Begin tot en met Generatie III

Koos van Leeuwen, mei 2018, 71 jaar.

31 mei 2018.

Dit is de kwartierstaat van Koos van Leeuwen. Citeren uit deze staat mag, mits met bronvermelding (dit webadres). Op- en aanmerkingen graag met gebruikmaking van het contactformulier. Het opvullen van dit hoofdstuk zal heel geleidelijk gaan en hij bestaat uiteindelijk uit circa 3000 personen van circa 300 familienamen.

Legende: * betekent: geboren
** betekent: gedoopt
# betekent: gehuwd met (eventueel met getal, voor rangnummer huwelijk)
+ betekent: overleden
++ betekent: begraven
OT betekent: Ondertrouwdatum en -plaats.

GBA bij een naam betekent dat de GBA-kaart in mijn bezit is. Dat wordt pas vanaf 20 juni 2020 vermeld, en het kan een tijd duren voordat alle aanwezige GBA-kaarten op deze website vermeld staan.

De nummering gaat als volgt.
Ik heb zelf het nummer 1. Mijn vader heeft nummer 2 en mijn moeder nummer 3.
De even nummers (behalve ikzelf uiteraard) zijn zo altijd van een man en de oneven nummers zijn dus altijd van een vrouw.
Vervolgens heeft elke persoon met een nummer een vader met tweemaal dat nummer en een moeder met tweemaal dat nummer plus 1.
Voorbeeld: De persoon met nummer 81 (oneven, dus een vrouw) heeft een vader die nummer 162 heeft (klopt, want dit is een even nummer) en haar moeder heeft dan nummer 163 (oneven, dus een vrouw).
Omgekeerd heeft de persoon met nummer 58 (even, dus een man) altijd een kind met de helft van zijn nummer, in dit geval 29 (oneven, dus een vrouw).
Broers en zussen van ‘genummerde’ mensen krijgen (vrijwel) nooit een eigen nummer. De broers en zussen worden opgenomen, (dat heet ‘gezinsreconstructie’), om wat meer historische houvast te krijgen. Het proces van ‘gezinsreconstructie’ op deze site is nog lang niet af. Aan de verschillende doopplaatsen, bijvoorbeeld, kun je het eventuele verhuisgedrag van het gezin vaststellen. Zolang er kinderen worden geboren uit hetzelfde ouderpaar, moeten ze allebei nog in leven zijn. Opnieuw optredende doopnamen betekent (meestal) dat eerdere kinderen met dezelfde doopnaam inmiddels overleden zijn. Verder kun je aan het gebruik van de zogenaamde vernoemingsregels (kinderen werden vaak vernoemd naar hun opa of oma, of andere familieleden) zien, of een kind met die naam de oudste is.

Verantwoording: Rond het jaar 2000 ben ik begonnen met deze kwartierstaat, puur voor eigen vermaak. Wat een ander daarvan dacht moest ieder voor zichzelf weten. De enige die ik hoefde te overtuigen van de juistheid van mijn stellingen was ikzelf. Dit standpunt – hoe mooi en principieel ook – was op den duur niet vol te houden. Niet zozeer dat ik aan anderen verantwoording wilde gaan afleggen, maar vooral omdat met de enorme hoeveelheid gegevens, ik vaak zelf op den duur ook niet meer wist hoe ik nou aan een bepaalde veronderstelling was gekomen. Dus heel geleidelijk ben ik toch af en toe wat bronnen gaan noemen.

De standaardregels voor deze kwartierstaat heb ik als volgt gehanteerd.
Voor zover een persoon vanaf 1939 in Nederland overleden is, heb ik onveranderlijk de GBA-kaart als definitieve bron aangenomen, welke kaart immers vanaf de overlijdens vanaf 1939 verkrijgbaar is. In verreweg de meeste overige gevallen is van iedere geboorte, huwelijk en overlijden vanaf 1811 (en in zuidelijk Nederland enkele jaren eerder) de betreffende akte de maat geweest. Dat proces loopt uiteraard steeds achter, omdat er telkens weer mensen overlijden. Soms weet ik dat niet, dus in recentere jaren lopen de gegevens vaak achter. Ik moet een keer een veegslag maken met het opvragen van alle CBG-kaarten van 80-plussers of zo. En dat elke zoveel jaar herhalen. Gegevens van vóór 1811 zijn doorgaans een stuk summierder en onvollediger, maar veelal heb ik deze gegevens wel als eerste gebruikt, als ze beschikbaar waren, zowel op het internet alsook bij de diverse archieven in het land.
Bij het gebruik van andere bronnen dan de genoemde zal ik geleidelijk deze bronnen ook gaan vermelden. Het kan nog even duren, voordat dat helemaal compleet is…….

