Nieuws voor Nederland over het Coronavirus.

Dinsdag 31 maart 2020.

Ten opzichte van gisteren was ik vanmorgen iets positiever over de Nederlandse cijfers. Bij de besmettingen gingen we van 1104 extra besmettingen naar 884 in een etmaal. Dat is een significante daling. Bij de overledenen gingen we van 132 extra naar 93 extra. Ook zeer significant. Het wordt echter pas echt positief als we deze daling enkele dagen na elkaar krijgen. Ten opzichte van gisteren ben ik weer iets negatiever over Frankrijk geworden, maar alle andere opvattingen over de andere landen bleven hetzelfde. Met nog steeds de negatieve uitschieter de V.S.: dit gaat helemaal verkeerd. En ook nog steeds als positieve uitschieter de Aziatische landen, met China voorop.

Maandag 30 maart 2020.

Het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de huidige coronacrisis, heeft gisteren gemeld dat de ontwikkeling van de besmettingen en het aantal overleden mensen in Nederland niet volgens de verwachtingen gaat. Beter gezegd: valt tegen.

Nu ben ik geen viroloog en van de ziekte begrijp ik ook maar heel weinig, maar ik ben wel een groot liefhebber van cijfertjes en de ontwikkeling daarin. Dat had ik al vanaf het moment dat het langebaanschaatsen op de tv werd uitgezonden. Elke rondetijd schreef ik op en op den duur kon ik vrij goed voorspellen, zeker bij de lange afstanden wat – bij benadering – de eindtijd zou worden.

Dus bij de dagelijks gepresenteerde cijfers had ik al veel langer door dat de verwachtingen van ‘de deskundigen’ van het RIVM te optimistisch waren. Dat had en heeft ook te maken met het negeren van de lessen uit China en andere Aziatische landen: testen, testen en nog eens testen. Dat heeft daar de epidemie vrijwel tot staan gebracht, maar dat was en is voor ‘de deskundigen’ in Nederland geen reden om het beleid van Nederland: niet-testen, niet-testen en nog eens niet-testen te veranderen. Gisteren was er in Buitenhof een andere viroloog die ook vond dat er ook in Nederland massaal getest moest worden. Maar merkwaardigerwijs niet omdat je daarmee deze epidemie volgens hem tot staan kunt brengen, maar omdat je er zo achterkomt op welke wijze en bij welke groepen je de beperkingen kunt verminderen en tenslotte kunt opheffen.

Bij de cijfers van vandaag heb ik al enkele verwachtingen:

In de V.S. loopt het volgens mij totaal uit de hand. Het gaat ook verkeerd, maar minder sterk dan in de V.S. in Nederland, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat veel beter in de Aziatische landen: China, Japan, Taiwan, Hongkong, Zuid-Korea en Singapore en in de Europese landen Oostenrijk en Tsjechië. Ik zie een spoortje hoop in Italië, Duitsland en Frankrijk. Deze verwachtingen krijgen pas betekenis als deze tendens zich in de komende dagen ook doorzet. Ik ben het met het RIVM eens dat deze week cruciaal zal blijken te zijn.

Zondag 29 maart 2020.

Eindelijk is het dan zo ver. We zijn Zuid-Korea voorbij en we bezetten nu de tiende plaats op de wereldranglijst van coronabesmettingen. Bron: New York Times. Maar dit nieuws heeft bij mijn weten geen enkel Nederlands nieuwsmedium bereikt. De verklaring is zoals steeds: journalisten zijn vrijwel allemaal woordkunstenaars en hebben niks met getallen. Toch is het mooi om te zien dat Nederland in deze crisis zijn partijtje enthousiast meeblaast. Ik zie zelfs nog wel kansen voor Nederland voor verdere groei op deze lijst, alsmede op de lijst van meeste doden: daar bezetten we nog steeds de achtste plaats. Bij de top-5 zie ik ons voorlopig niet komen. Daarvoor is het verschil met de huidige top-5 (voorlopig nog?) te groot.

