Generatie X

Generatie X, eerst van mijn vaders kant:

0512 Jan Leendertsz van Leeuwen, * Moordrecht, circa 1632., + Moordrecht, 29 maart 1714.
Ook: van der Leeuw.
In het Register der Resolutiën van schout, ambachtsbewaarders en gezworenen van Zevenhuizen 1653 – 1732 luidt nr. 409 als volgt:
Op den 28 juni 1700 hebben Michiel Bontenbal, Pieter Ariens Inthout,& Dirck Cornelis Pijnaker, kerckmeesteren van de publique kercke alhier, met advijs en consent van de Hoogh Edele Heere van Zevenhuijsen, & voor soo veel het nood bij en verders niet geadviseerd met ambagtsbewaarders & geswoorens van den selve ambagtse, publique bestedinge (bij inschrijving) gedaan de opbouw van de afgebrande kerk van Sevenhuijsen zijnde het timmerwerk bij Jan Leenderts van Leeuwen en Pieter Nikeck & Daam C Claase met de leverantie van steen en kalck volgens het bestek voor f 898,- samen f 3288,-.
Hieronder het authentieke document:

En hieronder de transcriptie daarvan:

Bij zijn begrafenis te Moordrecht: Den 29 maart is begraven in de kerk Jan Leendertse van der Leeuw, bovenste W21, twee poosen met beide klokken geluijd + beste kleed, de roef, f 10/14/0, voor de koster 2/2/0. Bij de gaarder werd nog eens 3/0/0 in rekening gebracht. Hij moet dus een zeer welgesteld man geweest zijn.

#1 Moordrecht, 04 januari 1654

0513 Maartje Adriaansz, * Moordrecht, ca. 1636, +  Moordrecht, 24 april 1663.

#2 Moordrecht, 09 januari 1664.
Chieltje Cornelis van der Duijn, * …………., + ……………

De doopinschrijvingen te Moordrecht beginnen in 1647, maar vanaf 1647 tot in januari 1672 vermeldden ze wel altijd de naam van de dopeling, maar veelal en later soms niet de naam van de ouders. In de tijd dat Arij Jansz van Leeuwen werd geboren, rondom 1658, werden zonder vermelding van de ouders in Moordrecht achtereenvolgens gedoopt: Arijen op 4 maart 1657, Aert, op 27 oktober 1659, Ariaen op 21 mei 1660, Adriaen op 05 maart 1666 en Arien op 12 november 1662, die alle vijf in aanmerking kunnen komen. Het meest waarschijnlijk acht ik, mede gegeven de latere leeftijdsverklaringen: Arijen op 04 maart 1657. Voorts ontbreken er dus wellicht nog aan de navolgende lijst kinderen, die om dezelfde reden niet aan bepaalde ouders kunnen worden toegedeeld. Doorgaans werd overigens de oudstgeboren zoon vernoemd naar zijn opa van vaderskant, in dit geval dus Leendert. Tussen 1647 en 1660 werd echter te Moordrecht geen enkele Leendert gedoopt, met vermelding van bovenstaande ouders, of zonder vermelding van de ouders. Wel op 2 april 1662 een Leendert, zonder vermelding van zijn ouders. Of dit ook een kind van deze Jan Leenderts is, is nog de vraag. Zie onderaan de volgende kinderreeks.

Met inachtneming van het vorenstaande waren de kinderen van Jan Leendertsz:
1. Jacob van Leeuwen, ** Moordrecht, 6 december 1654 (Jan Leendertsz vader en Marrigje Ajensdr de moeder).
2. 0256 Arijen van Leeuwen, ** Moordrecht, 04 maart 1657, + Zevenhuizen, 31 december 1732.
3. Neeltje van Leeuwen, ** Moordrecht, 30 augustus 1664 (vader Jan Leenderts van Leeuwen, moeder Gieltje.)
4. Cornelis van Leeuwen, ** Moordrecht, 30 oktober 1667 (vader: Jan Leenderts, moeder Gieltje Cornelis).

5. Jacobus van Leeuwen, ** Moordrecht, 03 april 1672 (vader: Jan Leenderts van Leeuwen, moeder Chieltie Cornelis).

6. Claas van Leeuwen, ** Moordrecht, 22 oktober 1673 (vader: Jan Leenderts van der Leeuw, moeder Chieltie).
7. Loth van Leeuwen, ** Moordrecht, 06 februari 1675 (vader: Jan Leenderts van der Leeuw, moeder Chieltie Corn).
8. Magteltje van Leeuwen, ** Moordrecht, 25 april 1677 (vader: Jan Leenderts van der Leeuw, moeder niet vermeld).

9. Abraham van Leeuwen, ** Moordrecht, 09 oktober 1679 (vader: Jan Leenderts van Leeuwen, moeder Chieltie).

De kinderen zijn volgens het inzicht van 4 november 2018, na herhaalde raadpleging van de doopfilm Moordrecht van Familysearch. Er is echter nog tenminste één andere Jan van Leeuwen te Moordrecht in deze periode, die ook trouwde en mogelijk ook kinderen kreeg. Het kan dus zijn dat het inzicht hoe deze families al dan niet samenhingen na verder onderzoek nog zal veranderen. De door mij gehanteerde logica is dat als moeder liefst Marrigje of Chieltie (in diverse spellingsvarianten) wordt vermeld en er een logische en toen gebruikelijke afstand tussen twee kinderdopen plaatsvond. Dan blijven er twee gaten over: tussen 4 maart 1657 en 30 augustus 1664 met moeder Maartje Adriaensz en van 30 oktober 1667 tot 3 april 1672 met moeder Chieltie Cornelis, waar nog kinderen tussen zouden kunnen  passen, waarvoor diverse kandidaten mogelijk zijn die in het doopboek worden vermeld, zonder naam van de ouders. Ook dat moet – indien mogelijk – nog worden uitgezocht, bijvoorbeeld mede aan de hand van latere vondsten, van bijvoorbeeld een huwelijk van dit kind, of eventueel zijn of haar overlijden als kind te Moordrecht. Dit stukje wordt dus nog vervolgd.

0514 Claes Ariensz Evenblij, * Zevenhuizen, ……… +, < 29 januari 1679.

# Zevenhuizen, 03 januari 1644.

0515 Maartje Cornelis Jongebueren, * Zevenhuizen, ……….., Zevenhuizen, 10 januari 1699.
Ook: Jongebuijren.
Zij hertrouwde Zevenhuizen, 29 januari 1679 Leendert Klaasse Evenblij.

De kinderen van 0514 en 0515 waren:
1. Grietje Evenblij, ** Zevenhuizen, 31 oktober 1644.
2. 0257 Maertie Evenblij, ** Zevenhuizen, 10 mei 1648, + Zevenhuizen, 29 juni 1716.
Ook: Marijtje Claesz Evenblij.
3. Lijsbeth Evenblij, * Zevenhuizen, 1660/1661.
4. Neeltje Evenblij, ** Zevenhuizen, 27 maart 1666.