Tegelijk heb ik een account bij MyHeritage. Hoewel ik wel probeer de gegevens, voor zover aanwezig op beide media, ook gelijk te houden, maar een garantie geef ik niet. Een tikfout is snel gemaakt. Wel zijn de gegevens op deze website vaak een heel stuk gedetailleerder, omdat je een verhaal makkelijker in een platte tekst kwijt kunt, dan  in een gedwongen systeem. Bovendien staan er veel meer voorouders op deze website. Wel probeer ik sinds kort (juni 2020) zowel hier als op MyHeritage te vermelden of ik beschik over de betreffende GBA-kaart. Er staat dan direct achter de naam en personalia op deze website: GBA. Desgewenst ben ik bereid, bij bescheiden gebruik van dit aanbod, van een  enkele GBA-kaart een kopie ter inzage te geven aan wie erom vraagt.

Generatie I

0001 Jacobus Pieter van Leeuwen, * Den Haag, 15 december 1946, + ………..

Hij huwde te Gouda op 14 augustus 1985.
Het paar kreeg de volgende kinderen:
1. Charlotte,
2. Jeroen,
3. Bart.

Het paar scheidde de facto per 14 december 1991 en de jure op 8 januari 1994 te Gouda.

Hij heeft op de navolgende adressen gewoond:
15 december 1946: Laan van Nieuw-Oostindië 14, Den Haag
januari 1947: Usselincxstraat 150, Den Haag
Van 1950 – 1958 opgenomen geweest in diverse ziekenhuizen te Doorn, Katwijk, Den Haag en Kijkduin.
Voor details hierover zie ‘Mijn leven’ op deze website.
Voor de burgerlijke stand verhuisde ik steeds met moeder en broers mee:
03 september 1951 Middenstraat 16, Den Haag.
10 november 1954 Stuwstraat 241, Den Haag: na ziekenhuisperiode eerste woonadres.
22 juli 1957 Wieringsestraat 76, Den Haag.
26 september 1960 Melis Stokelaan 44, Den Haag.
17 juni 1966 Johan Gramstraat 26, Den Haag
13 september 1967 Groot Hertoginnelaan 268A, Den Haag: vanaf hier zelfstandig gewoond.
07 juni 1972 Seringenstraat 81, Maassluis.
28 juli 1979 Grutto 19, Bodegraven.
01 november 1989 Perklaan 21, Haren.
14 december 1991, P.J. Noël Bakerstraat 2, Groningen.
01 januari 1993 Heesterlaan 21, Haren.
01 november 2005 provincie Groningen.

De werkkringen van Koos waren:
1. Vanaf 31 mei 1967, direct na eindexamen HBS-B, enige weken via Service Typing Office bij de ANWB in Den Haag.
2. Medio september – 16 oktober 1967 wederom via Service Typing Office bij de Staatsdrukkerij- en Uitgeverij te Den Haag bij de Afdeling Rendementen, daarna Post- en Archiefzaken.
3. 16 oktober 1967 – 1 december 1969 Staatsdrukkerij- en Uitgeverij: medewerker Post- en Archiefzaken.
4. 1 december 1969 – 1 mei 1972: Rijks Psychologische Dienst: Hoofd Algemene Zaken.
5. 1 mei 1972 – 1 mei 1979: Rijks Geneeskundige Dienst (plv) Hoofd Personeelszaken
6. 1 mei 1979 – 1 april 1982: Gemeenteziekenhuis/Schielandziekenhuis Schiedam: Hoofd Personeelszaken.
7. 1 mei 1982 – 31 december 1989:Staatsbedrijf der P.T.T., o.a. (tgv) Hoofd Personeelsdienst postdistrict Den Haag.
8. 1 januari 1989 – 1 oktober 1994:K.P.N. N.V., holding: o.a. Hoofd Werving en Selectie bij de concernstaf MD.
9. 1 oktober 1994 – heden: zelfstandig.

Generatie II.