Nederland ligt samen met Duitsland dwars in Europa bij het uitgeven van Coronabonds. Die heetten vroeger Eurobonds, maar is in feite precies hetzelfde. Door Eurobonds of Coronabonds uit te geven, kunnen de verkwistende landen in Zuid-Europa, voor rekening van het zuinige noorden nog meer geld lenen, tegen een lage rente. Ik ben het met die weigering eens. Humanitaire hulp aan die landen zonder aarzeling en ruimhartig akkoord. Maar het is niet uit te leggen dat de Nederlandse belastingbetaler moet opdraaien voor de jarenlange verkwisting van deze Zuid-Europeanen. Ze kozen zelf voor verkwisting, ze moeten dus ook zelf voor de gevolgen daarvan opdraaien. Waarom moet ik betalen voor de te hoge uitgaven van o.a. de Italianen? Het stimuleert ze alleen nog meer ongedekte uitgaven te doen: de Duitsers en Nederlanders betalen toch wel.

Zaterdag 28 maart 2020.

Nederland bezet nog altijd de elfde plaats als het gaat om het aantal besmettingen en op de achtste plaats als het gaat om het aantal doden. Maar sinds vanmorgen is het me duidelijk dat Nederland wel eens binnen een dag al de tiende plaats kan veroveren als het gaat om Coronabesmettingen. Vóór ons staat namelijk Zuid-Korea (25 miljoen inwoners). En daar staat het aantal besmettingen inmiddels bijna stil, dankzij het testen, testen en nog eens testenbeleid. Terwijl in Nederland de groei nog onverdroten doorgaat, dankzij het niet-testen, niet-testen en niet-testenbeleid. Het kan dus morgen al zo ver zijn en anders overmorgen. Toch knap van zo’n klein landje. Daar kunnen we trots op zijn.

Voor wat het aantal doden betreft staan we dus nog steeds achtste op de wereldranglijst en het kan nog even duren voordat we op deze lijst verder gaan stijgen. Maar ook hier zijn er kansen, alleen het duurt wat langer.

Vrijdag 27 maart 2020.

Al enkele dagen geleden had ik al voorspeld dat de V.S. in of kort na komend weekend wel eens de meeste besmettingen met corona zouden hebben van de hele wereld. Maar het ging er zo snel, dat de koppositie gisteren al werd overgenomen van China. En ik verwacht dat vandaag of morgen al ook Italië China voorbij zal gaan. China, dat in onze ogen enkele weken geleden met astronomische getallen besmettingen kwam, zakt nu steeds verder op de wereldranglijst. In de V.S. is zich een regelrechte ramp aan het ontwikkelen.

Nederland bezet qua besmettingen nog steeds de 11e plaats, maar ik zie inmiddels wel kansen voor een verdere stijging. Wat het aantal doden betreft zijn we nog steeds achtste op de wereldranglijst. Die positie blijft voorlopig wel gehandhaafd. Van de afvlakking van het aantal besmettingen in Nederland is inmiddels geen sprake meer. De getallen gaan weer sprongsgewijs omhoog met meer dan 1000 besmettingen per dag. Fout testbeleid is de oorzaak.

Gisteren heb ik ook het debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis gevolgd. De enige dei volgens mij met een juiste conclusie kwam over het testbeleid van de regering, was een zeker Van Haga, partijloos. Blijkbaar een afsplitsing van een andere partij. En een eenling kan uiteraard geen vuist maken en de anderen luisteren beleefd, maar reageren er niet echt op. Regering gaf wel toe dat er meer getest moet worden, maar behalve Van Haga dan, drukte echt door om het voorbeeld van o.a. China en inmiddels ook Duitsland en zelfs België te volgen: testen, testen en nog eens testen. Duitsland test een half miljoen mensen per week en België sinds kort 70.000 per week. In Nederland worden nog altijd alleen maar de mensen getest die in het ziekenhuis worden opgenomen, ter bescherming van het personeel. Alle kamerfracties lieten zich op dit punt in slaap sussen. Pas na afloop verklaarde de Minister dat we China, Duitsland of België niet achterna zullen gaan. De Chinezen noemden dit beleid: strijden met een blinddoek voor. We weten niet en we willen ook niet weten waar het virus zich in onze maatschappij bevindt. Behalve als het bovengronds komt.