0516 Arien Willem de Bruins, * Zevenhuizen, ………. + > 15 januari 1662.

# Zevenhuizen, 15 januari 1662.

0517 Maartje Symonsz van der Spruijt, ** Zevenhuizen, 10 november 1636, + Zevenhuizen, 19 september 1719.

Hun kind was :
0258 Gerrit Ariensz de Bruijn, * Zevenhuizen, … + Zevenhuizen, 04 december 1720.

0518 Cornelis,

#

0519 N.N.

Hun kind was:
0259 Willempje Cornelis, * Zevenhuizen,

0520 Symon Dirks Rijnsburger, * Oudshoorn, ca. 1620 – , + Oudshoorn, 08 mei 1670.
Beroep: veeboer.

# Alphen a/d Rijn, 25 november 1643.

0521 Annetgen Maertensdr van Leeuwen, * Alphen a/d Rijn, ca. 1620, + > 1701 en < 1708.

Hun kindereen waren:
1. Arij Rijnsburger, ** Alphen a/d Rijn, 31 augustus 1644.
2. Annelies Rijnsburger, ** Alphen a/d Rijn, 29 augustus 1646.
3. Gijsbert Rijnsburger, ** Alphen a/d Rijn, 21 mei 1648.
4. Claes Rijnsburger, ** Alphen a/d Rijn, 04 september 1650.
5. Neeltje Rijnsburger, ** Alphen a/d Rijn, 09 augustus 1654.
6. 0260 Dirk Symonsz Rijnsburger, ** Alphen a/d Rijn, 06 mei 1660, + < 14 augustus 1708.
Op 14 augustus 1670 is dit hun jongste zoon.
7. Een in 1672 innocente dochter Annetie Rijnsburger.
8. In 1672 is er ook nog een meerderjarige zoon Jan Rijnsburger (* plm 1651?).

0522 Pieter Jansen Hals (Lindenburg?), * circa 1635.

#
0523 Martie Jans,

Hun kind was:
0261 Marijtje Pieters (van der) Hals, ** Alphen a/d Rijn, 22 november 1662, + Oudshoorn, 12 oktober 1740.

0524 Dirk Huygen (vermoedelijk De Heer), j.m. van Oudshoorn.

# Oudshoorn, 13 oktober 1647.

0525 Grietje Roelen, * Aarlanderveen,

Hun kinderen waren:
9 kinderen te Oudshoorn (1649 – 1662) waaronder
Dirk Huygen Oudshoorn, ** 4 januari 165650, + < 1672.
Dan nog drie kinderen 1664 – 1668 en tenslotte:
13. 0262 Dirk Dircksz Oudshoorn, * Zoeterwoude, ca. 1672, + Oudshoorn, 27 december 1735.

0526 Dirck Jansz Capteijn, * ca 1650.

# Oudshoorn, 07 januari 1674.

0527 Marritje Leenderts, * De Meije.

Hun kinderen waren:
1. 0263 Jannetje Dircks Capteijn, ** Oudshoorn, 06 oktober 1674.
2. Annetje Dircks Capteijn, ** Oudshoorn, 1 maart 1676, # Oudshoorn, 13 maart 1701 Jan Dircksz Oudshoorn.
3. Sijmen Dircks Capteijn, ** Oudshoorn, 19 april 1677.
4. Jacob Dircks Capteijn, ** Oudshoorn, 27 maart 1678.
5. Maertje Dircks Capteijn, ** Oudshoorn, 08 oktober 1679, + < 02 februari 1681.
6. Maartje Dircks Capteijn, ** Oudshoorn, 02 februari 1681.
7. Lijsbeth Dircks Capteijn, ** Oudshoorn, 14 maart 1683, + < 02 juli 1684.
8. Lijsbeth Dircks Capteijn, ** Oudshoorn, 02 juli 1684.
9. Jan Dircks Capteijn, ** Oudshoorn, 10 juni 1685.

0530 Cornelis Thomasz Moij, * Vriesekoop, circa 1599, + Leimuiden, > 1672.

# Vriesekoop, 1624

0531 Maartje Leenderts van Grieken, * circa 1606, + < 1672.

Hun kind was:
0265 Maddeleentje Cornelis Moij, * Vriesekoop, november 1643.

0540 Jan Cornelisz Timmer, * < 1644, + De Vuursche, 1667.

#1 De Vuursche, 11 december 1664

0541 Grietje Stoffels Veenendaal, + > 1666 en < 12 april 1688.

#2 na 1667:
Machte Cornelis Eijkel. (Op 12 april 1668 verkoopt Maachje Cornelis Eijkel de nagelaten goederen van haar man Jan Cornelisz Timmer, die eerder weduwnaar was van Grietje Stoffels (Bron: NA Utrecht, inv nr u97a4/106).

De kinderen van 0540.
1. 0270 Cornelis Jansz Timmer, * < 1667, + < 1730.
2. Geertje Jans Timmer, * circa 1667.

0542 Goosen Teunis Schaik, * De Vuursche, ca 1621, + 1671 – 1675.
Beroep: 1663 -1665 Diaken in De Vuursche; 1669 – 1671 Ouderling in De Vuursche.

#

0543 Cuijntje Dirks van Muijden (Stael), ** De Vuursche, 22 januari 1621, + De Vuursche, 22 januari 1683.

Zij kregen de volgende kinderen:
1. Aartje Goosen van Schaick, * Lage Vuursche, + < 1729.
Op 30 september 1675 wordt Aaltje Goosens van Schaick aangenomen tot lidmaat van de gereformeerde kerk van De Vuursche, zij vertrekt naar Soestdijk (bron DTB De Vuursche, inv nr 191); op 24 juli 1726 stelt Frank Goosen (van Schaick) zich borg voor Aaltje Gosens weduwe Tonis Hopman (bron NA Utrecht ins nr 118a6/42); op 29 juli 1726 is er door haar een huuracte opgesteld voor tien morgen land (bron: NA Utrecht, u162a7/111).
2. Jeddigje Goosens van Schaick, * De Vuursche, ca. 1654.
3. Dirk Goosens van Schaick, * De Vuursche, ca. 1656, + < 09 april 1694.
Op 09 maart 1689 wordt er in het lidmatenboek ene Dirk Goosensz uit Den Dolder vermeld (bron DTB De Vuursche inv. nr 191).
#1 Neeltje Cornelis, + < 1694. Op 04 juli 1689 is Neeltje Cornelis huisvrouw van Dirk Goosens uit Den Dolder met attestatie van Maartensdijk gekomen (bron:
DTB De Vuursche, inv. nr. 191).
#2 Kockengen, 09 april 1694 Merrietje Teunis van Bueren, * verm. Kockengen, + < 21 mei 1705.
#3 Kockengen, 21 mei 1705 Neeltje Jacobs Vergeer, * verm. Kockengen, + < 18 juli 1723.
#4 Kockengen, 18 juli 1723 Grietje Dirks van der Woude (weduwe), * verm. Aarlanderveen.
4. Kuijntje Goosens van Schaick, * De Vuursche, ca 1658.
5. Gerritje Goosens van Schaick, * De Vuursche, ca. 1660.
6. Aaltje Goosens van Schaick, ** De Vuursche, 08 maart 1663.
7. Jeddigje Goosens van Schaick, * De Vuursche, ca. 1664.
8. 0271 Nelligje Goosens van Schaick, ** Ridderdorp, De Vuursche, 07 juli 1665.
9. Jan Goosens van Schaick, * Den Dolder, 21 juni 1668.
10. Corenelisje Goosens van Schaick, ** De Vuursche, 05 maart 1671.

