbeleid, gecombineerd met vele uitzonderingen op elke maatregel, zullen er volgens mij steeds weer nieuwe golven blijven komen. Het aantal ongevaccineerden is nog altijd veel en veel te hoog. Er zijn nu volgens het RIVM 24,0 miljoen prikken gezet, terwijl Nederland 17,5 miljoen inwoners heeft die bij elkaar dus ruim 34 miljoen prikken nodig hebben. Dan hebben we dus nog altijd ruim 10 miljoen prikken te gaan. En dat gaat dan met een tempo van zo’n 10.000 prikken per dag. Dan hebben we dus nog zo’n 1000 dagen nodig, als we dat tempo kunnen volhouden. Tegelijk overlijden er zo’n 150.000 mensen per jaar, voor het overgrote deel gevaccineerd en komen er ongeveer evenveel Nederlanders weer bij, allemaal ongevaccineerd. Met het huidige beleid komen we er dus nooit.

Donderdag 21 oktober 2021.

Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen te melden. Vooral de laatste dagen gaat het in een aantal landen vooral in Europa weer flink omhoog, maar ook weer niet in alle landen van Europa. Met name in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, België en Nederland gaat het weer helemaal verkeerd. In heel Scandinavië is de besmettingsgraad nog altijd heel laag, hoewel Denemarken gisteren voor het eerst meer dan 1000 nieuwe besmettingen meldde.

In Zuid-Europa blijft de besmettingsgraad erg laag en groeit ook niet of nauwelijks. De landen hier zijn Frankrijk, Spanje, Italië en Griekenland. Oost-Europa houd ik niet bij, maar volgens de kaartjes die dagelijks in de NYT worden geplaatst zou het daar vooral een doffe ellende moeten zijn.

De V.S. verrassen dan weer omdat daar de besmettingscijfers al wekenlang fors gedaald zijn. en steeds verder lijken te dalen. Al is het besmettingsniveau daar nog altijd erg hoog.

Zoals altijd heb ik geen begin van een verklaring van deze ontwikkelingen. Ik weet wel dat er geen enkele reden voor optimisme is. Het kan nog steeds alle kanten opgaan en dat heb ik altijd al gezegd.

Maandag 18 oktober 2021.

Ik begin in de diverse landen toch een soort patroon te ontdekken. Als gevolg van de maatregelen, die per land verschillend zijn, stabiliseert het aantal besmettingen min of meer. Pas bij verandering van het beleid gaan de besmettingen weer omhoog of omlaag en stabiliseert dan opnieuw. De besmettingen gaan dus niet door de tijd langzaam maar zeker terug, of omhoog. Soms is er ineens een tendens omhoog, waar ik geen oorzaak bij kan bedenken, zoals in Nederland de laatste veertien dagen het geval is geweest. Om dan opnieuw op het hogere niveau te stabiliseren. Ook Rusland kent dit verschijnsel, maar dat kan daar ook een andere oorzaak hebben dan een beleidswijziging. Verder verrassen Denemarken en Noorwegen. In beide landen zijn alle restricties nagenoeg opgeheven, maar dat heeft nauwelijks geleid tot hogere besmettingsniveaus. Ze bleven stabiel op een heel laag niveau. Een andere verrassing betreft de V.S., waar nu al wekenlang een daling bezig is. Dit komt nu al in de buurt van andere landen. Een tegenvaller is dan weer het V.K. Daar is na de laatste versoepelingen een verontrustend hoog niveau van besmettingen ontstaan, die zelfs de laatste week nog een extra stoot omhoog heeft gekregen.

Vrijdag 8 oktober 2021.

Gisteren meldde het RIVM al dat de besmettingen in Nederland weer de verkeerde kant opgaan, stijgen dus, maar vanmorgen, toen ik de cijfers van een twintigtal landen weer bijwerkte, merkte ik tot mijn verrassing dat voor het eerst in weken in veel Europese landen sinds een dag het aantal besmettingen weer significant stijgt. Buiten Europa is dat (nog) niet het geval. Er is dus blijkbaar iets aan de hand, maar duiding kan ik (nog) er niet aan geven.

Zaterdag 25 september 2021.

De licht dalende tendens heeft zich ook in de afgelopen week in vrijwel alle landen voortgezet. Denemarken heeft vandaag veertien dagen geleden vrijwel alle restricties opgeheven en dus zou je in dat land het aantal besmettingen nu weer moeten zien stijgen, maar dat is maar in heel lichte mate het geval. Als ook de komende week het aantal dagelijkse besmettingen daar ongeveer zo blijft, dan zijn we blijkbaar het virus de baas. Al kan ik het nog nauwelijks geloven.

Vrijdag 17 september 2021.

Van het coronafront is nog altijd niet veel nieuws te melden. In de meeste landen stagneren de aantallen besmettingen, meestal op een veel te hoog niveau. Stormachtige nieuwe uitbraken zijn er ook weer niet, maar evenmin spectaculaire dalingen. Van Japan viel me op dat er vóór de Spelen, zo’n 5.000 uitbraken per dag waren, tijdens de Spelen liep dat op tot soms wel boven de 20.000 en inmiddels nu alles weer voorbij is, daalt het weer naar zoals het vóór de Spelen was.

Verder heb ik van de kleinere landen die het relatief goed lukken te doen eens alles terugberekend naar hetzelfde inwoneraantal. Denemarken, waar alles restricties voorbij zijn, scoort dan 780, Tsjechië 480, Oostenrijk 2200, Griekenland 2300 en Noorwegen 2400.

Verrassend is dus wel dat voorlopig na opheffing van alle restricties het aantal besmettingen stabiel bleef, al is dat wellicht nog iets te vroeg voor een definitief oordeel. Maar dat vooral Tsjechië het zo goed blijkt te doen, terwijl daar nog wel restricties gelden. Nederland scoort in dit overzicht op 1400 dagelijkse besmettingen. Dus Nederland scoort redelijk, maar het kan en moet volgens mij nog een stuk beter worden.

Woensdag 15 september 2021.

Gisteravond zijn er dan inderdaad nieuwe versoepelingen bekend gemaakt, waaronder het loslaten van de 1,5 meterregel, vanaf volgende week zaterdag. Ik vind dat nog altijd onverstandig en zelfs onverantwoordelijk. De besmettingenstand en de toestand in de ziekenhuizen zijn volgens mij nog altijd veel te hoog en dalen al lange tijd niet meer. De tijd zal leren wie hier gelijk heeft.

Vrijdag 3 september 2021.

Er is nog altijd nergens op de wereld een dramatische toename te zien, maar ook nergens een spectaculaire afname, al kun je nog steeds in sommige landen een lichte groei waarnemen en is de stand in nogal wat landen nog altijd gevaarlijk hoog. Je kunt uitrekenen, wat ik ook gedaan heb, hoeveel ‘prikken’ we in Nederland nog afzitten van een volledige vaccinatie van alle mensen en dat is nog altijd meer dan 11 miljoen prikken. Weinig landen zitten daar – qua percentage van het totaal te zetten prikken – daar onder en zeker niet ver daaronder. Grote uitbraken zijn dus nog altijd mogelijk. Gisteren hoorde ik berichten dat ons kabinet op 25 september de 1,5 meterregel wil gaan loslaten alsmede de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Ze lijken wel gek geworden.

Woensdag 25 augustus 2021.

Er is op dit moment geen uit de hand lopende stijging in de wereld. Wel is het niveau van het aantal besmettingen in veel landen veel te hoog. Gevaarlijk hoog durf ik zelfs te zeggen. Dat geldt zeker voor de V.S. en voor Israel. Dat zijn nota bene de landen waar het peil van de vaccinaties zo hoog is. Ik heb steeds gezegd- in tegenstelling met wat de deskundigen steeds zeggen – dat als 10 miljoen Nederlanders gevaccineerd zijn we er nog altijd meer dan 7 miljoen over houden die besmet kunnen raken omdat ze niet zijn gevaccineerd. In die kudde-immuniteit heb ik nooit geloofd. En men blijft maar zeuren over dat het percentage ingeënte volwassenen zo hoog is, maar die doen dan net alsof kinderen niet besmet kunnen raken en de ziekte niet kunnen doorgeven. Ik ga dus uit van het percentage ingeënte mensen.

Zaterdag 21 augustus 2021.

Aan het rijtje landen waarbij het steeds slechter gaat, dat ik gisteren meldde, kunnen we nu ook het Verenigd Koninkrijk toevoegen. In België worden vanaf 1 september a.s. vrijwel alle beperkingen opgeheven. De deskundigen daar en de leden van de regering zullen toch wel enige intelligentie hebben? Kennelijk toch niet, want de toestand in België mag dan niet verder verslechteren, voorlopig, in alle omliggende landen is dat wel het geval, alsmede in eental grote landen op de wereld. Als je om België een muur zou bouwen is er wellicht iets voor te zeggen, maar vanaf 10 september gaan de besmettingen daar onherroepelijk ook stijgen, als het niet eerder is.

Vrijdag 20 augustus 2021.

De al eerder door mij vermelde tendens is zich verder aan het voortzetten. Met forse groei in de V.S., Japan, Israel en nu ook Duitsland is de virusmotor weer goed op gang aan het komen. In vrijwel alle andere landen stagneert de teruggang. Het belangrijkste nieuws is vaak wat niet wordt vermeld. En dat is dat ik vanmorgen grote moeite had nog een land van enige omvang op de lange lijst te vinden waar het aantal virusbesmettingen nog aan het teruglopen is. Alleen van het zwaar besmette Spanje kan dat gezegd worden. Maar dat is bepaald geen reden om uitgerekend naar Spanje op vakantie te gaan. Ik ga nog altijd niet naar het buitenland en ook binnenlands blijf ik uiterst behoedzaam in mijn omgang met anderen.

Woensdag 18 augustus 2021.

Alle een week geleden gemelde technische problemen zijn inmiddels opgelost. Het was heel lastig en kostte soms wel twintig pogingen om een te wijzigen pagina te openen en te bewerken en om hem na wijziging op te slaan was al even moeilijk. Het bleek te gaan om zowel een geblacklist ip-adres, als om een of andere instelling, die niet correct was. Het is maar goed dat er mensen zijn die dit allemaal snappen en er wat aan kunnen doen.

Wat het virus betreft baart de delta-variant steeds meer zorgen. De V.S. zijn – na enige maanden ‘afwezigheid’ – nu weer helemaal terug en boeken het ene record na het andere. Nog maar 51% van de Amerikanen is gevaccineerd en er zijn dus nog heel grote groepen die nog geen vaccin hebben gehad. De weigerbeweging is daar ook groot, mede dankzij Trump en zijn aanhangers. En het zijn dus voornamelijk de weigeraars die nu besmet worden, ziek worden en vervolgens overlijden. Laat het dan maar gebeuren denk ik al. President Biden verklaarde de snelle verovering van Afghanistan door de onwil en/of onmacht van de Afghaanse regering en – strijdkrachten zichzelf te verdedigen. Met een krijgsmacht van 300.000 goed uitgeruste en getrainde militairen tegen een rebellenleger van 75.000 man zou dat niet zo’n groot probleem moeten zijn. Maar als de wil en/of de moed ontbreekt kun je je maar het beste overgeven of vertrekken. Aldus Biden. Datzelfde zou dan m.m. voor de strijd tegen het virus moeten gelden. Wie zich niet wil laten vaccineren, kunnen we ook niet helpen. Je kunt mensen niet helpen die beslist niet geholpen willen worden. Blijft over dat je dan wel de goedwillenden tegen ze moet beschermen, als dat kan.

De ontwikkeling van het virus in Nederland baart zorgen. Het aantal besmettingen stabiliseert op ca. 2.500 per dag en dat is veel te hoog. We zaten dit jaar al een keer rond de 500, en dat was een aantal dat vergelijkbaar was met de Scandinavische landen, die zulke aantallen – nar rato uiteraard nog steeds hebben. Wij gingen bij die lage aantallen fors versoepelen en blijven u al wekenlang op een te hoog niveau steken. Dat kan alleen maar de voorbode zijn van opnieuw een stijging. Dat durf ik als erkend koekenbakker, tevens enthousiast hobby-epidemioloog wel te verklaren. In de V.S. gaat het helemaal fout, met opnieuw honderdduizenden besmettingen per dag. Ook in Duitsland is het weer aan het stijgen, tot plm 2,5 keer zoveel als begin van deze maand. Ook België blijft niet achter en dus nu alleen wij nog. In Israel, zou ongeveer het best gevaccineerde land ter wereld, is het aantal besmettingen deze maand gestegen van plm 2.000 naar 12.000 per etmaal. Het virus is nog lang niet over. En premier Rutte maar zeggen dat we per 1 november van het virus verlost zullen zijn, en alle beperkingen kunnen worden opgeheven. Hij snapt het niet en leest geen kranten, zoveel is zeker.

Gisteren las ik een interessant artikel van enkele immunologen. Nogal wat mensen, in Nederland zeker tienduizenden, zeggen niet gevaccineerd te kunnen worden, vanwege een allergische reactie. Er kwam een rekenpartij tevoorschijn, waaruit deze dokters concludeerden dat die categorie mensen zeker wel bestaat, maar dat het hooguit om ruim 400 Nederlanders kan gaan. Je kunt gewoon nagaan hoeveel mensen in Nederland zijn behandeld voor allergische reacties, hoeveel er paar jaar aan overlijden en hoe groot de kans is dat ongevaccineerden zullen overlijden aan het virus. Dan blijft er inderdaad een groep over die niet gevaccineerd moet worden, maar dat zijn er geen duizenden, laat staan tienduizenden of nog meer. Het is gewoon een sterk lijkend argument om zich niet te laten vaccineren, dat heel veel mensen gebruiken. De meesten daarvan ten onrechte.

Woensdag 11 augustus 2021.

Het bijhouden en updaten van deze pagina verliep de afgelopen dagen moeizaam, om mij duistere technische redenen. Het gaat inmiddels wel weer, maar helemaal vlekkeloos gaat het nog niet.

Het verschijnsel dat in een aantal landen het aantal dagelijkse doden ineens zo opliep en in andere niet heeft zich voortgezet, maar nog altijd niet met dramatische cijfers. In De V.S. waren er het afgelopen etmaal ineens weer meer dan 1.000 sterfgevallen, hetgeen daar vele maanden niet is voorgekomen. De gehele coronasituatie in de V.S. is zich trouwens ernstig aan het verslechteren. De afgelopen week zijn er op een dag weer meer dan 200.000 nieuwe besmettingen vastgesteld, terwijl het maximale hoogtepunt hiervan , nog onder Trump, net even boven de 300.000 uitkwam. Geen enkele staat kan het aantal besmettingen klein houden, dus het groeit er overal flink, maar in sommige staten, zoals o.a. in Florida, Louisiana en Texas, rijst het virus weer de pan uit. Florida heeft zo’n 20 miljoen inwoners, dus een slag groter dan Nederland, maar daar liggen intussen ruim 10.000 mensen met corona in het ziekenhuis. Tien keer zoveel als ooit in Nederland. De gouverneur De Santis, een republikein en aanhanger van Trump weigert welke maatregel dan ook goed te keuren. Waar dat nou toch heenmoet? Griekenland vestigde gisteren een nieuw dagrecord met 4.614 besmettingen. Waar het dodental ook opvallend hoger is is bijvoorbeeld Nederland, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Waar het niet het geval is is bijvoorbeeld in België, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en de Scandinavische landen.

Zondag 8 augustus 2021.

Zoals ik al vaker gemeld heb, houd ik van een aantal landen, inmiddels meer dan 20, dagelijks de besmettingen- en de sterftecijfers bij. Een virus kan muteren in varianten en de ene variant is besmettelijker dan de andere, daar hebben de media bol van gestaan. Maar de ene variant kan ook dodelijker zijn dan de andere, en daar hoor je tot nu toe niemand over. Maar mij valt het uiteraard wel op als het gebeurt. Vooral dan als de sterftecijfers in meerdere landen tegelijk en/of bij steeds meer landen stijgen. En deed zich een week geleden plots voor.

Het dodental is bij alle landen in de afgelopen maanden heel stabiel geweest. Je kunt bijna voorspellen wat het aantal doden van de volgende dag zal zijn. En plots zag ik dat de aantallen doden in meerdere landen tegelijk plotseling flink stegen, tot wel het dubbele of zelfs drievoudige van hun ‘normale’ aantallen. Ook in Nederland. Wij gingen van een steevast aantal tussen 0 en 5, naar 10 of meer doden per dag. Nadat dit een dag of vijf het geval was, zijn de aantallen vanaf vandaag weer terug aan het vallen naar het oude niveau. Wat in meerdere landen tegelijk deze opleving heeft veroorzaakt is mij een raadsel. Ik houd het uiteraard ook verder bij.

Dinsdag 3 augustus 2021.

Wie mij volgen weten wel, waarom deze rubriek zo lang niet is bijgewerkt. Andere zaken hadden even meer prioriteit. Het was niet omdat er niets te melden was.

Het virus levert nog steeds allerlei onvoorspelde en onverwachte problemen op. Ook bij de wetenschap is dus nog lang niet alles bekend. Hoe het toch kon dat bij de versoepelingen van Nederland dat door het virus onmiddellijk werd afgestraft met welhaast een explosie van nieuwe besmettingen, terwijl toen het Verenigd Koninkrijk veertien dagen geleden ongeveer alle beperkingen losliet er geen reactie van het virus kwam en de cijfers intussen daar alweer aan het dalen zijn, is een compleet raadsel. In de V.S. nemen de besmettingen ook weer een nieuwe vlucht, van minder dan 20.000 een maand geleden, tot intussen weer 135.000 gisteren, met een verder stijgende tendens. Dat heeft daar ook te maken dat sommige republikeinse gouverneurs nog altijd compleet ontkennen dat er een probleem is, en dus ook geen enkele maatregel nodig, zoals de gouverneur van Florida, De Santis. Florida heeft iets meer dan 20 miljoen inwoners, plm 15% meer dan Nederland, en in de Floridaanse ziekenhuizen liggen intussen al meer dan 10.000 covidpatiënten. Bij ons ging en gaat het om honderden. Met zulke aantallen in Nederland zou het hele gezondheidssysteem en de hele economie compleet zijn ingestort met schade voor vele jaren.

Denemarken was altijd één van de braafste jongetjes van de klas, met dagelijks enkele tientallen besmettingen, maar had er gisteren toch ook na een geleidelijke groei ineens 1.800. In China liep het aantal dagelijkse besmettingen ook in de tientallen, vooral van terugkeerders uit het buitenland, maar heeft er de laatste dagen meer dan 100. Voor zo’n gigantisch land is dat bijna niks, maar toch werd weer de miljoenenstad Wuhan, waar alles begon, opnieuw afgesloten en werden alle 11 miljoen inwoners opnieuw getest.

In Japan was het aantal besmettingen van plm 1.000 opgelopen naar meer dan 12.000 na de opening van de Spelen, maar dat is nu weer terug naar ruim 8.000. Dus dat gaat daar weer de goede kant op. En tenslotte had ook Israel, verreweg het verst van alle landen met de vaccinaties, er een maand geleden nog rond de 10 dagelijkse besmettingen en dat zijn er daar inmiddels ook weer bijna 4.000 per dag. Het virus is dus nog lang niet verslagen en verrassingen blijven maar komen.

Zondag 18 juli 221.

Het staatje van de landen met tenminste 5 miljoen besmettingen is naar de stand van vanmorgen als volgt:

  1. De V.S. met 34,0 miljoen.
  2. India met 31,0 miljoen.
  3. Brazilië met 19,3 miljoen.
  4. Frankrijk met 5,9 miljoen.
  5. Rusland met 5,8 miljoen.
  6. Turkije met 5,5 miljoen en
  7. Het Verenigd Koninkrijk met 5,3 miljoen.

Mijn verwachting voor de komende maanden is dat India de V.S. in enkele maanden nog wel voorbij zal gaan. Rusland zal Frankrijk gaan passeren en het Verenigd Koninkrijk gaat zeker stijgen, al ken ik de situatie in Turkije niet, omdat ik dat land nooit heb bijgehouden. De andere 6 allemaal wel. Vanaf vandaag zijn er een groot aantal versoepelingen in het V.K. ingegaan. Dat si daarom zo vreemd omdat het aantal besmettingen daar nu juist de pan uitloopt, met meer dan 50.000 besmettingen in een etmaal, hetgeen ruim twee keer zoveel is als veertien dagen geleden. Tegelijk heeft die regering besloten geen mensen onder de 18 massaal te gaan inenten. Als dat niet compleet uit de hand gaat lopen dan weet ik het ook niet meer. Wat een stelletje incompetente bestuurders zit daar. Diezelfde kwalificatie gaf vanmorgen The Guardian, mijn favoriete Britse krant. In Nederland gaat de stijging ook gewoon door. Ook in Nederland raakt alles nog helemaal ontregeld, al wordt minder erg dan in het V.K., omdat hier nog wel de 12+-ers geprikt kunnen worden.

Naast al dit slechte nieuws, blijft het verheugend dat veel Europese landen, het virus wel onder controle houden, zoals o.a. Noorwegen, Denemarken, Tsjechië, Oostenrijk en Duitsland, al zie je in al die landen het aantal besmettingen wel lichtjes oplopen.

In Japan lopen de besmettingscijfers nu ook alweer stevig op, aan de vooravond van de Olympische Spelen. Het zijn er alweer twee keer zoveel als veertien dagen geleden, maar het niveau is wel een heel stuk lager dan in de ramplanden het V.K. en Nederland.

Vrijdag 16 juli 2021.

Het ‘coronafront’ is weer op diverse plekken fors in beweging gekomen. De grootste stijgingen zijn wel in het Verenigd Koninkrijk, met het afgelopen etmaal alweer 47.891 nieuwe besmettingen. En nog altijd is de regering Johnson van plan vanaf maandag fors te gaan versoepelen. Als dat doorgaat is de ramp volgens mij niet te overzien. Goede tweede op wereldniveau is dan wel Nederland met ook weer enkele dagen meer dan 10.000 nieuwe besmettingen. Komende vanaf 500 besmettingen per dag is dat toch ook een prima prestatie. Hier zijn versoepelingen dan weer een heel klein beetje teruggedraaid. Het effect daarvan weet je dan pas na een dag of tien dus dat zien we pas volgend weekend, 24 / 25 juli. Ik geloof niet dat het veel zal helpen. Wat is teruggedraaid is dat voortaan we het devies geldt om zoveel mogelijk thuis te werken en om meer aandacht te geven aan ventilatie. Allebei de versoepelingen zijn vele te vrijblijvend om veel effect te kunnen hebben. De laatste maatregel is juist vanaf de start bestreden door het RIVM en ik vond steeds, en nog altijd, met heel sterke argumenten. Besmettingen met aerosolen (heel kleine druppeltjes) op grotere afstand van een mens, maakten sowieso maar heel weinig nieuwe besmettingen. O ja, er was nog een derde nieuwe maatregel. Het OMT / RIVM moet voortaan wekelijks rapporteren en eventueel aanbevelingen doen. Ook al weinig waard, vooral als de politiek zich blijkbaar niets van die adviezen blijft aantrekken.

Slecht gaat het ook in Japan, met de laatste dagen dagelijks nieuwe records met besmettingen, in Spanje, Frankrijk en Rusland. Veel beter blijft het gaan in Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk en Tsjechië. Dit gaat niet goed. Het kan zomaar dat de Olympische Spelen alsnog worden afgeblazen.

Dinsdag 6 juli 2021.

En de scherpe stijging van het aantal besmettingen gaat maar door (we zitten alweer op plm. 1500) en inderdaad gaat nu ook de ziekenhuis- en IC-bezetting weer toenemen, maar lang niet in de mate die we gekend hebben. Mijn eerdere voorspelling was al dat ook alle kinderen vanaf zes maanden zullen moeten worden ingeënt, omdat zij ook besmet kunnen raken. Wie zien dat nu al bij veel jongeren, die met honderden tegelijk besmet van de feestjes en de vakanties terugkeren. bij de verantwoordelijken is dat nog altijd niet doorgedrongen, want ik zie nog geen enkele beweging op dat front. We gaan het dus nog meemaken dat de ziekenhuizen en de IC’s weer vol gaan stromen, maar deze keer met kinderen. Let op mijn woorden. Bij de vaccinaties was er dan, nadat het een aantal weken goed ging met gemiddeld boven de 200.000 prikken per etmaal, ineens een daling naar rond de 120.000 prikken. Ik heb uiteraard nog geen idee of dat een tijdelijk dipje is, of de voorbode van een langere periode. Gevoel voor urgentie heb ik nog altijd niet genoeg aangetroffen bij de beslissers.

Zondag 4 juli 2021.

Intussen lopen de besmettingscijfers in veel landen weer stevig op. Ook in Nederland. Gisteren waren er weer meer dan 1000 nieuwe besmettingen. Het was ook te verwachten, met zodra het weer mocht overal weer volgepropte zalen, en reizen in en door veel landen. Met wel een quarantaineplicht als je terugkomt, maar daar trekt niemand zich wat van aan, bij gebrek aan elke controle daarop ook. Ik zie nu wel een nieuw verschijnsel. Al veel vaker heb ik hier vermeld, dat volgens mij het enige criterium voor Nederland dat telde en telt bij de bestrijding van het virus is, de bezetting van de ziekenhuizen en van de IC’s. Alle andere mogelijke doelstellingen ( de volksgezondheid bijvoorbeeld) werden en worden wel met de mond beleden, maar in de praktijk wordt daarmee geen enkele rekening gehouden. Het nieuwe is deze keer dat wel het aantal besmettingen weer fors toeneemt, in enkele dagen weer een verdubbeling, maar dat die stijging nu niet gepaard gaat met veel ziekenhuisopnames en opnames op de IC. Ook het aantal doden is nog maar een fractie van de aantallen van het begin. Dat is ongetwijfeld het gevolg van de vaccinaties. Dus als mijn veronderstelling klopte, zal de regering dus nu met het oplopen van de besmettingen helemaal niets doen, zolang de bezetting van de ziekenhuizen en de IC’s beheersbaar blijft. Dat ‘beleid’ is volgens mij op den duur niet vol te houden. Want als grote aantallen mensen ziek worden en thuis blijven, gaat de economie dat zeker ook merken. Er is nu al een tekort aan medewerkers voor van alles en nog wat. Dus feest maar weer lekker door en bezoek vooral veel zeer drukke plaatsen, zoals festivals, pretparken en sportstadions. Je zult mij daar dus voorlopig niet aantreffen.

Dinsdag 30 juni 2021.

Voor het eerst in vele maanden was er het afgelopen etmaal toch weer een land met een nieuw dagrecord. Het gaat om Rusland dat 643 doden meldde, hetgeen voor Rusland het hoogste dagaantal is, sinds ik het ben gaan bijhouden op 1 mei 2020. Nu houd ik de cijfers van Rusland voor heel apart. Het is maandenlang zo stabiel geweest als geen enkel ander land geweest is. Ik heb zelfs maandenlang de dagtotalen voor de volgende dag kunnen voorspellen, met niet meer dan een honderdtal als afwijking. Maar de laatste anderhalve week gaan de cijfers voor Rusland juist dagelijks met sprongen omhoog. Ik hoor daar niemand over, ook de Russen niet. Ik vermoed dat de coronacijfers in Rusland, zoals waarschijnlijk alle cijfers daar vooral politieke cijfers zijn, niet de echte.

Vrijdag 25 juni 2021.

De stijging in het Verenigd Koninkrijk gaat intussen wel, anders dan ik dacht, traag maar zeker verder. Aan stijgende cijfers is nu ook Israel begonnen. Het is voor mij wel verrassend dat het nu uitgerekend het V.K. en Israel zijn, waar de aantallen besmettingen zo stijgen, omdat juist in deze landen het vaccinatieprogramma zo veel beter was dan in vrijwel alle andere landen. Wat niet in het nieuws is geweest dat ook in Rusland, na maandenlange stabilisatie, er ook ineens forse stijgingen te zien zijn. Dat kan niet veroorzaakt zijn door de Deltavariant, want die is daar nauwelijks. Ik kan alleen maar bedenken dat hun Sputnikvaccin wellicht niet zo effectief is, of dat ze eerder bewust hebben ondergerapporteeerd. Dat laatste dacht ik al veel langer. Er zat maandenlang een zeer onwaarschijnlijke regelmaat in hun cijfers, zoals geen enkel ander land op de wereld vertoond heeft.

Zondag 20 juni 2021.

Het lijkt al een tijdje niet zo spannend meer, wat er met het coronavirus op de wereld gebeurt. Maar de schijn kan bedriegen. Ook in de afgelopen weken is het aantal besmettingen over de hele linie in Europa wel – tergend langzaam – gedaald, met uitzondering dan van in het Verenigd Koninkrijk. Daar is juist het aantal besmettingen gestegen, als gevolg van de Indische- of Deltavariant, maar ik heb ook hier toch de voorzichtige indruk dat die stijging nu stabiliseert.

In Nederland is de daling voorlopig wel doorgezet, maar alle buurlanden vragen zich af of Nederland niet te veel versoepelt. De situatie in alle omringende landen is een stuk beter dan in Nederland, maar toch zijn zij voorzichtiger met versoepelen. Het vaccinatietempo is hier sinds een dikke week eindelijk goed op gang gekomen, met dagelijks ruim 200.000 prikken. Het aantal gezette eerste en tweede prikken is nog altijd staatsgeheim en mogen we dus niet weten, dus het valt niet goed uit te rekenen wanneer we nu klaar zouden moeten zijn. En blijkbaar wil niemand dat ook weten, want ik lees en hoor hier verder niks over. Dus meer dan een indruk heb ik niet. En ik vermoed dat het goed gaat. Sinds een week houd ik nu ook de cijfers van Japan dagelijks bij, als 21e land. Want ik wil straks kunnen volgen of de Olympische Spelen een nieuwe golf hebben veroorzaakt. In Japan komt het vaccineren namelijk ook niet op gang, zoals in zoveel andere landen en de besmettingsgraad is daar nog altijd verontrustend hoog. Ik ga dus niet op vakantie naar Japan, hetgeen ik overigens nooit echt van plan ben geweest.,

Dinsdag 1 juni 2021.

Het is nu toch wel duidelijk dat het virus in de hele wereld nu op zijn retour is, al zijn er nog altijd brandhaarden waar het virus nog steeds niet onder controle is. In meerdere landen Zuid-Amerika gaat het nog altijd niet goed zoals in Argentinië, Uruguay, Colombia en Chili. En ook India is nog een zorgenkind. Toch blijf ik het op de voet volgen, omdat met grote versoepelingen in aantocht en een even zwak vaccinatiebeleid, als het vanaf de start is geweest, het volgens mij nog altijd verkeerd kan gaan. Met de vaccinaties zouden we volgens de mooie voornemens van de regering nu op 2 miljoen inentingen per week moeten zitten, maar we halen nog niet de helft in de praktijk. Het lukt ambtenaren gewoon niet om zaken, als het er echt om gaat, ook echt voor elkaar te krijgen.

Vrijdag 28 mei 2021.

De lezer zou kunnen denken, als hij deze rubriek volgt, dat ik een zwartkijker ben, maar ik ben juist een rasoptimist, vaak tegen beter weten in. Maar de ontwikkeling van alle cijfers rondom corona en Nederland zijn naar mijn mening echt slecht. Het aantal dagelijkse vaccinaties is teruggevallen tot onder de 100.000 tegen meer dan 150.000 tien dagen geleden. Terwijl de belofte was dat we naar 2 miljoen prikken per week zouden gaan. We komen maar op ongeveer eenderde van de beloofde aantallen. Vandaag slaat het RIVM de vermelding van het prikken van het afgelopen etmaal maar helemaal over. In het huidige tempo duurt het nog wel tot begin volgend jaar totdat iedereen die dat wil een prik heeft gehad. En er is niemand, geen journalist en geen Kamerlid die dit al eens heeft uitgerekend. Terwijl het toch echt geen hogere wiskunde is.

Ook met het aantal besmettingen doen we het nog altijd heel slecht. We hebben meer dagelijkse besmettingen dan landen die veel groter zijn dan Nederland, en ook een veelvoud aan inwoners hebben, zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Ik vermoed overigens nog steeds dat met name de knoflooklanden hun besmettingen te mooi zouden kunnen voorstellen. Ze zijn enorm afhankelijk van het toerisme en te hoge besmettingscijfers zullen wel eens een grote klap zijn voor hun economieën.

Maandag 24 mei 2021.

