Hoofdstuk XXV, Het jaar 2023.

In het overzicht van het jaar 2023 meld ik traditiegetrouw eerst mijn situatie aan het begin van het jaar. Ook begin 2022 werden mijn activiteiten als gevolg van de nog altijd doorlopende corona-pandemie bij vlagen nog beperkt, vooral als het ging om ontmoetingen. Vergaderingen van de clubs waarvan ik lid of bestuurslid was en ben, gingen soms in het begin van het jaar nog per video en niet meer in persoon door. In de start van 2023 was de pandemie wel weer (zo goed als) voorbij. In januari 2022 overleed Hilde-Mieke Gielen, mijn eerste vaste vriendin en één van de twee vrouwen met wie ik in mijn leven (tot op heden) heb samengewoond. Ik ben eind 2022 gestopt met het bestuurslidmaatschap van de bewonersclub van mijn woonwijkje en ben in maart 2022 nog een keer herkozen en -benoemd als bestuurslid van het Huurderpsplatform De Woonplaats, voor nog eens drie jaar, dus tot maart 2025. Ik ben ook nog lid van de ‘klankbordgroep’ van mijn gepensioneerdenvereniging. Ik werd in het najaar van 2022 lid van een nieuwe vaste commissie van De Woonbond, voor de sector ‘particuliere verhuur’ met bijeenkomsten in Utrecht. Ik ben lid van de Hollandse Vereniging voor Genealogie, “Ons Voorgeslacht” en van de Moerdregste Historische Vereniging. Abonnee ben ik van het tijdschrift Archeologie en internetabonnee van de New York Times, The Guardian en de Times of Israel. Ik heb ook nog steeds de twee b.v. ’s Invictus b.v. en Qatraze b.v., die allebei nog altijd actief zijn, al is het op een laag pitje. Ik ben lid van MyHeritage, zowel voor het medische deel, als voor het genealogische deel en van 23andme voor hetzelfde. De aanvraag voor een driewielfiets, die loopt vanaf eind maart 2019, liep ook nog het gehele jaar 2022 door. Hij werd weliswaar ook 18 oktober 2022 afgeleverd, maar kon pas in gebruik genomen worden in januari 2023.

Het bezoek aan mijn diverse websites liep verder op: qatraze.nl 931 bezoekers, invictusbv.nl 421 bezoekers, de identiteitsvinders.nl 17.608 bezoekers en en koosvanleeuwen.com 4.670 bezoekers. Alle websites samen waren er in 2022 in totaal 23.580 bezoekers. Daarmee is het jaar 2022 als tweede geëindigd sinds het begin in het jaar 2000, na het jaar 2001 met 33.483 bezoekers. Dat laatste jaar maakte ik voor het laatst reclame voor sommige websites van me, waaronder radioreclame. Dus dat verklaart het hoge aantal van dat jaar.

Wat mijn gezondheid betreft verlengde ik met nog een heel jaar de al tientallen jaren bestaande situatie dat ik geen enkele medische behandeling heb gehad en ook geen enkel medicijn heb gebruikt.

Woensdag 11 januari 2023. Een dagje Aalten met de auto. Alles liep weer voortreffelijk.

Woensdag 18 januari 2023. Een bezoekje aan de Wibra, voor mijn favoriete WC-schoonmaakartikelen.

Donderdag 26 januari Winterswijk per trein. Vrijdag 27 januari uit eten met Jeroen en zowel zaterdag 28 januari als maandag 30 januari nieuwe kleren gekocht. Voor het eerst in misschien wel een jaar of tien.