0544 Arie(n) Wieren Spruit, * Cattenbroek, 1640., + Cattenbroek, 03 december 1708.

#……………….

0545 Neeltje Hendriks Groenendijk, * ca. 1640.

Hun kinderen waren:
1. 0272 Hendrik Ariense Spruit, * Cattenbroek,
2. Cornelis Ariense Spruit,
3. Gerrichje Ariense Spruit, * mei 1675, + Kockengen, sept 1731.

0560 Willem Leendertse Kraan, * Moordrecht, ca 1656.

#

0561 Annetje Jans, *…………………, + Zevenhuizen, 12 februari 1725.

Hun kind was:
0280 Leendert Willems Kraan, *Zevenhuizen, 24 mei 1695, + Kapelle a/d IJssel, 21 xx 1781.

0562 Pieter Ariens van Dam.

#

0563 N.N.

Hun kind was:
0281 Maria Pieters van Dam, * Zevenhuizen, ca 1698, + Zevenhuizen, 12 maart 1777.

0564 Aris Leenderts Kraan,

#

0565 Willetje Col,

Hun kind was:
0282 Gerrit Arisse Kraan, ** Moordrecht, 06 mei 1685, + > 1748.

0566 Pieter Trompet, * ………………., + Moordrecht, 06 juni 1652.

#

0567 N.N.

Hun kind was:
0283 Catharina Pieters Trompet, * Moordrecht,ca. 1698, + Moordrecht, 27 oktober 1770.

0568 Jacob Gerritsz Lekkerkerker, ** Benschop, 30 januari 1649, + Benschop, 02 mei 1725.
Kerkmeester 1688, 1697, schepen van Benschop 1704 – 1722, burgemeester van Benschop 1710.

#1 Benschop, 03 februari 1684

0569 Hillechie Gerrits Verburch, ** Benschop, 31 augustus 1656, + Benschop, 21 augustus 1694.

#2 Benschop, 28 maart 1697: Metje Claesdr Blom.

De kinderen van Jacob en Hillechie waren:
1. Claasje Lekkerkerker, ** Benschop, 01 januari 1685, Benschop, 13 december 1728.
# Benschop, 31 december 1713 Adriaan van Haaften.
2. Neeltje Lekkerkerker, ** Benschop, 25 juli 1686, + IJsselstein, 08 november 1719.
# Benschop, 10 mei 1711 Johannes Vermeulen.
3. N.N. Lekkerkerker, ** Benschop, 26 maart 1688.
4. 0284 Gerrit Lekkerkerker, ** Benschop, 12 mei 1689, + Benschop, 24 november 1774.
5. Pieter Lekkerkerker, ** Benschop, 01 maart 1691, + Benschop, 28 september 1769.
Burgemeester van Benschop, 1742 – 1747, 1750 – 1752, 1763 – 1766.
#1 Benschop, 08 november 1722 Aeltge van Dam.
#2 Benschop, 28 juni 1731 Sijgje Rietveld.
6. Aaltje Lekkerkerker, ** Benschop, 26 februari 1693, + Benschop, 24 april 1693.

0570 Arien Gerrits Gijse Verburg, * Benschop.

# Benschop, 05 februari 1688.

0571 Aertje Hendrix, * Benschop,

Hun kinderen waren:
1. Gerrit Verburgh, ** Benschop, 01 februari 1691.
2. Hendrick Verburgh, ** Benschop, 26 maart 1693.
3. 0285 Neeltie Verburgh, ** Benschop, 22 november 1695.
4. Hendrickje Verburgh, ** Benschop, 03 september 1699.
5. Machteld Verbrugh, ** Benschop, 30 april 1702.

0576 Jacob Jans Kloot, * Gelkenes, < 1622, + circa 1695.

#1 Nieuwpoort, 05 oktober 1642 Heijltien Hendriks Cock.
#2 Groot-Ammers, 20 december 1671.

0577 Weijntje Willemsdr Advocaat.

Hun kinderen waren:
1. Willem Kloot, * ca. 1675 – + 1578.
2. Claasje Kloot, * 1677.
3. 0288 Willem Jacobs Kloot, * Groot-Ammers, 18 december 1678, + Groot-Ammers, ca. 10 mei 1752.
4. Leendert Kloot, * 1680.

0578 David.

#

0579 N.N.

Hun kind was:
0289 Neeltje Davids, * ca. 1677, + > 24 oktober 1711.

0580 Philip Jansz Verwoerd, * Bodegraven (Weijpoort), circa 1630, + ca. 1696.

# Bodegraven, 23 januari 1655.

0581 Marrigje (Maertje) Dirks, * Bodegraven (Zuidzijde), ca. 1630.

Hun kinderen waren:
1. Hendrickje Philipsdr Verwoerd, * 1655, + ……….
2. 0290 Hendrik Philips Verwoerd, ** Bodegraven, 14 december 1659, + Bodegraven, 26 oktober 1727.
3. Jan Philips Verwoerd, * Bodegraven,1622, + …..
4. Claes Philips Verwoerd, * Bodegraven, 1664, + ………

0582 Michiel Lourensz Block, * Zuid-Polsbroek, + < 24 mei 1680.
Beroep: schipper op Utrecht.

# Polsbroek, 5 december 1655.

0583 Aefgen Cornelis Kooyman, * Zuid-Polsbroek.

Hun kinderen waren:
1. Cornelis Block, ** Polsbroek, 27 augustus 1656.
2. Dirck Block, ** Polsbroek, 23 december 1657.
3. Merrichje Block, ** Polsbroek, 18 januari 1660.
4. 0291 Belichje Block, ** Polsbroek, ca. 1675, + Bodegraven, 30 april 1733.