Intussen zien we al een aantal dagen het aantal besmettingen flink teruglopen. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa, alsmede in veel landen buiten Europa. Waar het nog steeds helemaal verkeerd gaat zijn landen als Argentine en Uruguay. Die staan op de dagelijks ververste wereldkaart van NYT/Johns Hopkins het donkerst van allemaal. Maar er staan ook nog minder donkergekleurde landen op, zoals India, waar het ook nog helemaal mis is. Maar omdat India zo ontzettend veel inwoners heeft valt het daar relatief mee, maar halen ze toch het ene record na het andere met zowel besmettingen als doden.

In Europa gaat het in een aantal landen, volgens hetzelfde NYT/Johns Hopkinsstaatje ook nog niet goed, en dan met name niet in Zweden, Litouwen en Nederland, die alle drie donkerder gekleurd zijn dan de rest. In Nederland is iedereen wel himmelhochjauchzend, over de bestaande en nieuwe versoepelingen, maar zo goed gaat het nog helemaal niet. Nederland heeft nu ongeveer 3.500 dagelijkse nieuwe besmettingen en het doel van de regering: 1500 nieuwe besmettingen is nog totaal niet in zicht. Met onze aantallen scoren we ongeveer even hoog als Spanje, Italië en Duitsland, die wel een veelvoud aan inwoners hebben, dus wij zouden maar hooguit een kwart van hun aantallen moeten hebben en dat is niet zo. We scoren zelfs een stuk hoger dan het Verenigd Koninkrijk, die nu ongeveer op 2.500 dagelijkse besmettingen zitten, als gevolg van hun veel betere vaccinatiebeleid. Het V.K. zit tientallen procenten hoger met het aantal gevaccineerden. De voor Nederland beloofde versnelling naar 2 miljoen prikken per week wordt nog bij lange na niet gehaald. We stranden rond de 140.000 prikken per etmaal, hetgeen al een tijdje stabiel is en dat is dus bij lange na niet genoeg om aan twee miljoen prikken per week te komen. Je zult mij voorlopig niet zien tussen veel andere mensen, ook al mag dat.

Zaterdag 15 mei 2021.

Nieuwe versoepelingen. Zo is er een lijst van landen gepubliceerd waar ‘we’ weer naartoe kunnen. En van andere landen werd bevestigd dat dat niet kan en waarvan vluchten naar Nederland ook niet zijn toegestaan. Zoals India, Brazilië en een aantal andere landen. Wel worden er uitzonderingen gemaakt voor humanitaire gevallen. Wel heb ik ooit. In Nieuw-Zeeland heeft men hiervoor hard leergeld betaald. Daar waren eerst ook humanitaire uitzonderingsgevallen mogelijk, als iemand bijvoorbeeld een ernstig zieke en op sterven liggende ouder wilde bezoeken, hoefde men niet in quarantaine. En prompt kwamen er nieuwe uitbraken van het virus, precies rondom de humanitaire uitzonderingen. Waarop Nieuw -Zeeland besloot verder geen humanitaire uitzonderingen toe te laten, met een generaal aan het hoofd van de bewaking hiervan. Uw vader op sterven? Dan eerst veertien dagen in een door de overheid bewaakte quarantaine. Hierop is geen uitzondering is mogelijk. Dan is hij overleden tegen de tijd dat u naar hem toekunt? Jammer, maar helaas. De gezondheid van de hele bevolking is belangrijker dan één humanitair geval. Maar Nederland wil graag dezelfde fouten maken en wil niets van anderen leren.

Vrijdag 14 mei 2021.

Nederland heeft nu ook Zweden verslagen op de ranglijst van meest besmette landen en staat nu weer tiende. Het enige Europese land dat nu nog boven ons staat is Litouwen. Die krijgen we ook nog wel te pakken.

Ook is het vermelden waard dat Nederland gisteren een nieuw dagprikrecord vestigde met 152.195 prikken. We zijn nu nog altijd een maand of vier bezig om iedereen die dat wil geprikt te hebben, dus pakweg tot in september, en dat vind ik nog altijd veel te lang. Het mag wat mij betreft nog wel naar 200.000 prikken of nog meer, dan zijn we pas echt tegen de zomer klaar. Maar na maandenlange supertrage priksnelheden, vanaf begin januari al, begint er nu dan toch eindelijk een beetje snelheid te komen.

Donderdag 13 mei 2021, Hemelvaartsdag.

In Nederland heerst euforie, vanwege de dalende besmettingscijfers en de dalende bezetting in de ziekenhuizen. Dat roepen nu alle specialisten en de politiek er achteraan. En dus op naar meer versoepelingen. En ik zie dat maar niet. Nederland heeft nog altijd – in absolute aantallen – meer besmettingen dan Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk, en dat is raar want deze landen hebben een veelvoud aan inwoners. En relatief (dus rekening houdend met de bevolkingsomvang) zijn er veel meer besmettingen in Nederland dan in Frankrijk, Duitsland en zo ongeveer de rest van Europa. In Nederlands is van af de start uitsluitend gestuurd op de ziekenhuisbezetting en op verder helemaal niets anders. Er zijn wel mooie grafieken over tal van metingen getoond, van rioolwater tot R-getal en nog veel meer, maar deze waarden hebben in werkelijkheid geen enkele rol bij de beleidsvorming. Met de vaccinaties gaat het nu eindelijk weer iets beter, met ruim 130.000 vaccinaties in een etmaal. Om echt succesvol te zijn zou het ongeveer het dubbele moeten zijn, maar ook bij de vaccinaties is het enige criterium: de ziekenhuisbezetting. Zo lang die cijfers dalen is er geen enkele haast met vaccineren. We hadden – met ander beleid, zoals van Noorwegen of Nieuw-Zeeland en een hele waslijst aan andere landen, al lang van de COVID-ellende af kunnen zijn. Maar daar heeft niemand voor gekozen. Geen journalist en geen Kamerlid of andere politicus heeft daar een opmerking over gemaakt. En we blijven dus maar doortobben.

Dinsdag 11 mei 2021.

Vanmorgen het bericht dat in India weer twee nieuwe wereldrecords zijn gevestigd, met het Covid-19-virus. Er waren het laatste etmaal 696.022 nieuwe besmettingen en 7.630 overlijdens. Nu is India op elk gebied de Verenigde Staten voorbij, die tot nu toe het goud nog stevig in handen had. Of toch nog niet helemaal. De V.S. hebben nog altijd het record totaal aantal besmettingen 32.772.514 tegen India nog pas 22.992.436 en het aantal doden in de V.S. is vandaag zijn ze 581.669 en in India pas bij 423.229. Maar op beide fronten haalt India nu scherp in.

Maandag 10 mei 2021.

Nederland is nu in het staatje van meest besmette landen ter wereld van NYT/Johns Hopkins, gestegen naar de achtste plaats. Van de Europese landen staat nu alleen nog Zweden voor ons. En dan verder nog landen als de Malediven, de Seychellen en Kaapverdië. En Nederland vergadert vrolijk verder over meer versoepelingen. Onze regering en onze deskundigen streven blijkbaar naar een nog hogere notering, tenminste wel naar plaats vijf. Of misschien willen ze wel een medaille. Dan heb je in elk geval voor het oog van de hele wereld iets echt gepresteerd.

Dinsdag 4 mei 2021.

Het priktempo is nog altijd veel te laag en niemand vindt dat nog een probleem. Je ziet nu in veel Europese landen dat de besmettingen nu echt aan het dalen zijn, onder andere in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en zelfs in Italië en Griekenland kun je dat nu vaststellen. Alleen in Nederland, Litouwen en Zweden dalen ze in Europa nog niet duidelijk. Hoe zou dat nou toch komen? Uit mijn metingen van veel landen werd mij duidelijk dat je pas een daling mag verwachten als 30% van de bevolking tenminste eenmaal gevaccineerd is. Dat percentage is in Nederland nog altijd Staatsgeheim, want het RIVM meldt nog altijd alleen maar eerste en tweede prikken opgeteld. Daar zitten dan dus vele dubbele prikken tussen. Ook dat vindt niemand een probleem. Dus je moet een beetje een slag slaan naar het moment dat we ook aan die 30 % zullen komen en ik schat dat in op 14 of 15 mei. Maar daar gaat nog aan vooraf dat we op 8 mei, tien dagen na het ingaan van de versoepelingen van 28 april, eerst nog een opleving van het virus zullen gaan meemaken, als de incubatietijd voorbij is. Wat die opleving dan voor invloed heeft op de veronderstelde afname vanaf 15 mei weet niemand.

Woensdag 28 april 2021.

De glazen bol leverde geen nieuwe inzichten op. Daar heb je dus ook niets aan als het om dit soort vraagstukken gaat.

Als gevolg van het steeds tragere tempo waarbij we in Nederland vaccineren, heb ik de datum waarop we iets van de vaccinaties zullen gaan merken bij de besmettingscijfers verschoven naar 14 mei. Het is toch dieptriest dat het in Nederland allemaal zo traag gaat en blijkbaar niemand dat een probleem vindt.

Maandag 26 april 2021.

Ik heb sinds enkele dagen mijn eigen berekeningstheorie voor de dag waarop we het aantal besmettingen zullen zien afnemen. Ik heb die dag vastgesteld 12 mei aanstaande. Elke dag check ik of die dag nog steeds dezelfde is, of opgeschoven naar voren of naar achteren. Er is nu een onzekere factor ingeslopen, omdat de regering besloten heeft, om tegen alle adviezen in, toch vanaf woensdag te gaan versoepelen. De besmettingscijfers dalen echter nog altijd niet en het RIVM had ook pas een daling voorspeld vanaf 1 mei. Als op 28 april versoepeld wordt dan merk je dat tien dagen later in opnieuw oplopende besmettingscijfers, dus vanaf 8 mei. Terwijl we vandaag nog niet eens weten of ze dan eerst nog vanaf 1 mei echt omlaag zullen gaan, zoals voorspeld is door het RIVM, en daarna vanaf 8 mei dus weer omhoog. Of ze dan opnieuw gaan dalen vanaf 12 mei, zoals nu door mij gesteld is dus maar zeer de vraag.

Inmiddels is Nederland op de meergenoemde NYT/Johns Hopkinslijst gestegen naar de 9e plaats. Ook hier zal Nederland dus vanaf 1 mei (of een dag later) weer gaan dalen, om op 8 of 9 mei weer te gaan stijgen en dan vanaf 12 of 13 mei weer te gaan dalen. Allemaal koffiedik dus. Ga toch ook nog eens mijn glazen bol raadplegen.

Zaterdag 24 april 2021.

Soms geloof ik mijn ogen niet. Alle cijfers die ik gebruik komen van NYT/Johns Hopkins en ik controleer ze ook dubbel, voordat ik er iets van vind. Nu kan ik ook een fout maken, en zelfs NYT/Johns Hopkins kan dat. Vandaar dat ik mijn ogen ook niet kon geloven toen ik vanmorgen las dat India een nieuw record met besmettingen had gehaald met 679.516 in een etmaal. Een ruime verdubbeling van het vorige record. Ook het Duitse record sprong ineens fors omhoog met niet minder dan 50.935 besmettingen, ook een ruime verdubbeling van hun vorige record. Het Indiase dodenrecord met 4.887 doden is ook een verdubbeling, maar is nog acceptabel. Dat het in India gierend uit de hand aan het lopen is, is wel glashelder. In Nederland gaat het ook nog altijd helemaal fout. Van een vermindering of zelfs maar een plateau is nog altijd geen sprake. Dus de komende versoepeling is vrijwel zeker veel en veel te vroeg. Ook met de vaccinaties gaat het in Nederland niet goed. elke dag minder en dat nu al zeker een volle week.

Donderdag 22 april 2021.

Zowel Brazilië als India hebben weer hun eigen records gebroken, zowel bij het aantal besmettingen als bij het aantal doden. Brazilië brak zelfs het Wereldrecord coronadoden in een etmaal. Besmettingen Brazilië 149.100 en India 295.041, doden Brazilië 6.793, hetgeen tevens een nieuw wereldrecord is en India 2023. Dat is ook vreselijk nieuws voor de wereld en voor Nederland. Van Dussel deed er vanmorgen wat relativerend over, op een vraag waarom er nog steeds rechtstreeks vluchten uit India mogen landen. “Men kan ook naar Frankfurt of Brussel vliegen en dan per auto naar Nederland komen.” Het bevestigt mijn beeld vanaf de uitbraak al, dat niemand zich zorgen maakt over de import van het virus uit het buitenland. Terwijl dat de grootste groei geeft en bovendien precies de succesfactor is waar andere landen zoveel succes mee hebben gehad. Zoals Noorwegen, Denemarken en Finland, of Nieuw-Zeeland, Australië, en een aantal Aziatische landen.

Woensdag 21 april 2021.

De versoepelingen, met ingang van 28 april, zijn nu toch bekend gemaakt, tegen het advies van de deskundigen in. Ik houd mijn hart vast. Het aantal dagelijkse besmettingen is nog veel en veel te hoog en de vaccinaties zijn nog lang niet ver genoeg op stoom om enig effect te kunnen hebben. Maar de terrassen gaan open en de winkels ook en de avondklok verdwijnt. Onder voorwaarden, dat wel. Maar toch. Als dat maar goed gaat.

Maandag 19 april 2021.

Het afgelopen weekend heeft het me verbaasd dat de regering nu toch ruimte blijkt te zien in verdere versoepelingen. Ik snap totaal niet waar ze dat optimisme op baseren. De cijfers zijn absoluut niet goed of hoopgevend. Ze hebben blijkbaar een kristallen bol of zo, waarover ik niet kan beschikken.

In de New York Times wordt elke dag de staat ververst met het aantal nieuwe besmettingen en doden per land. De landen staan er in de volgorde van aantal coronabesmettingen per 100.000 inwoners en in een andere staat met het aantal coronadoden per 100.000 inwoners. Nederland stond in het besmettingenstaatje wekenlang rond de 24e plaats van alle plm 200 genoemde landen. Dagelijks ging het maximaal een plaats omhoog of een plaats omlaag. Totdat eergisteren Nederland ineens op de 20e plaats stond. Dat was de grootste verandering in maanden. Gisteren steeg Nederland verder op die staat naar een fraaie 14e plaats. En vanmorgen was Nederland opnieuw gestegen, met een eervolle 11e plaats. Nog even en we zitten bij de top-10. Waar een klein land groot in kan zijn. Dan moet je je realiseren dat bij de eerste tien van vandaag ‘landen’ zitten als Bermuda, de Seychellen en Cyprus. Van de Europese landen doen alleen Frankrijk en Zweden het nog slechter dan Nederland. Maar als het Rutte/De Jongebeleid zo verder gaat kunnen we deze landen ook nog wel verslaan is mijn overtuiging. Morgenavond komen de nieuwe versoepelingen er aan. Met mega-events, op vele plaatsen in het land, met als climax 10.000 mensen op 538-event bij Breda plus de nodige verdere versoepelingen kan het niet anders of we gaan op de NYT-lijst nog verder stijgen. Gaat Nederland nu echt voor goud?

Zaterdag 17 april 2021.

Het afgelopen etmaal viel er voor het eerst in lange tijd weer een nieuwe wereldrecord. Dat werd deze keer behaald door India met 452.045 besmettingen in een etmaal. Het oude WR stond op naam van de V.S. met 305.756 besmettingen op een dag. Het record met het totaal aantal besmettingen is nog altijd stevig in Amerikaanse handen, met ruim 31 miljoen stuks, maar India is nu goede tweede met meer dan 14 miljoen besmettingen. Het duurt dus nog wel een tijdje voordat India ook dat record gaat overnemen. In het huidige tempo gaat dat eind mei gebeuren.

In Nederland zijn nu voor de derde dag op rij tegen de 120.000 prikken geplaatst. Er is dus duidelijk opgeschaald. Het moet naar mijn mening nog altijd worden vertwee- of verdrievoudigd, als je echt binnen enkele maanden een goed succes wil hebben. Zelfs nu kost het nog wel een aantal maanden meer.

Vrijdag 16 april 2021.

Voor de tweede achtereenvolgende dag zitten we in Nederland op tegen de 120.000 vaccinaties per dag. Van de ervaringen van met name Israel en het V.K. weet ik dat je op circa 30% van de bevolking moet zitten, met een eerste prik, voor het eerst een duidelijk effect gaat zien op de besmettingscijfers. Aangezien we voor Nederland nog altijd niet weten hoeveel mensen een eerste prik hebben gehad, want we krijgen hier nog altijd dagelijks de eerste en tweede prikken samen gepresenteerd, is het lastig uitrekenen wanneer dan het vaccinatietempo in Nederland effect gaat krijgen op de besmettingscijfers. En dan kun je met een ‘educated guess’ wel iets zeggen over dat moment. Dat moet dus ergens tussen half oktober en eind december zijn. Dus zona moeten we dan nog de lockdown en de avondklok volhouden. Dat is weliswaar een heel stuk beter dan we zelfs nog maar een week geleden dachten, toen ik het op zomer volgend jaar hield, maar het is dus nog steeds niet snel genoeg. De prikken moeten zeker nog naar het dubbele, dus 240.000 per dag. De centrale GGD’s hebben intussen gemeld dat ze tot 1.500.000 prikken per week kunnen komen en dat is toch slechts iets meer dan 200.000 per dag. Pas als ze dat werkelijk halen, gaan de besmettingscijfers naar beneden, maar dan moeten ze dat dus nog eerst tot zeker eind juni volhouden. En dan is er dus nog maar een eerste effect te zien. Als je dan meteen alles weer opengooit is elk effect meteen weer verloren. Kortom: er is nog altijd bij niemand een gevoel van voldoende urgentie. Gooi de terrassen en de restaurants maar open, maar mij zul je er niet zien.

Donderdag 15 april 2021.

De vaccinatiecijfers hebben een drastische herziening opgeleverd. In een etmaal blijken er ruim 700.000 prikken meer gezet te zijn. En was er vandaag ook meteen een nieuw dagrecord voor Nederland met ruim 120.000 prikken. Dat is een stuk beter dan het er eerst uitzag, maar we zijn nog altijd een klein jaar bezig voordat iedereen die dat wil gevaccineerd is. We kunnen overgaan van een verwachting voor de komende jaren, naar een verwachting voor het komende jaar. Waar de regering het optimisme vandaan haalt dat we in mei weer grotendeels kunnen opengaan is mij een raadsel. Volgens mij is dat levensgevaarlijk. In elk geval met huidige vaccinatietempo. Dat zou dan eerst nog een veelvoud per dag moeten zijn.

Dinsdag 13 april 2021.

Er is geen verandering in het algemeen beeld. Misschien is nu ook wel nieuwswaardig dat vooral India en Brazilië de grote motoren zijn als het om coronabesmettingen gaat, met dagelijks meer dan honderdduizend of zelfs honderdduizenden nieuwe besmettingen. Zelfs de V.S., als wereldrecordhouder bij zowel de besmettingen als met het aantal doden, komt daarbij niet in de buurt. Maar ook Indiërs en Brazilianen gaan straks weer meer reizen. En Nederlanders gaan ongetwijfeld ook daar weer heen, zodra het kan. Ik bepleit dus een blijvend systeem van grenscontroles, zelfs als wij het virus onder de knie hebben, hetgeen ik overigens nog een lange tijd niet zie gebeuren. Dat gaat nog vele maanden kosten, vanwege het slappe coronabeleid, gecombineerd met een slap vaccinatiebeleid. Vandaag meldde het RIVM voor het eerst geen nieuwe dagcijfers voor het vaccinatieprogramma. Tot nu toe waren het vooral Frankrijk en Zweden die erg rommelig rapporteerden, met soms meerdere dagen na elkaar geen enkele rapportage, maar nu leidt zelfs Nederland aan deze kwaal.

Maandag 12 april 2021.

Er komen dus geen versoepelingen tot 28 april. Het is de enige verstandige maatregel die het kabinet kon nemen. En de burgemeesters, die de terrassen open willen, gaan nu dreigen: we kunnen dit niet handhaven. Wat een zwakke krachten zijn dit toch, die burgemeesters, in het bijzonder van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Nijmegen. Respectievelijk Halsema, (GroenLinks), Aboutaleb (PvdA), van Zanen (VVD), Dijksma (PvdA) en Bruls (CDA). Het bizarre verschijnsel dat mensen in een ernstige pandemie bepleiten om weer zoveel mogelijk mensen op een zo klein mogelijke ruimte toe te laten, komt dus in de beste families voor. Domheid dus ook. De besmettingen belopen nog altijd meer dan 8.000 per etmaal, terwijl het regeringsstreven was om eerst naar 3600 te gaan en vervolgens naar 1500 besmettingen per dag. Vergelijk dat nu eens met landen die het wel goed doen met de vaccinaties zoals het Verenigd Koninkrijk met rond de 2000 nieuwe besmettingen per dag, terwijl het vier keer zoveel inwoners heeft als Nederland, en Israel, met minder inwoners dan Nederland) met enkele tientallen nieuwe besmettingen per dag. In die landen kunnen nu de terrassen en de winkels dus weer open en dat gebeurt nu ook. Nederland prefereert vaccineren met een slakkengang, een van de traagste van Europa, en bestrijdt liever de pandemie met een batterij aan halve maatregelen, waarop nog vele uitzonderingen mogelijk zijn. En dan verbaasd is dat het hier niet gaat lukken.

Zondag 11 april 2011.

Het algemene beeld van de huidige pandemie is dat het in de meeste landen stagneert, en op ongeveer gelijk niveau blijft. In een aantal landen zeker grote landen zoals Brazilië en India, nemen de besmettingen nog flink toe. Echt dalen doen de aantallen in de landen waar het vaccineren goed loopt, zoals in Israel en het Verenigd Koninkrijk. Het wordt dus steeds duidelijker: regeringen kunnen kiezen: of een zeer strenge virusbestrijding, of een vaccinatieprogramma op topsnelheid. Allebei hoeft niet. Het V.K. en zeker Israel hadden een belabberde virusbestrijding en de aantallen besmettingen met steil oplopende besmettingscijfers, maar zijn nu fors op de terugweg. In het V.K. nu nog maar 2.500 besmettingen per dag met dalende tendens (tegen het veel kleinere Nederland rond de 8.000) en in Israel, waar ze het verst zijn met vaccinaties, zitten ze nog maar op rond de 150 besmettingen per dag. In Nederland worden nog altijd de verkeerde keuzes gemaakt: een belabberde bestrijding van het virus met allemaal halfzachte maatregelen, met op elke maatregel vele uitzonderingen, gecombineerd met een halfzachte aanpak van de vaccinaties. Ik houd mijn hart vast voor de uitkomst van het kabinetsberaad van vandaag. Als er maar geen versoepelingen komen. Men moet nu de prijs betalen voor het gevoerde beleid. Met de huidige aanpak van bestrijding en vaccinaties, moeten we nog vele maanden in de lockdown en de avondklok blijven, zeker tot volgend jaar om deze tijd. En dan ben ik erg optimistisch. Het wordt de hoogste tijd om het roer om te gooien: of verstrengingen of nu eindelijk een veel steviger aanpak van de vaccinaties.

Zaterdag 10 april 2021.

In India gaat het nu totaal uit de hand lopen. Ik zat er eigenlijk al op te wachten. Na China het land met de grootste bevolking, meer dan een miljard mensen, en de besmettingen (en aantallen doden) vielen tot nu toe nog redelijk mee. Maar gisteren was er dan een fors eigen record met 277.352 besmettingen in een etmaal. Dat aantal ligt zelfs al dicht tegen het wereldrecord aan dat de V.S. nog steeds houden met 305.756 nieuwe besmettingen in een etmaal. Dus India gaat nu toch echt voor goud. Verschrikkelijk. Ook had India een nieuw dodenrecord met 1.574 stuks, dus dat viel nog mee en ligt nog ver verwijderd van het wereldrecord van meer dan 5000 doden op een dag in de V.S.

Vrijdag 9 april 2021.

Brazilië verbeterde opnieuw zijn eigen record aantal doden op een dag met 4.249 gevallen. Wat een land. In Nederland is het priktempo weer als vanouds, met ongeveer 50.000 prikken per dag. De vorige week genoemde ruim 72.000 prikken betrof dus inderdaad een eenmalige oprisping. We zijn nog steeds enkele jaren bezig als we iedereen die dat wil (ongeacht leeftijd, want je kunt kinderen niet overslaan) ingeënt willen hebben. Er is nog altijd geen enkel gevoel voor urgentie bij de verantwoordelijken.

Donderdag 8 april 2021.

Na een rustpauze van enkele dagen als gevolg van herstelwerkzaamheden aan de site, kan ik nu melden dat Nederland gisteren een nieuw nationaal record prikken heeft gevestigd met 89.734 prikken in een etmaal. Onmiddellijk gevolgd door de volgende inzinking, uiteraard. Het wil maar niet vlotten met het prikken. Zo langzaam aan is dat een nationaal schandaal. Brazilië haalde een nieuw dodenrecord met 4.915, maar het wereldrecord is nog altijd in handen van de V.S. en is voorlopig ook niet in gevaar. Ik ga morgen mijn eigen eerste prik halen. Kijk er heel erg naar uit.

Vrijdag 2 april 2021.

Nederland haalde het afgelopen etmaal dan eindelijk in lange tijd een nieuw dagrecord met de vaccinaties, met 72.572 prikken. Het zijn eerste en tweede prikken bij elkaar opgeteld, zodat het niet gaat om het aantal geheel of gedeeltelijk ingeënte mensen. Er zit dus op termijn een dubbeltelling in van mensen die zowel hun eerste als hun tweede prik al hebben gehad. De echte cijfers zijn in Nederland nog altijd staatsgeheim en de cijfers zijn nu nog altijd onvergelijkbaar met wat andere landen presteren.

Verder is het beeld wereldwijd onrustig. Veel landen hikken tegen hun goorste aantal besmettingen en/of doen aan en het gaat maar in een paar landen echt beter: of de landen die van meet af aan strenge maatregelen hebben genomen, of de landen die een hoog priktempo hebben georganiseerd (Israël, het V.K. en de V.S.). Records vielen er het afgelopen etmaal niet, afgezien van het Nederlandse prikrecord.

Donderdag 1 april 2021.

Het afgelopen etmaal zouden er dan in Nederland 65.000 precies vaccinaties zijn gezet. Ik geloof het niet. Ik houd vanaf de start van de epidemie bij van 20 landen en heb inmiddels duizenden cijfers verzameld. En geen enkel dagcijfer van geen enkel land, of het nu om besmettingen, doden of vaccinaties gaat is ooit afgerond op 5.000 precies geweest. Dit is dus een schatting met de natte vinger. Het is dus, wat ik noem, een politiek cijfer. Ik verdenk twee andere landen ervan dat ze ook met politieke cijfers komen. Die melden dus niet de echte besmettingscijfers of dodencijfers, maar wat politiek hun het beste uitkomt. Het eerste land waarvan ik dat zeker meen te weten is Rusland. Als je daar de dagelijks gemelde cijfers aanschouwt is er geen enkel land ter wereld dat zo’n grote regelmaat in de ontwikkeling van het virus laat zien. Er zijn wel heel kleine schommelingen, van tientallen of een paar honderd per dag, maar Rusland is verder qua virus het land van de regelmaat. Het enige land van de regelmaat. Het virus is overal elders juist zo grillig. Van Rusland kan ik een dag tevoren voorpellen wat de nieuwe cijfers zullen zijn, met een afwijking van minder dan 100. Het andere land dat volgens mij politieke viruscijfers geeft is Griekenland. Hier ben ik minder zeker, omdat ook in Griekenland ook volgens hun eigen cijfers grilligheid heerst. Maar verder vind ik hun besmettingscijfers, gegeven hun maatregelen wel heel erg laag. En ze blijven ook laag, ondanks het feit dat op diverse toeristenbestemmingen nog lang volop werd feestgevierd, zonder beperkingen, terwijl in de rest van Europa strenge maatregelen golden. Griekenland heeft er ook alle belang bij om de cijfers laag te houden, want Griekenland is compleet afhankelijk van het toerisme. Met te hoge cijfers jaag je je belangrijkste inkomsten weg. Ook van Spanje vind ik de cijfers erg laag, maar hier gelden wel strenge maatregelen. Van de knoflooklanden zijn de cijfers in Italië en Frankrijk juist ontzettend hoog, ondanks strenge maatregelen. En nu is dus aan een klein lijstje landen waarbij je een klein of groot vraagteken moet zetten bij hun cijfers Nederland toegevoegd. Ik had dat nooit kunnen voorspellen.

Woensdag 31 maart 2021.

Het organiseren van een massale inentingscampagne voor in principe elke Nederlander is voorwaar geen kleinigheidje. Er zijn vandaag de dag alleen al 7.500 mensen aan de telefoon aanwezig. De voortdurende beloftes van minister Hugo de Jonge over het aantal vaccinaties dat gezet gaat worden komen steeds niet uit. Op geen stukken na zelfs. En dat is al zo vanaf de start op 6 januari van dit jaar. Dat weet ik zo goed, omdat ik het traject al vanaf het begin bijhoud. Maar dat doet blijkbaar geen enkele journalist en geen enkel Kamerlid, want niemand heeft daar al die tijd een vraag over gesteld. Nu komt de kritiek dus uit de eigen rijen van de diverse professionele organisaties en wordt daarna pas door journalisten behandeld. En pas nu wordt De Jonge gedwongen daar ook op te reageren. Er is voldoende vaccin in voorraad, en zijn ook voldoende mensen die kunnen vaccineren, en toch staan veel vaccinstraten leeg: er zijn geen te vaccineren mensen. Hoe komt dat dan? Nu pas gaan journalisten te rade bij de doelgroep: wat is nu het probleem? En dan blijkt dat het probleem zit in de telefooncentrale. Mensen moeten uren wachten op een persoon die ze kan helpen. Ik heb zelf de ervaring dat ik bewust het rustigste moment van de dag uitkoos, kort voor sluitingstijd, en ik alsnog twintig minuten in de wacht stond. Mensen proberen het meermaals, en kunnen geen contact krijgen. Een persoon uit de leiding zei: misschien moeten we dan toch het aantal telefonisten uitbreiden. Mijn commentaar: nee, niet misschien, maar als de wiedeweerga het aantal telefonisten verdubbelen. Altijd weer die halfzachte en wereldvreemde maatregelen. In het huidige tempo zijn we nog jaren bezig met vaccineren. En al die tijd moeten we dan de lockdown en de avondklok handhaven. Een hoge priksnelheid is van levensbelang voor elke Nederlander en de staat als geheel. Als de Israëliërs dat kunnen en de Britten ook, dan moet het hier toch ook lukken? Maar geen van de verantwoordelijken en niemand in de volksvertegenwoordiger heeft het gevoel dat het urgent is en laat de zaak maar op zijn beloop. Gisteren werden er dan ruim 62.000 vaccinaties gezet. Dat is natuurlijk een stuk beter dan de net 20.000 van de dagen ervoor. Maar ook met 62.000 inentingen per dag gaan we het niet redden, want dan zijn we nog altijd een heel jaar bezig.

Aan het wereldfront haalde Brazilië weer een nieuw dodenrecord, met 3.780 overledenen, terwijl Griekenland een nieuw eigen besmettingsrecord zette met 4.322 nieuwe besmettingen in een etmaal.

Zondag 28 maart 2021.

Als vervolg op gisteren: De strijd om het brons is nog niet gestreden. Het Verenigd Koninkrijk is nog koploper met 1725 doden in een etmaal, maar in dat land wordt zeer fors gevaccineerd, zodat het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en ook doden nu fors naar beneden is gegaan. Die zie ik hun eigen record niet meer breken. India en Frankrijk zijn nog runners-up voor brons, met elk ook al ruim boven de duizend doden per etmaal, en in deze landen wordt juist bijzonder slecht gevaccineerd, waardoor de epidemie daar nog fors uit de hand loopt. Ik zie ze beide in staat om in de eindsprint nog voor brons te gaan. Het zilver voor Brazilië en het goud voor de V.S. zijn volgens mij buiten bereik.

Zaterdag 27 maart 2021.

Brazilië verbeterde opnieuw het eigen record, ditmaal bij het aantal coronadoden op een dag en wel bracht ze het op 3.650. Alleen de V.S. haalden in de Trumptijd een hoger aantal met meer dan 5.000 doden. Dus die hebben het wereldrecord nog altijd stevig in handen. Maar Brazilië ligt nu toch stevig op koers voor het zilver.

Vrijdag 26 maart 2021.

