Generatie XII

Generatie XII.
Voor een uitleg van cijfers en andere tekens: zie Generatie I.

Eerst de voorouders van mijn vaderskant.

2048 Jacob van der Leeuw

# …………….

2049 N.N. 

Hun kind was o.a. 1024 Leendert Jacobs van der Leeuw.

2056 Lenert Michielsz Evenblij, * Zevenhuizen, ca. 1539, + >10 september 1607 en < 23 februari 1610. # …………….. 2057 Teuntje Claesdr. , * ca. 1539+ > 1 maart 1610

Hun kind was (o.a.):
1028 Adriaan Leendertsz Evenblij, * ……….., + > 07 mei 1656
Hij was schepen van Zevenhuizen. Hij was getuige op 20 juni 1627 te Zevenhuizen.

2058 Maarten,

# …………….

2059 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1029 Maartje Maartensdr, * ……………, + < 07 mei 1656. 2064 Willem Claes Bruins, * Zevenhuizen,…….., + >06 april 1639 en < 22 september 1655. # …….., >29 november 1601 en < 1608. 2065 Marritgen Willemsdr van Reeuwijck, * ca. 1580

Hun kind was (o.a.):
1032 Willem Willems de Bruin, * Zevenhuizen,………… , + >11 december 1666 en < 11 juni 1674. 2066 Jan Willems Olij, *………………., + >23 september 1638 en < 05 december 1650. # Zevenhuizen, > 11 mei 1605 en < 1608. 2067 Jaapgen Gerritsdr Verbeek,

Hun kind was (o.a.):
1033 Maartje Jans Olie, * Zevenhuizen, … + >11 december 1666 en < 11 juni 1674. 2068 Adriaan Cornelis van der Spruijt, * Zevenhuizen, , + >04 november 1635 en < 31 december 1638. # …………… 2069 Marritje Simonsdr. * …………………., + + > 31 december 1638.

Hun kind was (o.a.):
1034 Symon Adriaansz van der Spruijt, * Zevenhuizen,

2070 Pleun Cornelisz Hogervorst, *………….., + >27 februari 1633 en < 11 januari 1638. # …….. 2071 Adriaantje Maertens, ………..

Hun kind was (o.a.):
1035 Maartge Pleunen Hogervorst, * Zoetermeer,
Ook: van der Vorst.

2080 Claes Willemen Rijnsburger, * ca,. 1550, + Oudshoorn, < 1623. # ……………. 2081 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1040 Dirk Claessen Willemen Rijnsburger, * Oudshoorn, ca. 1580, + >14 januari 1650 en < 13 februari 1653. veeboer. 2084 Pieter van Leeuwen,

# ………,

2085 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1042 Maarten Pietersz van Leeuwen, * …………, + < 29 juli 1672. beroep: molenmeester. 2104 Jacob Claesz Cappiteijn, * ca., 1585, + < 1646. # ……………….. 2105 Lijsbeth Dircksdr. * ca. 1585, + > 1646.

Volgens Hoofdgeld Oudshoorn en Gnephoek 1623 waren toen hun kinderen:
1. Cornelis Captein, * ca. 1605, + > 1623.
2. Anna Captein, * ca. 1605, + > 1623
3. Dirk Captein, * ca. 1610, + > 1623.
4. 1052 Jan Jacobsz Captein, * ca. 1610.

2120 Cornelis Claesz Moij, * ca. 1535.

# …………….

2121 N.N.

Hun kind was o.a.:
1060 Thomas Cornelisz Moij, * Vriesekoop, ca. 1570.

2160 Jan Timmer,

# …………

2161 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1. 1080 Cornelis Jansz Timmer, + > 1705 en < 1714. Herbergier van “De Groenekan” te Oostveen. 2. Willem Jansz Timmer, 3. Dirksje Jans Timmer, * ……….., + < 1681, # < 1681 Gerrit Willems 2162 Simon van Swanick,

#…………..

2163 N.N.

Uit dit huwelijk:
1. 1081 Niesje Simons van Swanick,
2. Willem Simonsz van Swanick, + < 1650, # Nellitje Gerrits Spijcker, + na april 1660. 2164 Aart van Veenendaal,

#……………

2165 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1082 Stoffel Aarts van Veenendaal, * ……………….., + De Vuursche 1662.