0584 Arnoldus Joannes van Hork,

#

0585 Hadwigis Mathias Slechts.

Hun kind was o.a.:
0294 Matthijs Aardsz van Horik, ** Someren, juli 1666, + Bodegraven, 21 juni 1722.

0596 Ary Joosten Samson, * Nieuwkoop, 22 november 1627, + Nieuwkoop, 1678.

# Nieuwkoop, 24 januari 1655.

0597 Marritje Fransd van Wieringen, ** Nieuwkoop, 23 juli 1628, + Nieuwkoop, 29 maart 1701.

Hun kinderen waren:
1. Neeltje Samson, ** Nieuwkoop, 31 oktober 1655.
2. Joost Samson, ** Nieuwkoop, 04 maart 1657.
3. Gooltje Samson, ** Nieuwkoop, 11 mei 1658.
4. Claes Samson, ** Nieuwkoop, 02 mei 1660.
5. Aart Samson, ** Nieuwkoop, 09 oktober 1661.
6. Gerrtige van Wieringen, ** Nieuwkoop, 16 september 1663.
7. 0298 Claes Samson, ** Nieuwkoop, 08 februari 1665.
8. Pieter Samson, ** Nieuwkoop, 23 mei 1666.
9. Gooltge Samson, ** Nieuwkoop, 18 november 1668.

0598 Pieter Thomasz Wit, * < 1623.

#

0599 (2) Weintje Gijsberts Boetekees.

Hun kind was:
0299 Annetje Pieters Wit, ** Noorden, 08 juli 1663.

0600 Theunis Aerts Kon, ** Goudriaan, 17 maart 1730, + Ottoland, 2 december 1695.

# Goudriaan, 22 januari 1653.

0601 Ingeltje Ariens Verhoef, ** Lopik, 30 maart 1628.
Ook: Innigje.

Hun kinderen hebben allen de familienaam van de moeder gekregen. Mogelijk vond men de familienaam van de man minder fraai of kon deze leiden tot misverstanden.
Deze kinderen waren:
1. 0300 Arien Verhoef, ** Goudriaan, 22 augustus 1655, + Goudriaan, 15 mei 1735.
2. Jan Verhoef, ** Goudriaan, 02 april 1657,+ Ottoland, 20 oktober 1698.
3. Crijntje Verhoef, ** Goudriaan, 22 september 1658, + > 21 april 1686.
4. Cornelis Verhoef, ** Goudriaan, 26 september 1660, + < 6 januari 1670.
5. Bastiaen Verhoef, ** Goudriaan, 12 maart 1662.
6. Neeltje Verhoef, ** Goudriaan, 24 juni 1663, + < 7 april 1666. 7. Willem Verhoef, ** Goudriaan, 07 september 1664, + > 8 februari 1691.
8. Neeltje Verhoef, ** Goudriaan, 07 april 1666, + < 11 oktober 1671. 9. Cornelis Verhoef, ** Goudriaan, 06 januari 1670. 10. Neeltje Verhoef, ** Goudriaan, 11 oktober 1671. 11. Dirck Verhoef, ** Goudriaan, 26 december 1673. 12. Annigjes Verhoef, ** Goudriaan, 15 december 1675, + Goudriaan, > 28 maart 1694.
13. Afeten Verhoef, ** Goudriaan, 11 december 1678,

0604 Maarten Jacobse Blesgraaf,

#

0605 N.N.

Hun kinderen waren:
1. Neeltje Blesgraaf, ** Zevenhoven, 04 februari 1674.
2. 0302 Jacob Blesgraaf,

0606 Cornelis Dirckse de Heer, * Aarlanderveen, ca. 1650, + > 28 januari 1691.

#1 Alphen a/d Rijn, mei 1654.

0607 Marijtje Jans Colijn, ** Alphen a/d Rijn, 14 mei 1654, + < 28 januari 1691.
#2 Alphen a/d Rijn, 28 januari 1691 Marijtje IJsbrandts van Blocklandt, weduwe van Jan Dirckse van der Starre.

Hun kind was:
0303 Neeltje Cornelisdr Heere, * Nieuwkoop.

0612 Wouter Verkouter,

#

0613 N.N.

Hun kind was:
0306 Abraham Woutersz Verkouter.

0614 Thijs Pieters van der Graft,

#

0615 Sara Cornelis van der Pauw.

Hun kinderen waren:
1. Annitgen van der Graft, ** Boskoop, 24 december 1657, # < 1678, Louris Thomasz Ooms.
2. 0307 Aechjen van der Graft, ** Boskoop, 11 maart 1662.
3. Neeltgen van der Graft, ** Boskoop, 07 oktober 1668.
4. Cornelis van der Graft, ** Boskoop, 12 januari 1670.

0616 Jasper Bodegrave, ** Den Haag, 19 maart 1666, + Den Haag, 08 januari 1704.

# Den Haag, OT 10 februari 1686

0617 Pieternelle de Zeeuw, * Den Haag, + Den Haag, 22 januari 1715.
Ook: Petronella de Seeuw. Betaald aan impost bij + f 6,–.
Tweede huwelijk van Pieternelle met Paulus van Dijk (ook: van Dijck).

De kinderen van 0616 en 0617 waren:
1. Pieter Bodegrave, * Den Haag, 1688.
2. Floris Bodegrave, * Den Haag, 1692, + Oost-Indië, 1729.
In de VOC-registers komt voor: Floris Bodegrave, afkomstig uit ‘s-Gravenhage vertrekt per schip de Astrea op 18 oktober 1721 in de rang van soldaat naar
Batavia en komt daar op 30 juni 1722 aan. Per schip de Noordwaddinxveen wordt hij in 1729 gerepatrieerd. Einde verbintenis in 1729.
3. 0308 Johannes Bodegrave, ** Den Haag, 14 oktober 1692.
4. Kornelia Bodegrave, * Den Haag, 1694.

Uit de verzoeken aan de magistraat.
Request van Petronella de Zeeuw, moeder en voogdes van Florus Bodegraven, oud 21 jaar, in voorgaand huwelijk verwekt door Jasper Bodegrave, mitsgaders Paulus van Dijck, gehuwd met voorn. Petronella en Annetie Monschere weduwe Floris Bodegrave, grootmoeder van eerstgenoemde Floris Bodegrave. Verzoek om: voornoemde Floris Bodegrave in een of ander beterhuis te mogen confineeren. Beschikking toegestaan, 14 december 1714.

Request van Pieter de Zeeuw, leerkooper, Annetje Monkhorst weduwe wijlen Floris Bodegraven en Petronella de Zeeuw eerst weduwe Jaspar Bodegraven nu huisvrouw van Paulus van Dijck, moeder van Pieter Bodegraven nu oud 21 jaren. Verzoek om: voornoemde Pieter Bodegraven in een of ander beterhuis te mogen confineeren.
Verzoek toegestaan, 23 juli 1709.