Vandaag werd ook een nieuw besmettingenrecord in Brazilië gevestigd, met meer dan 100.000 besmettingen in een etmaal. Alleen de V.S. hebben in de Trumptijd een hoger aantal gehad met iets meer dan 300.000 besmettingen. Ook veel grotere landen, qua bevolking, zoals China en India zijn nooit boven de 100.000 nieuwe besmettingen op een dag gekomen. Dus Brazilië is nu toch het grootste zorgenkind. Want ook Brazilianen reizen over de hele wereld. Het beeld is verder hetzelfde. Er zijn nog steeds maar twee soorten succesvolle landen. De ene groep bestaat uit landen die van meet af aan superstrenge maatregelen hebben genomen en waar alle festiviteiten al maanden hetzelfde zijn als van voor de uitbraak. Dat zijn landen zoals Noorwegen, Denemarken, Finland, Nieuw-Zeeland, Australië, China en Taiwan. En bij de andere groep landen is men zodra dat kon als een bezetene aan vaccineren geslagen, zoals alleen Israël, de V.S. en het V.K. hebben gedaan, bij een overigens slap bestrijdingsbeleid. En toch is daar het virus daar nu ook min of meer in bedwang. Alle cijfers dalen er. De overgrote meerderheid van de landen, waaronder Nederland combineert een slap bestrijdingsbeleid met een slap vaccinatiebeleid en daar loopt het dus elke keer weer mis.

Dinsdag 23 maart 2021.

En gisteren dan weer veiligheidsregiovoorzitter Bruls, die voor meer versoepelingen pleitte, omdat we aan het vaccineren zijn. Wat een dombo moet dit toch zijn. Je kunt aan de besmettingscijfers van andere landen heel makkelijk maken, dat alleen in de landen waar stevig wordt gevaccineerd (alleen Israël, het V.K. en de V.S.) de besmettingscijfers duidelijk teruglopen. In alle andere Europese landen lopen ze alleen maar op, net als in Nederland, omdat er met het vaccineren geen enkele haast worden gemaakt. Gisteren waren het maar 27.762 eerste en tweede prikken samen. In dit tempo zijn we letterlijk nog jaren bezig voordat iedereen die dat wil zijn prikken heeft gehad. Reken maar uit. Deel het genoemde getal maar op 35 miljoen, want iedereen moet twee prikken krijgen, en dan ga je over de 1000 dagen heen. Ik heb al zolang ik het bijhoud kritiek op de veel te slappe aanpak van de regering. Maar nu ben ik er wel uit. De wal zal het schip wel keren. Het virus is vele malen slimmer dan alle kabinetsleden en alle deskundigen bij elkaar. En maakt juist handig gebruik van alle uitzonderingsbepalingen en versoepelingen om verder toe te slaan.

Maandag 22 maart 2021.

Minister Hugo de Jonge meldde dat we tweemiljoenste prik heb gehad en hij verwacht dat begin april de driemiljoenste prik er zal zijn. Met het priktempo van de afgelopen dagen, rondom de 30.000 per etmaal, gaat dat dus rondom de 23e april liggen. Dat is eenvoudig uit te rekenen. ‘Begin april’ is natuurlijk een rekbaar begrip, maar daar hoort toch in elk geval de 23e niet bij. In het tempo van vaccineren van de afgelopen maanden duurt het nog gemakkelijk twee volle jaren voordat iedereen die dat wil ingeënt is. En helemaal niemand, geen journalist en geen Kamerlid, doet die rekensommetjes, die echt niet moeilijk zijn. Ik schat het niveau op groep 6 van de basisschool.

Zaterdag 20 maart 2021.

Opnieuw twee landrecords. Dit keer met het aantal besmettingen. En tot mijn verrassing is het nu ook Duitsland met 33.515 nieuwe besmettingen in een etmaal. En Brazilië heeft ook een nieuw record met 90.570 nieuwe besmettingen. Niemand ontkomt eraan, alleen dat hebben de meeste landen niet door, ook Nederland niet. Hier blijft men met halfzachte maatregelen komen, waarop vanaf de start ook weer talloze uitzonderingen zijn. En dat gecombineerd met een vaccinatieprogramma, waar niemand een gevoel van urgentie lijkt te hebben. Alleen in woorden, maar zeker niet in daden. Wanneer begint er eens iemand aan of bij het stuur eens zijn sommen te maken?

Vrijdag 19 maart 2021.

Je ziet het nu op steeds meer plaatsen: oplopende besmettingscijfers, behalve dan in landen waar ze het goed bestreden hebben en in landen waar ze het vaccinatieprogramma goed op orde hebben. Maar in alle overige landen en dat zijn verreweg de meeste, ook in Nederland, blijft men maar aantonen met lockdowns en avondklokken en andere verstrengingen, en tegelijk een halfzachte vaccinatieaanpak, maar daar komt het virus elke keer weer met gemak omheen en lopen de cijfers dus weer op. Met nu de derde golf en er komt met deze aanpak ook nog een vierde en een vijfde golf. Let maar op. Of een heel strenge aanpak, zonder uitzonderingen of een veel snellere inentingscampagne. Allebei halfzacht, zoals nu, leidt onherroepelijk tot voortgaan van alle ellende van nu, met een steeds langere lockdown en steeds langere avondklok en andere beperkingen. Met deze aanpak zitten we niet alleen nog dit jaar, maar ook heel 2022 met al de huidige beperkingen. Wacht maar af.

Donderdag 18 maart 2021.

En inderdaad gebeurde wat ik gisteren al aan zag komen: er vielen weer twee besmettingenrecords. Brazilië meldde een nationaal record met 90.303 besmettingen in een etmaal, maar ook Griekenland verbeterde het eigen record met 3.458 besmettingen.

Op het prikfront is nog altijd geen enkele ‘sense of urgency’ te bemerken. Er waren gisteren wel iets meer prikken, net iets meer dan 30.000, maar ook in dat tempo hebben we nog zeker anderhalf jaar nodig voordat iedereen die dat wil ook zijn prikken gekregen heeft. Reken maar uit. En al die tijd dus ook lockdown en avondklok. En nog altijd heeft nog niemand dat door. In Israël gaan ze nu ook alle 12-plussers (die toestemming van hun ouders hebben) inenten. Het is wat ik voorspelde. Geen enkele regering kan het zich veroorloven om alleen de 18+-ers in te enten en de kinderen niet in te enten. Wie wil er nu graag zien of zelfs maar het risico lopen dat op een dag de ziekenhuizen volliggen met kinderen? Kinderen zijn echt niet immuun voor de ziekte. Vandaar dat ik steeds uitga van ruim 17 miljoen mensen in Nederland die een prik moeten krijgen. En de regering gaat alleen maar uit van alle 18+-ers. Dan lijken de cijfers wat beter.

Woensdag 17 maart 2021.

Het drama ontwikkelt zich verder. Het afgelopen etmaal waren het nog maar ruim 22.000 prikken. Hoe diep kunnen we verder nog zakken? Wanneer valt het iemand nog meer op? Bovendien zijn er nu opnieuw dagrecords gevallen, voor twee landen. Dat hebben we al heel lang niet meer meegemaakt. Het betreft Noorwegen met 1.150 doden en Brazilië met 2.841 doden. Ook zijn er nu weer landen die heel dicht tegen hun eigen dagrecord aan besmettingen zitten. Ik verwacht de komende dagen nog meer records. Alleen in Israël, de V.S. en het V.K. is het coronavirus na een heftige uitbraak nu min of meer onder controle gebracht, dankzij de enorme energie die gestoken is en wordt in de vaccinaties. Er zijn natuurlijk nog meer landen waar ze het heel goed doen, zoals o.a. Nieuw-Zeeland, Australië, Noorwegen, Finland en IJsland, maar in die landen is meteen na de uitbraak snel en goed gehandeld. Met Nederland gaat het volgens mij helemaal fout. In het huidige tempo zitten we ook het hele volgende jaar nog helemaal in de lockdown en een verscherpte avondklok. Het zal allemaal niet helpen. Merkwaardigerwijs is er geen enkele partij van de meer dan 25 die vandaag aan de verkiezingen meedoen, die vindt dat we het voorbeeld van succesvolle landen moeten volgen. Op Ja21 na, maar die vindt tegelijk zaken die daar nu juist regelrecht mee in strijd zijn. Volgen is volgen, en niet half volgen met talloze uitzonderingen. Dat heeft niet gewerkt en zal ook niet gaan werken,.

Dinsdag 16 maart 2021.

Het drama dat ‘vaccinatie tegen covid-19 in Nederland’ heet. Het jongste dagcijfer is intussen gezakt naar 27.142. In dit tempo zijn we nog 560 dagen bezig als het aantal prikken gelijk is aan het aantal mensen. Maar dat is niet zo. Er zijn veel meer prikken dan mensen, omdat iedereen een tweede prik moet krijgen. Dus de werkelijkheid kan maximaal twee keer zoveel dagen zijn. Dus na ergens tussen anderhalf en drie jaar zijn we klaar. Waarom valt niemand dat nou op?

Maandag 15 maart 2021.

En ook prikken van vaccins is weer de dieperik ingezakt. Het voorgaande etmaal nog maar 32.588 keer, tegen het hoogtepunt van ruim 66.00 twee weken geleden. Bron: RIVM. En opnieuw valt niemand dat op. Er is in Nederland geen enkele journalist en ook geen enkel Kamerlid dat kan tellen. Of het misschien in theorie wel kan, maar het in de praktijk nooit doet. Allemaal het gevolg van het slechte basisonderwijs van de jaren tachtig en negentig, waarin veel leraren voor de klas stonden die zelf niet konden tellen. Hoe kun je het dan aan kinderen leren? Daar plukken we nu de vruchten van.

Verder vanmorgen het bericht dat Nederland, na een tiental andere landen, ook pauzeert met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin, wegens mogelijke bijwerking met bloedstolling (trombose). Gisteren beweerde Hugo de Jonge dat er in Nederland maar één geval bekend was, vanmorgen was in het nieuws dat het er inmiddels tien zijn. De andere negen zijn dan waarschijnlijk de afgelopen nacht vastgesteld. Tellen hè, echt wel moeilijk.

Zondag 14 maart 2021.

Gisteren dan in Nederland 6.543 nieuwe besmettingen en we moeten inmiddels terug naar 11 januari van dit jaar en eerder voor nog hogere cijfers. Het beleid mislukt dus compleet, want de eerste doelstelling van het kabinet Rutte om terug te gaan naar 3.600 besmettingen in een etmaal is verder weg dan ooit en de tweede doelstelling (oorspronkelijke doel was 1.500 nieuwe besmettingen per half januari) is verder weg dan ooit. En niemand vindt dat blijkbaar een probleem, zo vlak voor de verkiezingen. En op wie je nu stemmen moet voor een beter beleid en vooral een betere uitvoering? Ik kan het u niet zeggen. Geen enkele partij is hier een voorstander van, terwijl toch elke dag duidelijker wordt dat er nu echt iets moet worden gedaan. Het collectief op de handen zitten is nu de meest in het oog springende Nederlandse hobby.

Donderdag 11 maart 2021.

Voor het eerst in maanden is er weer een land met een nieuw landenrecord, ditmaal bij het aantal doden dat dagelijks gemeld wordt. Het gaat om Brazilië dat vanmorgen 2.286 doden meldde. Brazilië zit nu ook dicht tegen hun eigen record van het aantal besmettingen per dag aan, maar dat aantal is nog niet overschreden. Daar wordt blijkbaar nog niet gevaccineerd, hoewel ik daarover geen enkel bericht ken.

Woensdag 10 maart 2021.

Het is triest om vast te stellen dat een land als het Verenigd Koninkrijk nu vrijwel dezelfde besmettingscijfers heeft als Nederland, terwijl er drie á vier keer zoveel mensen wonen. Het enige verschil is dat de Britten als een bezetene zijn gaan vaccineren en nu al tientallen procenten van hun bevolking gevaccineerd hebben, en Nederland nog pas rond de 5% hangt. Het gevolg van een totaal gebrek aan gevoel voor urgentie aan de Nederlandse kant. Het gaat hier ook wel steeds beter worden, maar we zijn er alleen een aantal maanden langer mee bezig en dus zitten we ook een aantal maanden ook langer in de ellende. Dat nou niemand, in de politiek of bij het journaille dit snapt, is nog wel het grootste raadsel.

Dinsdag 9 maart 2021.

Gisteren had ik al een donkerbruin vermoeden, maar vandaag staat voor mij wel vast dat de boude uitspraken van Minster De Jonge, dat er half maart 2 miljoen prikken zijn uitgedeeld, niet gaat uitkomen. Op geen stukken na zelfs. De stand van vanmorgen was 1.620.090 en het dagsaldo was het afgelopen etmaal opnieuw lager: minder dan 24.000 prikken. In dit tempo duurt het nog tot 27 maart of zo tot we de 2 miljoenste prik hebben. Of andersom: om de 2 miljoenste prik half maart te kunnen halen, moeten er dagelijks nog meer dan 60.000 prikken worden gezet. Ik zie het niet meer gebeuren, maar ik hoop zoals altijd dat ik ongelijk heb.

Maandag 8 maart 2021.

Twee belangrijke ontwikkelingen met het virus. De eerste ontwikkeling is dat het afgelopen etmaal het aantal vaccinaties in Nederland opnieuw is gehalveerd. Het waren er nog geen 25.000, terwijl het dagrecord tot nu toe ligt rond de 66.000. Vanmorgen las ik dat het de bedoeling is om vanaf mei, anderhalf miljoen vaccinaties per week gezet moeten worden. Ik wil het graag meemaken. In elk geval weet ik nu uit meerdere bronnen dat inderdaad ermee begonnen is de categorie 75 – 79 jaar uit te nodigen een afspraak te maken.

De andere belangrijke ontwikkeling is dat het in Brazilië nu opnieuw vreselijk uit de hand aan het lopen is. Het afgelopen etmaal weer een dag met meer dan 80.000 gevallen, waar hun dagrecord niet veel hoger ligt. Ik kan toch geen enkel ander land op de wereld bedenken waar ze op het punt staan om hun eigen dagrecord te gaan breken. Zelfs integendeel. Bij de notoire veelbesmetters, zoals de V.S. en India lopen de besmettingen nu fors terug, tot maar een fractie van het eigen dagrecord. In de V.S. heeft dat ook te maken met het enorme tempo van vaccinaties, maar voor India kan ik het niet duiden.

Zondag 7 maart 2021.

De vaccinatie strategie blijft naar de jongste cijfers, die van vanmorgen, hopeloos te traag. Konden we gistermorgen nog ruim 57.000 prikken noteren, vanmorgen waren het er alweer ruim 44.000. De tweemiljoenste prik die volgens minster de jongen ‘half maart’ gezet moet zijn wordt zo niet meer gehaald, tenzij er nog een forse inhaalslag komt. Het blijvende afwisselen van zwakkere met betere dagen is geen goed teken. En omdat we 35 miljoen prikken moeten hebben, want iedereen moet er twee hebben, en de jongeren moeten toch ook echt aan de beurt komen, zijn we met een miljoen prikken per maand nog 35 maanden bezig. En dan pas kunnen lockdown en avondklok weg. Dat nu niemand dit simpele rekensommetjes maakt vind ik onbegrijpelijk. Nog los van het gegeven dat we die miljoen prikken per maand ook nog niet eens aan het halen zijn in het huidige wisseltempo. Dus de werkelijkheid ligt zo nog een eind verder weg. Je verstand staat er stil bij.

De reden dat de jongeren nog niet meetellen voor de vaccinaties is dat de goedgekeurde vaccins goedgekeurd zijn voor prikken voor 18 jaar en ouder. Alleen Pfizer is goedgekeurd voor 16 jaar en ouder. Maar niemand zal willen en geen regering van welke samenstelling ook, dat straks iedere 18+er die dat wil gevaccineerd is, maar niet de 18–ers. Zodat zij nog steeds ziek kunnen worden en de ziekenhuizen en de IC’s gaan bevolken. Dat gaat zeker niet gebeuren. Dus de jongeren moeten ook het vaccin gaan krijgen.

Vrijdag 5 maart 2021.

In twee landen, van de 20 waarvan ik het dagelijks bijhoud, is de situatie nu toch echt zeer zorgelijk: Brazilië en Tsjechië. In beide landen zit het aantal besmettingen weer bij hun eigen nationale record, dat – als het zo doorgaat – in de komende dagen gebroken zal worden. Ik heb geen idee wat in elk van deze landen de maatregelen zijn, als ze er al zijn.

Van Frankrijk begrijp ik zo langzaamaan niets meer. Dit land meldt maar af en toe zijn besmettingscijfers. Van de afgelopen veertien dagen vier keer. Tien keer bleef het stil in Frankrijk. Ik snap niet hoe bestuurders hier nog iets kunnen beslissen, als ze geen gegevens hebben. Mogelijk met hulp van de astrologie, anders weet ik het ook niet. Ik baseer me hiervoor zoals altijd op de gegevens van Johns Hopkins/New York Times.

Donderdag 4 maart 2021.

De tendens is inmiddels duidelijk. Na een spectaculaire wereldwijde duik in de besmettingscijfers vanaf ongeveer 10 januari van dit jaar, en een plateauvorming in de afgelopen twee weken, is er inmiddels, eveneens wereldwijd, weer sprake van een duidelijke stijging. Niet zo spectaculair als eerder met deze pandemie gebeurd is, maar toch duidelijk en significant. Er zijn eigenlijk maar drie uitzonderingen op deze regel en dat zijn Israël, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In die landen stabiliseren de cijfers na een forse daling in de afgelopen weken. Het zijn ook de enige drie landen in de wereld die het vaccineren serieus nemen. en waar tientallen procenten van de bevolking al is ingeënt. In Israel zelfs meer dan de helft. Er zijn ook landen op de wereld waar men het vaccineren ook niet erg serieus neemt, maar waar men de pandemie wel serieus heeft genomen en nog serieus neemt. Als het virus nagenoeg is uitgeroeid, hoef je uiteraard met vaccineren ook geen haast te hebben. Dat zijn landen als – niet uitputtend – : Nieuw-Zeeland, Australië, Singapore, Taiwan, China, Japan en in Europa Noorwegen, Finland en IJsland. Verreweg de meeste landen nemen noch de pandemie serieus genoeg en ook niet het vaccineren. Daaronder is ook Nederland. Wij blijven nog wel een jaar als het niet langer is aantobben.

Woensdag 3 maart 2021.

Gisteren daalde het aantal vaccinaties zelfs naar onder de 20.000 en geen journalist of kamerlid is het opgevallen. Het gaat ook om cijfers en die worden door journalisten en kamerleden niet interessant gevonden, want ze zijn zo goed met taal. Vanmorgen groeide het weer wat tot ongeveer 35.000, maar dat is nog altijd nauwelijks de helft van wat het nog gen week geleden nog was. Maar Minister De Jonge verklaart doodgemoedereerd dat iedere Nederlander die dat wil op 1 juli 2021 tenminste eenmaal ingeënt is. En eind juli is iedereen volledig gevaccineerd. Als je uitrekent hoeveel dagen je nog nodig hebt als in het huidige tempo wordt doorgeprikt, dan kom ik eerder aan jaren in plaats van enkele maanden. We zullen zien. Eerst maar eens kijken wat er van zijn vorige voorspelling uitkomt. Die was dat we half maart de tweemiljoenste prik zullen hebben. De teller staat sinds vanmorgen op 1.379.655 en we moeten dus nog 620.345 prikken hebben in twaalf of dertien dagen tijd. Het kan, maar niet in het huidige tempo. Er zal dan nog flink gas moeten worden bijgegeven.

Met het aantal besmettingen gaat het in elk geval niet goed. Ik roep dat al maanden, maar dat vindt voor het eerst het RIVM ook. De vaccinaties zullen ons niet helpen. ‘De eerste signalen zijn goed’. Ja dat klopt. Het gaat dan alleen om de ziekenhuisopnames van 90+-ers. Die verbetering is een cijfer achter de komma, als je naar de hele bevolking kijkt. Er kan nog vele maanden geen versoepeling komen, er moeten er eerder nog bijkomen. Dat is mijn diepe overtuiging. Er moet veel en veel meer haast worden gemaakt met het vaccineren. En niet de kruideniersmethode van nu. Excuus, ik wilde de kruideniers niet beledigen.

Maandag 1 maart 2021.

Het meest opmerkelijke nieuws van vanmorgen was toch wel de complete ineenstorting van het Nederlandse vaccinatieprogramma. Deze keer niet vanwege het weer, maar werd ook niet uitgelegd wat dan deze keer de reden was. Het aantal vaccinaties was eergisteren nog ruim 66 duizend, gisteren daalde hij tot minder dan de helft daarvan. En geen krant of journalist valt dat op. Het duurt in dit tempo nog tenminste nog 429 dagen en ten hoogste nog zo’n 900 dagen, afhankelijk van de verhouding eerste en tweede prikken, totdat iedereen die dat wil is ingeënt. We zullen dus nog enkele jaren met de lockdown, de avondklok en de andere beperkingen moeten leven. Het is niet anders en dat is ook geen nieuwswaardig feit.

Zondag 28 februari 2021.

Gisteren meldde ik hier nog dat er een nieuw nationaal record prikken was gevestigd, met 66.890 prikken, een dag later moet ik melden dat de volgende dag het aantal weer onder de 50.000 is blijven steken. Nu zitten we in dat tempo weer op tussen 300 en ruim 600 dagen voordat we klaar zijn.

Het eerste probleem is dat volgens mij zijn niemand in de keten er een gevoel van urgentie is. En bovendien is niemand aanspreekbaar, want niemand is voor het aantal verantwoordelijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het bericht van gisteren dat de 25 GGD’s heel verschillende wachttijden kennen voor het toedienen van een prik. Er zijn vier regio’s – waaronder tot mijn geluk ook Groningen – waar je na een uitnodiging meteen terecht kunt. Bij alle andere heb je een wachttijd die kan varieerde tussen een week en twee maanden. Het gebruikelijke verweer op opmerkingen over de hoeveelheid prikken is steeds dat er te weinig vaccins zijn geleverd. Ik houd dat op onzin. Ten eerste betekent dit dat er te weinig vaccins zijn besteld en/of te laat. Een ambtenaar zit achter mijn bureau met een rekenmachine naast zich fijnmazig uit te rekenen hoeveel bestellingen er moesten zijn. Als ik verantwoordelijk was geweest dan had ik zonder veel nadenken meteen 100 miljoen doses besteld. En na enige discussie met mijn buurman zouden het er dan uiteindelijk 80 miljoen zijn geworden. Zo deden de Israëliërs, de Britten en de Amerikanen het ook ,met andere getallen uiteraard. De andere kanttekening is dan hoe het dan komt dat je bij de ene locatie meteen terecht kunt en bij een andere locatie twee maanden moet wachten. Duurt het transport binnen Nederland naar de ene plaats dan twee maanden langer dan naar de andere plaats? Er is geen gevoel van urgentie, er is niemand verantwoordelijk en er zitten op teveel plaatsen de verkeerde mensen aan het stuur. Intussen loopt Nederland steeds verder achter.

Zaterdag 27 februari 2021.

In Nederland werden gisteren 66.890 vaccinaties gedaan. Een nieuw nationaal record. Eerste en tweede prikken samen. Je kunt gewoon uitrekenen hoe lang het duurt voordat iedere Nederlander die dat wil gevaccineerd is. tont toe moest je dan rekenen in jaren, maar nu kunnen we melden dat dat in het tempo van gisteren gebeurt in tussen 240 en ruim 500 dagen, afhankelijk van de vraag hoe de verhouding eerste en tweede prikken is. Ik reken mee dat ook de jongeren op termijn geprikt zullen moeten worden. De regering gaat uit van alle 18+-ers, omdat de vaccins voor jongere leeftijden niet zijn goedgekeurd, niet door de fabrikanten en ook niet door de diverse toezichthouders. Alleen het Pfizervaccin kan worden toegepast vanaf 16 jaar en ouder. Maar op enig moment in het komende jaar komen vast wel de jongeren ook aan de beurt. Niemand wil dat de IC’s straks vol liggen met jongeren.

Vrijdag 26 februari 2021.

Na de wereldwijde spectaculaire daling van het aantal besmettingen sinds begin januari 2021, is de daling de laatste dagen tot stilstand gekomen en is hier en daar zelfs weer licht aan het stijgen. Nu ook in Nederland. Gisteren werden weer meer dan 5.044 nieuwe besmettingen gerapporteerd en dat is het hoogste cijfer sedert 24 januari j.l. een zelfde tendens, met het hoogste cijfer sinds plm een maand, vinden we o.a. in Italië, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Noorwegen. De laatste drie landen zitten dan nog steeds wel heel erg laag ten opzichte van de andere. Alleen in België, het V.K. en Israel blijft het laag, hoewel België vanmorgen ook een scherpe stijging meldde. In het V.K en Israel vaccineert men als een bezetene en men voorkomt daar nu een stijging, zoals in de meeste andere landen en het blijft er wat meer stabiel. Met het Nederlands vaccinatietempo, gaat het heel langzaam een klein pietsje beter, maar het is nog wel heel erg ver weg van wat noodzakelijk is, als we binnen een jaar klaar willen zijn. Ik ben nog steeds somber, temeer ook omdat onze bestuurders, regering en voorzitter Bruls, van de daken blijven schreeuwen dat het niet meer vol te houden is. En er snel meer versoepeld moet worden. Daarmee het slechte voorbeeld gevend. Ik hou het zo nog jaren vol, al zie ik het uiteraard ook liever anders.

Donderdag 25 februari 2021.

De deze dagen aangekondigde versoepelingen: buiten sporten tot 27 jaar, winkelen op afspraak, contactberoepn mogen weer, scholen gedeeltelijk open, zijn naar mijn mening onverantwoord en onverantwoordelijk. De ministers bezwijken blijkbaar onder de druk uit de maatschappij. Het is ook dom. Want als het met de besmettingscijfers verkeerd gaat, en die kans is groot, dan zal dat pas blijken pal voor de verkiezingen. En dan is het te laat om er nog wat aan te veranderen. De reden van mijn zorg: de besmettingscijfers laten het echt niet toe, vooral niet omdat de doelstellingen van het kabinet niet zijn gerealiseerd. Eerste doelstelling was immers het aantal besmettingen te laten dalen tot 3.600 want dan kon het bron- en contactonderzoek weer gaan plaatsvinden. We zitten nog altijd ruim boven de 4.000 per dag. Het volgende doel zou dan 1500 besmettingen per etmaal moeten zijn en dat doel is nu verder weg dan ooit. In de RIVM-briefing van gisteren meldde directeur Van Dussel enthousiast dat het effect van de vaccinaties nu al in de besmettingscijfers te zien is. Ja dat klopt inderdaad, maar alleen nog schoorvoetend bij de 90+-ers. Bij alle overige categorieën loopt het alleen maar op. En met het veel te lage tempo waarbij er nu gevaccineerd wordt duurt het nog vele maanden voordat er iets substantieels zichtbaar gaat worden. In die tussentijd zijn we mogelijk allemaal dood en begraven, dan wel gecremeerd, afhankelijk van iemands voorkeur.

Als ik ooit hoopte dat ik binnen de kortste keren compleet ongelijk zou krijgen, dan is het nu wel. Maar ik houd de ontwikkelingen bij en meldt het hier. Ik zou opgelucht zijn als ik het helemaal fout zag.

Dinsdag 23 februari 2021.

Inmiddels hebben we zondag de miljoenste prik gehad. Ik ben altijd voor het vieren van mijlpalen, maar deze is toch wel een beetje raar. Vooral omdat het niet gaat om een miljoen mensen, want het betreft circa 850.000 mensen. Iedereen moet namelijk twee prikken krijgen. Midden maart weer een miljoen, zegt minister De Jonge dan. Je vraag je af of hij wel begrijpt wat hij zelf zegt. Er moeten namelijk bij elkaar – idealiter als iedereen meedoet – 34,8 miljoen prikken worden uitgedeelde. Tweemaal 17,4 miljoen. Als je drie weken uittrekt voor een miljoen prikken, dan heb je zo’n honderd weken nodig voor alle 34,8 miljoen prikken. En je zult dan nog een jaar of twee de lockdown en de avondklok moeten handhaven.

Maar zelfs in zijn tempo met je dan nog zo’n 48.000 prikken per dag zetten en dat aantal loopt de laatste dagen nu juist terug, van 42.000 naar 25.000. De koude zorgde voor verdere achterstand, maar wat is dan nu de oorzaak van deze teruggang? Aan het weer kan het toch niet liggen, want is droog en middelmatig warm. Ik vermoed dat op elk prikstation de miljoenste prik uitbundig is gevierd. En dan blijven volgende prikken uiteraard even liggen.

Aangezien we nu voor de tweede dag op rij aan maximaal 25.000 prikken komen, is het tegelijk een aanwijzing dat er niet genoeg bovenop wordt gezeten door de verantwoordelijken. Dat heb ik al vaker betoogd. Het is een bijzonder slecht gemengde project. Er gebeurt wat er gebeurt en dat is het dan.

Het doet me denken aan operatie Market Garden in september 1944. Het wordt mij met steeds meer gedetailleerde beschrijvingen steeds duidelijker, dat het Britse leger op meerdere momenten, direct vanaf de start stil bleef staan. Tot dagenlang soms, terwijl er geen Duitser in de wijde omtrek te bekennen viel.

Laissez-faire-management noemen we dat. Er gebeurt wat er gebeurt en niemand grijpt in. Market Garden werd door de Britten verloren. Ik vrees dat met de vaccinatiecampagne om dezelfde reden ook hetzelfde zal gebeuren. Terwijl ik toch doorgaans een rasoptimist ben, vaak tegen beter weten in.

Zondag 21 februari 2021.

Vanmorgen de podcast aangehoord van Telegraaf-hoofdredacteur Jansen. Hij meldde dat in het huidige tempo we nog een vol jaar nodige zullen hebben om alle 18+-ers ingeënt te hebben. Ik vroeg me af hoe hij dat heeft berekend.

Als je het aantal prikken van gisteren, 42.715, neemt en je deelt dat op het aantal 18+-ers dan kom je op een maand of tien. Maar ook Jansen tuint in het rookgordijn dat het RIVM bij de vaccinaties heeft opgetrokken. In de eerste plaats zijn de genoemde ruim 42000 prikken eerste en tweede prikken bij elkaar opgeteld. We weten dus helemaal niet hoeveel mensen er nu gevaccineerd zijn. Het waren eer in elk geval geen 42.715 maar heel veel minder en dan kom ik meteen al ruim boven het jaar. Dan is het de vraag waarom het RIVM de grens van 18 jaar neemt, terwijl de meeste andere landen de grens bij 16 jaar leggen. Het is zelfs nog maar de vraag of 16minners niet gevaccineerd zullen hoeven worden. De Israëliërs, die nu het verst met vaccineren zijn, vaccineren ook jongere mensen. Ik schat dus dat we niet één jaar maar zeker twee hele jaren nodig zullen hebben om in het huidige tempo de hele bevolking gevaccineerd zullen hebben. En al die tijd, en daar kwam Jansen ook niet op, zullen dan wel lockdown en avondklok gehandhaafd moeten blijven. Als we niet met zijn allen doodgaan aan de COVID, gaan we met zijn allen dood omdat de economie compleet is afgeschaft. Het is een fraai voorbeeld van mijn stelling: journalisten en politici zijn mensen van het woord. Ze hebben voor dat beroep gekozen omdat ze goed met woorden zijn. Maar deze categorie mensen heeft heel vaak niks met getallen. En als je vandaag de dag ergens op moet sturen en ergens op moet oordelen, is het wel op getallen. En dat is echte alpha’s niet gegeven.

Zaterdag 20 februari 2021.

De besmettingscijfers blijven ruim boven de 4000 en dat is slecht nieuws. Wanneer krijgen de deskundigen en de politici door wat ze allemaal verkeerd doen? Halfzachte maatregelen met vele uitzonderingsmogelijkheden. En een veel en veel te slappe vaccinatiestrategie. Van het ‘bijtrekken van het been’ is ook het afgelopen etmaal helemaal niets gebleken. Wel nu voor het eerst in weken vlak boven de 40 vaccinaties gekomen (1e en 2e prikken samen). Dat betekent dat we iets optimistischer kunnen zijn. Iedereen die dat wil is ingeënt over 405 tot 840 dagen, afhankelijk van de vraag hoe de verhouding 1e en 2e prikken is, een verhouding die blijkbaar staatsgeheim is, want hij is nergens te vinden. Dus over 13 tot 28 maanden kunnen we de lockdown en de avondklok opheffen, als ik het nog goed begrijp. Wanneer gaat er iemand iets uitrekenen?