2166 Hendrik,

#……………

2167 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1083 Emmitje Hendriks, * ……………., + 17 februari 1670.

2168 Goosen Teunisz van Schaick,

# …………..

2169 Gijsbertje.

Uit dit huwelijk:
1. 1084 Teunis Goosensz van Schaick, * Westbroek, ca. 1595.
2. Willem Goosensz van Schaick, # Utrecht, 19 april 1620, Anneken Berents.

2170 Cornelis,

# ……………..

2171 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1085 Nelligje Cornelis, * Achterwetering, ca. 1595.

2172 Cornelis Cornelisz van Muijden, ,
Rechter in het Hof van Utrecht, 1570, rentemeester van Oosbroek.

1# ………….

2173 Marie Jans, *……………., + < 26 oktober 1575. 2# 26 oktober 1575, Catharina van Surkensteijn. Hun kind was (o.a.): 1086 Dirk Cornelisz van Muijden (Stael).

2176 Cornelis Leendertsz Spruijt, * 1588, + > 1642
Bouwman in de polder Cattenbroek onder geregt Linschoten,

#1 1613,

2177 Beatrix Hendricks, * 1590, + > 1640.

Hun kinderen waren:
1. Jacob Cornelisz Spruijt,
2. Willem Cornelisz Spruijt,
3. Theunis (Tonis) Cornelisz / Gielen Spruijt,
4. Philip Cornelisz Gielen / Spruijt,
5. Ariaantje Cornelsdr / Gielen / Spruijt,
6. Leendert Cornelisz Gielen / Ghielen,
7. Cornelia Cornelisdr Spruijt, * Cattenbroek, 1614, + > 1648.
Ook: Neeltge. #1 Montfoort 30 januari 1635 Adriaen Cornelisz Schinkel, * 1610, #2 Montfoort, 2 juni 1648 Crijn Matheeuwsz Schinjkel, + > 1691.
8. 1088 Wier Cornelis Spruijt, * 1615.
9. Emmeke Cornelis Spruijt, * < 1627, + > 1697 # Jasper Hollaer, * < 1627, + Montfoort 28 augustus 1668. 10. Jannetge Cornelisdr. Spruijt, * Mastwijk, 1635, #1 OT 24 mei 1626 Hynrick Cornelisse, en #2 Linschoten, 17 september 1658 Jacob Janssen Hollaer. 2198 Jan van Spengen,

# …………

2199 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1099 Elisabeth Jans van Spangen.

2256 Willem Leenderts (Kraan), “de Huserswouder” * < 1600, + ca. 1678. was schepen van Moordrecht in 1648, kon echter niet schrijven, want tekende met een kruisje. # ………… 2257 Marrichje Willems, * ca. 1618, + Moordrecht, 1679.

Hun kind was (o.a.):
1128 Leendert Kraan, * ca. 1618, + < 1680.

2272 Pieter Jacobsz Lekkerkerker, * Lekkerkerk of omgeving, ca. 1580, + < juli 1627. # ca. 1610 2273 Merken Jacobs Volcken, * ca. 1580, + Lekkerkerk, > 1644 en < 09 november 1661. Hun kind was (o.a.): 1136 Gerrit Pieterssen Lekkerkerker, * ca. 1610, + > 09 november 1661 en < 16 juni 1662. 2274 Cornelis, * ca. 1580.

# …………

2275 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1137 Claasken Cornelis, * ca. 1610; lidmaat in 1650, + Benschop, 29 mei 1677.

Het volgende echtpaar moet ik nog even goed nazoeken.
2.276 Gijsbert Aerts,

#

2.277 Aeltje Glaude Hombrugge.

Hun kind was:
1.138 Gerrit Gijssens Verburgh, * Benschop, 1610, + Benschop, 8 oktober 1673.

2.278 Jacob Arents den Amersfoorder,* ca. 1595, + Benschop, 31 oktober 1670.

#

2.279 Niesje Gorisdr Boeff, ca. 1600, + Benschop, 8 maart 1673.

Hun kind was:
1.139 Neeltje Jacobusdr den Amersfoorder

2304 Tonis Jansz Cloot, * ca. 1565, + > 17 mei 1602.
Tonis verkocht op 17 mei 1602 18 roeden land te Den Bommel, aan Dirck Ariens.

#

2305 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1152 Jan Tonis Cloot, * ca. 1590.
Ook: Kloot.