0002 Arie van Leeuwen, * Gouda, 27 november 1903, + Amersfoort, 09 november 1986. GBA.

1# Den Haag, 04 augustus 1937
Gescheiden van tafel en bed, plm 1948.
Echtscheiding 29 januari 1974 te Den Haag.
Beroep: elektricien.
Zijn woonadressen waren:
tot 3 mei 1912: Gouda
3 mei 1912: Rotterdamseweg 41 Delft
13 augustus 1937: Willemstraat 3, Delft.
20 november 1940: Usselincxstraat 152, Den Haag.
3 mei 1943: Usselincxstraat 150, Den Haag.
28 september 1948: Bisschopsweg 39, Amersfoort.
10 December 1952: Celciusstraat 23, Amersfoort.
8 augustus 1955:Lorentzstraat 54, Amersfoort.
16 december 1957: Columbusweg 51A Amersfoort, tot aan zijn overlijden in 1986.

0003 Johanna Petronella Hol, * Den Haag, 14 december 1907, + Zoetermeer, 12 augustus 2001. GBA.

ze was 1,68 meter lang.

Haar woonadressen waren: …….. Charlotte de Bourbonstraat 49, Den Haag
13 augustus 1937 Willemstraat 3, Delft.
20 november 1940 Usselincxstraat 152, Den Haag.
3 mei 1943 Usselincxstraat 150, Den Haag.
3 september 1951 Middenstraat 16, Den Haag.
10 november 1954 Stuwstraat 241, Den Haag.
22 juli 1957 Wieringsestraat 76, Den Haag
26 september 1960 Melis Stokelaan 44, Den Haag.
17 juni 1966 Johan Gramstraat 26, Den Haag.
06 juni 1974 Haagsebos 86, Zoetermeer.
07 juni 1984 Albrandswaard 121, Zoetermeer.
18 december 1987 Albrandswaard 235, Zoetermeer.
31 juli 1995 Bergmanstrook 45, Zoetermeer.

2# Amersfoort, 15 maart 1974 Albertina Hendrika Maria van de Klashorst,*Ede, 31 januari 1916

Zijn kinderen waren:
1. Arie van Leeuwen, * Delft 17 maart 1939 #Leiden, 9 april 1968 Johanna Cornelia Wassenaar, * Leiden, 9 oktober 1944
Hij scheidde 26 oktober 2001 te Leiden en Tholen.
2. Johannes Antonius Hendrik van Leeuwen, * Den Haag 20 april 1941; # Wassenaar 07 juli 1965 J.N.C.Butterman.
3. 0001 Jacobus Pieter van Leeuwen, * Den Haag, 15 december 1946.
4. Albertina Hendrika Maria van de Klashorst, * Amersfoort, 24 juli 1951.
# Amersfoort, 12 september 1969 C.A. Duvaloois, GBA.

Generatie III


Opa Arie van Leeuwen, met mijn broer Arie op zijn arm. Ongeveer 1942.
0004 Arie van Leeuwen, * Bergschenhoek, 08 februari 1870,+ Delft, 19 december 1965. GBA.

Arie woonde vanaf 3 mei 1912 tot aan zijn overlijden aan het adres Rotterdamseweg 41 te Delft.
# Moordrecht, 19 juni 1901.
0005 Christina Broekhuizen, * Moordrecht, 14 oktober 1865, + Delft, 04 september 1934.

Dit is de grafsteen van Christina, op begraafplaats Jaffa te Delft. Ze overleed in 1934 en heb haar dus nooit gekend.

Hun kinderen waren:
1. Gerrit van Leeuwen, *Gouda, 03 september 1901, # 18 september 1940 Cornelia de Saumois, +Delft, 18 februari 1954. GBA.

Gerrits beroep was: koffiehuishouder.
Gerrits woonadressen waren:
03 mei 1912 Rotterdamscheweg 41, Delft.
18 augustus 1940: Kromstraatsteeg 18, Delft.
11 augustus 1945 H. Govertkade 1, Delft.
Cornelia (tante Cor) huwde eerder en kreeg uit dat huwelijk zeven kinderen; Cornelia en Gerrit kregen geen kinderen.
2.Dirk van Leeuwen, *Gouda, 16 september 1902, + Delft 14 januari 1973. GBA.