Vrijdag 19 februari 2021.

Gisteren werden er dan toch weer meer dan dan 4.000 nieuwe besmettingen gemeld, dus een uitkomst uit de huidige ellende is nog altijd niet in zicht.

Verder heb ik een nieuw inzicht gekregen in het huidige vaccinatiebeleid van onze regering. Vlak voor de winterprik een dag tien geleden, werd duidelijk dat we tot de traagste inenters van heel Europa behoorden en beloofde minister De Jonge, dat ‘het been nu wordt bijgetrokken’ zoals hij het zei. Op dat moment kwamen we aan 40.000 vaccinaties per dag. Vervolgens kwam de winterprik, waardoor vaccinatiestraten soms zelfs gesloten moesten worden en stortte het aantal dagelijkse vaccinaties zelfs in tot even boven de 2.000. Nu is de winterprik intussen alweer een dag of vijf voorbij en gaat het aantal prikken weer langzaam omhoog. Gisteren zaten we dan ‘al’ op de 39.000: bijna het aantal van voor de winterprik.

De dagelijkse melding van het RIVM over het aantal gezette vaccinaties betreft nog altijd zowel de eerste als de tweede prik samen. Dat geeft dus een mooier beeld dan de werkelijkheid is.
En zo stijgen we nu een beetje op de lijst van trage spuiters. Met een rekenkundige truc dus.

Ik heb dus eens uitgerekend hoe lang we bezig zijn om de hele bevolking in te enten, als we in het huidige tempo door blijven prikken. Als alle gemelde prikken 1e prikken zouden zijn dan zouden we nog 420 prikdagen nodig hebben. Dat is tot en met april volgend jaar. Maar dat zou dus veel te optimistisch zijn. Als we aannemen dat het andere uiterste is, dat er evenveel eerste als tweede prikken gezet zijn, dan hebben we nog ruim meer dan het dubbele tijd nog. Dus ergens in de zomer of vroege najaar van 2023. Dat is dus te pessimistisch. De werkelijkheid is dan dat we in het huidige tempo in elk geval tot eind volgend jaar bezig zullen zijn. En al die tijd moeten natuurlijk lockdown en avondklok gehandhaafd blijven. Onze verantwoordelijken, hebben, zoals tijdens de hele crisis, geen enkel gevoel voor urgentie. Het is een soort laissez-fair management. Niemand rekent dat blijkbaar uit, geen ambtenaar, geen politicus en geen journalist. Dat verbaast me ook niet. Het zijn allemaal mensen die sterk zijn met woorden en die hebben vaak geen enkel gevoel bij cijfers.

Woensdag 17 februari 2021.

Nu is voor het eerst ook in Nederland een serieuze daling van het aantal dagelijkse besmettingen bezig. Gisteren voor het eerst in vele maanden onder de drieduizend. 2.262 om precies te zijn. Nog wel net zo veel als in Duitsland, dat pakweg 5 keer zo groot is als wij, maar toch.

Dinsdag 16 februari 2021.

De wereldwijde dalende trend blijft zich maar doorzetten. En merkwaardigerwijs komt daarvoor van geen enkele deskundige een verklaring. En van geen journalist een vraag over. Ik heb toch een donkerbruin vermoeden dat hetzelfde aan het gebeuren is dat in 1919 gebeurde: de epidemie verdwijnt om raadselachtige redenen geruisloos. Maar zover is het dus nog niet. Daar moeten we nog een paar maanden verder voor zijn. In Nederland is nog altijd niets te merken van enige urgentie bij het vaccineren. Opnieuw zaten we rond de 29.000 het afgelopen etmaal, en nog altijd stelt niemand daar een vraag over.

Maandag 15 februari 2021.

Gistermiddag werden dan 3.471 nieuwe besmettingen gemeld, en dan zijn mijn woorden van gisteren meteen gelogenstraft. De eerste mijlpaal is nu bereikt. Nu nog zien dat het verder naar beneden gaat, want mijn ervaring met deze cijfers is wel dat ze vaak bijzonder grillig zijn. Voor hetzelfde geld gaan ze vanmiddag weer omhoog. Bij de vaccinaties gingen we laatste etmaal terug naar ruim 29.000 1e en 2e prikken samen. Een nieuw dieptepunt. Van enig gevoel voor urgentie bij pers, ambtenarij en politiek is nog helemaal niets te merken.

Zaterdag 13 februari 2021.

Vanmorgen prominent boven de voorpagina van de Telegraaf (op het internet) de melding dat het beleid in Nederland zo goed werkt, met de dalende besmettingscijfers. Dan snap ik opnieuw niet over welke cijfers ze het dan hebben. Rutte heeft in de Kamer verklaard dat het aantal besmettingen eerst terug moet naar ongeveer 3600 per etmaal, want dan kan het bron- en contactonderzoek weer worden hervat. Daarna moet het terug naar circa 1500 besmettingen en dan pas zijn de doelstellingen van het beleid bereikt. Welnu ook de eerste doelstelling is nog maar een doodenkele keer gehaald, toen de hele testerij stillag vanwege sneeuw. Daarna ging het weer vlot over de 3600 heen met gisteren weer 4.400 besmettingen. Die 3600 als eerste doelstelling is nog niet echt gehaald, en die tweede van 1500 besmettingen zelfs helemaal nog niet sinds bijna een jaar. Daar zijn we nog vele maanden mee bezig met het huidige tempo. De V.S. haalden gisteren weer een werelddagrecord met hun aantal doden: 5.459 mensen overleden er in het laatste etmaal. Hun besmettingscijfers vliegen nu wel naar beneden, maar het aantal doden stijgt er zelfs nog.

Vrijdag 12 februari 2021.

Van Israel meldden meerdere binnen- en buitenlandse kranten dat inenten zo goed helpt, want dat de besmettingen er enorm door dalen. Dat verrast me. Want als het ergens een chaos is met de besmettingenadministratie is het Israel wel. De cijfers springen van hoog naar laag en omgekeerd, maar enige tendens naar boven of beneden kan ik niet ontdekken, ook niet met een zevendaags gemiddelde. Dezelfde onnavolgbare chaos worden door o.a. Spanje en Zweden gecreëerd. Ik kan me niet voorstellen dat je met zulke cijfers het beleid kunt bepalen. Ik heb zelfs het gevoel dat in Israel, ondanks het feit dat ze inmiddels meer dan de helft van de bevolking hebben gevaccineerd, nog ongeveer evenveel besmettingen hebben. Dat komt omdat van veel beleid in de bestrijding van het virus in Israel nooit sprake is geweest. En doordat de orthodoxen van testen, mondmaskers, social distancing en vaccineren niets willen weten. Als je 5 miljoen mensen inent en 5 miljoen anderen niet inent, dan hou je een volk van 5 miljoen mensen over die elkaar nog ruim kunnen besmetten, zeker als je verder weinig maatregelen neemt.

Woensdag 10 februari 2021.

Het beeld is ongewijzigd: de besmettingen dalen nog altijd wereldwijd, met uiteraard verschillen per land. Voor Nederland zijn de cijfers een nog grotere chaos dan ze toch al waren. Dit als gevolg van de winterprik van afgelopen zondag, waarop alle test- en vaccinatiestadions dichtgingen. Ik snap niet dat iemand hier nog chocola van kan maken.

Dinsdag 9 februari 2021.

Vanmorgen het bericht dat door de eendaagse winterinval het hele coronabeleid, gebaseerd op aantal besmettingen etc., voor weken ontregeld is. Dat snap ik niet. De dalende lijn zet zich nog steeds op de hele wereld voort. Het is zo’n rechte lijn naar beneden dat ik de neiging krijg om te gaan uitrekenen wanneer de pandemie dan weer helemaal voorbij zal zijn. Gewoon de rechte lijn doortrekken tot hij op het nulpunt staat. Misschien een klusje voor morgen.

Maandag 8 februari 2021.

Door de inval van de winter zijn alle test- en vaccinatie- locaties gesloten en zal het aantal test en vaccinaties het komende etmaal wel tegenvallen. Of je er nu dertig maanden of dertig maanden en een dag over doet, voordat iedereen is ingeënt die dat wil, maakt natuurlijk ook niet zoveel uit. Want zo traag gaat het nog steeds.

Zaterdag 6 februari 2021.

Er viel toch weer eens een record. Namelijk bij Brazilië dat 1.939 doden op een dag registreerde. Het virus is wereldwijd nog steeds op zijn retour, de curves gaan allemaal vrij stijl naar beneden, maar er zijn uiteraard verschillen per land. Landen waar de Engelse variant heeft toegeslagen stabiliseren of gaan zelfs weer licht stijgen. Ook in Nederland. We zijn er nog lang niet. Ook de vaccinaties gaan in Nederland nog altijd supertraag. Van 10.000 vaccinaties per dag zijn we gegaan naar circa 40.000 per dag en op dat aantal staat het nu alweer drie dagen stil. Dat betreft overigens 1e en 2e prikken samen, dus het zegt weinig over het aantal gevaccineerde mensen. Die enorme inhaalslag die door de autoriteiten is aangekondigd is nog altijd niet bezig en in dit tempo doen we er nog altijd meer dan twee jaar over voordat iedere 18-+-er is ingeënt. Somberheid over deze ziekte en Nederland domineert nu bij mij.

Vrijdag 5 februari 2021.

En er viel voor het eerst in lange tijd weer eens een record: De V.S. had 5.116 doden te betreuren in een etmaal. Dat is dus meteen ook een nieuw wereldrecord.

De verwachtingen, zoals gisteren gepresenteerd door het RIVM zijn bijzonder somber. Zo somber was Jaap van Dissel niet eerder. De Britse variant is veel besmettelijker en mogelijk ook dodelijker en, zoals ik het begreep, ook moeilijker te bestrijden, want ondanks lockdown en avondklok neemt het aantal besmettingen weer toe. Dus van versoepelingen kan voorlopig, misschien nog wel maanden, geen sprake zijn. Eerder moeten er nog verdere verstrengingen komen. De vaccinaties zullen voorlopig niet helpen. Ten eerste door het extreem trage temp[o waarin dat in Nederland gebeurt, maar we zien aan het voorbeeld Israel dat zelfs als de helft van de bevolking is gevaccineerd, dat geen enkele invloed op de besmettingscijfers bleek te hebben. In het Nederlandse zijn we misschien nog wel twee jaar bezig, voordat iedereen die dat wilde ingeënt is. Maak je borst maar alvast nat.

Dinsdag 2 februari 2021.

De tendens blijft heel opmerkelijk dat het virus wereldwijd nog altijd duidelijk op zijn retour is. In geen enkel van de 20 landen waarvan ik het bijhoud zijn de laatste dagen nog records gevallen. Een verband met vaccineren is er volgens mij niet. Want zelfs in Israel, waar al meer dan de helft van de bevolking is gevaccineerd, is dat niet terug te zien in de besmettingscijfers. Die dalen daar ook wel, maar zeker niet meer dan overal elders.

Het gerommel met de Nederlandse vaccinatiecijfers is rondweg stuitend. Eindelijk gaan er temmen op dat minister Hugo de Jonge niet zo geschikt lijkt voor zijn baan. Maar hetzelfde geldt wat mij betreft voor onze MP, Mark Rutte, die De Jonge permanent de hand boven het hoofd houdt.
Volgens een veel te optimistische schatting zou nu 2,4 % van de Nederlandse bevolking ingeënt zijn. Beschamend laag ten opzichte van bijna elk buitenland.

Het plan om weer te gaan versoepelen lijkt me heilloos. Dat zou in december nog volgens Rutte pas kunnen als we half januari 2021 op maximaal 1500 dagelijkse besmettingen zouden zitten. Zelfs begin februari zitten we nog op meer dan het dubbele. En dat komt omdat alle maatregelen veel te halfzacht zijn geweest met veel te veel uitzonderingen., men alle grenzen wagenwijd openliet en de verplichte pesterij en quarantaines niet controleerde zodat ieder zijn gang kon gaan en dat dus ook deed. Op deze manier zitten we hier nog jaren met deze ellende. Andere landen die het veel strenger aanpakten zijn nu wel helemaal virusvrij en zitten de restaurants en de stadions weer helemaal vol. En iemand draagt een mondkapje en alle beperkingen zijn er opgeheven. Waarom doen we het hier zo suf?

Zondag 31 januari 2021.

Gisteren hadden we een opleving met zelfs ruim 18.000 vaccinaties ene heb zelfs even gedacht, en gelukkig was het maar even, dat De Jonge zijn woorden waarmaakt en dat ‘een been wordt bijgetrokken’ wat het aantal vaccinaties betreft. En gelukkig maar dat ik ook niet meteen enthousiast reageerde, want de stand 24 uur later is dat we weer terug zijn op ruim 10.000 vaccinaties. Het was dus een eenmalige oprisping, al kan het ook zijn dat De Jonge ook echt bedoelde dat het voor één dag zou zijn.

Verder blijft het beeld dat het virus wereldwijd op zijn retour is. En dat kan niet aan de vaccinaties liggen, want zelfs in Israel, waar nu meer dan de helft van de bevolking gevaccineerd is, liggen de besmettingen nog vrijwel onveranderd hoog. Dus het gaat om iets anders en niemand meldt het of snapt zich nu voordoet. In het tempo waarin het nu omlaag gaat, zijn we er overigens nog heel lang mee bezig.

Zaterdag 30 januari 2021.

Vanmorgen zag ik een stukje van de persconferentie van premier Rutte, die hij vrijdagmiddag gegeven had. Hij reageerde verontwaardigd over het feit dat iedereen over minister Hugo de Jonge heenvalt en hem tot kop van Jut maakt als het gaat om het uiterst zwakke vaccinatiebeleid van Nederland, dat helemaal onderaan elk staatje verschijnt als het om vaccinaties gaat. Het probleem is – aldus Rutte – dat er gewoon onvoldoende vaccinatie-middelen zijn. Het gaat dus niet sneller en daar kan De Jonge dus niets aan doen. De voor de hand liggende vraag is dan hoe het komt dat er zo weinig vaccinatiestoffen zijn en waarom dan het V.K., bijvoorbeeld, wel 500.000 vaccinaties per dag kan doen. Naar rato zouden dat er in Nederland 125.000 moeten zijn, maar het zijn er maar amper 10.000 per dag. Of wat denk je dan van Israel, met een bevolking van slechts 10 miljoen mensen, waarvan de helft inmiddels is gevaccineerd. Maar die vragen werden en worden niet gesteld. Hoe komt dat dan? Omdat journalisten (en juristen etc.) mensen van het woord zijn. Die kozen dat vak omdat ze goed met taal waren en zijn en niets met rekenen hadden. Ze kunnen niet tellen, laat staan rekenen, of wellicht kunnen sommigen het wel, maar ze doen het niet, omdat dat hun belangstelling niet heeft. En dus worden die vragen niet gesteld. Ik houd De Jongen en Rutte wél verantwoordelijk voor het superzwakke beleid. En daarmee CDA en VVD.

Vrijdag 29 januari 2021.

Er viel opnieuw geen enkel record, en ik blijf erbij dat het virus op zijn retour is, ondanks de diverse gemelde varianten. De aantallen besmettingen nemen gewoon wereldwijd nu elke dag af. Toch zijn we ook in het meest optimisme scenario nog lang niet van alle ellende af. Er is bijvoorbeeld in Nederland nog geen effect van de avondklok waarneembaar. Dat effect moet toch een dezer dagen echt gaan optreden.

Gisteren was ik ook te optimistisch over het vaccinatieprogramma in Nederland. Het blijkt nu dat het RIVM eerste en tweede prikken bij elkaar optelt en dat cijfer vervolgens presenteert. Zo lijkt het nog wat. Dat doet geen enkel ander land. En in het huidige tempo zijn we dus echt niet klaar in 2024 of 2025. Reken maar op een jaar of twee later. En al die tijd moeten we natuurlijk de lockdown en de avondklok handhaven. Logisch toch? Waarom valt dit nou geen enkele journalist of Kamerlid op? Omdat journalisten en Kamerleden mensen van Het Woord zijn, ze kunnen goed schijven en praten, en niets met cijfers hebben.

Donderdag 28 januari 2021.

Alleen het Verenigd Koninkrijk had weer eens een dagrecord met het aantal doden. Verder blijven besmettingsrecords al geruime tijd uit.

Vanaf vanmorgen weten we dan hoeveel prikken er op een dag in Nederland gezet zijn en dat waren er het afgelopen etmaal ruim 11.000. Met de strategie om vanaf het 18e levensjaar te gaan prikken hebben we het dan over 14,2 miljoen prikken. Als je dat op elkaar deelt blijkt dat we in het huidige tempo over drie jaar en drie maanden al klaar zijn. Dus dat is al in april 2024. Nu is er discussie, maar niet in Nederland, vanaf welke leeftijd je moet prikken. Israel dat het verst met vaccineren van de hele wereld is, met nu 40% van de bevolking ingeënt, prikt vanaf het 16e jaar. Het Verenigd Koninkrijk is het verst van Europa met ruim 10% van de bevolking al klaar, prikt ook vanaf 16 jaar. Dus als we ook in Nederland gaan prikken vanaf het 16e jaar duurt de operatie een jaartje langer en zijn we al klaar in april 2025. Dat nou niemand dat opvalt.

Woensdag 27 januari 2021.

Het RIVM vermeldt vanaf vandaag het aantal ‘prikken’ dat is gezet bij de lopende vaccinatieprogramma. Dat blijken er tot nu toe 173.638 te zijn. Alleen staat er niet bij of dat nu eerste prikken, tweede prikken of beide prikken samen zijn, zodat dit weer een fraai staaltje overheidsmisleiding is. We las ik voor het eerst dat het blijkbaar de bedoeling is alle 18+-ers te vaccineren. Blijkbaar hoeven de mensen van 0 tot en met 17 niet. Die mogen gewoon ziek worden en/of overlijden, blijkbaar. Israel bijvoorbeeld maakt een andere keus. Die hebben ook afgeschaald vanaf de oudsten in cohorten van 5 jaar en daar zijn nu de 45 – 50-jarigen geweest. De volgende groep, die nu bezig is gevaccineerd te worden, is de groep van 16 – 18. Met als redengeving dat zij in het voorjaar examen moet doen en je anders hun toekomst op het spel zet. Maar dat gaan we blijkbaar in Nederland niet doen. En geen enkele journalist of Kamerlid heeft daar al een vraag over gesteld.

Dinsdag 26 januari 2021.

Het beeld dat zich gisteren duidelijk begon te ontvouwen, het virus is op zijn retour, heeft zich ook het afgelopen etmaal verder voortgezet. De dalende lijn is uiteraard niet kaarsrecht, er zijn hier en daar wel wat hickups te zien, maar de dalende tendens is wel gebleven, ook intussen met Spanje die weer nieuwe gegevens vrijgaf. Alleen bij Zweden blijft het stil. Israel is zo’n merkwaardige hickup. Die haalden gisteren een nieuw besmettingenrecord en meteen ook een hele flinke met 15.937 nieuwe besmettingen in een etmaal, terwijl ze wel inmiddels bijna eenderde van de bevolking hebben ingeënt.

Maandag 25 januari 2021.

Aan de statistieken van Johns Hopkins/New York Times, was het al enkele dagen te zien, in de totaalstaten van de V.S. en de hele wereld, maar nu heb ik het zelf ook overduidelijk vastgesteld bij de 20 landen waarvan ik het bijhoud: het coronavirus is op zijn retour. In 17 van de 20 landen die ik dagelijks bijhoud was vanmorgen de besmettingendagstand lager, soms zelfs veel lager, dan het in zeker zes weken is geweest, in één land, Tsjechië, ging het nog een klein beetje omhoog, en twee landen deden geen opgave, zoals meestal na het weekend: Zweden en Spanje. Dit moeten de deskundigen toch ook vaststellen, maar daar hoor ik niemand over. En ook geen journalist is het opgevallen, want die hebben er ook niet naar gevraagd. Zelfs geen journalist van de New York Times, die toch co-sponsor is van deze statistieken, en ze ook dagelijks publiceert, heeft hierover een vraag gesteld.

Één van de grote raadsels van deze pandemie is voor mij nog steeds waarom de vorige grote pandemie, van 1918, ook miljoenen slachtoffers maakte, maar als bij toverslag ineens was verdwenen. En vaccins ertegen zijn er nooit geweest. Ik kon nergens vinden wat daarvan dan wel de oorzaak was. Het was voor iedereen een raadsel waarom het zo plots verdween, en dat is het nu nog steeds.

Het is maar te hopen dat hetzelfde onverklaarbare verschijnsel zich nu weer voordoet.

Zondag 24 januari 2021.

Afgelopen nacht hadden we dan de eerste nacht van een periode van avondklok, van 09.00 uur tot 04.30 uur. Het duurt natuurlijk nog een aantal dagen voordat we dat in de tellingen gaan merken. Het viel me voor het eerst op dat in Israel nu een zichtbare daling aan de gang is. Als zich dat nog één of twee dagen voortzet moet dat wel te danken zijn aan de werking van de vaccinaties, waarmee ze voorlopen op de rest van der wereld. Wel zou vanaf vandaag een totaal landingsverbod voor veertien dagen moeten ingaan. Zij hebben wel landgrenzen, maar daar zal maar weinig verkeer over zijn en zeegrenzen hebben ze ook, maar ik zie daar nog niet veel cruiseschepen aanmeren. Dus hun voornaamste importmogelijkheid is de lucht. Voor het overige status quo. ‘Overal’ stabiliseren de cijfers nu, met zeer hoge cijfers voor o.a. het V.K en de V.S., en lage voor Noorwegen, Denemarken en België.

Vrijdag 22 januari 2021.

Het beeld blijft enigszins stabiel. In het V.K. werden de afgelopen dagen dodenrecords gebroken, maar verder bleef het aantal besmettingen hangen onder de 40.000. Veel en veel te hoog natuurlijk, maar dalen doet het ook niet. In Spanje werd dan vandaag het besmettingenrecord gebroken met 44.357 nieuwe besmettingen. Ik heb het gevoel dat de ziekte nu – met de Britse variant ? – in Spanje harder toeslaat dan in het V.K . zelf. In Portugal en Ierland zou het ook heel erg zijn maar die landen houd ik niet bij.

Israel is een hoofdstuk apart. Israel heeft een notoir slecht beleid als het gaat om het bestrijden van het aantal besmettingen, maar het beste beleid van de wereld als het gaat om vaccinaties. Nu al zou 37% van de bevolking gevaccineerd zijn en is nu de categorie 45 – 50 jaar aan de beurt. Alle ouderen die dat wilden hebben de prik al gehad. In Nederland gaan we maandag beginnen met de 90+-ers. In de Israëlische pers las ik een bericht dat dat nu ook aan het aantal nieuwe besmettingen te merken is, maar dat geldt dan alleen voor het afgelopen etmaal. Dat is volgens mij veel te weinig en te kort om welke conclusie dan ook aan te kunnen verbinden.

Tenslotte begint dan morgen avond de avondklok van 09.00 tot 4.30 uur. Dat zou volgens mij wel heel veel moeten gaan schelen. Dat zien we vooral aan België. In Frankrijk is er al een avondklok vanaf 18.00 uur, maar daar zijn dan wel alle winkels en scholen open. Dat werkt dus niet goed. Wat je nachts inloopt gaat de volgende dag weer verloren. Je moet allebei tegelijk dien, zoals Nederland nu.

Dinsdag 19 januari 2021.

Opnieuw werd geen enkel record gebroken en toch zijn diverse landen bezig verder te verstrengen. Frankrijk deed het zopas, maar ook Duitsland en het V.K. zijn bezig. En Nederland ook. Ik ben het daarmee eens. Het besmettingenniveau is in alle landen veel te hoog, behalve dan in Noorwegen en IJsland. Je kunt niet tevreden zijn met afvlakking, het moet naar beneden.

Maandag 18 januari 2021.

Er werden de laatste dagen geen besmettings- en dodenrecords gebroken in de 20 landen waarvan ik het bijhoud. In Nederland discussie of er een avondklok moet komen. Al onze buurlanden hebben die al, maar in Nederland heersen de politieke meningen en over de grens de cijfers. De cijfers blijven alarmerend hoog.

Zaterdag 16 januari 2021.

China brak zijn besmettingenrecord (sinds 1mei, dat ik het ben gaan bijhouden) en wel waren er 269 nieuwe besmettingen. Superweinig uiteraard, alleen Nieuw-Zeeland, Taiwan en nog een paar kleine eilandstaatjes zit ook op dit niveau of eronder. Voor het overige vielen er geen nieuwe records. Frankrijk heeft nu zijn avondklok en zelfs van 18.00 uur tot 06.00 uur. Frankrijk scoort dagelijks zo’n 20.000 nieuwe besmettingen en Nederland nog meer dan 6.000. Nederland is dus zwaarder besmet dan Frankrijk maar hier is een kamermeerderheid tegen. Dat haat ik nou zo aan de politiek en in het bijzonder aan de Nederlandse politiek. Voortdurend dat wensdenken, en wegkijken van de feiten. Duitsland zit ongeveer op het niveau van Frankrijk en dar komt vast ook snel een avondklok. Het Verenigd Koninkrijk is verreweg met straatlengte voorsprong het meeste besmette land van Europa. Ik heb even niet paraat of daar ook een avondklok geldt. In België wel, terwijl ook België veel minder besmet is dan Nederland. Minder dan de helft zelfs.

Vrijdag 15 januari 2021.

Drie dagen niks, vanwege drukke werkzaamheden. De V.S. hebben een nieuw werelddodenrecord gevestigd met 4.402 overlijdens op een enkele dag. Het Verenigd Koninkrijk had zijn eigen nieuw dodenrecord met 1.564 overlijdens. En gisteren had Zweden een nieuw dodenrecord met 351 gevallen. Het gaat dus nog altijd helemaal fout in vrijwel alle landen in Europa en de wereld. Niemand neemt de paar succesvolle landen, zoals Nieuw-Zeeland, Taiwan en nog een paar als voorbeeld. Iedereen probeert zelf het eigen wiel uit te vinden, met desastreuze gevolgen. In Frankrijk – het land waar ‘met de Franse slag’ is uitgevonden – is er nu een avondklok van 18.00 tot 06.00 uur, maar in het Nederlandse parlement wordt zelfs een motie aangenomen om dat hier niet te doen. en dat terwijl het virus hier veel harder toeslaat dan in Frankrijk. Hier is de politieke opvatting doorslaggevend in plaats van wat het virus eist. Met duizenden extra zieken en doden als gevolg. Je verstand staat er bij stil.

Dinsdag 12 januari 2021.

Het was opnieuw een rustige dag, wat de ontwikkeling van de cijfers betreft. En al een tijdje vallen er geen nieuwe dagrecords. Je zou haast gaan denken dat het virus in een stabiele fase terecht is gekomen. Wat mij betreft te hoog, zeker in Nederland en nog veel meer in de V.S. en het V.K.

Wel heb ik vanaf vandaag een nieuw land toegevoegd: het 20e land en wel Israel. Dat komt omdat Israel verreweg het verst is met het inenten van zijn bevolking, nu al rond de 20%. Alle 60+-ers zijn al ingeënt en men is nu overgegaan tot de categorie 55 – 60 jaar. Ik wil zien wanneer dat invloed krijgt op het aantal besmettingen.

In Nederland blijkt intussen ook de aanpak van de vaccinatie weer erg amateuristisch en vooral ook traag. Ik had het al voorspeld. Weer is er iemand hiervoor aangewezen die vaardig is met de pen en het woord, maar niet met beide voeten op de grond staat.

Maandag 11 januari 2021.

Het is al een enkele dagen vrij rustig met de ontwikkeling van de cijfers die ik bijhoud. Ze gaan niet duidelijk naar beneden, maar nieuwe records vallen er ook maar nauwelijks. Niemand weet of het hiernaar beneden gaat of dat het slechts de stilte voor de storm is. In elk geval wordt steeds duidelijker dat de doelstelling van onze regering om half januari op maximaal 1.500 nieuwe besmettingen per dag te zitten op geen stukken na gehaald zal worden. Dus voorzichtigheid blijft in elk geval geboden.

Vrijdag 8 januari 2021.

De ontwikkeling op wereldschaal, maar ook in Nederland, is ronduit slecht. Dodenrecords werden weer gevestigd door de V.S. (4.112 keer), is tevens het nieuwe wereldrecord, het V.K. (1.172 maal) en Duitsland (1.188 gevallen). Besmettingenrecords werden gemeld door Tsjechië (17.773x) en Brazilië met 87.773 gevallen op een dag. Vooral Brazilië is opvallend. Dat land was tijdenlang topscorer, na de V.S. en deed het al een hele tijd steeds beter. Maar is nu weer helemaal terug bij af en haalt inmiddels weer nieuwe records. Ook in Nederland gaat het fout. RIVM en regering vertellen wel dat het verloop zo grillig is en er daarom af en toe hoge aantallen voorkomen, maar ik zie dat toch anders: het gaat fout. Men wil er gewoon niet aan dat nog strengere maatregelen onvermijdelijk zijn. Ik heb daar wel een beetje begrip voor: je wilt geen paniek zaaien. Maar als het nog maar een paar dagen zo doorgaat wordt verder ingrijpen toch onvermijdelijk.

Donderdag 7 januari 2021.

Met het virus gaat het weer helemaal de verkeerde kant op. In de V.S. werden weer nieuwe wereldrecords gevestigd, zowel met het aantal besmettingen, 305.756, als met het aantal doden, 4.004. Ook het Verenigd Koninkrijk haalde op beide gegevens nieuwe records voor het land: respectievelijk 62.325 en 1.041. Ook in Duitsland en Nederland gaat het na ruim drie weken lockdown nog altijd niet goed: de cijfers blijven maar weer stijgen al zijn er nog geen landenrecords. zoals het nu gaat is dat een kwestie van tijd. Zelfs in België lopen de cijfers nu weer op, maar dat land is nog altijd een eiland van lage cijfers met rondom een zee van (komende) records.

Dinsdag 5 januari 2021.

Het V.K. meldde een opnieuw een nieuw dagrecord met 58.784 besmettingen. En meteen een nieuwe complete lockdown. De Britten hadden geen andere keus meer, met zoveel ellende.

Maandag 4 januari 2021.

Er viel geen enkel record het afgelopen etmaal. Sterker nog, ik krijg de indruk dat het aantal besmettingen en doden per dag over de hele linie een beetje teruggaat, een enkele uitzondering daargelaten. De V.S. en het V.K. blijven de zorgenkinderen van de wereld, en in Nederland wil het ook nog maar niet echt duidelijk teruggaan. Het was een duidelijke tussendag.

Zondag 3 januari 2021.

De Verenigde Staten haalden weer eens een nieuw landenrecord en dus ook nieuw wereldrecord met het aantal dagbesmettingen met 291.384 stuks. Waar een groot land klein in kan zijn. Ook het Verenigd Koninkrijk had een nieuw eigen record met 57.724 besmettingen op een dag. Dit zijn wel de twee meest hardleerse jongetjes uit de klas.

In Nederland gaat het nog altijd niet goed sinds de lockdown die er sinds 15 december is. De cijfers gaan helaas nog altijd niet flink naar beneden, hetgeen wel verwacht was. Premier Rutte had het zelfs over 1.500 besmettingen op 15 januari, maar voorlopig zijn het er nog meer dan 8.000 per dag. Alleen met België gaat het wonderbaarlijk goed. En die hebben al weken geen lockdown meer. Een raadsel.

Zaterdag 2 januari 2021.

Het meest opmerkelijke is dat de Belgische cijfers zo relatief gunstig zijn. Een Belgische epidemioloog meldde: we zijn een gunstig eiland voor coronacijfers, in een zee van heel slechte cijfers. En inderdaad zijn de cijfers in Nederland, Frankrijk én Duitsland ronduit slecht te noemen. Waarom het dan in België zoveel beter gaat, heb ik nog niet kunnen bedenken. Ze zijn wel het enige van de vier landen waar een lockdown al een aantal weken geleden is afgelast. Met het vaccineren gaat het ook in veel landen verkeerd. Zelfs in Duitsland en zeker ook in de V.S., waar elke regie ontbreekt. Het enige land waar ze echt vooruit gaan is op dit moment Israel, dat meldt dat al meer dan 10% van de bevolking is ingeënt. Dat moet dus daar terug te zien zijn in de besmettings-, ziekte en dodencijfers. Waarom kunnen de Israëliërs wat o.a. Duitsers, Amerikanen en Nederlanders niet kunnen?