Donderdag 26 maart 2020.

Gisteren het bericht van de heer Van Dissel, baas van het RIVM die over de Corana gaat, dat er heel voorzichtig positieve signalen te melden zijn. De groei van het aantal besmettingen gaat minder hard, maar het groeit nog wel.

Alle cijfers van het RIVM heb ik vervolgens op allerlei manieren naast elkaar gelegd, maar ik heb niet kunnen vinden waar hij zijn optimisme nu op baseert. Dit temeer omdat hij ook zelf meldde dat niet elke besmetting of dode meteen wordt geregistreerd. Dokters en zusters geven uiteraard prioriteit aan het behandelen en verzorgen van mensen en doen pas later de administratie. Zo hebben we dus nooit een echt actuele stand. Maar het is ook niet zo erg, omdat we elke melddag toch eenzelfde soort achterstand zullen hebben. Zo hadden we eergisteren een groei van 547 besmettingen, gisteren 811 en vanmorgen 852. De groei vlakt dus inderdaad iets af, maar dat mag je na één meting helemaal niet zeggen. Daarom is de stand van vandaag dus interessant. We blijven het op de voet volgen.

Woensdag 25 maart 2020.

Voor vandaag een vergelijking. En wel Nederland met Oostenrijk. Nederland heeft ongeveer tweemaal zoveel inwoners als Oostenrijk. Toch hebben beide landen ongeveer evenveel Coronabesmettingen: plm. 5500. In Nederland hebben we dan 276 doden en in Oostenrijk 28. Vrijwel precies eentiende, terwijl het er naar verhouding ongeveer 140 voor Oostenrijk zouden moeten zijn. Of 56 voor Nederland. Rara hoe kan dat nou? Het is duidelijk dat Oostenrijk veel meer test dan Nederland, zo komen er relatief veel besmettingen voor. En je kunt de aangetroffen besmettingen meteen ook isoleren. Dat doet Nederland niet. Die gaan pas testen als de patiënt naar het ziekenhuis moet. Om het personeel te beschermen. Maar zo blijft het grootste deel van de ellende onder water. Dat weet in Nederland niemand en dat wil ook niemand weten. Alleen in het onvolprezen Groningen, een viroloog bij het UMCG, heeft men de conclusie getrokken dat er veel meer getest moet worden en dat doet men u dan ook. Wanneer valt het kwartje?

Dinsdag 24 maart 2020.

Vanmorgen was in het nieuws dat België (Het Laatste Nieuws) het aantal testen gaat opvoeren van 2.500 naar 10.000 per etmaal, ‘op verzoek van de WHO’. In België gaat nu dus eindelijk ook het licht schijnen. Hoe lang nog voordat in Nederland het licht doorbreekt? Ik vrees het ergste. Naast de Chinese uitdrukking: “Je kunt dit virus niet bestrijden met een blinddoek voor” is er nu ook een Belgische vergelijking: ” Je kunt een voetbalwedstrijd niet winnen, met alleen maar verdedigen.”. Het raadsel blijft waarom geen Nederlandse journalist en geen Kamerlid hier ooit nog een vraag over heeft gesteld. Behalve dan Wilders, maar die wordt maar door weinige journalisten en Kamerleden serieus genomen.