Dirk bleef ongehuwd en kreeg geen kinderen. Dirks beroepen waren: bankwerker/zonder/elektriciën/elektromonteur en volgens bovenstaand krantenbericht uit maart 1937: boormeester.
Dirks woonadressen waren:
……….. Palembang (Nederlands Indië)
10 mei 1930 Rotterdamscheweg 41, Delft.
29 mei 1940 Willemstraat 3, Delft.
20 augustus 1940 Wassenaarstraat 14, Delft.
14 november 1946 Heerenpad 14, Delft.
17 september 1947, Heerenpad 75, Delft.
30 juli 1948 Pieterstraat 128, Delft.
22 april 1950 Westerstraat 56, Delft.
8 juni 1951 Pieterstraat 128, Delft.
22 april 1950 Westerstraat 56, Delft.
8 juni 1951 Pieterstraat 128, Delft.
6 oktober 1954, Pieterstraat 129, Delft.
15 december 1960, Pieterstraat 140A, Delft.
23 december 1967, Gerardus de Haenstraat 16, Delft.

3. 0002 Arie van Leeuwen, * Gouda, 27 november 1903, + Amersfoort, 09 november 1986. GBA.

Wij, de drie broers, hebben onze vader Arie niet of nauwelijks gekend. Hij was volgens zijn GBA-kaart in september 1948 verhuisd van ons adres in Den Haag, naar Amersfoort, Bisschopsweg. Al voordat we voor het eerst onze halfzus Tineke hadden gevonden en ontmoet, had ik al gepoogd om wat meer informatie over hem te gaan zoeken. Onze moeder had – zoals zoveel gescheiden vrouwen – geen goed woord over voor onze vader. Zij was niet een echt objectieve informatiebron. Ze had na WO II zelf een bloedhekel aan alle Duitsers gekregen en wees ze consequent, als een Duitse familie de weg naar het strand vroeg, richting Duitsland. Wel had ze ons al verteld dat vader aan het eind van de oorlog (WO II) in het verzet had gezeten en daarvoor ondergedoken had gezeten in een huisje aan de spoorlijn Den Haag – Leiden, waar thans – 2017 – volkstuintjes zijn. Hij zou daar wapenmeester zijn geweest. Dat was een baan waarvoor je – indien gepakt – ongetwijfeld meteen gefusilleerd zou zijn geworden. Hij zou ook in Kamp Amersfoort hebben gezeten. Aan het begin van de naoorlogse tijd zou hij in het leger hebben gezeten. Ik ben dus zelf naar Defensie gestapt om te vragen of er nog gegevens van hem zouden zijn. En dat bleek het geval. Daaruit bleek dat hij vanaf zaterdag 5 mei 1945 (Bevrijdingsdag) deel uitmaakte van de Binnenlandse Strijdkrachten te Voorburg en enige maanden later overging naar de Koninklijke Landmacht. Deze gegevens wezen er inderdaad op dat vader in het verzet had gezeten. Er was immers op 5 mei 1945 in Voorburg nog geen enkele Nederlandse militair gesignaleerd en ook geen geallieerde militair. De eerste niet-Duitse militairen (Canadezen) verschenen pas in de loop van dinsdag 8 mei 1945 in Voorburg. Nederlandse militairen waren er voorlopig nog helemaal niet. Algemeen bekend is dat de leden van het verzet vanaf de capitulatie (5 mei 1945) de straten opgingen gekleed in het uniform van de Binnenlandse Strijdkrachten (of soms zelfs met alleen een armband) om de periode tussen de overgave van de Duitsers (5 mei) en de komst van de geallieerden (8 mei) te overbruggen met het gezag op straat. De Duitsers bleven dan meestal in hun kazernes. Het enkele feit dat hij geacht werd vanaf 5 mei 1945 deel uit te maken van de Binnenlandse Strijdkrachten, moet dus betekend hebben dat hij inderdaad in het verzet heeft gezeten. Wel bleek ook uit de militaire dienstgegevens dat vader eerst sergeant was geweest, maar in 1948 was veroordeeld tot twee maanden, en meteen daarna uit dienst ging. Volgens Arie en Jan had hij beddengoed gestolen, waarop zijn kinderen te slapen waren gelegd. Vervolgens heb ik bij de firma DEIN in Rotterdam, waar hij gewerkt zou hebben, gevraagd of ze nog personeelsgegevens van hem hadden. Dat bleek inderdaad het geval.
In het najaar van 1941 werd het dienstverband met hem echter – kennelijk op zijn verzoek – verbroken, met de mededeling op zijn personeelskaart: ” Vrijwillig naar Duitschland vertrokken.”. De vraag is uiteraard waarom hier ‘vrijwillig’ staat. Er vonden in die periode razzia’s in Rotterdam (en elders) plaats om mannen die zich onttrokken aan tewerkstelling in Duitsland, alsnog op te pakken en tewerk te stellen. Wellicht kreeg een persoon als hij zich ‘vrijwillig’ meldde en betere behandeling of andere voordelen, dan degenen die werden opgepakt. In de periode nadat ik dit al had teruggevonden, maakten we kennis met onze halfzus Tineke. Hiervan eerst even de feiten, voor zover Tineke die kende. Zij kon ons vertellen dat onze vader in Kamp Amersfoort gevangen had gezeten en bij de Volkswagenfabrieken in Wolfsburg had gewerkt. ‘Bewoners’ van Kamp Amersfoort waren ook mannen die voor afloop van hun werkcontract, hun werk waren ontvlucht. De gevangenengegevens van Amersfoort zijn (zeer) incompleet. Wel troffen we in een administratie een A. van Leeuwen aan, die van een andere – ons onbekende – Van Leeuwen uit Hillegersberg- een bedrag per postwissel kreeg overgemaakt. In het gemeentearchief van Rotterdam hebben we vastgesteld dat in de oorlog te Hillegersberg geen andere Van Leeuwen woonachtig is geweest. Mogelijk heeft de afzender zich dus anders voorgedaan dan hij in werkelijkheid was. Het waren gevaarlijke tijden. Dus wat zich nu precies heeft afgespeeld tussen najaar 1941, toen hij naar Duitsland was vertrokken en mei 1945 toen hij opdook uit het verzet is nog niet precies duidelijk.

