Hoofdstuk XXIV, Het jaar 2022, tot 2 januari 2022.

In het overzicht van het jaar 2022 meld ik traditiegetrouw eerst mijn situatie aan het begin van het jaar. Ook in 2021 werden mijn activiteiten als gevolg van de nog altijd doorlopende corona-pandemie bij vlagen beperkt, vooral als het ging om ontmoetingen. Vergaderingen van de clubs waarvan ik lid of bestuurslid was en ben, gingen per video en niet meer in persoon door. Niet meer uit eten, geen bezoek meer van en aan familie en vrienden. Geen huisje meer op de hei. Pas op 14 mei 2021 was ik voor de tweede keer gevaccineerd en kon er weer wat meer, op 9 november gevolgd door de booster. Vanaf de start van 2022 leek de pandemie over zijn hoogtepunt en kon er steeds meer. Er is in het jaar 2021 niemand in mijn naaste omgeving overleden, of ernstig ziek geworden. Ik ben nog altijd bestuurslid van de bewonersclub van mijn woonwijkje en ben ook nog lid van het bestuur van het Huurdersplatform De Woonplaats in de Achterhoek en Enschede. Ik ben ook nog lid van de ‘klankbordgroep’ van mijn gepensioneerdenvereniging, lid van de Hollandse Vereniging voor Genealogie, “Ons Voorgeslacht” en van de Moerdregste Historische Vereniging. Abonnee ben ik van het tijdschrift Archeologie en internetabonnee van de New York Times, The Guardian en de Times of Israel. Ik heb ook nog steeds de twee b.v. ’s Invictus b.v. en Qatraze b.v., die allebei nog actief zijn, al is het op een laag pitje. Ik ben lid van MyHeritage, zowel voor het medische deel, als voor het genealogische deel en van 23andme voor het DNA-deel. De aanvraag voor een driewielfiets, die loopt vanaf eind maart 2019, liep ook nog het gehele jaar 2021 door. Op 30 juli 2021 werd de nieuwe website www.deidentiteitsvinders.nl (ook: www.vandnanaaridentiteit.nl) gelanceerd. Het bezoek aan mijn diverse websites liep mede daardoor in 2021 flink op: van 7005 in 2020 naar 11.781 bezoekers in 2021. In dit tempo doorgaand zouden het in 2022 ruim 16.000 bezoekers kunnen zijn, als ik het ook volhoud om er geen reclame voor te gaan maken.

Zaterdag 1 januari 2022.