Vanaf 20 maart heb ik van ruim tien landen de ontwikkeling bijgehouden, en daar heb ik dus vanmorgen mijn vijfde tussenmeting aan toegevoegd. Er springen nu duidelijk een paar patronen uit: in de belangrijkste Aziatische landen stagneert de ontwikkeling van het aantal besmettingen. Vanaf morgen begint China de reisbeperkingen in Wuhan geleidelijk op te heffen. Vrijwel alle besmettingen die er nog voorkomen betreft import: mensen die uit het buitenland terug zijn in China. Maar ook Japan en Zuid-Korea doen het goed: ook hier stagneert het aantal besmettingen.

In Europa zie ik nog bij geen enkel land een stagnatie van enige betekenis. In vijf dagen tijd is bij vrijwel alle landen het aantal besmettingen verdubbeld. Alleen bij het aantal doden zijn er vrij grote verschillen per land. Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk hebben relatief heel weinig doden.

Wereldwijd is de opmars van de V.S. frappant. Die staan nu derde op de lijst, maar in het tempo van de afgelopen paar dagen voorzie ik dat de V.S. Italië binnen een dag of drie/vier voorbij zal gaan. En dan tweede wordt na China. Aangezien de ontwikkeling in China al een tijdje vrijwel stilstaat zal nog enkele dagen later de V.S. ook China voorbij zijn. Over een week of iets meer leven we in een andere wereld, waarin vooral Amerika en de Amerikanen moeten worden gemeden en Chinezen weer overal welkom zijn. Het ontbreekt de Amerikanen tot op dit moment ook aan een strategie en ze hebben een president die alle problemen het liefste blijft ontkennen. Het kan verkeren zei Bredero.

Maandag 23 maart 2020.

De Verenigde Staten zijn nu op de wereldranglijst van coronabesmettingen naar de derde plaats gestegen, na China en Italië. Een niet geringe prestatie in korte tijd. Het epicentrum van corona gaat zo nog schuiven van eerst China, vervolgens Europa (en in het bijzonder Italië) naar de V.S. Alleen met het aantal doden lopen de V.S. nog wat achter. Daar liggen de V.S. nog maar op de vijfde plek. Bovendien neemt de Amerikaanse regering de epidemie niet al te serieus. De heer Trump heeft bij herhaling verklaard dat dit “Chinese virus” vanzelf weer zal verdwijnen. Alleen in diverse staten wordt het wel een stuk serieuzer opgepakt.

Nederland staat onveranderd op een 11e plaats (besmettingen) en een 8ste plaats (aantal doden). Daar zie ik in de komende dagen nog geen verandering in komen.

Zondag 22 maart 2020.

Nederland is vandaag een plaats gestegen op de wereldranglijst van Coronadoden. We bezetten op die lijst nu een stevige 8e plaats. Bij het aantal besmettingen staan we nog 11e. De afstand tot plaats 7 respectievelijk plaats 10 is nog vrij groot, dus deze plekken houden we nog wel even. Er is geen sport meer, maar er is nog wel een competitie. En Nederland speelt zoals altijd zijn partijtje mee.

In Duitsland zou het aantal nieuwe besmettingsgevallen voor het eerst teruglopen. Duitsland voert nog steeds consequent de testen, testen en nog eens testen aanpak door. Wanneer zal het inzicht doorbreken dat Nederland op de taal verkeerde weg is? Op de Invictuswebsite een stukje hoe het komt dat Nederland met de verkeerde wetenschappers zit: een kwestie van werving en selectie.

Op Xinhuanet plaatjes van een bar in Shanghai, tot voor kort nog taboe, met vrolijke mensen die feestvieren. Voor een mondkapje op die plaatjes moet je nog flink zoeken. In een autofabriek draait de productie weer ‘full swing.’, aldus de Chinezen. In Italië gaat het dan weer totaal de verkeerde kant op. Het ene dagrecord sneuvelt er na het andere. Ik voorspel dat het in de V.S. ook totaal uit de hand gaat lopen, of zelfs al uit de hand aan het lopen is.

Zaterdag 21 maart 2020.