De persoon van onze vader, volgens Tineke in combinatie met de mening van haar dochter Christa, die we later – in 2016 – hebben ontmoet.

Onze vader heeft na vertrek bij onze moeder een andere vrouw getroffen die thuis even goed de broek aan had. Ze domineerde hem sterk. Hij heeft bij haar geen fijn leven gehad. Dat betekende dat hij tweemaal na elkaar de verkeerde vrouw heeft getroffen. Op zijn sterfbed heeft hij liggen ijlen over Amersfoort en Duitsers. Hij wilde nooit met vakantie naar Duitsland, maar Oostenrijk was geen probleem (?)! Hij overleed in 1986 toen hij bijna 83 was en iets wilde repareren aan hun woning of aan het dak en hij viel.

4. Yda Catharina Jacoba van Leeuwen, * Gouda, 14 maart 1907, + Delft, 29 januari 1982. GBA.


Yda bleef ongehuwd en kreeg geen kinderen.
Haar beroepen waren: zonder/hulp in de huishouding/zonder.
Zij woonde vanaf 3 mei 1912 tot aan haar overlijden in 1982 aan de Rotterdamscheweg 41 ter Delft.
5. Jacobus Pieter van Leeuwen, * Gouda, 02 mei 1910, + Den Haag, 10 maart 1946. GBA.
#1 08 oktober 1943 Anna Maria Arendse., * Delft, 8 augustus 1913, + Maastricht, 16 november 1987.  #2 Delft, 16 januari 1948: Carolus Joseph Johan Marie Bruens, * Venlo, 4 april 1911, + 16 november 1987. GBA. (curiositeit: Anna Maria Arendse had een naamgenoot met dezelfde geboortedatum maar met andere ouders, geheten Anna Maria Geertruida Arendse, die overleed te Ter Apel in 1990).

Het echtpaar bleef kinderloos.

0006 Johannes Antonius Hendrik Hol, *Den Haag, 12 juni 1884, + Den Haag, 24 mei 1943.

Bovenstaande foto van J.A. Hol (1884 – 1943) is oorspronkelijk gemaakt op een onbekende en vage achtergrond en hier gefotoshopt tegen de achtergrond van een oude foto van de Wittebrug in Den Haag. Aan het beeld van Hol zelf is niets veranderd, behalve dan dat hij iets lichter is gemaakt, zodat wat meer details naar voren komen.
# Den Haag, 25 september 1907
0007 Petronella Johanna Tjeertes, *Den Haag, 16 januari 1885, + Den Haag, 05 mei 1939. GBA.