Vrijdag 1 januari 2021.

De situatie met het virus is nog altijd niet rooskleurig. Overal stagneert de neergang of zijn de cijfers weer aan het oplopen. Alleen België doet het eigenlijk verrassend goed, met (voorlopig) blijvend lagere getallen. Groot-Brittannië haalt dan weer een nieuw dagrecord besmettingen met 55.892 zaken. Dat is nog steeds de prijs die ze moeten betalen om op Eerste Kerstdag nog gezellig ouderwets Kerst te kunnen vieren. Hun lockdown ging de volgende dag pas in. Ook Tsjechië, dat het aanvankelijk heel goed deed, breekt nu het ene record na het andere met gisteren 17.039 stuks, hetgeen erg veel is voor zo’n klein land.

Donderdag 31 december 2020.

Het is weer de zoveelste dieptrieste dag, met de coronatoestanden. In de V.S. viel weer een nieuw dagrecord met het aantal doden: 3.810 en dat is tevens het wereldrecord. Dat zijn meer doden dan er op 9.11 vielen en ook meer dan er in Pearl Harbor vielen op 7 december 1941. Maar deze keer is het elke dag en niet eenmalig.

De teller staat er nu op 342.000 doden, terwijl de grootste V.S.-ramp ooit qua aantal doden, de Tweede Wereldoorlog, aan 417.000 Amerikanen het leven kostte. Dat aantal gaan we zeker overschrijden, waarschijnlijk al komende maand.

Ook in andere landen waren er nieuwe dagrecords. Zoals Duitsland met 32.552 besmettingen,, het Verenigd Koninkrijk met 9\81 doden, en Tsjechië met 16.420 besmettingen erbij.

In Nederland gaat het ook nog steeds niet echt de goede kant op. Daar had ik het vaker over. De maatregelen zijn hier te laat en te weinig en met te veel uitzonderingen gekomen. En enorme gaten, zoals bij het binnenkomen in Nederland en een niet gecontroleerde quarantaine, die iedere binnenkomer gewoon straffeloos aan zijn laars lapt.

Woensdag 30 december 2020.

Het Britse record van gisteren is inmiddels zeer fors overschreden met 53.135 nieuwe besmettingen. Het meest verontrustende aantal sinds ik ermee bezig ben. Dit is erger dan de Amerikaanse toestanden waar geen enkel federaal coronabeleid bestaat en de ‘ieder voor zich’ methode wordt gehanteerd. Het is ook zo’n verontrustend hoog getal, omdat het ergste er nog moet komen. De besmettingen van Eerste Kerstdag, toen alle Britten nog geheel ongeremd Kerst mochten vieren, moeten er nog komen. Pas op Tweede Kerstdag ging hun – gedeeltelijke – lockdown in.

Het Verenigd Koninkrijk is nu het meest besmette land ter wereld, op de voet gevolgd door Nederland en de V.S. Alle drie deze landen staan nu in de top-tien van de lijst zoals bijgehouden door Johns Hopkins/New York Times. Alleen van die enorme landen als o.a. Liechtenstein, San Marino en Andorra staan nog boven ons. Ga er maar trots op.

Voor Nederland gaat ook nog niet de goede kant op. Het laatste cijfer was toch weer hoger. Het moet, volgens onze regering, half januari op maximaal 1500 per dag staan. Voorlopig staan we bij de 7500 per dag. Dat gaat dus zeker niet lukken. Het Nederlandse beleid is slecht. Veel te slap met veel te veel uitzonderingen.

Dinsdag 29 december 2020.

Zoals te verwachten was heeft het V.K. een nieuw eigen dagrecord voor besmettingen gehaald met 41.385 gevallen. Dat is de prijs die de Britten moeten betalen door zo laat, vanaf Tweede Kerstdag, in quarantaine te gaan. De andere prijs is dat er nu ook meer doden zullen vallen. Dat komt pas later uiteraard. Maar de Britten hebben dan wel een fijn ouderwets en onbeperkt Kerstfeest kunnen vieren. In de rest van Europa (en voor zover ik het bijhoud de rest van de wereld) gaan de curves nu allemaal naar beneden. Ook in Nederland. Maar de dreiging is nog lang niet voorbij. Versoepelingen kunnen echt nog niet of we zitten binnen de kortste keren opnieuw in de ellende.

Zie mijn commentaar in mijn Blog van vandaag over de vraag waarom Nederland zo traag met vaccineren begint. Heel Europa is nu al bezig, maar Nederland begint nu pas op 11 en 18 januari 2021. Het is een groot schandaal. De verantwoordelijken hebben bloed aan hun handen en niet zo’n beetje.

Maandag 28 december 2020.

De teruggang blijft over de hele linie doorgaan, met uitzondering dan van Rusland en het Verenigd Koninkrijk. Maar het V.K. is dan ook pas vanaf gisteren in lockdown gegaan en dan nog maar gedeeltelijk. Rusland verdenk ik ervan dat ze niet de echte cijfers geven, maar hoe zij het willen voorstellen. Er is ook een aantal landen met een zeer grillig verloop of die dagenlang achter elkaar geen cijfers verstrekken, zodat je eigenlijk niet kunt zeggen of het nou beter of minder gaat: Frankrijk, Spanje en Zweden.

Het is nog wat langer wachten, tot morgen of overmorgen, voordat hier weer wat zinnigs over te zeggen is.

Zondag 27 december 2020.

De tendens van gisteren bleef ook het afgelopen etmaal aanhouden: in veel landen een flinke teruggang, maar mogelijk mede veroorzaakt door de feestdagen waarin het niet steeds goed wordt bijgehouden. In Nederland liepen de cijfers ook wel een beetje terug maar opvallend veel minder. Ik kan daar maar geen verklaring voor bedenken. Het wordt pas dinsdag als we weer wat beter zicht krijgen op de ontwikkelingen.

Zaterdag 26 december 2020. Tweede Kerstdag.

Op deze dagen worden de registraties in veel landen slecht bijgehouden. Daarom maar even geen algemeen commentaar. Wel viel op dat het cijfer van Nederland – ondanks Kerst- niet naar beneden ging, terwijl wij op feestdagen en weekenddagen sowieso wel (veel) lager scoren. In de V.S. stortten de cijfers compleet in, maar dat zegt dus maar weinig. Ook voor morgen en overmorgen verwacht ik niets spectaculairs.

Vrijdag 25 december 2020. Eerste Kerstdag.

Vooral België valt me de laatste tijd erg op. Daar zijn alle winkels alweer een tijdje open en ze blijven maar tussen de 2000 en 3000 besmettingen per dag scoren. In Nederland en Duitsland zijn de winkels alweer een tijd dicht, maar dat is nog altijd niet terug te zien in de besmettingscijfers. Voor Nederland zitten ze nog altijd rond de 12.000.

In Tsjechië gaat het niet goed. Hier zitten ze tegen hun eigen records aan en daar kunnen ze bij voortgezette tendens morgen al overheen zijn. De Britten gaan morgen pas gedeeltelijk in een lockdown. De cijfers zijn daar onverantwoordelijk hoog.

Intussen geldt vanaf dinsdag voor Nederland dat iedereen die in ons land aankomt een recente negatieve testverklaring bij zich met hebben. Dat moeten vervoerders bij het inchecken controleren. Ik heb hier al 10 maanden gelden om geroepen: het land moet dicht, met meer dan 100.000 grensoverschrijdingen per etmaal is het een vergiet.

Woensdag 23 december 2020.

De heel lichte daling zette in Nederland door, maar erg indrukwekkend is het nog altijd niet, in Duitsland nam de besmetting juist weer fors toe. Maar Duitsland ging ook een dag later in lockdown dan Nederland. Ik vrees en voorspel dat onze en de Duitse lockdown niet zullen helpen om de besmettingscijfers fors naar beneden te brengen. Dat heeft meerdere redenen. In de eerste plaats omdat deze lockdowns vele uitzonderingsbepalingen kennen. En bovendien staan de grenzen wagenwijd open. Elke dag komen er tienduizenden mensen ongecontroleerd de grenzen over. Wellicht nog wel meer. Voor Duitsland geldt natuurlijk een veelvoud daarvan. Vervolgens is er voor reizigers de verplichting om dan eerst tien dagen in quarantaine te gaan, maar dat controleert niemand. En dus doet bijna niemand dat.

Waarom neemt nou niemand in Europa een voorbeeld aan landen die het buiten Europa wel goed doen, zoals bijvoorbeeld Taiwan en Nieuw-Zeeland. Waar de terrasjes en de stadions alweer maanden propvol zitten en weer volop kan worden gefeest?

Taiwan heeft 24 miljoen inwoners en is dus een maatje groter dan Nederland. Taiwan heeft de hele periode 700 besmettingen gehad en Nederland meer dan 700.000. Taiwan had enkele tientallen doden, Nederland meer dan 10.000. Voor Nieuw-Zeeland gelden soortgelijke cijfers. Daar zijn de grenzen potdicht en iedereen die binnenkomt moet eerst 14 dagen in door de overheid gecontroleerde quarantaine, en twee keer negatief testen, en met een gewapende soldaat voor de deur. Geen uitzonderingen. Ook niet om humanitaire redenen. Uw vader ligt op sterven? Toch eerst veetien dagen in verplichte en gecontroleerde quarantaine. Zo hou je het virus buiten de deur.

Dinsdag 22 december 2020.

In Nederland en Duitsland is nu een heel lichte daling zichtbaar geworden, voor het eerst sinds de lockdown in resp vorige week dinsdag en woensdag. Pas morgen weten we of het nu echt geholpen heeft.

Nieuwe dodenrecord vestigden Zuid- Korea met 24 en Denemarken met 18 overledenen. Het zijn beide landen die het relatief goed doen, dus het zegt niet zo veel. Rusland meldde dan weer een nieuw besmettingenrecord met 28.917 nieuwe gevallen.

Maandag 21 december 2020.

Het zal wel toeval zijn, maar het Verenigd Koninkrijk was vanmorgen het enige land, van wat ik bijhoud, waar de besmettingscijfers gestegen waren tot een nieuw nationaal record. Precies op de dag dat veel Europese in niet-Europese regeringen een vlieg- en vervoersverbod vanaf het V.K. hebben ingesteld. Daar zou een veel besmettelijker variant van het coronavirus zijn vastgesteld. In Nederland en Duitsland is nog altijd niets aan de cijfers te zien van de lockdown die in beide landen vanaf dinsdag resp. woensdag is ingegaan.

Zondag 20 december 2020.

Nog altijd is er noch in Nederland noch in Duitsland iets te merken aan de besmettingscijfers van de lockdown die vanaf afgelopen dinsdag, respectievelijk woensdag geldt. Dus de deskundigen die hebben beweerd dat het vanaf dag drie merkbaar moet zijn kregen alvast ongelijk.

Verder werd er het afgelopen etmaal bij geen enkel land van de 19 landen die ik bijhoud een nieuw record gemeld. Is dit de stilte voor de storm of zal het vanaf nu weer beter gaan? Morgen weten we meer.

Zaterdag 19 december 2020.

Er is in Nederland nog niets te merken aan het aantal nieuwe besmettingen, van de vanaf dinsdag geldende lockdown en dat was ook niet te verwachten. Ik hoor zoveel verschillende verhalen over hoe lang het duurt voordat een maatregel echt werkt, dat ik het nu eens wil weten. Mededelingen variëren van drie dagen tot drie weken. Ik vermoed dat het dichter bij de drie dagen zal liggen en dan moet het vanaf morgen merkbaar zijn.

Nieuwe dagrecords vielen er in Zweden met 9.664 besmettingen en in Denemarken met 4.508 gevallen. Het Zweedse model is dus nu echt hopeloos mislukt. Dat heeft zelfs de Zweedse koning gemeld, dus dan is het onweersproken. Er viel ook een nieuw dodenrecord in Rusland 602 doden in een etmaal.

Vrijdag 18 december 2020.

De V.S. haalden deze keer nog maar eens een nieuw werelddodenrecord, met 3.640 overleden in een etmaal. De vaccinaties zijn er dan wel begonnen, maar het duurt nog een hele tijd, maanden zelfs, voordat dat effect krijgt in de cijfers.

In België gaat men dan vanaf 27 december vaccineren, maar Nederland begint pas op 8 januari. Waarom tussen de aanvraag door de fabrikant van de goedkeuring en de eerste vaccinatie in de V.S. enkele dagen zit en in Nederland inmiddels een week of zes is hemeltergend. Waarom we ook twee weken na de Belgen beginnen is ook dramatisch. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid zegt men dan. Alsof Amerikanen, Britten en Belgen allemaal zo onvoorzichtig te werk gaan.

Nieuwe besmettingsrecords haalden het afgelopen etmaal Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken. Het gaat dus nog altijd helemaal verkeerd.

proces Donderdag 17 december 2020.

Nederland haalde het afgelopen etmaal weer een nieuw nationaal record met het aantal besmettingen: 11.196. Dat is weliswaar – naar zeggen – het gevolg van narapportage na storingen, maar niemand weet, aldus hetzelfde RIVM, hoe dat precies per dag verdeeld is. En of de narapportage nu weer achter de rug is of dat er nog meer komt. Dan heb ik geen andere keus dan om dit getal tot record te verklaren.

In de V.S. was er weer een wereldrecord coronadoden op een dag en wel 3.332 stuks. Het totaalaantal staat daar nu op circa 307.000. De hele Tweede Wereldoorlog kostten de V.S. 407.000 militairen het leven en nog eens circa 11.000 burgers. Dus ik ben al een tijdje benieuwd of de huidige president dat aantal nog zal weten te overtreffen. Dan moeten er nog 111.000 doden vallen in de resterende 35 dagen van zijn presidentschap. Dat zijn gemiddeld nog 3.171 per dag. Dat moet haalbaar zijn. Zeker als de aantallen doden nog verder gaan stijgen, tot boven de 4.000 per dag, hetgeen de deskundigen verwachten.

Voorts hebben de Denen een besmettingsrecord gehaald met 3.694 besmettingen en Brazilië ook, maar dan bij 70.574 nieuwe besmettingen in een etmaal.

Dinsdag 15 december 2020.

Het was de hoogste tijd en volgens mij zelfs veel te laat, dat we nu weer, sinds vandaag, in een lockdown zitten. We zijn zo langzaam aan de slechtste leerling van de Europese klas.

Nou ja, lockdown, er zijn zoals gebruikelijk in Nederland weer een enorme batterij aan uitzonderingen. De Hema verkoopt ook brood en vleeswaren, dus mag die nou openblijven? Ook de Action heeft schappen vol met voedsel. Ik ga er binnenkort eens langs. Waarom is een slijterij een essentiële winkel?

Wel was het een dag en zelfs de zoveelste dat geen enkel land een nieuw record met het aantal besmettingen of het aantal doden meldde.

Maandag 14 december 2020.

Met nagenoeg 10.000 per etmaal en een verder stijgende tendens, nadert Nederland nu toch landen als Duitsland, Frankrijk en Italië, die tussen de 12 en 20 duizend zitten. Terwijl die landen vier- tot vijfmaal zoveel inwoners hebben. Als we niets blijven doen gaan we ze nog voorbij. Maar in het weekend was er – eindelijk – weer koortstachtig overleg tussen de betrokken minsters en het RIVM. Vandaag is dat nogmaals het geval met vanavond een toespraak tot het volk van premier Rutte vanuit het Torentje. Dus blijkbaar deze keer zonder de vakminister De Jonge.

Naar mijn mening is het Nederlandse bevel ongelooflijk slap. Allemaal halfzachte maatregelen waarop weer veel uitzonderingen mogelijk zijn, die ook nog door plaatselijke autoriteiten kunnen worden versoepeld. En dat noemt men dan: intelligente lockdown. Het is dus helemaal geen lockdown en absoluut niet intelligent. Waar komen toch die hoge aantallen besmettingen in Nederland vandaan?

Nu Duitsland vanaf woensdag op slot gaat heeft Nederland geen keus. Anders komen talloze Duitsers naar Nederland voor hun kerstinkopen. Dus hier gaat het ook vanaf woensdag dicht. Dus dat wordt morgen een gekkenhuis in de winkels. Ik blijf dan dus binnen. Maar in Nederland zullen er wel weer een waslijst aan uitzonderingen komen, zodat ook de beroemde weduwe uit Appelscha ook nog makkelijk haar Kerst- en andere inkopen kan doen.

Aan de honderdduizend of zo mensen die elke dag ongetest Nederland binnenkomen wordt vast niets gedaan en aan al die mensen die komende uit ‘rode’ landen en die hier eerst veertien dagen in vrijwillige quarantaine moeten, maar dat massaal absoluut niet doen, ook niet. Voorspel ik alvast. Waar komen toch die vele besmettingen in Nederland vandaan?

Vanavond weten we dus meer. Of waarschijnlijker: niet.

Zaterdag 12 december 2020.

De toch al onoverzienbare vreselijke recordreeks van de V.S. met besmettingen door het coronavirus heeft gisteren weer een enorme boost gekregen. Het oude wereldrecord was nog maar een dag oud en was ruim 228.000. Maar gisteren kwam daar het nieuwe record: 277.832. Je gelooft je ogen niet. Elke dag een Pearl Harbor of een 9/11. En de Amerikaanse regering doet : helemaal niets.

In Frankrijk zijn het afgelopen etmaal meer dan 2000 mensen uit de doden opgestaan. Die truc hebben ze al eerder gedaan. Het Vaticaan zal opgetogen zijn. Hier moeten wonderen zijn gebeurd en die heeft de R.K. nodig om mensen heilig te kunnen verklaren.

Verder haalde Duitsland een eigen nieuw dagrecord met tenminste 29.156 nieuwe besmettingen. Hier moest ik interpoleren, omdat Duitsland hun melding gisteren had overgeslagen.

Verder haalden Noorwegen een nieuw dagrecord met hun besmettingen, en wel 671 en Rusland vestigde een nieuw eigen dodenrecord met 601.

Nederland heeft beslissingen weer verder voor zich uitgeschoven. Onbegrijpelijk onverantwoordelijk.

Vrijdag 11 december 2020.

Het gaat helemaal fout met Nederland. Voor de aardigheid laat ik hieronder eens een lijstje zetten, met de vergelijking tussen enkele Europese landen. Daarbij moet je natuurlijk ook in aanmerking nemen dat de meeste landen veel groter zijn dan Nederland, dus ook meer besmettingen zullen hebben, bij gelijk beleid. De besmettingscijfers heb ik afgerond op dichtstbijzijnde duizendtal. Inwonertal volgens Wikipedia, afgerond op het dichtstbijzijnde miljoen.

Achtereenvolgens: Land, besmettingen per dag en inwonertal.

Nederland 9 17, per miljoen inwoners: 529

Frankrijk 13 67, per miljoen inwoners: 194

Italië 17 60, per miljoen inwoners: 283

Spanje 8 47, per miljoen inwoners: 170

Duitsland 25 83, per miljoen inwoners: 301

Verenigd Koninkrijk 20 67, per miljoen inwoners: 299

België 7 11, per miljoen inwoners: 636.

Zoals je ziet zijn Nederland en België verreweg de zwaarst besmette landen van dit rijtje. Duitsland staat op het punt een volledige lockdown in te voeren. Frankrijk, toch niet bekend als het meest gedisciplineerde land van Europa, heeft onlangs hun avondklok vervroegd naar 20.00 uur, naast dat alle winkels gesloten zijn, net als – tot voor kort – in België trouwens. En in Nederland worden beslissingen steeds verder weg geschoven. Dat mensen zoveel bloed aan hun handen willen hebben. Want het slapste beleid van Europa kost mensenlevens. Elke dag.

De Verenigde Staten zijn weer een klasse apart. Die haalden weer twee werelddagrecords: hun aantal doden kwam op 3.218 en hun aantal besmettingen op 228.860. Hallucinant.

Donderdag 10 december 2020.

De door mij aangekondigde verstrenging kwam er niet en dat gaan we dus merken. Wel meldde onze premier dat hij niet uitsluit dat die verstrenging er vóór de Kerst alsnog komt, om daar later aan toe te voegen dat in dat geval Kerst zelf wordt ontzien. Natuurlijk. Vanzelfsprekend zelfs. Voor het vieren van Kerst hebben we altijd een onbekend aantal (ernstig) zieken en doden over. Het zijn namelijk altijd de anderen die ziek worden en overlijden, dus dan kan dat makkelijk.

Intussen heb ik even geturfd bij de door mij bijgehouden 19 landen. Daarvan zijn er de laatste dagen tien waar het aantal besmettingen duidelijk oploopt, zeven die min of meer een stabiele situatie tonen en slechts twee waar het aantal besmettingen nu duidelijk aan het dalen is. Per saldo is de situatie niet rooskleurig, zeker ook in Nederland niet.

De V.S. haalden opnieuw een nieuw wereldrecord met het aantal doden.: 3.086 personen overleden aan Corona. En er waren nieuwe dagrecords voor Denemarken, Noorwegen en Zuid-Korea. Dat zijn alle drie landen die het vrij goed hebben gedaan. Tot nu dan.

Dinsdag 8 december 2020.

Het beeld van vanmorgen is als volgt: de meeste landen vertonen een zekere stabilisatie. Dat kan op een hele verschillende niveau zijn. De V.S. zijn het toonbeeld van stabilisatie op een extreem hoog niveau, waar het verstand bij stilstaat. Zuid-Korea, China en ongetwijfeld ook Nieuw-Zeeland en Japan, stabiliseren ook, maar op een extreem laag niveau. Daar is het virus vrijwel weg.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen. In Italië, België, Oostenrijk, en vooral Brazilië en India dalen de besmettingscijfers echt duidelijk.

En van alle 19 landen waarvan ik het bijhoud is Nederland nu het enige land, waar de besmettingscijfers elke dag oplopen en nu al voor de zesde dag op rij. Vanavond persconferentie van Rutte en De Jonge, maar met bij wat we nu weten kun je volgens mij alleen maar een verdere verstrenging aankondigen: alle niet-essentiële winkels dicht en/of een avondklok. Dat is precies wat veel andere landen hebben gedane allemaal met succes. Alleen Nederland had en heeft een ‘intelligente lockdown’, met desastreuze gevolgen. Het belangrijkste is: neem afscheid van die oliedomme ‘intelligente lockdown’ en neem nu eindelijk eens een voorbeeld aan landen die het vele malen beter doen dan Nederland. Vanmiddag komen er dan tegen 15.00 uur nog de jongste cijfers. Wie weet zit daar nog een verrassing is, naar boven of naar beneden.

Maandag 7 december 2020.

Het beeld van vandaag is toch vooral: stabilisatie van het aantal besmettingen en doden, maar dan wel doorgaans op een (veel) te hoog niveau. Dat geldt ook voor Nederland. Het enige land dat nog een eigen record meldde was Rusland met 28.701 nieuwe besmettingen.

Zaterdag 5 december 2020.

En opnieuw braken de V.S. hun eigen en -wereldrecord besmettingen met 228.767 in een etmaal. America First. Ook Zuid-Korea brak een eigen record met het aantal doden: 583 op een dag.

Hert wordt nu toch wel steeds duidelijker dat landen waar alle niet-essentiële winkels gesloten zijn het virus redelijk onder controle hebben en houden. Frankrijk en België bijvoorbeeld. Zo lang het duurt natuurlijk. In Nederland gaat het weer helemaal fout. Niet alleen zijn versoepelingen totaal niet mogelijk, ik vrees zelfs dat er nieuwe verstrengingen aan zullen komen. Bijvoorbeeld ook alle niet-essentiële winkels sluiten of een avondklok. Al wordt niemand daar blij van.

Vrijdag 4 december 2020.

Na een periode van betrekkelijke rust is ineens weer te zien dat in diverse Europese landen er weer nieuwe records werden gebroken. Blijkbaar krijg je met maatregelen om contacten tussen mensen te verminderen het virus wel tijdelijk klein, maar na verloop van tijd vindt het virus toch weer nieuwe wegen om zich verder uit te breiden.

Records voor het aantal doden op een dag werden deze keer gebroken door Italië, Duitsland en de V.S. De V.S. vestigde dan meteen ook een nieuw wereldrecord met 2.857 overledenen.

De records voor het aantal besmettingen werden gebroken door Zuid-Korea, Rusland en opnieuw de V.S. die ook hiermee het wereldrecord weer steviger in handen hielden met 217.846 nieuwe besmettingen.

In Nederland vestigden we dan weliswaar geen nieuw record, maar het gaat toch uitgesproken slecht, met steeds verder oplopende cijfers. Ook Nederland moet aan lockdown geloven (alle niet-essentiële winkels dicht, avondklok) net als België en Frankrijk al deden en beide redelijk succesvol. De besmettingen gaan niet vanzelf naar beneden.

Donderdag 3 december 2020.

In Rusland gaat de vaccinatie dan toch pas eind volgende week beginnen, net als in het Verenigd Koninkrijk dus. Maar het gaat nog vele maanden duren, mogelijk zelfs tot na de volgende zomervakantie, voordat deze ellende over is.

Intussen hebben de V.S. het afgelopen etmaal meerdere eigen- en daarmee ook wereldrecords gevestigd. Het aantal besmettingen op één dag is voor het eerst boven de 200.000 gekomen, het aantal doden op een dag kwam op 2.791, ook een wereldrecord. En het aantal hospitalisaties kwam voor het eerst boven de 100.000. Waar dat nou toch heen moet is me al maanden en raadsel en het wordt alleen maar steeds meer.

Woensdag 2 december 2020.

Het nieuw van de afgelopen dagen is toch wel dat in Rusland vanaf gisteren de bevolking gaat worden gevaccineerd, en dat ook het Verenigd Koninkrijk inmiddels een vaccin heeft goedgekeurd, zodat ook daar dezer dagen met het vaccineren kan worden begonnen.

Ik houd mijn hart weer vast als het over Nederland gaat. In Duitsland wordt met man en macht gewerkt aan het opzetten en inrichten van meer dan honderd vaccinatiestations en het werven en opleiden van het personeel daarvoor. Het moet op 15 december 2020 helemaal operationeel zijn. Iets dergelijks gebeurt ook in andere landen. Zelfs in België. En wat gebeurt er in Nederland? In mijn waarneming helemaal niets. Men vertrouwt op het Nederlandse mechanisme van inentingen bij bijvoorbeeld de griepprik of met de vaccinaties van kleine kinderen. Door respectievelijk de huisartsen en de GGD-en. Maar wat er straks moet is toch echt andere koek. Die kinderen komen in een geleidelijke dagelijkse stroom. En bij de griepprik gaat het alleen maar om de ouderen, die lang niet allemaal die prik komen halen. Straks moeten op zo kort mogelijke termijn ruim 17 miljoen mensen worden gevaccineerd, waarvan er naar verwachting toch wel meer dan 10 miljoen die prik ook echt willen hebben en liever vandaag dan morgen. Dat wordt chaos.

Ik heb wel eens horen uitleggen waarom het ook zo’n chaos werd met de tests. Het Ministerie van Volksgezondheid is een denk-ministerie. Daar werken hoogopgeleide ambtenaren aan tal van beleidsstukken. Op dat Ministerie werkt niemand die grootschalige projecten ook echt voor elkaar moeten zien te krijgen. Of daar in een vorig leven ervaring mee hebben opgedaan. En aan die mensen wordt gevraagd wat Nederland moet doen om straks de hele bevolking te vaccineren. En dan verschijnen er weer een reeks goed doordachte beleidsstukken. Want stukken schrijven kunnen ze wel. Bij het vaccineren wordt het weer zo’n chaos als bij het testen voorspel ik. Men ziet het een jaar tevoren aankomen en men blijft collectief op de handen zitten. Ook de politiek trouwens. Ik heb ook nog geen Kamerlid daar een opmerking over horen maken.,

Dinsdag 1 december 2020.

Opnieuw een dag zonder dat er een landenrecord gebroken is. Noch bij de besmettingen, noch bij de doden. Wel vond ik opvallend dat bij landen waar een volledig winkelverbod geldt (m.u.v. levensmiddelen), zoals Frankrijk en België, de besmettingsaantallen nu al een tijdje fors naar beneden gaan. In België nu minder dan 1000 nieuwe gevallen en in Frankrijk nipt 4000. Daar kan Nederland voorlopig alleen nog maar van dromen. In België gaan vanaf vandaag de winkels weer open, dus dat blijft daar toch ook tobben. Ook hier moeten naar mijn vaste overtuiging alle winkels dicht rondom Kerst en Oud en Nieuw. Anders wordt het hier nog een grotere chaos dan we de afgelopen dagen met’ Black Friday’ al gezien hebben. Mensen zijn immers toch maar kuddedieren.

Maandag 30 november 2020.

Het kan een toevalstreffer zijn, maar opmerkelijk is dat in het afgelopen etmaal bij 18 van de 19 door bijgehouden landen er een duidelijk lager aantal besmettingen is geweest dan de dag ervoor. Er was slechts één uitzondering en dat was uitgerekend Nederland: bij ons was er een duidelijke verslechtering te zien. De laatste week is het overigens sowieso een duidelijke chaos in de Nederlandse registratie te zien. Het is al een week lang dagelijks om en om een duidelijke en stevige verhoging en een duidelijke en ook forse verlaging. Volgens mij kan daar geen enkele deskundige nog chocola van maken. Er is geen enkel patroon goe vinden. Ook een zevendaags gemiddelde kan hier geen uitkomst meer brengen. Vanaf de start van de pandemie heb ik al gesteld dat de administratie in de Nederlandse ziekenhuizen en bij uitbreiding in de Nederlandse gezondheidszorg een stiefkind is. Ik heb er gewerkt. Het verbaast me zelfs nog dat er elke dag sowieso nog cijfers tevoorschijn komen. Als ik verantwoordelijk hiervoor was geweest had ik als eerste de rapportage en administratie grondig onder handen genomen. Want zonder ordelijke en betrouwbare administratie kun je geen enkel beleid bedenken en uitvoeren. Maar dat inzicht is nog bij niemand aangekomen. Dat heb ik dan gemist.

Zondag 29 november 2020.

Met de jongste cijfers van de door mij bijgehouden 19 landen, is niet veel chocola te maken. Het gaat echt nergens werkelijk structureel omhoog of omlaag. Wel valt bij diverse landen de grote grilligheid van het aantal besmettingen te zien. Pieken omhoog worden afgewisseld met diepe dalen. Onder andere in Nederland en de V.S. Een dagrecord was er voor Denemarken met 1.638 besmettingen en een dodenrecord voor Griekenland met 121 overlijdens.

Zaterdag 28 november 2020.

Voor het eerst heb ik een Europese verantwoordelijke horen spreken over het sluiten van de grenzen, of liever: over grenscontroles. Het ging daarbij om België, of all places. Het idee is dat je pas de Belgische grens over mag, of het land in komt, dat is niet duidelijk, als je een papier bij je hebt. Wat daar precies op moet staan is nog niet bekend. Het is het begin van inzicht. Want al heb je nog zulk wijs en effectief beleid het blijft zinloos zolang je massaal de ziekte blijft importeren, al dan niet met landgenoten.

Het is nog maar enkele weken geleden dat ik dr. Fauci, de Amerikaanse virusgoeroe, toen het niveau van het aantal dagelijkse besmettingen nog rond de 50.000 lag, hoorde zeggen dat bij het verder uitblijven van enig beleid het aantal besmettingen makkelijk kan oplopen tot wel 100.000 per dag. Inmiddels zaten de V.S. gisteren op 199.104 besmettingen op één dag. En omdat er daar nog altijd geen enkel landelijk beleid is, wordt het er nog veel erger. Om dat te bedenken hoef je geen wiskundige te zijn. Ben benieuwd wat voor land de nieuwe president Biden op 20 januari 2021 gaat overnemen.

Vrijdag 27 november 2020.

