Webstatistieken vanaf 1 september 2000 tot 1 augustus 2019.

Het is niet voor 100% zeker vanaf welke datum ik mijn eerste website heb gehad.

De eerste is er in elk geval al geweest vanaf 1 september 2000, wellicht dus nog iets eerder.

Vanaf 1 september 2000 zijn er – niet ononderbroken – webstatistieken bewaard gebleven tot en met in elk geval oktober 2003.

De websites maakten vanaf vrijwel de start gebruik van Google Adwords: op gekozen zoekwoorden verschijnt er dan boven of naast de pagina een advertentie. Voor elke klik die erop kwam betaalde je een bedragje. Dat is zeker tot medio december 2000 zo gegaan. Direct na Kerstmis 2000 is onze radioreclame van start gegaan op meerdere radiozenders: ClassicFM, BNR en Radio 4.  Die reclame stopte eind februari 2001, waarna opnieuw gebruik werd gemaakt van Google Adwords. Dit stopte op zijn beurt rond de jaarwisseling 2001 / 2002. Door de interpolatie die is toegepast (wegens ontbrekende gegevens) lijkt het alsof er een egaal en gestaag voortgaande afname van de respons is geweest. In werkelijkheid is het bezoekersverloop (erg) grillig, met onverklaarbare pieken en dalen. Om hetzelfde effect te krijgen in de tegenwoordige periode, vanaf april 2016, heb ik, naast de vermelding van de werkelijke aantallen,  – vanaf april 2016  tot heden – ook gebruik gemaakt van het vermelden van een voortschrijdend twaalfmaandelijks gemiddelde. Dan worden groei en krimp gelijkmatiger over een langere periode verdeeld.

Na 1 november 2003, toen ik in elk geval stopte met het bewaren van de statistieken, wellicht omdat ze er niet meer waren, wegens het stoppen van de websites, ben ik op een nog onbekende datum daarna begonnen met een eigen website, waarvan het domein ‘gratis’ beschikbaar werd gesteld door mijn internetleverancier, met het adres www.athome.nl/koosvanleeuwen of zoiets, waar in elk geval mijn kwartierstaat, voor zover ik die toen had, al bij was opgenomen. Na de overname van het kleine Ziggo  door het veel grotere UPC, besloot ik van provider te veranderen. Van UPC wist ik al dat hun imago volgens hun eigen management, bijzonder slecht was, zo slecht dat de directie van UPC overwoog om maar van naam te gaan veranderen. Naar mijn mening was dat een belachelijke maatregel. Als je imago zo slecht is, moet je uiteraard je service verbeteren, maar dit idee is bij het management van UPC blijkbaar nooit opgekomen. Na de overname van Ziggo ging de nieuwe firma dus over op de merknaam Ziggo, omdat die naam een veel beter imago had. Ik vond de service van Ziggo al niet geweldig, dus die kon na de overname alleen maar verder achteruit gaan. In 2015 besloot ik dus van provider te veranderen en over te stappen en dat gebeurde dus per 26 februari 2015. Ook KPN had en heeft ‘gratis’ webruimte voor haar klanten beschikbaar, maar ik maakte uiteraard niet dezelfde fout als eerder bij Ziggo. Voortaan wilde ik dus ‘eigen’ webdomeinnamen hebben, zodat ik niet meer afhankelijk was van welke provider ik toevallig had. Het duurde even voordat ik de hele organisatie rond had, maar op of vlakbij 1 april 2016 ging dan mijn eerste eigen en persoonlijke webdomein in de lucht: deze. Daarna volgden geleidelijk de andere websites en het zijn er nu dus vier en dat blijft voorlopig ook zo. Met name over de Ziggoperiode heb ik geen statistieken bewaard of nog niet kunnen vinden.  Het is niet uitgesloten dat ik deze gegevens alsnog ga terugvinden. Dan worden ze uiteraard hier alsnog geplaatst.

Bij het hierna volgende overzicht staan alle bezoekersaantallen (pageviews) van de diverse websites die er in een maand waren. Dat zijn er op dit moment vier.

Getal gevolgd door een * = geïnterpoleerd getal.