Lente!! Het laatste etmaal zijn er weer diverse interessante ontwikkelingen. Jaap van Dissel, RIVM-directeur en de facto leider van het land als het om Corona gaat, heeft het bestaan om te zeggen dat het model dat hij heeft bedacht valt of staat met het gedrag van de mensen. Dat is nu precies wat een wereldvreemde kamergeleerde van de zaken vindt. Het model is perfect en het allerbeste, jammer alleen dat de mensen zo slecht luisteren. Dat is ook precies waarom zijn model zo wereldvreemd is: de bedenker is wereldvreemd. Het ligt zo nooit aan hem, als het fout gaat, maar altijd aan alle anderen. Hij had natuurlijk een model moeten ontwikkelen dat juist maximaal rekening houdt met het gedrag van mensen: lockdown en maximaal testen. Dat is ook het enige model dat aantoonbaar heeft gewerkt. En in steeds meer landen blijkt te werken. Ik begreep pas sinds gisteren dat ook Duitsland maximaal test, maar nog lang niet toe is, kennelijk, aan een lockdown. Dat verklaart waarom Duitsland nog maar 34 doden heeft. Als dan een wereldvreemde kamergeleerde adviezen geeft aan een even wereldvreemde premier, die vindt dat ouderen liefst 30 of 31 keer per maand naar de super moeten, in plaats van eenmaal per maand, omdat ze niet mogen hamsteren, dan gaat het dus helemaal verkeerd. Hoeveel doden moeten er nog vallen voordat deze dwaalweg wordt gestopt?

Op de voorpagina van de NYT de kop:

Can’t Get Tested? Maybe You’re in the Wrong Country

Inderdaad kom ik tot de slotsom dat ik in het verkeerde land ben. De volgende vraag is dus uiterst relevant: wat nu als eindelijk het inzicht doorbreekt dat we moeten stoppen met het bestrijden van een virus met een blinddoek voor, en niet willen weten waar het virus zich overal bevindt? Is er dan genoeg testmateriaal om alsnog tot het massaal testen van de Nederlandse bevolking over te gaan? Of moeten we dan wachten op leveringen die nog helemaal niet besteld zijn uit China?

Vrijdag 20 maart 2020.

Binnen een etmaal ben ik al tot een nieuw inzicht gekomen. Waar het in deze fase vooral om draait is dat ieder land zijn eigen anti-coronabeleid aan het uitvoeren is. Het is mijn overtuiging dat dat dus ook verschillende resultaten per land zal opleveren. Wat we er nu al van weten is dat meerdere Aziatische landen, zoals China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hongkong de epidemie sterk hebben vertraagd of zelfs helemaal hebben stilgezet. Strategie hiervoor is, kortweg: complete lockdown en iedereen testen. Geen enkel Westers land heeft deze aanpak nog overgenomen. Tot de ‘slapste’ landen horen de V.S., het V.K. en Nederland. In Nederland wordt een persoon pas getest als hij naar het ziekenhuis moet. Chinezen zeggen van de Nederlandse aanpak: je kunt deze oorlog niet winnen met een blinddoek voor. Alle andere Europese landen hebben strengere maatregelen als het gaat om contact-ontmoediging. Hun testbeleid is me doorgaans een raadsel. Italië is een apart geval. Plaatsen en streken worden daar nu intensief getest, maar grote plaatsen zoals Milaan lijken in feite al compleet opgegeven. In plaatsen en streken is de ontwikkeling inderdaad stilgezet, maar in grote steden giert het met enorme snelheid verder.

Mijn verwachting is dat de ontwikkeling in de V.S., het V.K. en Nederland (in die volgorde) ook verder uit de hand gaat lopen, en dat in de overige landen van Europa het virus verder om zich heen zal slaan, maar niet zo hard als in de V.S., het V.K. en Nederland.