In sommige landen gaat het beter dan in andere, vooral omdat in de landen waar het wat beter gaat, zoals Frankrijk en België, strengere lockdowns gelden. Nu gaat het eindelijk weer wat beter in België en meteen komt er dan de roep om weer te gaan versoepelen, ‘omdat het toch goed gaat’. En men gaat er dan ook nog serieus over vergaderen. Ben benieuwd wat daar dan uitkomt. Natuurlijk is het slecht voor de economie en triest voor een hele bedrijfstak dat men zijn brood niet kan verdienen. Maar dat komt juist door al die halfzachte maatregelen, met zijn vele uitzonderingsbepalingen. Alleen met nog veel strengere maatregelen, alles potdicht, vermoord je het virus en kan je daarna net zo vrolijk verder leven als vóór de coronotijd. Er zijn landen die het zo gedaan hebben. Met de Europese halfzachte of halfharde maatregelen van pappen en nathouden blijf je vele malen langer tobben en komt de gezondheid, het leven en welzijn van vele mensen nog veel meer in gevaar. De huidige ‘ intelligente’ aanpak geeft veel meer ellende dan een veel strengere aanpak. Een landenrecord was er alleen voor Rusland met 25.195 nieuwe besmettingen en ook bij de doden had rusland een nieuw dagrecord: 515 mensen overleden er aan corona.

Donderdag 26 november 2020.

Zolaangzaamaan kun je aan de ontwikkeling van de cijfers van het aantal besmettingen per land zien, hoe streng de beperkingen er zijn. Bij strenge beperkingen (alle winkels behalve voor voeding dicht) zoals in België en Frankrijk, dalen de besmettingen sneller en blijven ze op een veel lager niveau hangen, dan als de winkels allemaal openblijven, zoals in Nederland. Want met geen enkele maatregel, zoals in Europa toegepast, gaan de besmettingen terug naar nul. Het is een illusie om te verwachten dat in Nederland de besmettingen per half januari terug zijn naar maximaal 1200 per etmaal zoals de bedoeling is. Dat gaat niet gebeuren. Het is alleen nog de vraag waarom de deskundigen en de politici dat maar niet willen inzien.

Terug naar nul kan wel, maar dan moet je het doen zoals o.a. China, Zuid-Korea, Singapore, Australië en Nieuw-Zeeland het doen: alle grenzen potdicht en quarantaine in door de overheid gecontroleerde ruimtes. Eventueel met een gewapende soldaat voor de deur. En geen uitzonderingen op de regels, waar Europeanen ook al zo dol op zijn. Dus ook niet om ‘humanitaire redenen’.

De V.S., waar het virus nog altijd vrijwel ongebreideld woedt, is er nu ook weer een nieuw record gevestigd met het aantal doden per etmaal: 2.370 stuks.

Dinsdag 24 november 2020.

En toen waren er toch weer twee landenrecords bij de besmettingen: Rusland en Zweden. Het zeer bijzondere Zweedse model staat nu toch ook wel op instorten. Dat vinden nu zelfs de Zweden.

Het beeld wordt nu toch wel duidelijker. De grotere Europese landen, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië gaan nu werkelijk duidelijk de goede kant op, met elke dag nu minder besmettingen. België idem dito. Alleen Nederland loopt duidelijk achter. Het schommelt. Eerst enkele dagen een beetje beter, dan weer een terugslag. Het komt mogelijk omdat hier nog alle winkels open zijn.

Heel erg fout gaat het nog altijd in de V.S., en ook in Rusland wil het maar niet vlotten. Brazilië scoort daarentegen steeds beter.

Maandag 23 november 2020.

Geen landenrecords te melden, noch bij de besmettingen, noch bij de doden. Dat komt niet vaak voor.

Wel zag ik voor het eerst bij een aantal Europese landen voor de tweede opeenvolgende dag een duidelijke daling van het aantal besmettingen: Duitsland, Frankrijk, België en Tsjechië. Nederland hoort daar nog niet bij en ook voor de genoemde landen is het herstel nog maar heel pril.

Zondag 22 november 2020.

Nieuwe records voor Rusland met 24.438 besmettingen en 462 doden, alsmede voor Griekenland met 108 doden.

Voor het overige blijft het beeld gelijk: overal na een lichte daling, stagnerende of zelfs weer stijgende besmettingscijfers. Behalve natuurlijk waar het al goed ging, zoals o.a. Nieuw-Zeeland, Australië, Taiwan, Zuid-Korea en Japan, want daar blijft het goed gaan.

Zaterdag 21 november 2020.

Het beeld blijft gelijk. In Nederland stijgt zelfs het aantal besmettingen weer, hetgeen intussen ook M.P. Rutte heeft toegegeven. Dat was ook voor mij een verrassing. Ik had het ook wel verwacht, maar niet zo snel. De V.S. haalde voor de zoveelste keer een nieuw wereldrecord met 198.569 besmettingen in één etmaal. Zelfs Zweden, dat er altijd zo trots op was, dat ze met zo weinig maatregelen toch het virus konden beheersen (zij het met 6000 doden meer dan bij de buurlanden, maar een kniesoor die daarop let), dus zelfs Zweden gaat nu van dit pad af en komt met strengere maatregelen. Het kost gewoon ontzettend veel tijd voordat regeringen, inclusief de Nederlandse, gaan begrijpen dat met dit virus geen afspraken te maken zijn. Er waren ook twee landenrecords voor het aantal doden op een dag en wel voor Nederland met 252 doden en Griekenland met 72.

Gelukkig maar dat er een vaccin in aantocht lijkt. Regeringen en fabrikanten melden dat vanaf de tweede helft van december 2020 kan worden begonnen met vaccineren.

Vrijdag 20 november 2020.

En opnieuw stelde ik vanmorgen vast dat er vrijwel nergens in Europa een flinke daling van het aantal besmettingen is. Na een daling van enkele dagen, stagneert het weer en volgens mij gaat het daarna overal opnieuw stijgen. Dat is nog niet zo ver, maar dat komt vast, let maar op.

De Verenigde Staten hebben opnieuw het wereldrecord scherper gesteld. Dit keer op 187.597 besmettingen in één etmaal. De V.S. is inderdaad het land met de onbegrensde mogelijkheden, want ik voorspel dat er nog meerdere keren nieuwe records door de V.S. zullen worden gebroken.

Ook werden nieuwe nationale records gebroken door Rusland met 23.337 besmettingen en door Zuid-Korea met 262 besmettingen. Rusland verbeterde ook zijn eigen dodenrecord op een dag en wel tot 457 doden.

Donderdag 19 november 2020.

Gisteren werd mijn dag grotendeels in beslag genomen door de TV met technische briefings van het RIVM en anderen, en het daarop volgende Kamerdebat met de regering.

Het belangrijkste gegeven dat ik hiervan heb geleerd, dat het streven is om op 15 januari 2021 nog maximaal 1200 nieuwe besmettingen per dag te hebben en maximaal drie nieuwe opnames op de IC per dag. Ik garandeer dat dat niet gehaald zal worden. Op geen stukken na zelfs. Deze opmerking bewaren, want hij zal later goud waard zijn.

Zowel gisteren als vandaag verbeterde Italië zijn nationale record van het aantal doden als gevolg van corona met respectievelijk 731 en 753 personen.

Nu de afgelopen twee weken vrijwel alle landen die ik bijhoud strengere beperkingen hebben ingevoerd, valt het me enorm op, dat na een aanvankelijke scherpe daling van het aantal besmettingen, de aantallen zich daarna weer stabiliseren op een wat lager niveau, maar niet verder dalen. Dat was ook precies mijn verwachting. Helaas komt die nu ook uit. De landen die het echt goed hebben gedaan zoals Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Korea, Taiwan, Japan en IJsland en nog meer hebben de economie compleet stilgelegd. Inkomende reizigers gingen allemaal in quarantaine, door de overheid gecontroleerd en met een soldaat voor de deur. Geen humanitaire uitzonderingen. Als je aankomt in Nieuw-Zeeland omdat je vader er op sterven ligt, moet je toch eerst veertien dagen gecontroleerd in quarantaine. Jammer dan als je zijn overlijden dan mist. Als deze strengheid enkele weken volhoudt is alle ellende voorbij.

De Nieuw-Zeelanders (Chinezen etc.) kunnen nu al maanden weer alles doen waar ze zin in hebben. De bars en restaurants zitten er weer vol, en de sportstadions puilen weer uit van de mensen. Mondkapjes draagt niemand meer.

Maar in Europa zijn er door alle landen allemaal halfzachte maatregelen bedacht, waarop ook weer een fiks aantal uitzonderingen gelden. En blijven alle grenzen wagenwijd openstaan, zonder enige controle. Want geen enkel land wil hier een complete lockdown en de grenzen sluiten is al helemaal een taboe. Effect is dat al die maatregelen hooguit een tijdelijke teruggang van het aantal besmettingen zullen laten zien en blijven we nog vele maanden met allerlei zinloze restricties zitten. Het is aanmodderen, totdat er een vaccin is dat genoeg mensen hebben gepakt. Dat het aantal besmettingen op deze manier op 15 januari 2021 terug is naar 1200 per dag is een illusie.

Dinsdag 17 november 2020.

De besmettingscijfers zijn nu toch vrij fors aan het dalen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Oostenrijk, Brazilië en India. In Nederland nog niet, vind ik. De Nederlandse cijfers van gisteren zijn vrijwel precies gelijk aan de cijfers van een week geleden. Er viel slechts één landenrecord voor het aantal besmettingen en wel voor Rusland met 22.562 gevallen.

Inhoudelijk viel me een hoofdartikel in de Telegraaf op. Dat het hele corona-Dashboard geen betekenis (meer) heeft, op één element na: het aantal bezette ziekenhuisbedden. Dat is nu iets dat mij al maanden geleden was opgevallen. Eigenlijk al vanaf kort na de start van het ‘dashboard’. Er waren eerst allerlei ‘signaalwaarden’ vastgesteld, o.a. voor het aantal besmettingen (positieve testuitslagen), het reproductiegetal, het aantal besmettelijke mensen, en nog wat waarden. Als het getal een tevoren vastgesteld getal (de ‘signaalwaarde’) zou overschrijden moesten er maatregelen volgen. Geleidelijk werden alle signaalwaarden overschreden, zelfs tot een veelvoud van de oorspronkelijke grenswaarde, maar er gebeurde helemaal niets. Pas als de bezetting van de ziekenhuizen uit de hand zou gaan lopen werd er ingegrepen. Alle signaalwaarden zijn vervolgens van het dashboard verdwenen. Ik zag al maanden geleden dat onze regering maar op één element stuurt: de ziekenhuisbezetting en verder op niets. Dus het maakt ze niet uit hoeveel mensen besmet raken, overlijden of dat het reproductiegetal te hoog wordt: er gebeurt niets mee. En er is nooit iets mee gedaan. Vanaf de start niet. En het valt na negen maanden pandemie pas een journalist op en geen enkel Kamerlid bijvoorbeeld. Ik heb wel eens berekend hoeveel Kamerleden, ongeacht de partij, mijn startselectie zouden overleven: om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Het bleken er vijf te zijn. En voor het overgrote deel was een gebrek aan rekenvaardigheid (voor zover je dat uit opleiding en bezette functies kon opmaken) de belangrijkste oorzaak. Het is nog de vraag hoeveel van deze vijf ik zou hebben aangenomen. Wellicht geen enkele.

Maandag 16 november 2020.

Het voorbije etmaal is er geen enkel besmettingsrecord gevestigd en dat is uitzonderlijk bij mijn onderzoeksgroep van 19 landen. Eerder integendeel: over de hele linie dalen de besmettingscijfers nu. Er zijn slechts drie van de 19 landen waarbij de besmettingscijfers (nog) niet dalen en dat zijn de V.S., het V.K., en Rusland. Het is nu wel zaak dat al die landen waar het nu de goede kant opgaat, waaronder Nederland, het strikte beleid nog een tijdje volhouden. Zodra je gaat versoepelen gaan de cijfers onherroepelijk weer verder omhoog.

Er was wel nog één land waar een recordaantal doden viel op één dag en dat was Griekenland met 71 doden.

Zondag 15 november 2020.

Zaterdagmorgen waren er weer door vier landen besmettingsdagrecords gehaald en wel door Italië, de Verenigde Staten, Oostenrijk en Zweden. Het dagrecord van de V.S.: 181.190 was tevens een nieuw wereldrecord. Bij de prestaties van de V.S. komt geen enkel ander land zelfs maar in de buurt. Ze staan op eenzame hoogte.

Vanmorgen haalde alleen Rusland met 22.441 een nieuw eigen record, en had alleen Oostenrijk een recordaantal doden: 103.

In Nederland schommelt het maar wat, zonder duidelijke opgaande of neergaande trend. En dat wat ik ook voorspelde. Mijn voorspelling blijft: na enige stabilisatie, dat is de fase waarin we nu zitten, gaat het aantal besmettingen onherroepelijk weer verder omhoog. Wanneer precies is niet te zeggen. Het is een kwestie van wanneer en niet van of.

Vrijdag 13 november 2020.

Na een dagje zonder landenrecords bij de besmettingen, waren ze vanmorgen weer ruimschoots terug: 5 van de 19 landen melden een dagrecord in het aantal besmettingen. De V.S. vestigde opnieuw een nieuw wereldrecord met 163.510 besmettingen. Wat voor land gaat Biden op 20 januari overnemen? Ik lees nu zelfs deskundigen met de mening dat we nu wel zo ongeveer aan de top zitten. Wensdenken dus. Er waren ook weer vier landen met een nieuw record van het aantal doden op één dag.

Donderdag 12 november 2011.

Vanmorgen meldde geen enkel land van de 19 waarvan ik aantallen besmettingen doden bijhoud, een nieuw eigen besmettingsdagrecord. Dat is in maanden niet gebeurd. Blijkbaar werken bij al deze landen de maatregelen min of meer. Wel is opvallend dat door vier landen een dodendagrecord is gemeld: Italië, Oostenrijk, Rusland en Griekenland. Dat is ook de tendens van de laatste twee weken: minder besmettingsrecords, maar meer dodenrecords.

Woensdag 11 november 2020, Sint Maarten.

De V.S. bereikte opnieuw een sterk verbeterd wereldrecord: met 140.668 besmettingen in één etmaal. Er is geen enkel ander land op de wereld dat daarbij zelfs maar in de buurt komt. India is tweede met minder dan 100.000 nieuwe besmettingen, alweer een tijdje geleden. Verder haalde geen enkel ander land van de 19 die ik bijhoud een eigen besmettingenrecord van het land. Wat wel heel opvallend is, is dat landen nu vaker een eigen dodenrecord halen. Dat gold het afgelopen etmaal voor Italië, Frankrijk, België, Tsjechië en Griekenland, dat zijn dagrecord evenaarde.

Dinsdag 10 november 2020.

Opnieuw neemt het aantal besmettingen in de wereld in een aantal landen duidelijk af, onder andere in Nederland, Frankrijk, België, Tsjechië en Denemarken. Slechts één land haalde een nieuw record en dat was Griekenland met 41 doden op een dag.

Maandag 9 november 2020.

Voor het eerst in lange tijd was vanmorgen goed te merken dat het virus op veel plaatsen in Europa nu goed bestreden wordt. In geen enkele van de 19 landen die ik bijhoud was er een nieuw dagrecord en dat was al heel lang niet gebeurd. Duidelijke afnames waren er vooral in Nederland, Duitsland en Tsjechië. Het is de vraag nog voor hoe lang, maar het begin is er nu. Nu volhouden.

Zondag 8 november 2020.

Gisteren werden er opnieuw 4 landenrecords gebroken, en wel door de V.S., Italië, Frankrijk en Denemarken. De V.S. haalde zelfs een nieuw wereldrecord met 133.099 nieuwe besmettingen op één dag.

Na de verkiezing van Joe Biden tot nieuwe president van de V.S. is er blijkbaar bij Johns Hopkins en/of de NYT flink feestgevierd, want van 9 van de 19 landen die ik bijhoud waren de gegevens niet ververst. Ook dat is een record met lengte, want ik heb vanaf 1 mei 2020 nooit vaker meegemaakt dan dat met maximaal ongeveer drie landen gebeurde. Toch was er ook nog een landenrecord te melden en wel van Oostenrijk, terwijl in Griekenland een record werd geboekt met het grootste aantal doden op een dag: 34.

Vrijdag 6 november 2020.

En opnieuw zijn er vijf landenrecords gebroken, voor Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland en de Verenigde Staten. De V.S. vestigden ook een nieuw wereldrecord en het vorige was nog maar een dag oud. Dit keer hadden ze 121.303 nieuwe besmettingen in een etmaal. Daar komt geen enkel ander land bij in de buurt.

In Nederland was er een nieuwe daling van 688 gevallen en dat is meer dan verwacht. Ik blijf erbij dat een daling onherroepelijk weer zal worden gevolgd door een nieuwe stijging al valt niet te voorspellen wanneer die precies zal zijn. We houden het bij.

Donderdag 5 november 2020.

De afgelopen dagen werden er toch weer diverse landenrecords gebroken en werd ook een nieuw wereldrecord gevestigd: de V.S. met 108.021 nieuwe besmettingen op één dag. Daar komt geen enkel ander land bij in de buurt. Dit moet wel uitdraaien op een menselijke en economische ramp van ongekende omvang. Ik benijd de nieuwe president niet, want die staat voor een Herculesopgave.

In Nederland gingen de dagelijkse besmettingscijfers terug met achtereenvolgens (afgerond) 1000, 1000, 400 en 100 besmettingen. Ofwel de daling is alweer voorbij. Wellicht kan het na nieuwe versteningen toch nog weer verder gaan dalen, maar ook dat zal volgens mij wel weer tijdelijk zijn, omdat er nog altijd enorme gaten in het systeem overblijven, zoals de wagenwijd openstaande grenzen en de vele uitzonderingen die er op de regels zijn en dat men niet achter de voordeur wil controleren.

Dinsdag 3 november 2020.

Er waren toch nog twee landen die een nieuw eigen record scoorden: Frankrijk met 52.518 nieuwe besmettingen en Noorwegen met 704. Het zullen de naweeën zijn van de overal ingevoerde lockdowns. Het record van Noorwegen is heel opvallend en veelzeggend. Het getal is nog altijd zo ongeveer het laagste van Europa, omdat Noorwegen heel snel heel strikt is geweest, ook met import uit andere landen. Maar je hoeft dus maar even te verslappen en het virus slaat alsnog toe. Voor Nederland is het einde van de daling weer in zicht. Na twee dagen van ongeveer 1000 besmettingen per dag minder waren het er vanmorgen ineens slechts 300 minder. De daling vlakt dus alweer af. Nog enkele dagen en het zal weer gaan stijgen volgens mijn verwachting.

Maandag 2 november 2020.

Opnieuw haalden twee van de negentien landen dei ik bijhoud een nieuw dagrecord: Duitsland met 26.274 stuks en België met 28.704. Merk op dat België meer besmettingen heeft dan het meer dan 7 keer zo grote Duitsland. Bij Duitsland was het ineens een flink stuk meer, maar strenge maatregelen hadden de Duitsers al getroffen. Die zagen de stijging dus blijkbaar aankomen. Bij de Belgen waren er al eerder strengere maatregelen genomen, ongeveer gelijk aan die in Nederland, maar het bleef en blijft daar maar stijgen.

In Nederland daalt het aantal besmettingen met ongeveer 1000 per dag en dat is precies gelijk aan mijn verwachting. Het getal zal in de komende dagen gaan stabiliseren om vervolgens weer verder te gaan stijgen. Brazilië is nu het eerste land van mijn ‘favoriete’ negentien waar ik de besmettingen nu echt structureel zie dalen. Van grofweg 50.000 naar ruwweg 10.000 per etmaal. Ik lees of hoor nooit wat over Brazilië, dus ik heb geen idee hoe ze dat gedaan hebben.

Zondag 1 november 2020.

Vanmorgen zien we de besmettingscijfers in vrijwel alle landen die ik bijhoud inderdaad licht dalen. De twee juqtizonderingen, die nog wel nieuwe records haalden zijn Italië met 31.676 nieuwe besmettingen en Griekenland 2.045. Die dalingen elders zijn begonnen, terwijl in de meeste landen de aangekondigde verscherpingen nog moeten ingaan, zoals in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Blijkbaar is de aankondiging van sterke beperkingen al genoeg om mensen meer in hun kot te houden. Maar het gaat allemaal na een daling wel weer omhoog, voorspel ik alvast. Als eerste in Nederland, omdat hier de beperkingen het slapst zijn. We wachten het af.

Zaterdag 31 oktober 2020.

Vanmorgen een interview met de inmiddels beroemde heer Van Dissel van het RIVM gelezen. Hij is optimistisch over het virus. De maatregelen blijken te werken, aldus Van Dissel. Ik kan het onmogelijk met hem eens zijn. Opnieuw zijn er bij negen van de negentien landen waarvan ik het bijhoud nieuwe dagrecords gevestigd, waaronder Nederland. De V.S. hebben met 99.041 nieuwe besmettingen in een etmaal zelfs een nieuw wereldrecord gevestigd. Er is verder geen enkel land waar de besmettingen duidelijk teruggaan. Als ze geen record vestigen, blijven ze allemaal dicht tegen hun oude record aanzitten. Ik ben blijkbaar te dom om te snappen dat dat goede berichten zijn.

Vrijdag 30 oktober 2020.

Er zijn het afgelopen etmaal bij acht van de negentien landen waar ik het van bijhoud, weer nationale records van het aantal besmettingen per etmaal gesneuveld. Daar zat zoals zo vaak ook Nederland bij en nu ook weer de V.S. die 91.185 nieuwe besmettingen konden vastleggen. Het Wereldrecord blijft dus nog even in handen van India met ruim 97.000 besmettingen in een etmaal. Maar ik heb er veel vertrouwen in dat de V.S. van president Trump, toch ook graag dit wereldrecord in handen wil hebben. Dat lukt vast nog wel. In India gaat het namelijk inmiddels een stuk beter en dalen de cijfers al een tijdje flink, maar in de V.S. gebeurt nog altijd niets aan bestrijding, dus dat gaat nog verder omhoog. Ook de aantallen doden zijn weer aan het oplopen, met ook elke dag nieuwe dagrecords. Vandaag van Rusland en Oostenrijk.

Donderdag 29 oktober 2020

Het afgelopen etmaal kreeg ik voor het eerst het gevoel dat het echt verkeerd gaat lopen in Nederland en Europa. Het was de combinatie van de ‘strenge’ lockdown in Duitsland en Frankrijk en België en het ontbreken van betrouwbare gegevens voor Nederland, wegens aanhoudende computerstoringen. Ik roep het natuurlijk al weken dat het nergens naar beneden gaat en het ene na het andere dagrecord van vele landen dagelijks sneuvelt. Tegelijk blijven alle Europese landen hun grenzen wagenwijd openhouden en dat maakt het mandje hoe dan ook zo lek als een zeef. Gisteren heb ik het Tweede Kamerdebat over corona van begin tot eind gevolgd, althans wat de inbreng van de leden betreft. Er zijn – voor mijn gevoel – wel een stuk of twintig kamerfracties, die ook allemaal het woord moeten voeren. En geen enkele spreker heeft het over de wijd open grenzen gehad en daar hoeft dan de regering dan ook niet op te reageren. Voor de aardigheid heb ik gisteren gepoogd te achterhalen hoeveel mensen er dagelijks op Schiphol aankomen. Dat moeten er in de orde van 40.000 zijn. Een kwart van het normale aantal, maar toch nog altijd een gruwelijk groot aantal. En geen enkele binnenkomer wordt getest en kan zelfs niet worden getest. Dan heb ik het nog niet over onze landsgrenzen, andere luchthavens en de zeehavens, en dat kan bij elkaar nog wel eens een veelvoud zijn. Het virus lacht zich een kriek met onze ‘maatregelen’ en die van Frankrijk, Duitsland en België bij elkaar. Het gaat ongetwijfeld afnemen, naarmate de normen strenger worden, het minst dus in Nederland, omdat de regering hier maar blijft uitstellen, maar het virus krijg je zo dus echt niet weg. Het kan zo nog jaren duren voordat het inzicht echt gaat doorbreken.

Dinsdag 27 oktober 2020.

Nu waren het slechts drie landen met een eigen nieuw nationaal dagrecord: Nederland met 10.365, Denemarken met 1.056 en Noorwegen met 432 nieuwe besmettingen, haalden een nieuw eigen record. Voor Denemarken en Noorwegen zijn de scores nog altijd bijzonder laag, en voor Nederland is het nieuwe record maar weinig hoger dan het vorige, gisteren. Maar of dit de zwaluw is die de zomer aankondigt, is nog maar zeer de vraag. Over de hele linie blijven de scores bijzonder hoog en naar mijn mening vaak gevaarlijk hoog.

Maandag 26 oktober 2020.

Dit keer waren er maar vier landen met een nieuw record voor het land: Nederland, Italië, Frankrijk en Denemarken. Dat lijkt een goed bericht, maar dat valt toch tegen. Maandagrapportages zijn vaak lager dan verwacht, vanwege het voorbije weekend. Bovendien gaat het met geen enkel land echt een stuk beter. Ze blijven allemaal maar zo hoog scoren dat ze steeds dichtbij het eigen record blijven.

Ik blijf het maar onbegrijpelijk vinden dat regeringen, waaronder de Nederlandse, niet veel harder ingrijpen.

Zondag 25 oktober 2020.

Het was een vreemde cijferdag met de coronacijfers. Gisteren was ik om een uur of vier natuurlijk rijkelijk laat met het bijhouden van de cijfers en vanmorgen was het weer op de gebruikelijke tijd. Dat zou moeten betekenen dat ik gisteren vrij veel records had en vandaag juist te weinig. Maar bij de V.S. bijvoorbeeld waren er in 16 uur tijd volgens Johns Hopkins/New York Times meer dan 100.000 besmettingen bijgekomen. Dat zou een wereldrecord zijn, maar geen Amerikaans of ander medium meldt dit. Er zullen toch wel meer mensen zijn die die cijfers bijhouden of ben ik echt de enige? Ook zijn er vandaag meer landen dan anders die geen nieuwe cijfers hebben. Op zondag krijg je ze (meestal) niet van Frankrijk, Spanje en Zweden, maar deze keer waren de cijfers van nog eens 4 landen niet veranderd. Morgen zal het allemaal wel rechtgetrokken zijn. Uiteraard op Frankrijk, Spanje en Zweden na, die ook op maandag (bijna) nooit rapporteren.

Zaterdag 24 oktober 2020.

Dit keer haalden 12 van de 19 landen een nieuw dagrecord en gaat het nog steeds nergens de goede kant op. Waar gaat dat toch naartoe? Ik vrees echt het ergste, zeker zolang al die Europese regeringen en de Amerikaanse maatregelen nemen van helemaal niets (de V.S.) tot halfzacht (bijna alle Europese landen). Men wil tot elke prijs een lockdown vermijden en alle grenzen wagenwijd openhouden, maar dat gaat een enorme prijs kosten. Kijk naar de cijfers en zie wat het gevolg is van het slappe beleid. Je rekt de ellende alleen maar steeds verder op. Neem toch een voorbeeld aan Nieuw-Zeeland of China en nog enkele landen. Daar kan iedereen weer feesten zo lang en zo laat als hij wil, zitten de stadions weer bomvol, zonder mondkapjes en is het virus verslagen. Met een superstrenge grenscontrole, want anders importeer je steeds weer nieuwe gevallen. Het kwartje is nog bij vrijwel geen enkele Europese regering gevallen.

Vrijdag 23 oktober 2020.

Zie mijn blog voor de hoofdlijn. Vooral de situatie in Frankrijk is bijzonder ernstig met 41.622 nieuwe besmettingen. Zelfs de V.S., de notoire boosdoener op dit terrein, is vergeleken met Frankrijk een brave leerling, met ‘slechts’ 76.755 nieuwe besmettingen. De V.S. heeft circa 5 keer zoveel inwoners als Frankrijk. Het wereldrecord staat nog op ruim 97.000 besmettingen op een dag en dat is nog van India. Dat is dus nog slechts een kwestie van tijd, voordat dat gebroken wordt.

Donderdag 22 oktober 2020.

Op mijn gewone blogpagina weer een analyse van de stand van het coronagewas. Hier nog wat meer details. Aan nieuwe landenrecords voor het aantal besmettingen kwamen toe: Nederland, Italië, Spanje, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland. Allemaal met een flinke verbetering van het oude record. Vooral Duitsland en Griekenland vielen me op. Duitsland voor het eerst boven 10.000 en meteen maar op 11.387. Griekenland steeg ook ineens van 560 naar 865. Verder zijn er dagrecords gevallen voor het aantal doden op een dag, met oorzaak corona: dat waren Tsjechië met 120 doden en Rusland met 313 doden.

We hebben nu acht dagen nieuwe en ‘strenge’ maatregelen van kracht en er is geen spoor van verbetering te zien. En nergens in Europa. Want ook de landen die geen record haalden, bleven zeer hoog scoren en nergens ging het substantieel omlaag.

Ik heb al eerder gemeld van mening te zijn dat al die halfzachte maatregen die al die landen hebben genomen en nog steeds nemen, ook Nederland, niet zullen werken. Misschien een paar dagen, maar daarna krijgen we weer nieuwe hoogtepunten. En zo gaat het nu ook. Mijn mening gaat zelfs nog verder: ook een complete lockdown zal het virus niet wegkrijgen, zolang alle grenzen wijd open staan en er elke dag tienduizenden het land ongeremd en ongecontroleerd binnenkomen. Alleen alle grenzen dicht en iedereen – ongeacht afkomst, dus ook Nederlanders – verplicht veertien dagen in overheidsquarantaine, bewaakt door het leger, gecombineerd met een complete lockdown zal helpen. Geen uitzonderingen, dus ook geen humanitaire uitzonderingen. Zo hebben o.a. China, Zuid-Korea, Noorwegen en Nieuw-Zeeland het gedaan en die hebben het nu onder controle, maar allemaal blijven ze last houden van de dagelijkse verse import van eigen landgenoten en anderen, die aan de grens eerst veertien dagen moeten worden opgesloten.

Maandag 19 oktober 2020.

Het regende de afgelopen dagen weer landenrecords, ook voor Nederland, dat vanmorgen stond op 8.273 nieuwe besmettingen. Maar ook België, Italië en vooral Frankrijk doen het goed. Frankrijk had dagenlang meer dan 30.000 nieuwe besmettingen, hetgeen voorwaar een topprestatie genoemd mag worden. Overal werden nieuwe maatregelen genomen, maar een lockdown zat er nergens in. Het ging toch vooral over een avondklok en het sluiten van eet- en drinkgelegenheden. Als dat al genoeg helpt, hetgeen ik betwijfel, omdat zachte heelmeesters nu eenmaal stinkende wonden maken, dan is het effect pas over een aantal dagen zichtbaar. tot op dit moment is er nog niets van te merken, maar dat verwachtte ook niemand.

Donderdag 15 oktober 2020.

Nederland is een plaats gestegen op de ranglijst van meest besmette landen van de wereld en staat daar nu vierde. Na, in volgorde, Andorra, Tsjechië en België.

De voor Nederland aangekondigde maatregelen die gisteravond om 22.00 uur ingingen: horeca dicht, behalve de hotels, geen alcoholverkoop meer na 20.00 uur, amateursport gestopt, geen uitzonderingen meer op de groepsgrootte van 30, beroepssport zonder publiek, is wel een stap in de goede richting maar naar mijn mening opnieuw onvoldoende. Deze regering durft niet door te tasten. Mijn verwachting is dat het aantal besmettingen eerst nog enkele dagen zal gaan stijgen, vervolgens zal toch een daling inzetten, maar die zal niet lang duren totdat het wel gaat stijgen tot boven het huidige niveau en dan kunnen we weer van voren af aan beginnen.

Redenen hiervoor zijn onder andere: onze grenzen staan nog altijd wagenwijd open. Dagelijks komen er tienduizenden het land in zonder enige controle. Er is te weinig controle op de naleving, zodat de talloze hobbyvirologen weer verder hun gang kunnen gaan en de zaak bewust blijven saboteren. Straffeloosheid vrijwel gegarandeerd. Winkels moeten verder dicht, met uitzondering van de voedselbranche en de apotheken. En dus ook de grenzen sluiten voor iedereen. Een persoon mag pas naar binnen als hij eerst veertien dagen in door de overheid bewaakte quarantaine is gegaan. En nog veel meer testen. Dat is de formule die echt succesvolle landen, zoals o.a. China, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea hebben gedaan. Dat helpt pas echt. En dan kan iedereen weer net zo veel gaan feestvieren als hij vroeger heeft gedaan en zelfs nog meer.

Woensdag 14 oktober 2020.

Muis leeg. Bah. Wordt later vandaag aangevuld.

Dinsdag 13 oktober 2020.