2308 Cornelis Ariens Advocaat, * ca. 1605.

#

2309 N.N.

Hun kind was:
1154 Willem Cornelis Advocaat, * ca. 1605.

2.320 Jan Philipsz Verwoerd, * 1570, + ……..

#

2.321 Gertie.

Hun kind was:
1160 Jan Jansz Verwoerd, * 1600, + 1680.

2.322 Cornelis Jacobsz Verhoogh,

#

2.323 Annitgen Jansdr van Leeuwen,

Hun kind was:
1161 Niesgen Cornelisdr Verhoogh. * 1610 – + 1680.

2.328 Giel Blok, * ca. 1575.

2.329 N.N.

Hun kind was:
1164 Lauw Gielensz Block, * ca. 1600, + < 14 maart 1653. 2.332 Wouter Jansz Kooijman, * ca. 1575, + < 4 mei 1648; burgemeester van Bonrepas, raadslid 1620 -1624, koopt 22 mei 1612 hofstede met huis, erf, berg en schuur in Bonrepas;genoemd als heemraad van 1619 – 1626; koopt 18 januari 1633 nog land te Bonrepas. Ook: Comen. # 2.333 Neeltje Ariens, * ca. 1575, + > 4 mei 1648.
Ook: Neeltge.

Hun kinderen waren:
1. Merrichgen Wouters de Oudste # Jan Cornelisz Moeskens.
2. 1166 Cornelis Woutersz Kooijman, * ca. 1600, + ………..
3. Arien Wouters, + > 4 mei 1648.
4. Gerrit Wouters, + > 4 mei 1648.
5. Merrichgen Wouters de Middelste # Brouwer Jansz
6. Merrichgen Wouters de Jongste,

2.334 Jan Coolen, * ca. 1575, + ……………

#

2.335 N.N.

Hun kind was:
1167 Marrigje Jans Coolen, * ca. 1600, + ………….

2.384 Pieter Joosten Samson, * Nieuwkoop ca., 1575, + ……..

# Nieuwkoop, ca 1600.

2.385 Grietje Willems, * ca. 1575 , – + ………..

Hun kind was:
1192 Joost Pieters Samson.

2.386 Dirk.

#

2.387 N.N.

Hun kind was:
1193 Gerritje Dirks.

2.388 Michiel van Wieringen, * ca. 1575, + …………

#

2.389 N.N.

Hun kind was:
1194 Frans Michielsdr van Wieringen, * ca. 1600, + ……..

2390 Cornelis,

# …………

2391 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1195 Aeltge Cornelisdr.

2.400 Jan Kon,

#

2.401 N.N.

Hun kind was:
1200 Aert Jans Kon, * < 1594. 2.402 Aert.

#

2.403 N.N.

Hun kind was:
1201 Krijntgen Aert, * < 1594, + > 31 oktober 1655.

2404 Peter Verhoek,……
Ook: Verhoef.

# ………….

2405 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1202 Arien Verhoef, / Adriaen Petersz, j.m. van Lopik.

2406 Daem,

# …………

2407 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1203 Barbera Daemsdr., weduwe uijt Lopik.

2.428 Willem Colijn.

#

2.429 N.N.

Hun kind was:
1214 Jan Willemsz Colijn, * Alphen a/d Rijn, september 1628

2.430 Theunis.

#

2.431 N.N.

Hun kind was:
1215 Lijsbeth Theunisdr. * ca. 1630.

2464 Willem Claasse Bodegraven,……

# ………..

2465 N.N.

Hun kinderen waren:
1. Claas Bodegraven, ** Voorburg, 08 oktober 1634.
2. Marij Bodegraven, ** Voorburg, 11 juli 1636.
3. Elijsbeth Bodegraven, ** Voorburg, 21 maart 1638.
4. 1232 Floris Bodegraven, ** Voorburg,26 december 1639.
5. Adriaan Bodegraven, ** Voorburg, 01 september 1641, + < 18 oktober 1643. 6. Adriaan Bodegraven, ** Voorburg, 18 oktober 1643. 7. Annetje Bodegraven, ** Voorburg, 09 februari 1648. 2466 Jasper Monkhorst,

# Den Haag ?, < 1643. 2467 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1233 Annetje Jaspers Monkhorst, bij haar huwelijk: wedde van Matthijs Dominicus. + > 23 juli 1709.