0618 Joannis Vinkesteijnn, (ook genaamd Urbanus?, in dat geval broodbakker in 1747 met zoon Hendrik.)
Geloof: RK.

# waarschijnlijk < 1693, maar niet in Den Haag.

0619 Anna Petri,

Hun kind was:
0309 Anna van Vinkesteijn, RK, ** Den Haag, 07 januari 1693, + > 04 april 1763.

0632 Danker Davidse van der Kreeke, * 1657, + > 1724.

#

0633 Maetje Davidse de Volder, * ca 1658, + > 1724.

Hun kind was:
0316 Jacob Dankerste van de Kreeke, ** Wolphaartsdijk, 24 februari 1697, + Wolphaartsdijk, juli 1774.

0634 Cornelis Jansen Kuyper,

#

0635 Adriaantje Carels van Merris,

Hun kind was:
0317 Tannetje Cornelisse Kuyper, ** Wolphaartsdijk, 01 april 1696, + < 1758.

0636 Frederick van Loo,

#

0637 Janneke Koole,

Hun kind was:
0318 Willem Frederiks van Loo, ** Goes, 7 december 1691, + > 21 juli 1747.

0638 Cornelis Coomans, *…………………, + >30 januari 1690 en < 04 oktober 1694.
Curiosum: Volgens ‘De slawernij’ van Karel Schoeman, was er in 1691 en 1692 ene Sara de Roo bij betrokken, ‘weduwe van Cornelis Cooimans.’

#

0639 Jacomijnjte Huibrechts,

Hun kind was:
0319 Cornelia Coomans, ** Goes, 29 april 1689.

0644 Jan Willems Baes/ van Herk, * Ouderkerk a/d IJssel, ca. 1640, + Ouderkerk a/d IJssel, 18 september 1688.

# Ouderkerk a/d IJssel, voors sept. 1665.

0645 Catharina Claes van der Geer, * 1637, + Ouderkerk a/d IJssel, 22 juli 1692.

Hun kind was:
0322 Govert van Herk, ** Ouderkerk a/d IJssel, 13 juni 1676, + Ouderkerk a/d IJssel, 03 juni 1722.

0646 Zymon Ariensz van der Ruijt,

#1 Pietertje Jacops, want in 1669 heeft hij een kind met haar.
#2 Ouderkerk a/d IJssel, < 1683.

0647 Marrigje Willemse,

Hun kinderen waren:
1. 0323 Marijtje van der Ruijt, ** Ouderkerk a/d IJssel, 2 mei 1683.
2. Leendert van der Ruijt, ** Ouderkerk a/d IJssel, 1 maart 1685.
3. Cornelis van der Ruijt, ** Ouderkerk a/d IJssel, 26 februari 1690.
4. Pieter van der Ruijt, ** Ouderkerk a/d IJssel, 23 maart 1692.
5. Leendert van der Ruijt, ** Ouderkerk a/d IJssel, 07 augustus 1695.
6. Leendert van der Ruijt, ** Ouderkerk a/d IJssel, 26 mei 1697.

0648 Pieter Arintse Kraen(hoorn),
Ook: Craenhoorn.

# Hazerswoude, 26 december 1657.

0649 Emmetje Jeremiasse, * Leiden, 1636.

Hun kind was:
0324 Jeremiah Pieters Kraanhoorn, * Hazerswoude, ca 1657.

0650 Dirk Jansz Wittebol, * Hazerswoude, ca. 1622.

# Hazerswoude, 21 april 1647.

0651 Grietje Hendricks van Kampen, * Hazerswoude, was doopgetuige in 1700.
Ook: van Kempen.

Hun kinderen waren:
1. 0325 Maria Wittebol, ** Hazerswoude 26 mei 1655.
2. Catharina Wittebol, ** Hazerswoude, 9 januari 1656.
3. Jan Wittebol, ** Hazerswoude, 28 januari 1657.
4. Maitie Wittebol, ** Hazerswoude, 2 februari 1659.
5. Jannetie Wittebol, ** Hazerswoude, 5 maart 1662.
6. Neeltie Wittebol, ** Hazerswoude, 7 maart 1666.
7. Lijsbeth Wittebol, ** Hazerswoude, 5 mei 1669.
8. Jan Wittebol, ** Hazerswoude, 31 januari 1672.
9. Huijgh Wittebol, ** Hazerswoude, 13 oktober 1675.

0660 Jan Jansz Boon,

# Moordrecht, 22 januari 1662.

0661 ’t Ziertje Heijndricksdr

Hun kind was:
0330 Jan Jansz Boon, * Moortseveen,. < 1688.

0662 Gerit Ariansz de Jong,

# Moordrecht, 25 juni 1679.

0663 Marritje Gijsbert.

Hun kind was:
0331 Jannetje Gerrits de Jong, * Moortseveen.

0666 Arij Maartens Slobbe, * Zevenhuizen, …………. + > 06 juni 1775.

#1 Zevenhuizen, 16 januari 1695

0667 Trijntje Aerts van Eijk, * Nieuwerkerk a/d IJssel, ……….. + Zevenhuizen, 16 juni 1653. f 3,–.

#2 Zevenhuizen, 18 december 1707: Maria Jacobsz Blok.
#3 Zevenhuizen, 26 januari 1710: Wijve Tonnis (ook: Wijvetje).
#4 Zevenhuizen, 06 juni 1715 Maria Soetens.

De kinderen van 0666 en 0667 waren:
1. Marten Slobbe, ** Nootdorp, 16 oktober 1695.
2. Aart Slobbe, ** Nootdorp, 14 april 1697.
# Nieuwerkerk a/d IJssel, 23 september 1725 Commerijntje Gerrits.
3. 0333 Annitje Slobbe, ** Nootdorp, 20 september 1698.
4. Arij Slobbe, ** Nootdorp, 25 oktober 1699.
5. Eeuwout Slobbe, ** Nootdorp, 21 mei 1702.
6. Trijntje Slobbe, ** Nootdorp, 21 juni 1705.

0670 Hendrik Molenaar,

#

0671 N.N.

Hun kind was:
0335 Cornelia Hendrikse Molenaar, * Stormpolder onder Ouderkerk a/d IJssel, ca 1717, + < 1765.

0672 Meyndert Symonsz van Jeveren, * Pijnacker, 1649,

#…………….

0673 Franchijntge Pieters Allart, ca. 1655, + Delft, 1695.

Hun kind was (o.a.):
0336 Pieter van Jeveren, ** Delft, 29 oktober 1682, +……….., 23 november 1718.

0674 Willem Gijsbrechtsz Verstraten, * Haarlem, 1655, + Delft, 15 juli 1706.
Plateelschilder.

# Delft, 13 april 1681.

0675 Catharina Lucas Esterveld, * Schipluiden, 1658 , + Delft, 3 maart 1715.

Hun kind was (o.a.):
0337 Anna Verstraten, ** Delft, 9 november 1681, + ……….