We staan letterlijk aan de vooravond van nieuwe verstrengingen. Die zullen vanavond door de regering bekend worden gemaakt. Geruchten gaan over het volledig sluiten van alle horeca, het stoppen van alle amateursport en het opnieuw beperken van het openbaar vervoer tot alleen noodzakelijke reizen. Het merkwaardige is dat ik dit helemaal terecht zou vinden, en het had al veel eerder gemoeten, maar er tegelijk een hoop problemen mee heb. Bijna alle vergaderingen van de clubs waar ik – doorgaans – actief lid van ben, liggen al een half jaar stil en dat gaat dus nog maanden langer duren. Ook alle andere contacten blijven maar weg. Supervervelend.

In de lijst van landen die Johns Hopkins / New York Times, dagelijks publiceert, wordt ook een volgorde aangehouden van de landen, gemeten naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Op die lijst heeft Nederland inmiddels de vijfde plaats veroverd. Boven ons staan alleen nog België, Tsjechië, Andorra en Montenegro. Die moeten alle vier nog te kloppen zijn. Andorra is koploper en dus ook wereldrecordhouder, maar heeft maar 77.000 inwoners, Montenegro heeft er dan nog rond de 600.000. Van de andere vier maakt juist Nederland de sterkste stijging door. Wij stijgen op deze lijst dus nog met stip. Vanmorgen meldden alleen Nederland en Rusland nieuwe records voor het land. Het kon met Nederland zo uit de hand lopen omdat de genomen maatregelen veel te slap waren, zoals ik al voorspelde. De meest succesvolle landen in de bestrijding van het virus, zoals China, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en Noorwegen danken hun prestaties ook aan een superstreng grensbeleid. Niemand komt erin, ook niet de eigen bewoners, als ze niet eerst veertien dagen in quarantaine gaan, bewaakt door de overheid. Ook humanitaire uitzonderingen worden niet gemaakt. Dat zal deze regering vast niet beslissen. Al onze grenzen staan wagenwijd open. Zo blijven we in Nederland dweilen met de kraan open. Bijna letterlijk.

Maandag 12 oktober 2020.

Gisteren haalden niet minder dan 7 landen een nieuw eigen dagrecord, waaronder Nederland 6.546 nieuwe besmettingen. Nederland haalde zelfs op de 9de dag op rij een niet record. Dat is zelf ook al een record. Zelfs Rusland haalde een nieuw record, en dat heb ik al vele maanden niet meer meegemaakt. Koploper met nieuw records is met afstand Frankrijk, met 26.896 nieuwe gevallen. Zo komt Frankrijk zelfs in de buurt van de echt ‘grote jongens’ op coronagebied zoals de V.S., Brazilië en India.

Van morgen meldde geen enkel land van de 19 die ik bijhoud een nieuw record. Dat zal vast mede het gevolg zijn van het feit dat in het weekend de cijfers niet zo goed worden bijgehouden. Dat geeft doorgaans op dinsdag weer in inhaalslag.

Zaterdag 10 oktober 2020.

En opnieuw haalden landen weer een nieuw dagrecord. Deze keer zes. Nederland kwam op 6.012 nieuwe gevallen en hier gaat de stijging nu eindelijk een beetje langzamer, maar het stijgt dus nog steeds. Echt triest gaat het in Frankrijk met inmiddels meer dan 20.000 nieuwe besmettingen per dag, in Tsjechië met ruim 8.600 nieuwe gevallen per dag. Dat is voor zo’n klein land ontzettend veel. Veel meer dan Nederland scoort, en dan heeft Nederland twee keer zoveel inwoners. Ook Italië, België en voor het eerst in lange tijd ook Rusland haalden nieuwe dagrecords.

Vrijdag 9 oktober 2020.

Het wordt een beetje saai, want het blijft maar records regenen. Nederland haalde de afgelopen dagen meerdere records en vanmorgen het laatste: 5.876 nieuwe besmettingen. Men wil nog wachten tot en met zondag, teneinde maandag dan eventueel met nieuwe maatregelen te komen. De sprongen omhoog zijn zo groot, dat ik me gewoon niet kan voorstellen dat het even plotseling en weer even snel zal gaan dalen. Dat wordt dus geheid weer een nieuwe lockdown.

Italië haalde ook meerdere nieuwe records en gisteren kwam dan tot 4.458. Opmerkelijk laag voor een land dat veel groter is dan Nederland. Of Nederland scoort juist extreem hoog. Duitsland kwam op 4.058 nieuwe gevallen, en dat is ook heel erg laag. Zelfs relatief lager nog dan Italië. Ook België kreeg steeds hogere cijfers, en staat nu op 4.652 vergelijkbaar met Nederland. Tsjechië is ook een echt zorgenkind. Half zoveel inwoners als Nederland maar daar is ook gisteren weer een nieuwe hoogste stand bereikt met 5.397 nieuwe gevallen. Tenslotte haalde ook Oostenrijk een nieuwe hoogste dagstand met 1.209 nieuwe besmettingen. en dat is dan nog steeds erg laag. Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk blijven ook heel hoog scoren, maar haalden daarbij nog geen nieuwe records.

Dinsdag 6 oktober 2020.

Johns Hopkins/New York Times, hadden voor Nederland het afgelopen etmaal 32 nieuwe besmettingen, terwijl het RIVM er meer dan 4000 had. Zelfs de meeste gerenommeerde instellingen maken wel eens fouten. Verder weren er geen nieuwe dagrecords gebroken. Maar de coronatoestand in de wereld en vooral ook in Nederland blijft zeer zorgwekkend.

Maandag 5 oktober 2020.

Deze keer drie nieuwe dagrecords. Het gaat maar door. Nederland had 4.032 nieuwe besmettingen. Nog altijd is er geen enkel effect te zien, van de ‘maatregelen’ die hier vanaf afgelopen maandag zijn ingevoerd. Integendeel. De besmettingen stijgen nog elke dag, hoewel de stijging van vandaag wel minimaal is. Mogelijk toch nog de voorbode van betere tijden. Die zouden dan morgen moeten zijn aangekomen. Italië steeg naar 2.843 nieuwe besmettingen. Nog altijd opmerkelijk laag.

Het Verenigd Koninkrijk is een geval apart. Tot eergisteren hadden ze een landrecord van 7.147 besmettingen. Gisteren kwam het dan plots boven de 12.000 en vanmorgen komen er nog eens bijna 23.000 bij. Administratieve correcties, zei men. Ik handhaaf dus voorlopig maar hun ‘oude’ record van 7.147 nieuwe besmettingen.

Zondag 4 oktober 2020.

Het virus raast maar door. Opnieuw haalden wel zes landen van de door mij bijgehouden 19 landen, een nieuw dagrecord. Nederland had 4.028 besmettingen, Italië had een record met 2.843 nieuwe gevallen. Let op het enorme verschil tussen het veel grotere Italië en Nederland. Het nieuws meldde dat Frankrijk bijna 17.000 nieuwe gevallen had, maar Johns Hopkins/NYT hadden het aantal nog niet bijgewerkt. Het Verenigd Koninkrijk kwam op 12.871 nieuwe besmettingen, België op 3.389 en Oostenrijk meldde een record met 1.058 nieuwe gevallen. En geen enkele regering grijpt echt in. Van de maatregelen die de Nederlandse regering afgelopen maandag in Nederland afkondigden en ook meteen ingingen is nog niets in de cijfers terug te vinden. Zelfs integendeel: het virus lijkt wel steeds harder te gaan.

Men wil geen lockdown meer, uit angst voor nog grotere schadevoor de economie

. Zaterdag 3 oktober 2020.

En opnieuw zijn er landenrecords gebroken, deze keer drie. Als eerste dan Nederland met 3.883 nieuwe besmettingen. De strengere maatregelen die sinds maandag gelden (alle openbare binnenruimtes mondkapje op en alles sluit om 22.00 uur) leveren nog niets op, zelfs integendeel. Ook een nieuw landenrecord voor België met 3.175 nieuwe gevallen. En tenslotte Griekenland met 460 nieuwe coronagevallen. Dat laatste getal is nog steeds ongeloofwaardig klein, voor een land waar in de toeristenoorden, de gelegenheden propvol zitten en het land tegelijk zoveel ziektegevallen exporteert.

Vrijdag 2 oktober 2020.

President en zijn vrouw hebben nu ook corona. Het drukt velen en ook mij weer eens met de neus op het feit dat je toch echt voorzichtig moet zijn. En dat ben ik dan ook.

Opnieuw zijn er landenrecords gebroken. Vier van de negentien ditmaal. Italië kwam op 2.549 nieuwe gevallen, België op 2.607. Italië heeft 62 miljoen inwoners en België ongeveer 11 miljoen. Dus of België doet het extreem slecht of Italië extreem goed. Ik neig naar het eerste. Verder had Tsjechië een nieuw record met 5.336 en dat is zelfs nog een stuk slechter dan België. Tenslotte boekte Oostenrijk met 873 nieuwe besmettingen ook een nieuw record, maar dit getal wijst erop dat Oostenrijk het relatief goed doet.

Donderdag 1 oktober 2020.

Het enige land dat de afgelopen dagen zijn eigen landsrecord brak was Nederland en zelfs tot twee keer toe. De laatste score was 3.368 nieuwe besmettingen. Dit moet dus met de nieuwe maatregelen gaan zakken.

Een land dat me plots opviel, maar dat ik niet bijhield en bijhoudt is Israel. Een land met een kleine 9 miljoen inwoners, dus ongeveer half zo groot als Nederland. Toch hadden zij het afgelopen etmaal niet minder dan 9.000 besmettingen. Een Israëlisch record. Naar rato zou dat in Nederland circa 18.000 besmettingen zijn geweest. En wij hebben er pas 3.368. In Israel is wel vanaf afgelopen vrijdag een superstrenge lockdown ingegaan: er mag bijna niets meer. Toch haalden ze na een dag of vier nog steeds nieuwe records. Ik ga die ontwikkeling toch eens wat beter bekijken, om van te leren hoe het in Nederland gaat. We blijven hier dus ook nog een aantal dagen verder stijgen, dat staat wel vast.

Dinsdag 29 september 2020.

Nieuwe strengere maatregelen in Nederland van kracht vanaf vandaag 18.00 uur. En voor drie weken. Eindelijk. Had van mij eerder moeten gebeuren. Effect is wel dat mijn komende vergaderingen met De Woonplaats de komende dagen niet doorgaan en daar baal ik van.

Mij bekruipt het gevoel dat Johns Hopkins/New York Times, van wie ik steeds de cijfers betrek, een dag achterlopen bij in elk geval Nederland, België en Duitsland. Alle drie krijgen ze op een dag enkele tientallen nieuwe besmettingen, terwijl het er duizenden moeten zijn, waarna de volgende dag geen inhaalslag plaatsvindt. Jammer, want ik had ze zo hoog zitten. Er waren geen nieuwe landenrecords.

Maandag 28 september 2020.

Voor het eerst betrapte ik het NYT/Johns Hopkins – overzicht dat ik dagelijks raadpleeg, op een serieuze fout. Voor Nederland werden over het afgelopen etmaal 46 nieuwe besmettingen gemeld en geen doden. En dat terwijl het RIVM juist 2999 nieuwe besmettingen meldde. Die 46 nieuwe gevallen gelden voor landen zoals Aruba en Andorra. En dan onderschat ik deze landen zelfs mogelijk nog. Ieder die het een beetje bijhoudt ziet op het eerste gezicht dat dat cijfer fout moet zijn. Voor Duitsland meldde NYT/Johns Hopkins zelfs helemaal geen nieuwe besmettingen en doden. Het gebeurt wel vaker dat landen geen nieuwe besmettingen opgeven. Frankrijk, Spanje en Zweden doen dit zelfs met regelmaat. De volgende dag of soms zelfs dagen later komen ze dan met de inhaalcijfers. Maar bij Duitsland is dat nooit eerder gebeurd.

Ook overigens waren opnieuw geen nieuwe recordcijfers., maar Nederland had die dus wel: 2.999 nieuwe gevallen.

Zondag 27 september 2020.

Geen enkel land van de 19 die ik bijhoud meldde vanmorgen een nieuwe record. Dat moet vast (ook) te maken hebben met het feit dat het een zondag is. In en over het weekend vindt er bij veel landen een onderrapportage plaats. Maar hoog blijven de cijfers wel. Dramatisch hoog, durf ik wel te stellen.

Zaterdag 26 september 2020.

Het afgelopen etmaal hebben niet minder dan 6 van de 19 landen waarvan ik het verloop van de ziekte bijhoud, weer het eigen record gebroken. Nederland brak het record voor de vijfde dag op rij en kwam op 2.859 besmettingen. Italië had ook een nieuw record met 1.912 gevallen. Ook Frankrijk had weer zijn best gedaan en haalde 15.797 nieuwe besmettingen. Kijk nu eens naar die verschillen. Italië is vele malen groter dan Nederland en had toch veel minder gevallen. Of Italië is niet eerlijk of het is wel heel slecht gesteld met Nederland. Frankrijk spande ook relatief de kroon. Het Verenigd Koninkrijk kwam op 6.873 nieuwe besmettingen, België op 2.208 zaken en Denemarken had ook een nieuw record met 681 gevallen. Waar moet dat toch heen? Geen land durft nog aan een lockdown te denken, vanwege de economische gevolgen, maar ik vraag me af hoe lang je dat nog kunt uitstellen.

Vrijdag 25 september 2020.

Voor de vierde dag op rij brak Nederland zijn eigen landenrecord opnieuw. Dit keer waren het 2.595 nieuwe besmettingen. Frankrijk had ook een nieuw dagrecord, maar omdat Frankrijk zo onregelmatig rapporteert, en af en toe een dag of dagen overslaat, kun je het record soms alleen maar berekenen door het totaalaantal over een aantal dagen te delen door het aantal dagen. Het nieuwe dagrecord voor Frankrijk moet dan op tenminste 14.584 besmettingen liggen. Het Verenigd Koninkrijk kreeg ook een nieuw record met 6.634 nieuwe besmettingen. Griekenland evenaarde zijn eigen record met het aantal doden op een dag: 9.

Donderdag 24 september 2020.

En nog een keer brak Nederland zijn eigen recordaantal besmettingen op een dag en het staat nu dus op 2.460. In Duitsland, met vijf keer zoveel inwoners als wij, waren er 2.143 nieuwe besmettingen. We doen dus toch iets verkeerd. Ze hebben ook meer dan genoeg testmaterialen en beschermingsmiddelen. En dat al vanaf de start. Zouden we nu echt niets van de Duitsers kunnen leren?

Woensdag 23 september 2020.

Nederland heeft opnieuw zijn eigen record gebroken met 2.360 nieuwe besmettingen in een etmaal. Geen enkel ander van de 19 landen die ik bijhoud, heeft vandaag een nieuw record gemeld. Wat overigens niet wil zeggen dat het in al die andere landen allemaal zoveel beter gaat. Zorgenkinderen blijven – naast Nederland – vooral Frankrijk, Spanje, Tsjechië en België. De regeringen, zeker ook de Nederlandse zij nee greep op het virus aan het verliezen en durven niet verder in te grijpen, uit vrees voor de economie.

Dinsdag 22 september 2020.

En opnieuw zijn er landenrecords gesneuveld. In Nederland werd het nieuwe dagrecord gezet op 2.267 besmettingen. Ook in Griekenland was er een voor hun doen een vrij fors nieuw dagrecord: 453. Gegeven het feit dat zoveel jongeren van de Griekse eilanden afkomen en hier besmet blijken te zijn, terwijl daar de uitgaansgelegenheden stampvol zitten, is ook hun nieuwe record onwaarschijnlijk laag.

Tenslotte vielen er in Tsjechië in een etmaal 19 doden en dat was voor hen een dodenrecord.

Maandag 21 september 2020.

Naar de standen van vanmorgen in de NYT (die in werkelijkheid de stand is van zondagavond), had geen enkel van de door mij bijgehouden 19 landen een nieuw record gevestigd. Dat zal vast ook wel te maken hebben met het feit dat in de weekends de standen sowieso slecht worden bijgehouden, waarna op dinsdag dus een herstel volgt. De Tsjechische minister van volksgezondheid is afgetreden. De reden weet ik niet, want mijn Tsjechisch is ronduit zwak, maar het zou te maken kunnen hebben met het torenhoge aantal besmettingen dat Tsjechië de afgelopen week en weken beleefd heeft. Ik zou daar zelf ook niet verantwoordelijk voor willen zijn. De maatregelen moeten echt een heel stuk strenger worden. Dat geeft zeer forse schade aan de economie, maar dat is nog altijd te verkiezen boven een land waar er helemaal geen economie meer is.

Zondag 20 september 2020.

Het afgelopen etmaal was er maar één nieuw record te melden, namelijk opnieuw Frankrijk, met deze keer 13.498 nieuwe gevallen. Voor het overige bleef het niveau van besmettingen veel te hoog, en bleef elke daling van enige betekenis bij geen van de door mij bijgehouden landen achterwege.

Zaterdag 19 september 2020.

Opnieuw landenrecords. Vier van de 19 die ik bijhoud, deze keer. En wel Nederland met 2.083 nieuwe besmettingen, Italië met 1.907 nieuwe besmettingen, Spanje met liefst 14.989 nieuwe gevallen en Frankrijk met een nieuw record voor het land met 13.215 nieuwe coronagevallen. Het valt precies in dit rijtje zo op, dat Italië weliswaar ook een nieuwe record heeft, maar ver achterblijft bij de andere grote Europese landen. Je kunt je dus afvragen – net als bij Griekenland – of die getallen wel juist zijn.

In Nederland werden weer nieuwe beperkingen afgekondigd, maar ze horen volgens mij opnieuw tot de pappen-en-nathouden-categorie. Zelfs Gommers, onze IC- toppersoon, had strengere maatregelen gewild.

Vrijdag 18 september 2020.

Het wordt eentonig, maar het was weer een ochtend waar nieuwe landenrecords werden gebroken. Deze keer was ook Nederland hiermee aan de beurt, met 1.837 nieuwe besmettingen. België verbeterde zijn eigen record met 2.031 nieuwe besmettingen, terwijl ook Frankrijk een nieuw record kreeg met 10.593 besmettingen. Er was ook een nieuw record van Tsjechië met 3.123 nieuwe gevallen, terwijl Tsjechië ook de prijs voor de sterkste stijger kreeg, want een dag eerder waren het daar nog maar 2.136 en dat was ook al een record. Het is op veel plaatsen in Europa gierend uit de hand aan het lopen. Vanavond worden dan voor Nederland nieuwe maatregelen afgekondigd, maar ik vrees met grote vreze, dat het weer pappen-en-nathouden-maatregelen zullen zijn. In Europa durft geen enkel land weer tot een lockdown over te gaan. Uit vrees voor de economie en onvoldoende draagvlak onder de bevolking. Eerst moeten de ziekenhuizen weer overstromen en de doden niet meer geborgen kunnen worden, voordat er wat echt gaat gebeuren.

O ja, er was nóg een record. Griekenland telde 9 coronadoden op een dag. Dat was voor Griekenland ook een dagrecord. Verder is de besmetting daar nog steeds heel laag, maar je komt er wel besmet van terug na een verblijf aldaar. Ra, ra, hoe kan dat?

Donderdag 17 september 2020.

Enkele dagen heb ik deze pagina niet bijgewerkt. Voor de redenen verwijs ik u naar de blog op deze website.

Het afgelopen etmaal werden er opnieuw een aantal landenrecords gebroken. Het gaat, vooral in Europa helemaal fout met het coronavirus. En ik heb ook nog altijd geen regering gezien die er echt iets aan gaat doen.

Nee, dan China. Vanmorgen het bericht dat in de stad Riuli, met 200.000 inwoners, aan de grens met Myanmar, gisteren twee besmettingen werden vastgesteld. Meteen werd de hele stad geïsoleerd: niemand mocht er meer in of uit. En meteen werden ook alle inwoners getest. Zo hou je dus het virus onder controle.

In Europa sneuvelen er dagelijks records van aantallen besmettingen. Nederland haalde het recordaantal van 1.752 nieuwe besmettingen, Duitsland 5.194. Dat laatste is een verbazingwekkend hoog getal voor Duitsland, waarvan het vorige record stond op 2.582 stuks. Ik heb wel tien keer nagekeken of ik een rekenfout had gemaakt, maar kon die niet vinden. Tsjechië had een nieuw record met 2.136 nieuwe besmettingen, terwijl India haar eigen record brak met 97.894 besmettingen en dat is tevens het nieuwe wereldrecord.

Al een hele tijd valt me op dat er sinds enkele maanden al zo weinig doden vallen. Heel veel minder dan in het begin, in maart en april. Maar vanmorgen viel me op dat bij diverse Europese landen ook het aantal doden weer flink gaat stijgen. India brak ook op dit terrein het eigen record met 1.787 doden in een etmaal. Dat is geen wereldrecord, want dat is nog steeds stevig in handen van de V.S. met 2.582 doden. America First dus.

Vanavond weer een persconferentie van Rutte en De Jonge. Gegeven de slappe houding van alle Europese regeringen, verwacht ik hier niet veel van. De aantallen zullen nog veel verder blijven stijgen.

Maandag 14 september 2020.

Het afgelopen etmaal heeft slechts één land het eigen dagrecord gebroken: België, met 9777 nieuwe besmettingen.

Wat me al geruime tijd opvalt dat er in de meeste landen al geruime tijd zo weinig doden te betreuren zijn. Op dit front valt zelden of nooit een dagrecord. Hoewel de grilligheid ook bij de doden groot is, is wel een aantal dorpen te onderscheiden. Groep 1.: De Verenigde Staten, Brazilië en India. In deze landen vallen dagelijks honderden doden tot meer dan 1000 toe. Groep 2.: Frankrijk, Spanje en Rusland. In die landen vallen dagelijks tientallen doden tot honderd of nog iets meer. Groep 3.: Alle overige landen, waaronder ook het Verenigd Koninkrijk, Italië, Nederland en Duitsland: hier vallen dagelijks doorgaans niet meer dan tien doden, meestal zelfs tussen nul en vijf. Die lage dodenaantallen hebben die landen ook met al geruime tijd (sterk) toenemende besmettingscijfers. Eerder in de epidemie hadden ook de landen van Groep 3, dagelijks honderden doden te betreuren. Dus blijkbaar weet men nu beter hoe de ziekte behandeld moet worden, waardoor er minder mensen komen te overlijden. Waarom er dan in die andere landen en met name de V.S., India en Brazilië het er elke dag nog zoveel zijn, kan ik nog niet bedenken.

Zondag 13 september 2020.

En dat was weer een dag met nieuwe landenrecords. Dit keer voor Tsjechië met 1.541 nieuwe gevallen, Oostenrijk met 869 nieuwe besmettingen en Denemarken met 343 nieuwe zaken. En dan te bedenken dat de notoir slecht scorende landen als Frankrijk en Spanje, die de afgelopen week het ene eigen record na het andere braken, geen opgave deden, zoals nooit op zondag- en maandagmorgen. We weten dus pas dinsdag hoe het in die landen staat. Van Zweden hebben we ook geen opgave gekregen, maar het is heel onwaarschijnlijk dat Zweden een nieuw record zal stellen, omdat ze al een heel hoog eigen record hebben van het begin van de epidemie.

Het gaat, zeker in Europa dus eigenlijk overal slecht tot zeer slecht met de corona-epidemie en de diverse regeringen doen er vrijwel niets tegen. Het enige grotere land dat het relatief goed doet is Duitsland. In Nederland is de mogelijkheid tot testen weer even slecht als in het begin, terwijl het in Duitsland van meet af aan goed en snel mogelijk was. Wie vandaag getest wil worden kan dat overal in Duitsland vandaag laten doen en binnen enkele uren heb je dan de uitslag. In Nederland is dat een gebed zonder eind. In Duitsland zitten blijkbaar wel capabele en verantwoordelijke lieden aan het stuur en in Nederland helemaal niet. Ik heb al maanden mijn twijfels bij de kwaliteiten van Minister De Jonge (CDA) die hiervoor verantwoordelijk is, en de zorg of hij wel geschikt is voor die baan wordt bij mij ook elke dag groter. Ik weet inmiddels wel zeker van niet.

Zaterdag 12 september 2020.

En weer zijn er vijf landen met een nieuw dagrecord voor het land. En weer grijpen regeringen niet echt in. Ze durven niet. Nederland had een nieuw dagrecord met 1.354 besmettingen. De enige maatregel is dat in onze drie grootste steden de coronamaatregelen beter moeten worden gecontroleerd/gehandhaafd. Ik betwijfel of dat genoeg is om de cijfers weer te laten dalen. Zelfs in Groningen, waar maandenlang geen enkele besmettingen heeft plaatsgevonden, zijn het er inmiddels ook alweer 10 tot 20 per dag. Dat hebben we hier nog niet eerder meegemaakt. Of het dan hier helpt als in Rotterdam beter wordt gehandhaafd, betwijfel ik toch. Andere nieuwe dagrecords zijn van Spanje, met 12.183 stuks, België met 969 gevallen, Tsjechië met 1.447 nieuwe patiënten en opnieuw India met 97.570 besmettingen in een dag. Dat laatste cijfer is tevens weer een nieuw wereldrecord.

Vrijdag 11 september 2020.

Het afgelopen etmaal haalden zelfs 6 van de 19 landen die ik bijhoud een nieuwe eigen dagrecord voor het land en viel opnieuw een wereldrecord. Het is nu elke dag raak en het worden er dagelijks ook steeds meer, lijkt het. Dit gaat verkeerd. En de diverse regeringen doen….. helemaal niets. Men durft aan de eigen bevolking blijkbaar geen strengere maatregelen op te leggen. Een tweede probleem is dat de grenzen allemaal wijd open liggen. Waardoor geen enkel land verschoond zal blijven. Al heb je nog zulk goed eigen beleid, ieder land importeert dagelijks ontelbare besmette mensen, zonder duidelijk beleid daarop. Nieuw-Zeeland en China zijn bij mijn weten de enige landen die het echt goed doen: iedereen bij terugkomst in het land, ook de eigen inwoners, veertien dagen in quarantaine. En hierop zijn ook geen humanitaire of andere uitzonderingen. En het leger bewaakt de grenzen.

Met het pappen-en-nathoudenbeleid dat in elk geval alle Europese landen volgen, wordt het alleen maar erger. Dat blijkt nu elke dag.

De nieuwe records zijn : Spanje met 10.764 gevallen, Frankrijk met 9.843 zaken, Tsjechië met 1.377 nieuwe besmettingen, Oostenrijk met 664 nieuwe ziektegevallen, Denemarken met 317 nieuwe noteringen en India met het astronomische aantal van 96.551 nieuwe covid-19-gevallen op één dag. Dat laatste getal is tevens het nieuwe wereldrecord.

Donderdag 10 september 2020.

Het is triest, maar weer werden enkele landenrecords en zelfs weer het wereldrecord gebroken. Opnieuw zat daar Nederland bij met 1.293 nieuwe besmettingen. Het loopt echt uit de hand nu. En de regering doet….. helemaal niets.

Voor de derde dag op rij kwam ook Denemarken met een nieuw record: 252 nieuwe besmettingen, nog altijd aan de lage kant voor een land als Denemarken.

Maar klap op de vuurpijl was toch weer India, met 95.735 nieuwe besmettingen, hetgeen tevens een nieuw wereldrecord is. Nu is India een gigantisch land met meer dan 1,3 miljard inwoners, dus hun ziekteniveau is ongeveer gelijk aan het Nederlandse, naar verhouding. Maar dan gaat het in India, net als in Nederland, dus ook helemaal verkeerd, maar op een veel grotere schaal.

Maandag 7 september 2020.

Het blijft maar records regenen. En deze keer zit ook Nederland erbij. Met 960 nieuwe besmettingen is dat de hoogste stand sinds 1 mei 2020, toen ik het ben gaan bijhouden. Het RIVM vergoelijkt het dan, door te stellen dat het vooral een narapportage betreft van gevallen van het weekend, maar volgens mij hebben vanaf 1 mei nog 18 andere weekends gehad, waar dit niet in deze mate gebeurde. Het gaat dus opnieuw fout met Nederland.

De laatste twee dagen hadden we geen meldingen van Spanje, Frankrijk en Zweden en vooral de eerste twee waren nu juist zo lekker bezig met het dagelijks vestigen van nieuwe records. Dus we weten morgen pas hoe groot de schade daar nu is.

Brazilië daarentegen meldde een laagterecord sinds 1 mei, met 14.521 nieuwe besmettingen. Nog altijd veel te hoog uiteraard.

Tenslotte meldde India zelfs twee dagen na elkaar een nieuw dagrecord, met eerst 90.622 en vervolgens vanmorgen met nog eens 90.802 nieuwe besmettingen. Dat laatste cijfer is nu ook het nieuwe werelddagrecord.

Zaterdag 5 september 2020.

En opnieuw zijn er het afgelopen etmaal weer landenrecords gebroken en ook het wereldrecord. Spanje haalde het afgelopen etmaal 10.476 besmettingen (en dat zou ook wel eens het Europese dagrecord kunnen zijn) en Frankrijk haalde er 8.975. Tsjechië haalde een nieuw eigen record met 797 besmettingen, terwijl India er 86.429 meldde. Dat laatste cijfer is ook een nieuw wereldrecord.

Het blijft me maar verbazen dat het met name in Frankrijk en Spanje zo uit de hand loopt. En het is tot daar aan toe, hoewel erg genoeg, dat de Fransen en Spanjaarden daar zo onder lijden, maar met het enorme verkeer in Europa heeft dat zonder enige twijfel ook consequenties voor alle andere Europese landen. Er staat geen muur om die landen.

Ondanks het bericht van het RIVM dat er een storing was, waardoor eenmalig een erg hoog aantal besmettingen in Nederland leek te hebben plaatsgevonden, stel ik nu toch wel vast dat de verhoging ook in Nederland structureel is. Het kan haast niet anders of het gaat ook hier weer uit de hand lopen.

Ondanks het vele wensdenken, dat je overal kunt waarnemen, is wel duidelijk dat het virus echt nog niet weg is en verdere versoepelingen uit den boze zijn. Hoe triest dat ook is voor meerdere grote branches en takken van sport.

Donderdag 3 september 2020.

Nieuwe landenrecords zijn er gevestigd door India, met 83.883 besmettingen en 1.447 doden. Weliswaar heb ik begin vorige maand voor India nog veel hogere cijfers vastgesteld, maar die weken zo ontzettend ver af van hun gebruikelijke patroon, dat ik moet aannemen dat die cijfers een correctie waren op eerdere meldingen. Dat doen landen af en toe. Vooral Frankrijk is hier wat mij betreft berucht over. Die wijzigen elke zoveel dagen hun telmethode en dan krijg je forse correcties (naar boven of naar beneden) in één keer.

De Indiase 83.883 besmettingen in één etmaal is volgens mij ook een wereldrecord. Geen enkel ander land in de wereld had zoveel besmettingen in één etmaal.

Een ander landenrecord dat gebroken is, is van Tsjechië, met 656 nieuwe besmettingen. Dat is voor Tsjechië een record, en voor het kleine Tsjechië, met ruim 10 miljoen inwoners, is dat wel verontrustend veel. Het is veel meer dan Nederland scoort met 17 miljoen inwoners, plm 450 nieuwe besmettingen per dag. Dus je kunt toch ook maar voorlopig beter niet meer naar Tsjechië gaan.

Dinsdag 1 september 2020.

Een nieuw hoogterecord kan gemeld worden voor Noorwegen met 139 nieuwe besmettingen op één dag. Hun vorige record was van begin deze maand met 83 nieuwe besmettingen. Dat zijn uiteraard extreem lage aantallen vergeleken met vrijwel alle andere landen. een laagterecord was er niet.

Maandag 31 augustus 2020.

Deze keer heb ik ook eens nagegaan of landen – behalve als ze een nieuw hoogterecord hebben – soms ook een laagterecord meemaken. Uiteraard ook weer alleen van de landen waarvan ik de stand bijhoud. Dan blijken China, Zuid-Korea, Denemarken en Griekenland al landen te zijn die tenminste één dag, maar meestal zijn het er (veel) meer, nul besmettingen hebben gemeld. Van de overige landen heeft in feite alleen Zweden deze maand een laagterecord geboekt: 66 gevallen. Bijna dagelijks heb ik wel weer een nieuw hoogterecord voor één of meer landen. Aan deze gang van zaken merk je ook meteen dat de meeste landen eigenlijk alleen maar steeds slechter scoren en niet steeds beter. De afgelopen dagen hadden we weer een hoogterecord voor India met 78.761 besmettingen en voor Oostenrijk met 395 besmettingen. Dat laatste is uiteraard nog steeds wel laag voor een land als Oostenrijk.