2576 Arien Centensz van Herk, * ca. 1553, + Ouderkerk a/d IJssel, 27 november 1639.
steenbakker, kerkmeester, en gezworene heemraad.

2# Ouderkerk a/d IJssel, ca. 1600

2577 Neeltje Crijnendr. * ca. 1568, + Ouderkerk a/d IJssel, 22 oktober 1638.

Hun kind was (o.a.):
1288 Willem Ariensz Centensz Baes / van Herk, * 1604 – 1609 in Zuid-Holland, + Ouderkerk a/d IJssel, < 19 september 1663. 2578 Eeuwout Ariens, *……….., + Ouderkerk a/d IJssel,
steenbakker, heemraad.

# …………..

2579 Marrigje Sijmons Jans, * ……………….+ Ouderkerk a/d IJssel, > 10 mei 1649.

Hun kind was (o.a.):
1289 Willempge Eeuwouts, * Krimpen a/d IJssel, ca. 1608, + Ouderkerk a/d IJssel,< 19 september 1663. 2580 Jan van der Geer, * ca. 1574, + < 1654. # ………….. 2581 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1290 Claes Jansz van der Geer, * ca. 1600 , + < 1654. 2582 Arien Govertsz,
metselaar.

# Gouda, 14 december 1608.

2583 Anneken Cornelis,

Hun kind was (o.a.):
1291 Adriaentie Ariens.

2584 Arien Zymonsz,

# ………….

2585 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1292 Arien van der Ruyt, ** 9 juli 1656.

2600 Cornelis Cornelisz Wittebol, * < 1580, + 12 april 1619. Ook: Cleyn Nees.

# Hazerswoude, ca. 1587.

2601 Anna Ponsdr. *………………, + Hazerswoude, 16 april 1618.

Hun kind was (o.a.):
1300 Jan Cornelis Wittebol, * Hazerswoude, 1588 – 1600, + 1640 – 1661.

2602 Pieter Cordt,

# ……………

2603 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1301 Trijntgen Pietersdr Cordt, * Hazerswoude, ca. 1592.

2664 Jan Slobbe,

# …………..

2665 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1332 Maarten Janss Slobbe, * ………….., + Zevenhuizen, 02 november 1714, pro deo.

2696 Willem Jansz Verstraten, , * ca. 1594 (23 jaar in 1617), + vermoedelijk te Haarlem, kort voor 10 juni 1656.
Kruidenier, plateelschrijver, Mr. plateelbakker,

#1 Delft, 14 juli 1619.

1348 Grietgen Gerrits j.d. van Oud-Beijerland

#2 Haarlem, Katharijntgen (Katelijntje) Franzen (Frans) Wervecke, j.d. van Haarlem. ** Haarlem 1 september 1642.

#3 Haarlem/Amsterdam 30 juli / 13 augustus 1645 Geertruijt Hende, Henderica (Hendrig, Hendrix), j.d. van Amsterdam, * ca. 1620.

Hun kind was, o.a.:
1348 Gijsbert Willemsz Verstraten, ** Haarlem, 27 november 1633, + Delft, 23 april 1697
plateelbakker

2698 Jacob Rogiersz Mom,** Keulen,
Tabaksverkoper, wonende Keizersgracht, Amsterdam.

#1

2699 Nelletje Aerjans (Ariaans),
Wonende Loyersgracht, Amsterdam.

Hun kinderen waren:
1.
1349 Anneken Jacobs Mom,
2. Geertruit Jacobs Mom,

#2 Amsterdam 26 juni 1690

Wijntje Craas.

2736 Lambert,

# ………….

2738 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1368 Jordaan Lambertsz, schoenmaker,
(ook: Lambrechtsz)

Bron: voornamelijk: Genealogie Rijerkerk:
2976 Crijn Adriaensz Huijser, * Charlois, 1568 of 1569, + Slikkerveer, 23 april 1653.
Ook: Quirijn, Ariens. Landbouwer, landeigenaar van land onder Ridderkerk/Slikkerveer, landpoorter van Dordrecht. Met attestatie van Charlois op 3 april 1597 naar Ridderkerk gekomen.

1# Charlois, 20 april 1597 (Ondertrouw Ridderkerk, 3 april 1597).