0680 Arien Gielen Pleijt, j.m. van Haastrecht, * ca. 1656, + Alblasserdam, 11 juli 1730.
Ook: Aerdt.

# Giessen-Nieuwkerk, 04 maart 1685.

0681 Mayken Gerrits Liek, j.d. van Giessen-Bovenkerk, * ca. 1660, + Alblasserdam, 27 januari 1734.
Beide wonende alhier (+ Giessen-Nieuwkerk).

0682 Lammer van Vueren,
Ook: van Vuren.

0683 # N.N.

Hun kind was:
0341 Adriaantje Lammerts van Vueren, * ca. 1695, + Alblasserdam, 10 maart 1729.
Ook: Vuere.

0684 Aert Jordaensz (Bos), * Bleskensgraaf, + > 10 november 1702 en < 09 maart 1704.
Ook: Aart.

# Bleskensgraaf, 01 mei 1695.

0685 Aaltie Floren, * Spijk,
#2 van Aaltie Floren, Bleskensgraaf, 30 januari 1707 Jan Jansz Buurman.

De kinderen van 0684 en 0685 waren:
1. 0342 Floris Aerts Bos, ** Bleskensgraaf, 01 april 1696 (v. Aart Jordaansz, m Aaltie Floren, get. Jordaan Lamberts.
2. Willem Bos, ** Bleksensgraaf, 20 augustus 1698 (v Aart Jordaansz, m Aeltie Floren, get. Jordaan Lambrechtsz en Gooltie Jordaansd)
3. Lambert Bos, ** Bleskensgraaf, 10 september 1702.(v Aart Jordaansz m Aeltie Floren, get. Jordaan Lambrechtsz en Gooltie Jordaansd).

0686 Claas Cornelisse Swartbol,

#1 Hardinxveld, 24 mei 1691.

0687 Margrietje Veldhuijsen, * ………………, + < 26 december 1695.

Hun kind was:
0343 Neeltje Claesdr Swartbol, * Giessendam, ……., # 27 juni 1716, + < 16 maart 1727.
#2 Hardinxveld, 20 december 1695 Goudriane van den Heuvel.

0736 Jan Adriaansz Sparreboom, * 1570, + < 02 oktober 1625

# ca. 1603

0737 Haesge Pieters, * ca. 1570, + > 02 april 1631.

0740 Hendrik van Mullem,

#

0741 N.N.

Hun kind was:
0370 Hendrik Hendrikse van Mullem, * Charlois, ca. 1640, + > 1687.

0742 Stoffel Jans de Groot, * ca. 1614, + > 05 september 1664.

#

0743 Marijke Maertensdr, * ca 1614, + 05 september 1664.

Hun kind was:
0371 Lijsbeth Stoffels de Groot, * Charlois, ca. 1640, + > 10 oktober 1688.

0744 Jan Leendertse Huijser, ** Hendrik Ido Ambacht, 21 april 1641, + Ridderkerk, 29 april 1709.

# Barendrecht, 14 maart 1662.

0745 Neeltie Maertens Vaandrager, * Barendrecht, ca. 1642., + Ridderkerk, 27 mei 1715.

Hun kinderen waren:
1. Neeltjen Jansd Huijser, * circa 1663.
2. Leendert Jansz Huijser, * circa 1664, # Charlois, 06 mei 1691 Beatrix Jacobs van de Berg.
3. 0372 Joris Jansz Huijser, ** Ridderkerk, 13 december 1665, + < 02 oktober 1735.
4. Dirck Janse Huijser, ** Ridderkerk, 29 januari 1668, # < 1716 Lijsbeth Jansdr van Dijck., + < 11 november 1730. 5. Marijken Jansd Huijser, * circa 1669. 6. Maerten Jansz Huijser, * ca. 1671. 7. Jan Jansz Huijser, * ca. 1672, # Ridderkerk, 20 oktober 1695 Marijtje Hendriks. 8. Grietje Jansd Huijser, * ca. 1674. 9. Quirijn Jansz Huijser, * ca. 1675. 10 Arien Jansz Huijser, * circa 1677. 11. Abeltje Jansd Huijser, ** Ridderkerk, 05 mei 1680, + > 12 maart 1719.

0746 Hendrick Hendricksen Vermeulen/Muns,

#

0747 Annigje Meurs,

Hun kind was:
0373 Lijsbeth Hendricks Muns, ** Ridderkerk, 24 maart 1669, + Ridderkerk, 20 november 1726.

0748 Huijgh de Jonge, ‘uit de buurt van Brielle’

# < 1660

0749 N.N.

Hun kind was:
0374 Matthijs Huijgen de Jong, * Simonshaven,

0750 Hendrik ‘uit de buurt van Brielle’

#

0751 N.N.

Hun kind was:
0375 Aartje Rachel Heijndricks, * Hekeling ca. 1664.

0752 Pieter Willems Penning Penninck, ** Ridderkerk, 11 februari 1599, + > 22 mei 1664.
Waarsman en boer.

# Rhoon, 24 mei 1636.

0753 Sijtgen Pietersd. Kranendonk, * Ridderkerk, ca. 1616.

Hun kind was:
0376 Willem Pietersz Penning Penninck, ** Ridderkerk, 04 april 1638, + Ridderkerk, 22 september 1718.

0754 Leendert Gerrits Mijnlieff, ** Ridderkerk, 22 augustus 1602, + < 03 juni 1677.

# Ridderkerk, 6 december 1629.

0755 Neeltje Anthonis, * Ridderkerk, ca. 1607, + < 14 oktober 1649.

Hun kinderen waren:
1. Soetge Mijnlieff, * ca. 1632.
2. Gerrit Mijnlieff, * ca. 1634.
3. Cornelis Mijnlieff, * ca. 1636
4. Jan Mijnlieff, * ca. 1639.
5. 0377 Trijntje Mijnlieff, ** Ridderkerk, 06 november 1644, + Ridderkerk, 17 oktober 1733.
6. Teunis Lenerts Mijnlieff, * ca. 1647.

0756 Hendrik van den Berg, * Ridderkerk, ca. 1621, + < 1680.

# Ridderkerk, 05 mei 1645.

0757 Trijntje Janse, * IJsselmonde, ca. 1624. + > 1681.

Hun kind was:
0378 Evert van den Berg, ** Ridderkerk, 08 april 1646.

0758 Floris Dirckse Thol, * Puttershoek, ca. 1572.
Ook: Fleuris.

# Puttershoek, ca. 1637?

0759 Janneken Claesson, * Puttershoek, ca. 1613.
Ook: Claes.

Hun kinderen waren:
1. Cornelis Thol, ** Puttershoek, 16 mei 1638.
2. Jan Thol, ** Puttershoek, 18 maart 1640.
3. Arije Thol, ** Puttershoek, 01 december 1641.
4. 0379 Ariaantje Thol, ** Puttershoek, 22 mei 1644.