 1. september 2000:          758
 2. oktober 2000:             1008
 3. november 2000:         1072
 4. december 2000:         4231
 5. januari 2001:             15045
 6. februari 2001:             9459
 7. maart 2001:                 2461
 8. april 2001:                    1680
 9. mei 2001:                       698
 10. juni 2001:                       671*
 11. juli 2001:                        644*
 12. augustus 2001:             617*
 13. september 2001:           590*
 14. oktober 2001:                563*
 15. november 2001:            536*
 16. december 2001:            509*
 17. januari 2002:                 482*
 18. februari 2002:               455*
 19. maart 2002:                   428*
 20. april 2002:                      401*
 21. mei 2002:                       374*
 22. juni 2002:                       347*
 23. juli 2002:                        320*
 24. augustus 2002:             293*
 25. september 2002:          266*
 26. oktober 2002:               239*
 27. november 2002:           208
 28. december 2002:           197*
 29. januari 2003:                 186*
 30. februari 2003:               175*
 31. maart 2003:                   164*
 32. april 2003:                      153*
 33. mei 2003:                        142*
 34. juni 2003:                         131*
 35. juli 2003:                          120*
 36. augustus 2003:               109*
 37. september 2003:              98*
 38. oktober 2003:                   87.

Hierna zijn, zoals hierboven uitgelegd, er wel websites geweest, met name die van athome, tot en met 26 februari 2015, maar zijn er  geen webstatistieken van bewaard gebleven of nog niet teruggevonden.

Geheel vernieuwde websites en de bijbehorende statistieken, zijn in elk geval weer vanaf april 2016 beschikbaar.

Vanaf maart 2017 wordt het echte bezoekersaantal gevolgd door het twaalfmaandelijks maandgemiddelde van de voorgaande 12 maanden, zodat de voortgang of teruggang beter zichtbaar is. Vanaf eind februari 2018 is de al bestaande website www.qatraze.nl geheel vernieuwd, waarop heel geleidelijk steeds meer boeken te koop worden aangeboden; per 1 juni 2018 zijn het er circa 250, welk aantal geleidelijk verder zal stijgen, met als gevolg toenemende bezoekersaantallen.  De meest linkse getallenkolom betreft de aantallen voor alleen www.koosvanleeuwen.com in die maand. In de volgende kolom staan alle bezoekers van de overige drie websites samen, in de kolom daarnaast zijn beide getallen opgeteld en in de laatste kolom staat het voortschrijdend 12-maandelijks gemiddelde over de voorgaande 12 maanden van alle websites samen.

 1. april 2016:               355                             0          355
 2. mei 2016:                225                           26          225
 3. juni 2016:                303                           29          303
 4. juli 2016:                 292                           50          342
 5. augustus 2016:      192                           33           225
 6. september 2016:    248                          63           311
 7. oktober 2016:         123                           24           147
 8. november 2016:     214                           43           257
 9. december 2016:       99                          64           163
 10. januari 2017:           199                           81           280
 11. februari 2017:         188                           57           245
 12. maart 2017:            336                           33          369                          268,5
 13. april 2017:               531                           93           624                          290,9
 14. mei 2017:                275                           17            292                          294,0
 15. juni 2017:                264                           49           313                           294,8
 16. juli 2017:                 371                            26           396                           298,5
 17. augustus 2017:      401                            28           429                           315,5
 18. september 2017:   322                            32           354                            319,2
 19. oktober 2017:         378                           20            398                           340,1
 20. november 2017:     439                           39            478                           358,5
 21. december 2017:     283                           26            309                           370,7
 22. januari 2018:           565                           97            662                           402,5
 23. februari 2018:         311                           68            379                           413,7
 24. maart 2018:            386                            99            485                           423,3
 25. april 2018:               336                           50            386                           408,6
 26. mei 2018:                377                          194             571                           431,8
 27. juni 2018.                297                            97             376      5223 : 12 = 435,3
 28. juli 2018                   348                           92             440     5266 : 12 = 438,8
 29. augustus 2018        382                           70              452     5311  : 12 = 442,6
 30. september 2018     439                         148              587     5544 : 12 = 462,0
 31. oktober 2018           543                         204             747     5878 : 12 = 489,8
 32. november 2018       464                         147              611     6010 :  12 = 500,8
 33. december 2018       379                          112              491    6172 :  12 = 514,3
 34. januari 2019             334                          168             502    6012 :  12 = 501,0
 35. februari 2019           442                            81             523     6142 :  12 = 512,2
 36. maart 2019               319                            91             410     6068 : 12 = 505,7
 37. april 2019                 372                             98            470      6152 : 12 = 512,7
 38. mei 2019                   523                             96            619      6200 : 12 = 516,7
 39. juni 2019                   304                           107            411     6228 : 12 = 519,0
 40. juli 2019                    266                             94             365    6153 : 12 = 512,8                                                                                                                         Zoals u kunt zien is het twaalfmaandelijks gemiddelde in juli 2019 gedaald. Sterker nog: je moet terug naar december 2017 om een nog lager maandtotaal te vinden. Er is – zoals steeds – geen zinnig woord te zegen over de oorzaak. Laatstelijk is deze pagina bijgewerkt op maandag 1 juli 2019 om 12.00 uur. Het streven is om deze pagina bij te werken op elke eerste dag van de maand.