Om dit te kunnen bijhouden moeten de dagelijkse NYT-cijfers anders worden geordend. Je kunt de ontwikkeling niet rechtstreeks uit hun statistieken halen. Dat anders ordenen heb ik voor vandaag al gedaan, maar een ontwikkeling met verschillen tussen landen zie je pas over enkele dagen ontstaan.

Donderdag 19 maart 2020.

Op mijn blogbijdrage van vandaag kunt u lezen, waarom ik hier vanaf vandaag een aparte pagina aan wijd. Op de website www.invictusbv.nl vindt u een uitgebreidere analyse van mijn algemene werkwijze met cijfers.

Kortweg: mijn persoonlijke analyse – als cijfermaniak – van wat ons te wachten staat als het gaat om Corona. Ik baseer mij op de New York Times (verder NYT) als het gaat om besmettingen en doden en uitsluitend om officiële websites als het om andere gegevens gaat. Alle fakenieuws of wat het zou kunnen zijn mijd ik.

Op 31 december 2019 werd het eerste geval van (wat ik verder maar simpelweg noem) coronabesmetting vastgesteld. Ik weet niet wat de historische volgorde van alle landen is geweest, maar op 20 februari volgde de eerste vaststelling in Italië en op 2 maart de eerste vaststelling in Nederland. Het verspreidt zich over de wereld als een lopend vuurtje.

De NYT meldt elke dag de stand van zaken met betrekking tot het aantal besmettingen en doden als gevolg van corona van de hele wereld. Het is mij uiteraard goed bekend dat de tellingen, vooral over het aantal besmettingen, niet vergelijkbaar zijn, wegens totaal verschillende opvattingen over wie wel of niet getest moet worden.

In Nederland en elders op de wereld is er verschil van mening tussen twee standpunten: 1. contacten tussen mensen beperken, maar met de nodige vrijheden. (o.a. Nederland en vrijwel heel Europa) en alleen testen als het niet anders kan (b.v.: als de patiënt nar het ziekenhuis gaat). 2. Een totale ‘lockdown’: iedereen thuis en alleen met toestemming naar buiten, plus massaal testen (vooral Azië , maar ook Italië gaat nu die kant op, met een miljoen tests in de afgelopen paar dagen). Italië moest wel iets verzinnen, want de ontwikkeling daar is dramatisch. Morgen hebben ze er meer doden te betreuren dan zelfs China heeft, voorspel ik alvast.

Iedereen die kan lezen en tellen kan zien dat methode 1 overal heeft gefaald en nog elke dag verder faalt. Bij die landen (waaronder Nederland) gaat het aantal besmettingen en het aantal doden elke dag met sprongen vooruit. Het is haast niet bij te houden. Bij alle landen die methode 2 volgen staat de ontwikkeling van het aantal besmettingen vrijwel stil: China, Japan, Zuid-Korea, Singapore, Taiwan. Italië is nog te kort bezig met massaal testen en alles afsluiten, om al een effect te kunnen zien. Grote problemen verwacht ik in Italië (hoewel men hier massaal aan het testen is geslagen en er inmiddels een lockdown geldt) maar effect laat nog op zich wachten. In de V.S., met 8000 besmettingen, is zelfs nog geen begin gemaakt met bestrijding, er zijn uitsluitend nog behandelingen. Dit gaat gegarandeerd gierend uit de hand lopen. Nederland gaat nog verder stijgen in de top tien.

Record: In Italië zijn gisteren (18.3) 475 coronadoden in een etmaal geteld. Nergens ter wereld, ook niet in China, was het aantal coronadoden in een etmaal hoger.

Nederland is op de NYT lijst al een tijdje met een flinke opmars bezig. Binnen enkele dagen – bij de besmettingen – van een veertiende naar een elfde plaats op de lijst. Nog even volhouden en we horen bij de top-tien. Bij de doden als gevolg van corona zitten we wel al bij de top tien: plaats nummer negen. Tendens: verder stijgend. Waar een klein land niet groot in kan zijn.