0760 Arend van Hal,

#

0761 N.N.

Hun kind was:

0380 Jacob Arends van Hal, *…………….., + IJsselmonde, 01 december 1741.
Ook: Hall, Ariense.

0762 Pleun Snoek,

#

0763 N.N.

Hun kind was:
0381 Katharina Pleunen Snoek,
Ook: Pluenen, Catharina, Caatie, Snoeck.

0764 Bastiaan de Zeeuw, ** Rijsoord, 01 april 1635.

# Rijsoord, 20 december 1664.

0765 Ariaantje Andries, * Rijsoord, ca. 1641.

Hieronder generatie X van mijn moeders kant.

Hun kind was:
0382 Andries de Zeeuw, ** Dubbeldam, 12 januari 1670.
Het echtpaar had nog twee zonen: Cornelis de Zeeuw en Leendert de Zeeuw, maar onbekend is in welke volgorde de zonen zijn geboren.

0782 Matthijs Willemse van Eldert, * ………………, + kort na 06 mei 1742.

#

0783 Claasje Jacobs, + < 1740.

Hun kind was:
0391 Wijmpje van Eldert.

0788 Splinter Ariensz Bleijcker, * …………, + < 12 april 1707.

#

0789 Geertje Wouters van de Glashorst, * ………….., + > 12 april 1707.

Hun kind was:
0394 Adriaan Splinters van de Klashorst, * …………, + < 21 juli 1743.

0790 Jan Coenen, …………

#

0791 N.N.

Hun kind was:
0395 Belitje van Stulp, * ……………., + > 17 juli 1743.
Ook: Belijtje, Jans Coenen)

0792 Henrick Sluijmer, ……….

#

0793 N.N.

Hun kind was:
0396 Dirk Henricks Sluijmer (RK).

0794 Matthijs Matthijs van Eldert,

#

0795 Merger Aarts.

Hun kind was:
0397 Agnes Matthijsen van Eldert (RK)

0798 Jan van Ginkel, lid kerk 1715
Beroep: meesterkistenmaker.

#

0799 Femmetje Rijcken van Stuijvenbergh,
Ook: Fennetje, Fiema.

Hun kind was:
0399….. van Ginkel

0812 Leendert Caffa, * Amsterdam, … is dezelfde persoon als 1624.
Bij zijn huwelijk met Catharina Hartmans was hij weduwnaar en afkomstig uit Amsterdam.

#1 …N.N. + < 17 oktober 1694.
#2 Den Haag, 17 oktober 1694.

0813 Catharina Hartmans, ** Den Haag, 03 december 1656

Hun kinderen waren:
1. Elisabeth Caffa, ** Den Haag, 22 augustus 1695.
2. Johannes Caffa, ** Den Haag, 02 september 1696.
3. 0406 Frederic Caffa, ** Den Haag, 20 mei 1698.
4. Michael Caffa, ** Den Haag, 31 september 1699.
5. Philippus Caffa, ** Den Haag, 10 september 1701.
6. Ursula Caffa, ** Den Haag, 18 juli 1704.
7. Maria Caffa, ** Den Haag, 28 september 1706.

0814 Louis Petit, RK.

#

0815 Anne Leygart, RK,
Ook: Eyda.

Hun kind was:
0407 Barbara Clijn, RK, ** Den Haag, 14 oktober 1702, + Den Haag, 05 maart 1770.
oud 68 jaren, aan een besloten kolijk.

0816 Barend Cornelisse Raaphorst, ** Valkenburg, 05 1666.

# Valkenburg, 21 januari 1691

0817 Aagje Willems Keizer, ** Katwijk, 07 oktober 1668.
Ook: Aechie)

Hun kind was:
0408 Cornelis Raaphorst, ** Katwijk, 12 augustus 1691.

0818 Willem Jacobsz Rijnsent, * Katwijk, 14 februari 1665.
Ook: Rijnsend.

# Voorschoten, 07 juni 1688.

0819 Maartje Ripperts van Leeuwen, * Katwijk a/d Rijn, 3 februari 1666.

Hun kinderen waren:
1. Rippert Rijnsend, ** Katwijk, 30 januari 1689.
2. Kornelis Rijnsend, ** Katwijk, 22 oktober 1690.
3. 0409 Maartje Rijnsend, ** Katwijk, 18 mei 1692.
4. Jacob Rijnsend, ** Katwijk, 13 september 1694.
5. Maria Rijnsend, ** Katwijk, 28 juli 1697.
6. Kornelis Rijnsend, ** Katwijk, 15 maart 1699.

0820 Johannes Janse Kiekens, ** Katwijk, 22 juli 1669.

#1 Katwijk, ca. 1695.

0821 Annetje Kornelis Meurs, * Katwijk, ca. 1673, + < 29 oktober 1702.

#2 29 oktober 1702, Pietertje Cornelis de Moij,

Zijn kinderen waren:
1. 0410 Cornelis Johannes Kiekens, ** Katwijk, 19 december 1694.
2. Johannes Kiekens, ** Katwijk, 22 juli 1696.
3. Marije Kiekens, ** Katwijk, 15 maart 1699.
4. Abraham Kiekens, ** Katwijk, 21 maart 1700.
5. Jacobus Kiekens, ** Katwijk, 29 januari 1701.
6. Kornelis Kiekens, ** Katwijk, 12 augustus 1703.
7. Neeltje Kiekens, ** Katwijk, 23 november 1704.
8. Kornelis Kiekens, ** Katwijk, 06 juni 1706.
9. Jacobus Kiekens, ** Katwijk, 04 september 1707.
10. Leuntje Kiekens, ** Katwijk, 03 februari 1709.
11. Jacobus Kiekens, ** Katwijk, 02 oktober 1710.
12. Leuntje Kiekens, ** Katwijk, 10 april 1712.
13. Annetje Kiekens, ** Katwijk, 01 december 1715.

0824 Pieter Liethierry,

# OT Den Haag, 20 december 1693.

0825 Elisabeth Maté,
Ook: Lijsbeth.

0848 Joannes van Rossum (RK), Hij is niet in Den Haag gedoopt.

# Het echtpaar is niet in Den Haag getrouwd.

0849 Agnes Meijer (RK), * ca. 1695?
Op 6 december 1757 werd te Den Haag aangegeven het lijk van Agnieta Meijer, oud 62 jaar, overleden aan teering.

Hun kind was:
0424 Johannes van Rossum, ** Den Haag, 15 juni 1720, + Den Haag, 21 augustus 1765.