Zaterdag 29 augustus 2020.

Er werden door meerdere landen gisteren weer nieuwe dagrecords geboekt. Zoals altijd gerekend vanaf 1 mei 2020, waarop ik begon met de cijfers bij te houden. Spanje haalde 9.779 nieuwe besmettingen en Frankrijk bereikte 7.379 nieuwe gevallen. Het merkwaardige is dat ik noch van Frankrijk, noch van Spanje iets verneem over (extra) maatregelen. Zonder die extra maatregelen zal het alleen maar verder omhoog gaan. Ook Tsjechië had een nieuw record, met 608 gevallen, maar dat getal is natuurlijk lang niet zo erg. Italië krijgt van mij nog een eervolle vermelding. Met 1.460 nieuwe besmettingen hebben zij nog steeds niet een landrecord, dat in Italië staat op 1.960, maar het stijgt wel vrijwel dagelijks. Dus ook in Italië gaat het niet goed, al is Italië nog veraf van de trieste records van Frankrijk en Spanje.

Vrijdag 28 augustus 2020.

Het afgelopen etmaal scoorde India een nieuw wereldrecord met 77.266 nieuwe besmettingen in een etmaal. Het Oude wereldrecord stond op naam van de V.S. met 75.302 besmettingen in een etmaal. Nu heeft India wel vier keer zoveel inwoners als de V.S. dus de ‘prestatie’ van de V.S. blijft een heel stuk beter.

Nationale records werden gisteren gemeld door Frankrijk met 6.111 besmettingen en door Spanje met 9.658 gevallen. Het blijft maar stijgen in die landen en ik zie nog geen begin van een teruggang. In Italië blijven de besmettingen ook nog vrijwel dagelijks stijgen, gisteren tot 1.409 gevallen, maar dat ligt nog wel een stukje af van hun eigen nationale record van een kleine 2000. En het is zeker nog een flink eind af van de prestaties van Frankrijk en Spanje. Griekenland boekte een nationaal record met het aantal overlijdensgevallen van 6 personen. Wel een record daar, maar het niveau is natuurlijk nog heel erg laag.

Donderdag 27 augustus 2020.

Ook gisteren leverde weer enkele landenrecords voor besmettingen op. Het meest opmerkelijke is wel een nieuw record voor Frankrijk met 5.429 nieuwe besmettingen. Daar loopt het ook flink uit de hand en dat nog wel aan de vooravond van Tour de France, die zaterdag gaat beginnen.

Ook waren er nieuwe dagrecords voor Zuid-Korea met 441 besmettingen en voor Griekenland met 293 besmettingen. Die aantallen zijn dan wel records voor die landen, maar dit moet nog goed beheersbaar zijn.

Maandag 24 augustus 2020.

In Frankrijk loopt het verder uit de hand, met een nieuw record voor het land met 4.897 besmettingen. Frankrijk is een bijzonder ongedisciplineerd land. Elk regeringsplan – ongeacht van wat voor soort regering – in de afgelopen decennia, resulteerde in protestbewegingen en/of stakingen, waardoor het plan telkens weer werd ingeslikt. Hoe gaan ze dit besmettingsprobleem dan oplossen?

In Italië lopen nu de besmettingen ook weer verder en verontrustend op, maar zij zitten nog lang niet aan een nationaal record. Griekenland haalde dan weer wel en nationaal record met 283 besmettingen, maar dat is nog altijd erg weinig.

In topbesmette landen de V.S. en Brazilië was er plots een flinke dip. Zowel bij de besmettingen als bij de doden. Het kan eenmalig zijn, maar het was wel opvallend.

Zondag 23 augustus 2020.

In Italië lopen de cijfers nu toch elke dag rap op en gisteren waren er alweer meer dan 1000 besmettingen. Dat is nog altijd heel goed ten opzichte van Frankrijk en Spanje, maar van nadere maatregelen in Italië hoor ik toch niks. Evenmin uit Frankrijk en Spanje overigens.

Ook Zuid-Korea haalt een nieuw landrecord met 397 besmettingen, maar dat stelt ook nog niets voor.

Het blijft bedroevend slecht gaan in de V.S., Brazilië en India. En in die volgorde ook, met de slechtste leerling voorop. Maar ik zie India Brazilië nog wel inhalen binnen afzienbare tijd. De eerste drie landen zijn nog de enige landen met meer dan een miljoen besmettingen. Rusland zal zich over een dag of tien bij dit selecte gezelschap voegen, maar ook in Columbia en Peru zijn ze ook goed bezig op weg naar het miljoen.

Zaterdag 22 augustus 2020.

Eindelijk, na drie dagen van Frankrijk geen cijfers te hebben gekregen, waren ze er vanmorgen dan weer wel. En er waren intussen 15.371 nieuwe besmettingen bijgekomen. Gedeeld door vier betekent dit gemiddeld 3.843 per dag. Aangezien het dagrecord van Frankrijk op 3.310 besmettingen stond, betekent dit dat Frankrijk op tenminste één dag zijn eigen landrecord heeft gebroken. Of mogelijk zelfs wel twee of drie keer. Voor latere dagen houd ik dan voortaan als Frans record maar 3.348 aan, want dat was het in elk geval. Ook Spanje had gisteren een nieuw record voor het land met 8.148 nieuwe besmettingen. Als het zo nog even doorgaat gaat Spanje zelfs Rusland nog voorbij, dat toch een veel groter land is. Daar is het dus echt uit de hand aan het lopen. In Italië lopen de cijfers nu elke dag ook flink op, maar met 947 besmettingen zijn zij nog ver weg van een ramp en het is ook nog lang geen Italiaans record. Landenrecords werden ook gebroken in Tsjechië met 506 besmettingen en in Zuid-Korea met 332 besmettingen. Maar die landen doen het relatief nog altijd heel goed.

Vrijdag 21 augustus 2020.

Oranje landen (besmettingen gaan verontrustend omhoog, maar er is nog geen nationaal of wereldrecord) zijn vandaag: Italië maar vooral Spanje. Voor Italië is heel opmerkelijk dat het land het heel lang heel goed deed, maar waar sinds enkele dagen de besmettingen weer vrij fors aan het oplopen zijn. Spanje is intussen het zorgenkind van Europa geworden.

Een nieuw nationaal record boekten Zuid-Korea met 306 Oostenrijk met 347 nieuwe besmettingen.

Donderdag 20 augustus 2020.

Ik heb besloten om in mijn overzichten een nieuwe categorie in te voeren: oranje. Het betekent: de aantallen besmettingen en/of doden gaan in dat land verontrustend snel omhoog, al is er nog geen landen- of wereldrecord.

Dan komen vandaag als verontrustend snelle stijgers bij de besmettingen naar voren: Italië, Spanje en Duitsland, bij de doden is ook Spanje. Nieuwe dagrecords voor het land zijn gevestigd door Zuid-Korea met 306 besmettingen en Griekenland met 260 besmettingen. Dat zijn geen verontrustend hoge aantallen an sich, maar het is toch wel voor elk land een record.

Woensdag 19 augustus 2020.

Gisteren zijn dan weer landelijke en lokale nieuwe maatregelen van kracht geworden om de stijging van het aantal besmettingen een halt toe te roepen. Kenmerkend is dan de vrijblijvendheid. ‘Een beroep op mensen om niet meer dan zes mensen thuis te ontvangen.’, omdat gebleken is dat de meeste besmettingen in de familiesfeer plaatsvinden. Maar er zijn en komen dus geen sancties. Ik vraag me af of het dan wel zal helpen. Het is een vrijbrief voor de dwarsliggers (bielsen) en doemdenkers om elk voorschrift aan de laars te lappen, die kunnen ze toch niets maken. De politiek is benauwd voor controle achter de voordeur. Maar als nu de meerderheid van de besmettingen juist achter de voordeur plaatsvindt, en iedereen daar gewoon zijn gang kan gaan, hoe breng je dan die aantallen omlaag? Gisteren kwam een gemeenteman aan de deur met de vraag of ik een hond had. Er wordt hier namelijk hondenbelasting ingevoerd. Hij mocht van mij naar binnen komen. Ik heb geen hond en hij mag dat van mij komen controleren. Maar dat wilde hij niet. Hij volstond met mijn antwoord: nee, ik heb geen hond. Zo mag het wat mij betreft met corona ook: kom maar binnen kijken of ik me wel aan de regels houd.

Dinsdag 18 augustus 2020.

Spanje, dat nooit op zondag en maandag rapporteert, had vanmorgen dan weer 16.269 nieuwe besmettingen te melden. Over drie dagen dus, en dat is dan gemiddeld 5.423 besmettingen per dag. Spanje is dus zonder meer Europa’s koploper, met zeer ruime voorsprong op de nummer 2: Rusland (uiteraard inclusief het Aziatische deel) met een kleine 5000 gevallen en nummer 3. Duitsland met intussen ook alweer ca. 1400 nieuwe besmettingen.

Met Spanje gaat het dus hopeloos verkeerd. Verder vallen de sterk dalende aantallen in Brazilië op, van meer dan 50.000 besmettingen per dag, geleidelijk naar minder dan 20.000. Dat is nog altijd ontzettend hoog.

Maandag 17 augustus 2020.

In het afgelopen etmaal zijn er geen nieuwe records gebroken. De algemene tendens die ik deze al eerder beschreven heb, blijft dus gewoon intact.

Vrijdag 14 augustus 2020.

Spanje had een nieuw record (sinds 1 mei) en wel met 7.551 nieuwe besmettingen. En maar feestvieren met heel veel vooral jonge mensen, die straks uitgefeest weer naar Nederland teruggaan.

Een tweede nieuw dagrecord boekte India met 131.552 nieuwe besmettingen. Dat is niet alleen een nieuw Indiaas record, maar zelfs een wereldrecord. Zoals met al mijn beweringen vanaf 1 mei en voorzover ik de landen heb bijgehouden. Maar aangezien ik alle toplanden qua besmettingen heb bijgehouden geloof ik niet dat een ander land dan India na 1 mei een hoger aantal besmettingen op één dag heeft gehad. India brak ook het eigen dagrecord met het aantal doden: 1.949. Maar dit is geen wereldrecord, want dat is nog altijd stevig in handen van de V.S. met 2.462 doden in een etmaal.

Donderdag 13 augustus 2020.

De Jonge krabbelde in het Kamerdebat terug en wilde eerst nog verder nadenken over de quarantaineplicht en de meewerkplicht bij het bron- en contactonderzoek. Vervolgens bleek vanmorgen dat de Veiligheidsregio’s bij monde van hun voorzitter Bruls, ook voorstander zijn van deze verplichtingen. Wat aardig nou. Regering en bestuurders willen die verplichtingen, waar ik zelf ook compleet achter sta, maar de volksvertegenwoordiging ligt dwars. De Kamer vindt het blijkbaar geen enkel probleem als de besmettingen enorm toenemen, zoals nu, met vele zieken en vervolgens ook doden tot gevolg.

Of, zoals een analist veronderstelde, ook hier wordt de coronacrisis net als in de V.S. flink gepolitiseerd. Het is maar te hopen van niet.

En wat te denken van het Kamerlid dat vond dat de regering niet op straffen moet sturen maar op belonen van goed gedrag. Wat een zot standpunt. Zij die medewerken worden immers al beloond met het behoud van hun gezondheid en hun leven. Wat voor andere beloning moet daar dan nog bijkomen? Geld??? Vooral linkse mensen denken altijd dat elk probleem met geld is op te lossen.

Oostenrijk boekte een nieuw besmettingsrecord (sinds 1 mei 2020) met 194 gevallen. Dat is natuurlijk heel erg laag vergeleken met de meeste andere landen, maar zelfs brave jongetjes in de klas, moeten vooral braaf blijven. Anders worden ze toch nog door het virus gestraft. Ook Griekenland boekte in mijn administratie een nieuw dagrecord, zowel bij de besmettingen als bij de doden, met respectievelijk 235 en 2 gevallen. Griekenland is ook een heel braaf land, net als Oostenrijk, maar met de foto’s van ‘opgepropte’ mensen op de Griekse eilanden, kan een groei toch niet uitblijven. En dat is dan ook gebeurd. Waarom zijn mensen en landen toch vaak zo hardleers? Hou je je niet aan de regels dan word je vanzelf gestraft. Wat mij betreft ook nog met een fikse boete, omdat je ook anderen met je gedrag in gevaar brengt.

Het gaat absoluut in steeds meer landen, zeker ook Nederland, niet goed met deze epidemie. Ik houd mijn hart vast.

Dinsdag 11 augustus 2020.

De Britten doen het toch langzaam maar zeker wel iets beter. Zeker beter dan de notoire risicolanden: Spanje en Frankrijk. Dat was enkele maanden geleden precies omgekeerd. Mijn verhaal van gisteren over dat meisje dat ‘lekker op elkaar gepropt’ met vakantie was, had het over een Grieks eiland. Met de bijbehorende foto’s begreep ik zeker wat ze bedoelde. Na de wintervakantie kwamen veel mensen terug van de wintersport uit Italië en zo kwam hier de coronacrisis op gang. Maar de wetenschappelijke en bestuurlijke autoriteiten hebben daar niets van geleerd. Dus het gaat zo dadelijk opnieuw beginnen. Vanmorgen kwam in het nieuws dat de Griekse autoriteiten op veel of zelfs alle eilanden de bars etc. vanaf middernacht sluiten en ook met onmiddellijke ingang. Dan zitten mensen in plaats van 10 uur op elkaar gepropt, voortaan niet langer dan zes uur op elkaar gepropt. Dat zal dus heel veel helpen. Het wordt natuurlijk voor velen nog erg wennen, om na middernacht te stoppen met proppen.

Om bij te kunnen houden waar straks de grootste ellende vandaan komt ben ik vanaf vandaag ook de Griekse cijfers gaan bijhouden. Dat is dan het negentiende land dat ik bijhoud. Tot mijn verbazing blijken er in Griekenland op dit moment vanaf het begin nog slechts 5.749 besmettingen te zijn geweest en in totaal 213 doden gevallen. Dat is verreweg het laagste aantal van misschien wel heel Europa, afgezien van de ministaatjes. Tot nu toe was Noorwegen van ‘mijn’ landen de kampioen met slechts 9.684 besmettingen en 256 doden. Het doet me ook meteen denken aan de manier waarop Griekenland zichzelf de Euro heeft ‘ingerommeld’. Door veel foute gegevens in te sturen. Goede kans dat Griekenland opnieuw kans heeft gezien om met alternatieve waarheden aan te tonen dat zij het veiligste vakantieland waren en zijn. We zullen het wel merken als de vakantievierders terugkomen.

Maandag 10 augustus 2020.

Het is met het coronavirus naar mijn inschatting dezer dagen een periode van stilte voor de storm en zelfs zo’n beetje wereldwijd, maar zeker in Europa en dus ook in Nederland. Drie redenen. Ten eerste hebben we deze dagen dankzij het hete weer veel massale samenkomsten op stranden en andere plaatsen gehad met vele duizenden mensen dicht op elkaar. En dat gaat ook nog een tijdje zo door. Dat kan niet zonder gevolgen blijven. Ten tweede zijn er de van vakantie terugkerende Nederlanders. Die zijn vaak ‘lekker op elkaar gepropt’, zoals een meisje het formuleerde, wekenlang wezen feesten. En in de derde plaats lopen in de komende dagen en weken de schoolvakanties weer af en gaan kinderen weer massaal naar school. Zeker in de V.S. is het tegenwoordig onder Trump de mode, om ondanks de enorme aantallen besmettingen aldaar, gewoon bedrijven en scholen weer te openen. Maar ook in Europa weet niemand of dat wel allemaal veilig is. Ik kan me niet voorstellen dat dat 100% veilig is. De besmettingen groeien nu toch al overal, maar die groei kan dan alleen maar sterker worden en zeker niet minder. Kinderen, in elk geval tot maximaal een jaar of 12, lopen niet makkelijk een besmetting op en als het wel gebeurt gaat het meestal wel goed. Maar kinderen kunnen wel anderen, volwassenen, besmetten. Dat is wat we er nu van weten. Dus alles overziende zitten we nu in een dal en komen de pieken de komende dagen en weken vanzelf. Ik hoop niet dat mijn verwachting ook uitkomt, maar ik vrees het ergste.

Zondag 9 augustus 2020.

Met de hittegolf die we nu beleven verbaast het me toch weer dat zo ongelooflijk veel mensen naar het strand willen. Overvolle treinen en megadrukke stranden. Waar komt toch dat kuddegedrag, tegen beter weten in, vandaan? Dit gaat geheid over enkele dagen weer een nieuwe besmettingsgolf geven en de regering krijgt daarvan dan natuurlijk ook de schuld. In België worden nu meerdere stranden geheel afgesloten, behalve dan voor de bewoners van de kustplaatsen. Massale vechtpartijen waren er gisteren het gevolg van die overdrukte. Kwestie van tijd voordat dat ook in Nederland gaat gebeuren. Er kwamen gisteren geen nieuwe dagrecords van de 18 landen die ik bijhoud, al waren er relatief veel landen die geen opgaven deden.

Zaterdag 8 augustus 2020.

Vanmorgen was er dan het eerste Europese land dat zijn inwoners dringend adviseert om helemaal niet meer naar het buitenland te gaan, tenzij om een dringende reden. Het betreft Noorwegen. Noorwegen is één van de minst besmette landen van Europa met in totaal 9.551 besmettingen. Er zijn zeer veel landen die dit aantal in een etmaal halen. Maar zelfs Noorwegen ontkomt niet aan een groei. Gisteren brak Noorwegen zijn eigen record met wel 83 besmettingen in een etmaal. In Nederland zijn dat er intussen wel bijna tien keer zoveel. En dan is Nederland nog één van de landen die het relatief goed doet. Die 83 besmettingen in een etmaal, een nationaal Noors record, was meteen aanleiding voor de regering om zijn landgenoten dringend te adviseren niet meer te gaan reizen. Dat is pas attent en snel re(a)geren.

Ook Tsjechië brak zijn eigen nationale record met 329 besmettingen. En dit is ook één van de ‘betere’ landen.

Het gaat dus gewoon niet goed met de ontwikkelingen rond dit virus en regeringen doen gewoon te weinig. Ook de Nederlandse regering.

Donderdag 6 augustus 2020.

Met de persconferentie van premier Rutte vanavond voor de boeg, die mogelijk nieuwe maatregelen bekend gaat maken, hier eerst nog even mijn mening over de diverse landen en ook Nederland, naar de besmettingsstand van van vanmorgen. Alleen van de 18 landen die ik volg.

Ik maak hiervoor een eigen mix van het aantal besmettingen per dag, gerelateerd aan de grootte van het land en de actuele besmettingsgraad. Mijn voornaamste reden om op maatregelen aan te dringen is dat bij oplopende aantallen besmettingen de cijfers maar één kant verder op kunnen bij ongewijzigd beleid: verder omhoog. Er is geen toverstokje waardoor het aantal besmettingen plots weer naar beneden gaat.Als je weet dat het erger wordt moet je ingrijpen, om te voorkomen dat als je blijft wachten, je later veel strenger moet gaan ingrijpen. Die omhoog lopende aantallen gelden hier beneden voor alle genoemde categorieën I t/m IV.

Ik ken namelijk op dit moment van de risicolanden vier gradaties, die we gemakshalve I, II, III en IV noemen.

I is dan besmettingsgraad oplopend en te hoog, maatregelen nodig.

II betekent besmettingsgraad oplopend en veel te hoog, forse maatregelen urgent nodig.

III betekent besmettingsgraad veel te hoog en situatie dreigt uit de hand te lopen; forse maatregelen zijn onvermijdelijk en urgent.

IV betekent besmettingsgraad extreem te hoog. Situatie is al ontspoord. Het zal een hele tour worden om dat nog goed te krijgen. Al was het maar omdat de bevolking uit het stuur gelopen is en niet zo makkelijk weer in het gareel is te krijgen.

Categorie I betreft dan Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en Zweden.

Categorie II betreft de landen Frankrijk en België.

Categorie III betreft Spanje.

Categorie IV is de Verenigde Staten, Brazilië en India.

Van de landen die ik volg en het zo goed doen dat volgens mij ‘zo doorgaan’ op zijn plaats is, gaat het om Noorwegen, Denemarken, Italië en Oostenrijk. Het is een momentopname. De situatie kan over een aantal dagen of weken helemaal anders zijn.

Er moeten n.m. meer reisbeperkingen komen, verplichte tests bij het binnenkomen van het land, ongeacht city welk land, ook Nederlanders, en bij een positieve uitslag door de overheid gecontroleerde quarantaines. Geen humanitaire uitzonderingen. Dit is dus het Nieuw-Zeelandse model. Scholen vanaf categorie II nog maar even niet openen.

Dinsdag 4 augustus 2020.

Het is vooral verrassend dat in zoveel landen de aantallen besmettingen vrij fors oplopen, maar dat ik maar weinig merk van maatregelen daartegen. Terwijl iedereen toch kan snappen dat omhooglopende curves, maar één verder vervolg kennen en dat is: verder omhoog. De aantallen gaan vast niet als met een toverstokje spontaan weer naar beneden. Dus je kunt er maar beter snel bij zijn, zodat je later niet voor veel moeilijker keuzes komt te staan.

Een ander raadsel dat ik maar niet snap is dat op vliegvelden, maar vast ook wel bij alle andere grenzen, er geen enkele controle is, behalve de verklaring van de betrokkene, op de aanwezigheid van Covid-19. En dat terwijl we al van de Chinezen, die met alles het eerst te maken hadden, weten dat de meeste besmettingen komen van terugkeerders of bezoekers aan het land of het gebied. En die lakse houding is er niet alleen in Nederland maar in veel meer landen. Ook als mensen in quarantaine moeten, is dat nog altijd thuis, zonder enige controle daarop. Dit alles om de vliegmaatschappijen te sparen of zoiets, maar ten koste van de gezondheid en het leven van de burgers. Ook bij taferelen op de luchthaven zelf, zie je weer drommen mensen zonder enige beperking of bescherming, rondlopen alsof er niets veranderd is. En de Tweede Kamer wil er niet over praten. Soms staat mijn verstand stil.

Zaterdag 1 augustus 2020.

Er zijn weer enkele landenrecords gebroken. Spanje had met 3.092 het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds het begin van mijn metingen op 1 mei 2020. Ook Oostenrijk vestigde een nieuw dagrecord sinds 1 mei, met 175 nieuwe besmettingen. Verder valt me op dat de situatie in meer, zo niet de meeste, Europese landen langzaam maar zeker steeds verder verslechtert. Ook in Nederland en Duitsland bijvoorbeeld, terwijl in België het uit de hand lijkt te gaan lopen. Van Frankrijk valt me de chaotische rapportage vooral op. Zo kregen we vanmorgen voor Frankrijk de getallen die ook al eergisteren waren gemeld, met gisteren als een hogere tussenstand. Geen touw aan vast te knopen dus. Het is typisch Frankrijk: met de Franse slag dus.

Donderdag 30 juli 2020.

Het afgelopen etmaal zijn er weer meerdere landenrecords gesneuveld, zowel bij de besmettingen als bij het aantal doden. Het zijn geen absolute gegevens. Ik ben de ontwikkeling van aanvankelijk 15 landen, later werden het er 18, pas vanaf 1 mei 2020 gaan bijhouden, terwijl de epidemie al half maart in Europa uitbrak. Er kwam al snel een flinke piek op allerlei terrein, in de diverse landen, gevolgd door allerlei maatregelen om het virus in te dammen. Daarna gingen de besmettingen en aantallen doden overal omlaag om vervolgens, nadat er versoepelingen kwamen, weer omhoog te gaan. Het zijn dus in feite de records van de ’tweede golf’.

Frankrijk meldde 1.392 nieuwe besmettingen op een dag en dat is het hoogste aantal in Frankrijk sinds 1 mei. Oostenrijk meldde 173 besmettingen en ook dat is een record sinds 1 mei 2020. Brazilië meldde 69.074 besmettingen in een etmaal en dat is een record voor Brazilië, maar sedert 17 mei toen ik ook Brazilië ben gaan bijhouden. India meldde 1.543 doden, ook een record, maar India houd ik pas bij sinds 16 juli. Ik vermoed dat ook België een nieuw record besmettingen heeft sinds 1 mei, althans volgens Belgische media, want Johns Hopkins/NYT die ik als informatiebron gebruik, heeft dat nog niet gemeld.

Er is dus nu echt sprake van een tweede golf, als gevolg van te vroeg ingevoerde versoepelingen. Behalve enkele Scandinavische landen, en sommige noordelijke Balkanlanden, en tenslotte Italië gaat het nog altijd opmerkelijk goed. Bij alle overige landen, ook Nederland, gaan we volgens mij opnieuw de dieperik in.

Zondag 26 juli 2020.

Bij het bijwerken van de 18 landen die ik volg, viel me meteen op dat Frankrijk en Spanje (en Zweden) hun dagopgaven van gisteren niet hadden ingediend. Dat waren precies de landen waarop ik gisteren commentaar had, vanwege het daar uit de hand lopende aantal besmettingen. Ook het Verenigd Koninkrijk heeft nu de toegang uit Spanje geblokkeerd.

In België en in het bijzonder in en rond Antwerpen, loopt het enorm uit de hand. Een Belgische statisticus/viroloog meldde dat het terugbrengen van het aantal besmettingen tot 85 per dag, hetgeen bij de laatste versoepeling gebeurde, onvoldoende is gebleken. Een volgende keer moet het aantal besmettingen – volgens hem – eerst terug naar nul, voordat er weer versoepeld kan worden. Hij vergat nog te melden dat je dan ook alle grenzen moet sluiten en voor iedereen dei toch binnen wil, eerst 14 dagen in quarantaine zal moeten, gecontroleerd door de overheid.

Ik realiseerde het me vanmorgen bij het wakker worden ook: de getallen zijn over de hele linie weer aan het stijgen, en die getallen gaan echt niet spontaan terug. Bij niet-handelen is er maar één richting mogelijk: verder omhoog. Dus landen, ook Nederland, móeten wel optreden. Wachten maakt het probleem alleen maar erger en de remedie strenger. Val nou niet in de valkuil van de vorige keer en begin er niet opnieuw te laat mee. Sijbesma had gisteren compleet gelijk.

Woensdag 22 juli 2020.

Ook op deze dag blijkt de tendens die ik gisteren heb vastgesteld te zijn doorgetrokken. Dan China. Toen daar vorige week in de stad Urumqi (ruim 2 miljoen inwoners) werd vastgesteld dat er 14 nieuwe besmettingsgevallen waren, werd de hele stad meteen in lockdown geplaatst. Niemand kon er meer in of uit, alle openbare gelegenheden werd gesloten en je mocht alleen de deur uit voor boodschappen. Zo bestrijd je dus het virus, zolang er geen vaccin is. In Spanje zijn er nu 1500 besmettingen per dag en er gebeurt: helemaal niets. In Nederland en België zijn er circa 200 per dag en er gebeurt ook niets. Van Spanje en Frankrijk (1000 per dag) kan ik het me nog voorstellen. Een negatief reisadvies voor Spanje en Frankrijk, zal daar ongetwijfeld worden opgevat als tegen het land gericht. Dat is dan weer een Europese rel, waarvan we er al enkele gehad hebben. Maar waarom grijpt de Nederlandse regering niet in als het over Nederland gaat? Bang voor een opstand van de kuddedieren?

Dinsdag 21 juli 2020.

Intussen hebben Frankrijk en Spanje weer ˙hun coronagegevens aangevuld. En nu blijkt dan pas dat in Frankrijk er de laatste vijf dagen zeker 1000 nieuwe besmettingen per etmaal zijn geweest en Spanje zelfs circa 1500 nieuwe besmettingen. Dus de tweede verklaring van gisteren blijkt vandaag het meest voor de hand te liggen: bewust weghouden van gegevens om toeristen niet af te schrikken. En alle menselijke kuddedieren gaan weer compleet op een hoop staan, zonder enige beperking. Kranten en de TV staan weer bol van de plaatjes met strak op elkaar gepakte mensen. Italië doet het dan in vergelijking met Frankrijk en Spanje verrassend goed, met rondom de 200 besmettingen per dag.

Die uitleg is veel minder waarschijnlijk voor landen als Zweden, Denemarken en Noorwegen, want die zijn veel minder afhankelijk van toerisme. Toch laten die ook gaten in de informatie vallen. Daar kan ik nog geen verklaring voor bedenken. Nu die aantallen ook weer zijn bijgewerkt bleek het patroon gelijk aan wat we al van die landen wisten: Noorwegen en Denemarken doen het heel goed, met tien of minder besmettingen per etmaal, en Zweden hield zijn oude patroon met rondom 200 besmettingen per dag.

Zondag 19 juli 2020.

Het is verrassend dat China het virus zo goed en zo snel onder controle heeft gekregen. Het aantal besmettingen in de enorme land beperkt zich tot een tiental per etmaal en doden vallen er al helemaal niet meer sinds meer dan een maand.

Gisteren waren en dan ineens 58 nieuwe besmettingen en dat betekende in China dat hele steden, waaronder Urumqi (met meer dan 2 miljoen inwoners) in complete lockdown gaan. En ‘alles’ weer verboden wordt: geen restaurants meer, overal mondkapjes verplicht, het openbaar vervoer staat er weer stil. Zo nodig testen ze een hele miljoenenstad.

Dinsdag 14 juli 2020.

Ik krijg de indruk dat de toestand in zowel het Verenigd Koninkrijk, maar ook in Brazilië, de twee ‘boosdoeners’, langzaamaan iets beter wordt. In Amerika gaat het nog altijd helemaal fout. Ik zie voor de V.S. nog geen sprankje hoop aan het eind van de tunnel.

Vrijdag 10 juli 2020.

Weer een nieuw wereldrecord en opnieuw voor de V.S.: 59.907 besmettingen in een etmaal. Waar moet dat toch heen?

Ik liep met half plan rond om weer eens naar Noorwegen en in het bijzonder naar de Noordkaap te gaan. Daar was ik nog nooit helemaal. Voordeel is dat Noorwegen zo ongeveer de laagste besmetting van Europa heeft en er vast overal ruimte zat is. Tot mijn verrassing heeft Noorwegen van Nederland echter de code Oranje gekregen. Dat kan niet komen vanwege het hoge risico, want dat is er juist heel laag. Die code oranje wordt veroorzaakt doordat Noorwegen vrijwel geen bezoekers toelaat. Ook alle veerponten, bijvoorbeeld, varen nu niet. Wellicht beslissen ze dat later nog.

Zondag 21 juni 2020.

34.666 is nu het dag- en wereldrecord van het aantal besmettingen, nu in handen van Brazilië.

Woensdag 22 april 2020.

Gisteren dan de persconferentie van de premier over de ‘versoepelingen’ die er aan zitten te komen. Voorlopig alleen nog maar voor schoolkinderen. Vanaf 11 mei mogen basisschoolkinderen weer halve dagen naar school.

Maandag 23 maart 2020

De Verenigde Staten zijn nu op de wereldranglijst van coronabesmettingen naar de derde plaats gestegen, na China en Italië.

Zaterdag 21 maart 2020.

Op de voorpagina van de NYT de kop:

Can’t Get Tested? Maybe You’re in the Wrong Country

Vrijdag 20 maart 2020.

Mijn verwachting is dat de ontwikkeling in de V.S., het V.K. en Nederland (in die volgorde) ook verder uit de hand gaat lopen, en dat in de overige landen van Europa het virus verder om zich heen zal slaan, maar niet zo hard als in de V.S., het V.K. en Nederland.

Donderdag 19 maart 2020.

Kortweg: mijn persoonlijke analyse – als cijfermaniak – van wat ons te wachten staat als het gaat om Corona. Ik baseer mij op de New York Times (verder NYT)/Johns Hopkins University als het gaat om besmettingen en doden en uitsluitend om officiële websites als het om andere gegevens gaat. Alle fakenieuws of wat het zou kunnen zijn mijd ik.

Op 31 december 2019 werd het eerste geval van (wat ik verder maar simpelweg noem) coronabesmetting vastgesteld. Ik weet niet wat de historische volgorde van alle landen is geweest, maar op 20 februari volgde de eerste vaststelling in Italië en op 2 maart de eerste vaststelling in Nederland. Het verspreidt zich over de wereld als een lopend vuurtje.

Record: In Italië zijn gisteren (18.3) 475 coronadoden in een etmaal geteld. Nergens ter wereld, ook niet in China, was het aantal coronadoden in een etmaal hoger.