2977 Leijchje Pleunen Verschoor, * IJsselmonde, ca. 1570, + Ridderkerk, > 01 januari 1622 en < 07 september 1625 Ook: Lydia. Ze kregen de volgende kinderen: 1. Adriaentje Crijnen Huijser, * 1597. 2. Adriaen Crijnen Huijser, (1598 – 1657) 3. Dirck Crijnen Huijser, (1601 – 1674) 4. 1488 Leendert Crynen Huijser.(1603 – 1669).
5. Ploen Crijnen Huijser (1605 – )
6. Cornelis Crijnen Huijser ( (1609 – )
7. Adriaen Crijnen De Jonge Huijser (1612 – 1680)
8. Pieter Quirijns Huijser (1616 -1664).

2#

Neeltgen Gerrits Cranendonck, (1595 – 1640)
Ondertrouw Ridderkerk, 7 september 1625, Huwelijk Ridderkerk, 24 september 1625.
Hun kinderen waren:
1. Gerrit Quirijnen Huijser (1626 -)
2. Leijtje Quirijnen Huijser (1629 -)
3. Crijn Quirijnen Huijser (1631 – 1684)
4. Anneke Quirijns Huijser (1634 – 1636)
5. Anneke Quirijns Huijser (1636 – )
6. Cornelis Quirijns Huijser (1640 – ).

2978 Jan Lauwerens Schilperoort, * Barendrecht, ca. 1579.

1# Ridderkerk, 11 januari 1604.

2979 Adriaentje Cornelisdr * Ridderkerk, ca. 1584.
Ook: Adiaentgen.

Hun kinderen waren:
1. 1489 Aeltgen Janse Schilperoort, ** Ridderkerk, 24 september 1606, + Willemstad, ca. 1675.
2. Neeltje Jans Schilperoort (1610 – )

2# Ridderkerk 13 november 1633 (Ondertrouw Ridderkerk 23 oktober 1633).

Anneke Pietersdr.

3008 Pieter Penning, * ca. 1519.

# …………..

3009 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1504 Willem Pietersz Penning ‘de Cleynen’,* Ridderkerk, ca. 1550, + < 10 september 1626 landbouwer, veehouder. 3010 Huijbert,

# …………..

3011 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1505 Baaltgen Pieters Huijbertsdr

3012 (Jacob) Aert(sz) Kranendonk, * Heerjansdam, ca. 1525, + Rijsoord, > 12 maart 1591.

# ……., ca. 1550

3013 Lijntje Ariensdr.

Hun kind was (o.a.):
1506 Pieter Jacobs Aertsz Kranendonk, * Ridderkerk, ca. 1559, + Ridderkerk, < 10 maart 1633. Boer te Rijsoord, later te Ridderkerk, schout van Rijsoord, hoogheemraad van de Zwijndrechtse Waard, diaken, ouderling te Ridderkerk. 3014 Hendrick,

# ………

3015 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1507 Ingetje Hendricksdr., * Oud-Alblas, ca 1568, + Ridderkerk, < 23 juni 1639. 3016 Aren Melieff,

#………

3017 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1508 Gerrit Arense Mijnlieff, * Ridderkerk 1572 – 1577, + 1626.
Ook: Melieff.

3018 Leendert,

#……..

3019 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1509 Ingetie Leenderts, * Ridderkerk, ca. 1579.
Ook: IJkgen.

3024 Hendrick van den Berg, * ca 1594 (of ca. 1570)

#………..

3025 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1512 Evert Hendricks van den Berg, * Ridderkerk, ca,. 1596.
Snijder.

3026 Joost Jansz Tuck, * Melsele (B), ca. 1564, + Ridderkerk, > 16 november 1641.
Schoenmaker/Ouderling.

1# Ridderkerk, 14 oktober 1589.

3027 Beeltjen Dirckx (NH), * Wuustwezel, (B), ** ca. 1565, + Ridderkerk, < 24 juni 1612. (andere bron meldt ** 1569) Hun kinderen waren: 1. Jan Joosten Tuck, 1591 – 2. Margrietje Joosten Tuck, 1593 3. Sara Joosten Tuck, 1594 – 1622 4. Janneken Joosten Tuck, 1597 – 1642 5. 1513 Lijsbeth Joosten Tuck, **19 maart 1600 , + 1642
6. Marijken Joosten Tuck, 1602 –

2# Ridderkerk, 24 juni 1612, Heijltjen Joosten, 1595 – 1619

3# Ridderkerk, 14 oktober 1619, Neeltgen Warrebouts, 1580 – 1626.