0850 Petrus Sauvé, ** Den Haag, 05 augustus 1691.
In de RK-kerk in de Nobelstraat.

# Scheveningen, 04 november 1714.

0851 Johanna la Serve,

Hun kind was:
0425 Cathrina Levie, ** Den Haag, ca 1717, + Den Haag, 20 mei 1780.
Zij was verkoopster van groentens aan de Wal; was in de bedeling van 1770 – 03 april 1780.

0854 Aert Willems van Ravestein, ** Nieuwpoort, 08 januari 1696.

# ca. 1715.

0855 Anna Meertens Vuijk, ** Nieuwpoort, 17 januari 1694.
Ook: Annigje.

Hun kinderen waren:
1. Gerritje van Ravestein, ** Nieuwpoort, 10 februari 1718, + < 13 augustus 1719.
2. Gerritje van Ravestein, ** Nieuwpoort, 13 augustus 1719, + vermoedelijk < 10 november 1748.
# Nieuwpoort, 31 mei 1743, Cornelis van der Hee.
3. 0427 Katharina van Ravestein, ** Nieuwpoort, 23 maart 1721, + Den Haag, 14 februari 1801.
4. Meerten van Ravestein, ** Nieuwpoort, 04 april 1723.
5. Willem van Ravestein, ** Nieuwpoort, 15 juli 1725.
6. Johannes van Ravestein, ** Nieuwpoort, 01 februari 1728.
# 29 oktober 1751 Adriana Treuren.
7. Gijsbert van Ravestein, ** Nieuwpoort, 19 november 1730, + Nieuwpoort, 05 mei 1809.
‘op ’t kerkhof van de armen te Nieuwpoort’.
# Nieuwpoort, 13 januari 1744 Aaltje van der Stock.

0858 Adolf (van) Oostdorp, ** Den Haag, 15 juni 1685.

#

0859 Clara Tyrie,

Hun kind was:
0429 Johanna Oostdorp, ** Den Haag, 10 februari 1709, + Den Haag, 18 oktober 1782.
Ook: Hanna.

0872 N.N. (ws Sonneveld),

#

0873 Fijtje de Graaff.

Hun kind was:
0436 Cornelis Sonneveld, * Leiden.

0874 Petrus Prins,

# Leiden, 24 mei 1693 (RK-huwelijken)

0875 Johanna de Koninck,

Hun kind was:
0437 Catharina Prins, ** Leiden, 17 september 1702.

0876 Joannis Bijster, * leiden, ca., 1685

# Leiden, 3 augustus 1709.

0877 Maria Hannaert, RK, * Leiden, 12 april 1687.

Hun kind was:
0438 Michael Bijster, ** Leiden, 23 oktober 1714, + Leiden, 08 maart 1806.
oud 91 jaar.

0888 Jan Willemsz van Brecht,

#

0889 N.N.,

Hun kind was:
0444 Adam Jansz van Brecht, * Leiden,

0896 Saecke Idses (standaardspelling: Sake Ides of Ietsens), * Bolsward.

#1 Bolsward, 22 april 1665 Antje Harmens *(standaardspelling idem), * Bolsward.
#2 Bolsward, 02 december 1667.

0897 Tjaertje Tjeerds (standaard: Tjeerdje Tjeerds), * Bolsward.

Hun kinderen waren:
1. Piter Idses, ** Bolsward, 12 april 1666.
2. 0448 Tjeerd Saekes, ** Bolsward, 01 augustus 1669, + Wormer, oktober 1731.

0898 Claas Tijmens,

#

0899 Neelke Jacobs,

Hun kind was:
0449 Maartje Claes, ** Wormer, 14 oktober 1674.

0904 Jan Vink,

#

0905 Antie Douwes.

Hun kind was:
0452 Jan Vink, ** Wormer, 10 augustus 1689.

0906 Willem Kommer.

#

0907 Trijn Willems.

Hun kind was:
0453 Grietje Kommer, ** Wormer, 25 januari 1689.

0908 Jan Bakker,

#

0909 N.N.

Hun kind was:
0454 Pieter Jansz Bakker.

0910 Claes Pronk.

#

0911 N.N.

Hun kind was:
0455 Guurtje Claes Pronk.

0912 Gerrit Groot.

#

0913 N.N.

Hun kind was:
0456 Jan Gerrits Groot.

0914 Hendrik,

#

0915 N.N.

Hun kind was:
0457 Geertje Hendriks.

0944 Klaas Cornelisz Wals, * ca. 1660.

# ……., 04 februari 1687.

0945 Eefje Simons,

Hun kind was:
0472 Aart Klaasz Wals, * Landsmeer, ca. 1684.

0946 Aldert.

#

0947 N.N.

Hun kind was:
0473 Eefje Alderts, * Ilpendam, ca. 1688.

0948 Jan Cornelis Jongkints Starck, ** Landsmeer, 06 oktober 1677, + Landsmeer, ca. 1715.

#

0949 Wurmpje Cornelis, ** Landsmeer, 07 augustus 1675.

Hun kind was:
0474 Cornelis Jongkind, ** Landsmeer, 14 augustus 1701, + ca. 1741.

0950 Cornelis Jans Marijnes,

#

0951 Annetje Symons,

Hun kind was:
0475 Niesje Cornelis Marijnis, (op belijdenis aangenomen te Landsmeer op 10 juli 1748).

0960 Jan Hoek.

#

0961 N.N.

Hun kind was:
0480 Maarten Jansz Hoek,

0968 Adriaan Symons Sneeboer, RK,

#

969 Aegtie Jacobs.

Hun kind was:
0484 Sijmen Adriaansz Sneeboer, ** Beemster, 16 mei 1660, + > 26 januari 1710.

0970 Jan Jacobs Pilgerim, * ca. 1620, + > 18 februari 1689.

# Beemster, december 1647.

0971 Griet Pieters.

Hun kind was:
0485 Neel Jans Pelgrims, ** Beemster, 14 mei 1666, + Beemster, 26 februari 1707.

0972 Gerrit Apeldoorn,

#

0973 N.N.

Hun kind was:
0486 Cornelis Gerrits Apeldoorn,

0974 Willem.

#

0975 N.N.

Hun kind was:
0487 Jannetje Willems (Durgerdam?).

1018 Floris,

#

1019 N.N.

Hun kind was:
0509 Aaltje Floris.

1020 Pieter de Kooning.

#

1021 N.N.

Hun kind was:
0510 Gerrit Pietersz Kooning, * Schermer, ca. 1686.

1022 Cornelis.

#

1023 N.N.

Hun kind was:
0511 Baafje Cornelis, * Schermer, ca. 1695.

Tot zover generatie X, voor zover mij bekend op 22 januari 2022.

Voornemen is om verdere informatie te onderzoeken en de site daarmee verder aan te vullen.
Via de RSS-feed op de homepage kunt u daarvan op de hoogte blijven.