Hoofdstuk I (december 1946 – mei 1950)

Geachte lezer,

Op alle tekst en afbeeldingen hierna rust copyright. Niets hiervan mag worden gepubliceerd, vermenigvuldigd of op welke wijze dan ook worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website. Hiervoor gebruikt u desgewenst het contactformulier.

Verantwoording.

De inhoud van deze website en in het bijzonder de hoofdstukken van ‘Mijn leven’ zijn gebaseerd op alle stukken en foto’s die ik een leven lang heb bewaard. Deze gegevens heb ik vervolgens gecombineerd met mijn geheugen, aangevuld van wat anderen, in het bijzonder naaste familie, mij nog konden vertellen. Wat er staat is het resultaat daarvan en naar eer en geweten de waarheid. Het kan natuurlijk zijn dat anderen van dezelfde gebeurtenis een andere waarheid hebben. Toch meen ik dat de feitelijke gegevens zoals vermeld, ook als ze niet worden gestaafd door een opgenomen bewijsstuk, de waarheid zijn. Ik heb bij het geheel daarbij wel mijn eigen leefregel  toegepast: vertel altijd de waarheid en lieg nooit. Deze regel, die u op de betreffende pagina op deze website verder uitgewerkt kunt aantreffen, betekent tevens dat er ook zaken kunnen zijn weggelaten. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld ter bescherming van anderen of mezelf. Of, simpeler, omdat ik aanvullende gegevens bij een onderwerp voor de lezer niet (zeer) relevant vond. Of bij volledige vermelding  er een enorme uitbreiding van tekst moest komen, zonder veel toegevoegde waarde. Dus samengevat: alles wat er staat is waar en in principe controleerbaar. Er kunnen wel zaken zijn weggelaten, om de bovenvermelde redenen.

Hoofdstuk I, de periode van december 1946 tot mei 1950

Ik werd geboren op zondag 15 december 1946 op de Laan van Nieuw-Oostindië 14 in Den Haag, waar toen de kliniek ‘Frankenslag’ was gevestigd. Het was de koudste 15e december sinds het begin van de metingen, in elk geval tot en met 2021. In de loop van de voorbije oorlog moest de kliniek met deze naam aan de Frankenslag in Den Haag, plaatsmaken voor de bouw van de Atlantikwall en verhuisde ze tijdelijk naar de Laan van Nieuw-Oostindië 14. Ik woonde met mijn vader en moeder en beide broers toen in de Usselincxstraat 150 te Den Haag, hetgeen vlakbij was. Voor de precieze familiesamenstelling en -afstamming verwijs ik u verder naar de kwartierstaat op deze site. Mijn vader deed aangifte van mijn geboorte. Kort na mijn geboorte ben ik dus naar de Usselincxstraat 150 in Den Haag gegaan. Van de eerste vijf jaren van mijn leven herinner ik mij absoluut niets. Nog in 2012 of daaromtrent ben ik nog eens door deze straat gelopen, maar ik herkende totaal niets. Het had even goed elke andere straat kunnen zijn. .Geboorte-akte


Op 4 december 1947 werd ik ingeënt tegen pokken. Het oudste document dat ik – na de geboorteakte – van mezelf bezit is de ditributiestamkaart op mijn naam, eveneens van 1947.

Deze foto draagt op de achterkant de tekst in het handschrift van mijn moeder: Koos van Leeuwen, 14 maanden en zou dus moeten zijn van februari 1948.

Op 28 september 1948 werd mijn vader uitgeschreven van het adres Usselincxstraat 150 Den Haag en ingeschreven in Amersfoort. Op die datum zijn mijn vader en moeder dus uit elkaar gegaan. Dat was allemaal uiteraard ruim voordat mijn herinnering begon.

Op dinsdag 9 mei 1950, ik was drie en een half, werd ik geplaatst in Huis ter Drift te Doorn.


Hierboven het betreffende Huis ter Drift te Doorn, Driftlaan 20, als Sanatorium.

Er was bij mij TBC geconstateerd. Volgens de overlevering had ik die besmetting opgelopen van mijn oom Henk, broer van moeder, die wegens TBC bij ons thuis werd verpleegd. Ik was van een stoel gevallen en had daarbij mijn rechterknie pijnlijk bezeerd. Een raadsel is overigens nog dat oom Henk pas op 2 mei 1951, een jaar na mijn vertrek uit huis dus, werd uitgeschreven uit het huis Usselincxstraat 150 en werd ingeschreven in Doorniksestraat 30 te Den Haag. Dat was toen een TBC-instelling. Dus oom Henk is na mijn vertrek naar Doorn nog een jaar bij mijn moeder en broers blijven wonen. Van mijn broers weet ik dat het hun verboden was in de kamer van oom Henk te komen. Maar toch is het dus nog een wonder dat er niet meer tbc-slachtoffers zijn gevallen. Oom Henk verhuisde op 30 oktober 1951 naar de Groenteweg 116 te Den Haag, een gewoon woonadres. Toen was hij blijkbaar van tbc genezen. Veel eerder dan ik.

Deze pagina, Hoofdstuk I, is voor het laatst door mij gezien op 7 juli 2024 en min of meer af. Niet is uit te sluiten dat er nog documenten of foto’s of informatie naar boven komt, die de moeite waard is om te plaatsen. Met ruime tussenpozen kijk ik nog eens na of de hier gegeven informatie nog op latere momenten ook nog zo door mij wordt ervaren. De energie voor deze website wordt – doorgaans in chronologische volgorde – verder voornamelijk besteed aan volgende hoofdstukken, en aan de kwartierstaat, die nog vele illustraties zullen moeten krijgen.