Kind:
7. Jan Joosten Tuck, 1626.

3056 Pieter Willemsz de Zeeuw, * Ridderkerk,

# Ridderkerk, 04 maart 1585.

3057 Marritgen Adriaansdr. * ………, + > 1605.

Hun kind was (o.a.):
1528 Arie Pietersz de Zeeuw, ** Ridderkerk, 06 januari 1591, + Ridderkerk, eind 1667 – begin 1668.

3058 Pieter Jansz Cramer,

# Ridderkerk, 19 februari 1598.

3059 Adriaantje Sijmons,

Hun kind was (o.a.):
1529 Janneke Pieters, ** Ridderkerk, 29 september 1605, + Ridderkerk, eind 1667 – begin 1668.

Vanaf hier begint het deel van Generatie XII van de kant van mijn moeder.

3192 Jan van Ginkel,

#…………….

3193 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1596 Anthony Jans van Ginckel,* …………….., + < 03 februari 1728. 3196 Evert van Stuijvenbergh, ……….

# ………

3197 N.N.

Hun kind was (o.a.)
1598 Rijk Evertsen van Stuijvenbergh, * ………………, + > 24 april 1692.

3264 Jan Mees van Raaphorst, * Valkenburg, ca. 1600

# ca. 1630

3265 Marritgen Hendriks, * ca. 1610.

Hun kind was (o.a.):
1632 Cornelis Jans Raaphorst, * Valkenburg, ca. 1635

3266 Barend Janszoon Vergunst, * Koudekerk, ca. 1610.
Schepen van Valkenburg 1658, Pannenbakker).

# Alphen a/d Rijn, 24 juni 1634.

3267 Sara Danielsdr Breekland, * Koudekerk, ca. 1610.
lidmaat te Valkenburg 1651.

Hun kind was (o.a.):
1633 Trijntje Barents Vergunst, * ca. 1640.

3268 Dirck Keijzer,

#……………

3269 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1634 Willem Dircks Keijzer, * ca. 1645.

3270 Jan van der Veer,

# …………………

3271 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1635 Neeltje Jansdr van der Veer, * ca. 1645, + Katwijk, 02 april 1726.

3272 Cornelis Rijnsend,

# ……………..

3273 N.N.

Hun kind was: 1636 Jacob Cornelis Rijnsend, …….

3274 Hendrik van Tol,

# …………..

3275 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1637 Maartje Hendrikse van Tol,

3276 Jan Cornelis van Leeuwen,

# …………….

3277 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1638 Rippert Jansz van Leeuwen, * Leiderdorp.

3278 Adriaan Ariensz van Spierenburg, * Hazerswoude, ca. 1607

# Hazerswoude, OT 26 juni 1632.

3279 Marijtje Daniels Louwris, * Hazerswoude, 1610.

Zij kregen de volgende kinderen:
1. Ewout Ariens van Spierenburg, ** Koudekerk, 21 augustus 1633.
2. Jan Ariens van Spierenburg, ** Valkenburg, 14 oktober 1636.
3. 1639 Maertie Arijnsdr van Spierenburg, * Koudekerk, 1637.
4. Trijntje Arierns van Spierenburg, * Valkenburg, ca. 1645
5. Aaltje Ariensdr van Spierenburg, * Valkenburg, 1649 # Katwijk, 27 april 1670 Jacob van Egmond., * ca. 1650.
6. Pieter Ariens van Spierenburg, * Zuilen, ca. 1665.
7. Cornelis Ariens van Spierenburg,
8. Cornelis Ariens van Spierenburg, # Zuilen, 08 februari 1685 Grietje Aartsdr van Schayk.

3296 Jan Pauwels van Tiry, * ca. 1610

#……..< 1635. 3297 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1648 Paulus Thierie, * …….., + > 24 juli 1670 en < 31 december 1673. Sergeant, later kleermaker. 3416 Gerrit Theunisse Ravestein, * Schoonhoven,

# Nieuwpoort, 07 mei 1662.

3417 Lijsbeth Wilms,

Hun kind was (o.as.):
1708 Willem Gerritsz Ravestein,.