Hun kinderen waren:
1. Petronella Johanna Hol. *Valburg, 12 december 1902, + Delft 12 februari 1980. GBA.
# Delft, 22 juli 1927, Lucas Wijbe Bosma, *Apeldoorn, 13 augustus 1900, +Delft 13 juli 1972. GBA.
Petronella werd geboren in het Magdalenahuis te Zetten (toen gemeente Valburg) , als Petronella Johanna Tjeertes, onder getuigenis van de tuinman W.M. van IJzendoorn; zie akte.

121 – Links

Bij het huwelijk van haar moeder met Jan Hol, werd zij geëcht. Volgens tante Tonia was haar vader niet J.A.H. Hol, maar iemand anders die zij noch haar zussen gekend hebben. Lucas trouwde eerder te Naaldwijk op 12 januari 1924 met Wilhelmina Hendrika Broekhuizen. *Naaldwijk, 18 januari 1904, +16 januari 1927.Lucas en Wilhelmina kregen geen kinderen.
Lucas en Petronella kregen zes kinderen.
Petronella’s woonadressen waren:
7 juni 1927 Heerenpad 101, Delft.
18 oktober 1955 C. Fockstraat 134, Delft.
2. 0003 Johanna Petronella Hol, * Den Haag, 14 december 1907, + Zoetermeer, 12 augustus 2001.
3. Hendrik Johannes Antonius Hol, *Den Haag 02 februari 1909, + Den Haag, 15 mei 1977. GBA.
#Den Haag, 29 april 1955
Louise Helena Catharina Bruijn, * Den Haag, 19 december 1921, + voor zover dat zeker is, was zij op 1 januari 2022 nog in leven.
Hendrik en Louisa kregen geen kinderen.
Zijn woonadressen waren:
1. 29 maart 1935 Hoefkade 706, Den Haag.
2. 12 april 1940 Delftselaan 33, Den Haag
3.V1a Rozenburgstraat 55,
4.Ta Usselincxstraat 150, Den Haag.
5.02 mei 1951 Doorniksestraat 30, Den Haag.
6.30 oktober 1951 Groenteweg 116, Den Haag.
7.01 augustus 1953, Kortenburg 4, Wageningen.
8.04 juni 1954, van Ostadestraat 522A, Den Haag
9.28 februari 1955, Haringkade 95A, Den Haag.
10.28 oktober 1958, Amaliastraat 2, Den Haag.
11.4 september 1973,Dijkwater 173, Zoetermeer.
4. Maria Petronella Alberdina Antonia Hol, *Den Haag, 29 augustus 1910, + Den Haag, 02 juli 1975. GBA.
# Den Haag, 06 januari 1943
Jan van Vliet, *Den Haag, 14 maart 1909, +Den Haag, 12 oktober 1972. GBA.
Maria en Jan kregen twee dochters, Elly en Lida.
Woonadressen Maria:
1. 29 maart 1935, Hoefkade 706, Den Haag.
2.12 april 1940, Delftselaan 33, Den Haag.
3. 8 juli 1940, Wesselsstraat 5, Den Haag.
4.25 september 1940, Usselincxstraat 152, Den Haag.
5.8 november 1941, van Ostadestraat 543, Den Haag.
6.28 april 1942, van Zeggelenlaan 85, Den Haag.
7. 6 januari 1943, Rozenburgstraat 55, Den Haag.
8. 5 augustus 1946, van Diemenstraat 9, Den Haag.
9. 17 december 1951, Rijnauwenstraat 38, Den Haag.
10.13 april 1967, Melis Stokelaan 1494, Den Haag.
11.14 februari 1974, Mgr. Nolenslaan 20, Den Haag.

5. Johannes Antonius Hendrik Hol, *Den Haag, 05 december 1911, + Den Haag, 16 maart 1990. GBA.
Beroep: emballeur meubeltransport.
# Den Haag, 14 januari 1941, Aletta Petronella de Boer* Amsterdam, 17 december 1913, +Den Haag, 14 januari 1982.
Johannes en Aletta kregen twee zoons,

Robert Hol, *’s-Gravenhage, 10 november 1948, + Den Haag, 19 november 1993. GBA.

  • Hol, privé.
    6. Antonia Klazina Hol, *Den Haag, 18 oktober 1913. + Den Haag, 17 februari 2011.
    Antonia bleef ongehuwd en kinderloos.
    7. Antonius Johannes Hol, *Den Haag, 20 maart 1918, + Den Haag, 05 februari 1920.

Laatstelijk bijgewerkt op 29 juli 2023.