3418 Jan Pietersz Haëm,

# ca, 1655.

3419 Marijke Jaspers,

Hun kind was (o.a.):
1709 Aafje Jans van Haëm (ook Kuyk of Ruick van Haëm).

3420 Klaas Vuyk,
Ook: Claes, ook Fuijck.

# ……………

3421 N.N.

Hun kind was o.a.:
1710 Meerten Claasse Vuyk, * Nieuwpoort, ca. 1665.

3422 Gijsbert Plemper,

#………………

3423 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1711 Jannigje Geisberts Plemper, * Nieuwpoort, ca. 1670.

3432 Jan Leenderts van Oostdorp,

# OT Den Haag, 23 juni 1647.

3433 Trijntgen Michiels,

Zij kregen (o.a.) de volgende kinderen:
1. 1716 Johannes van Oostdorp, ** Den Haag, 22 oktober 1649, + Den Haag, 23 oktober 1715.
2. Leendert van Oostdorp, ** Den Haag, 29 juni 1655, + < 27 februari 1661. 3. Leendert van Oostdorp, ** Den Haag, 27 februari 1661. 4. Michiel van Oostdorp, ** Den Haag, 29 mei 1651, + < 02 juni 1652. 5. Michiel van Oostdorp, ** Den Haag, 02 juni 1652. 6. Pieter van Oostdorp, ** Den Haag, 10 december 1656. 3434 Frans Martensen,

# ……………

3435 Griete Fransen,

Hun kind was (o.a.):
1717 Lesia Martinus, ** Den Haag, 25 december 1647, + Den Haag, 03 juni 1718.
Ook: Lusia, Lucia, ook Maartens, Maertens, Martens, impost begraven f 6,– betaald voor Lucia Martens, weduwe Oostdorp.

De gegevens van onderstaand echtpaar zijn in hoofdzaak uit de bron: www.mijnstambomen.nl
3508 Michiel Hannaart, ** Brussel, 30 januari 1638.
Lakenwerker.

1# Leiden, 30 september 1663.

3509 Marijtje Vennekool, * Leiden, ca. 1640.

2# Leiden, 27 januari 1685: Yda Chaerle,

Hun kinderen waren:
1. 1754 Johannes Hannaart, * Leiden, ca. 1665 (RK).
2. Jacobus Hannaart, ** Leiden, 15 januari 1666 (RK)
3. Catharina Hannaart, ** Leiden, 18 augustus 1667 (RK), + Leiden, < 01 december 1669. 4. Catharina Hannaart, ** Leiden, 01 december 1669. 5. Maria Hannaart, ** Leiden, 27 april 1675 (RK) 6. Michiel Hannaart, ** Leiden, 28 januari 1678 (RK) 7. Anna Hannaart, ** Leiden, 15 oktober 1682 (RK) 8. Andries Hannaart, * Leiden, na 1683, (RK) # Leiden, 15 mei 1706 Anna van Harten. 3584 Saecke (standaard: Sake.),

#……………

3585 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1792 Ids Saeckes, vermeld 1654 Bolsward, als lid NH kerk (standaard: Ids Sakes).

3586 Gerrit,

#……………..

3587 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1793 Jeltie Gerrits, (standaard: Jeltje Gerrits.).

3792 Symon Jongkind, …..

# …………….

3793 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1896 Cornelis Symonsz Jongkints, * Landsmeer, ca. 1649.

3794 Jan Stark, …

# …………..

3795 N.N.

Hun kind was (o.a.):
1897 Aeghje Jans Stark, * Landsmeer, ca. 1654.

3796 Pieter Cornelisz Groot/Louw, * ca. 1625, + ca. 1654.

#……………

3797 Neel Dirksdr Endt, * Landsmeer, …………. + Landsmeer, 22 december 1679.

Hun kind was (o.a.):
1898 Cornelis Pieter Groot Louw, ** Jisp, 18 oktober 1654, + Landsmeer, 22 juli 1700,
schoolvoogd etc. etc., zie verder bij 1898.

3798 Jan Jansz Jongejan de Oude,

# …………..

3799 Wumpje Jans.

Hun kind was (o.a.):
1899 Trijntje Jans Jongejan de Jonge, * Landsmeer ca. 1653.

Dit is het eind van Generatie XII.

Voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2024.  Zie ook het bericht onderaan Generatie XI.