Mijn kwartierstaat

31 mei 2016.

Dit is de kwartierstaat van Koos van Leeuwen. Citeren uit deze staat mag, mits met bronvermelding (dit webadres). Op- en aanmerkingen graag met gebruikmaking van het contactformulier. Het opvullen van dit hoofdstuk zal heel geleidelijk gaan en hij bestaat uiteindelijk uit circa 3000 personen van circa 300 familienamen.

Legende: * betekent: geboren
** betekent: gedoopt
# betekent: gehuwd met (eventueel met getal, voor rangnummer huwelijk)
+ betekent: overleden
++ betekent: begraven

Generatie I

0001 Jacobus Pieter van Leeuwen, * Den Haag, 15 december 1946, + ………..

Hij huwde te Gouda op 14 augustus 1985.
Het paar kreeg de volgende kinderen:
1. Charlotte,
2. Jeroen,
3. Bart

Het paar scheidde de facto per 14 december 1991 en de jure op 8 januari 1994 te Gouda.

Hij heeft op de navolgende adressen gewoond:
15 december 1946: Laan van Nieuw-Oostindië 14, Den Haag
januari 1947: Usselincxstraat 150, Den Haag
Van 1950 – 1958 opgenomen geweest in diverse ziekenhuizen te Doorn, Katwijk, Den Haag en Kijkduin.
Voor details hierover zie ‘Mijn leven’ op deze website.
Voor de burgerlijke stand verhuisde ik steeds met moeder en broers mee:
03 september 1951 Middenstraat 16, Den Haag.
10 november 1954 Stuwstraat 241, Den Haag: na ziekenhuisperiode eerste woonadres.
22 juli 1957 Wieringsestraat 76, Den Haag.
26 september 1960 Melis Stokelaan 44, Den Haag.
17 juni 1966 Johan Gramstraat 26, Den Haag
13 september 1967 Groot Hertoginnelaan 268A, Den Haag: vanaf hier zelfstandig gewoond.
07 juni 1972 Seringenstraat 81, Maassluis.
28 juli 1979 Grutto 19, Bodegraven.
01 november 1989 Perklaan 21, Haren.
14 december 1991, P.J. Noël Bakerstraat 2, Groningen.
01 januari 1993 Heesterlaan 21, Haren.
01 november 2005 provincie Groningen.

De werkkringen van Koos waren:
1. Eind mei 1967, direct na eindexamen HBS-B, enige weken via Service Typing Office bij de ANWB in Den Haag.
2. Medio september – 16 oktober 1967 wederom via Service Typing Office bij de Staatsdrukkerij- en Uitgeverij te Den Haag bij de Afdeling Rendementen, daarna Post- en Archiefzaken.
3. 16 oktober 1967 – 1 december 1969 Staatsdrukkerij- en Uitgeverij: medewerker Post- en Archiefzaken.
4. 1 december 1969 – 1 mei 1972: Rijks Psychologische Dienst: Hoofd Algemene Zaken.
5. 1 mei 1972 – 1 mei 1979: Rijks Geneeskundige Dienst (plv) Hoofd Personeelszaken
6. 1 mei 1979 – 1 april 1982: Gemeenteziekenhuis/Schielandziekenhuis Schiedam: Hoofd Personeelszaken.
7. 1 mei 1982 – 31 december 1989:Staatsbedrijf der P.T.T., o.a. (tgv) Hoofd Personeelsdienst postdistrict Den Haag.
8. 1 januari 1989 – 1 oktober 1994:K.P.N. N.V., holding: o.a. Hoofd Werving en Selectie bij de concernstaf MD.
9. 1 oktober 1994 – heden: zelfstandig.

Generatie II.

0002 Arie van Leeuwen, * Gouda, 27 november 1903, + Amersfoort, 09 november 1986.

1# Den Haag, 04 augustus 1937
Gescheiden van tafel en bed, plm 1948.
Echtscheiding 29 januari 1974 te Den Haag.
Beroep: elektricien.
Zijn woonadressen waren:
tot 3 mei 1912: Gouda
3 mei 1912: Rotterdamseweg 41 Delft
13 augustus 1937: Willemstraat 3, Delft.
20 november 1940: Usselincxstraat 152, Den Haag.
3 mei 1943: Usselincxstraat 150, Den Haag.
28 september 1948: Bisschopsweg 39, Amersfoort.
10 December 1952: Celciusstraat 23, Amersfoort.
8 augustus 1955:Lorentzstraat 54, Amersfoort.
16 december 1957: Columbusweg 51A Amersfoort, tot aan zijn overlijden in 1986.

0003 Johanna Petronella Hol, * Den Haag, 14 december 1907, + Zoetermeer, 12 augustus 2001.

ze was 1,68 meter lang.

Haar woonadressen waren: …….. Charlotte de Bourbonstraat 49, Den Haag
13 augustus 1937 Willemstraat 3, Delft.
20 november 1940 Usselincxstraat 152, Den Haag.
3 mei 1943 Usselincxstraat 150, Den Haag.
3 september 1951 Middenstraat 16, Den Haag.
10 november 1954 Stuwstraat 241, Den Haag.
22 juli 1957 Wieringsestraat 76, Den Haag
26 september 1960 Melis Stokelaqan 44, Den Haag.
17 juni 1966 Johan Gramstraat 26, Den Haag.
06 juni 1974 Haagsebos 86, Zoetermeer.
07 juni 1984 Albrandswaard 121, Zoetermeer.
18 december 1987 Albrandswaard 235, Zoetermeer.
31 juli 1995 Bergmanstrook 45, Zoetermeer.

2# Amersfoort, 15 maart 1974 Albertina Hendrika Maria van de Klashorst,*Ede, 31 januari 1916

Zijn kinderen waren:
1. Arie van Leeuwen, * Delft 17 maart 1939 #Leiden, 9 april 1968 Johanna Cornelia Wassenaar, * Leiden, 9 oktober 1944
Hij scheidde 26 oktober 2001 te Leiden en Tholen.
2. Johannes Antonius Hendrik van Leeuwen, * Den Haag 20 april 1941; # Wassenaar 07 juli 1965 J.N.C.Butterman.
3. 0001 Jacobus Pieter van Leeuwen, * Den Haag, 15 december 1946.
4. Albertina Hendrika Maria van de Klashorst, * Amersfoort, 24 juli 1951.
# Amersfoort, 12 september 1969 C.A. Duvaloois.

Generatie III

0004 Arie van Leeuwen, * Bergschenhoek, 08 december 1870,+ Delft, 19 december 1965.
Arie woonde vanaf 3 mei 1912 tot aan zijn overlijden aan het adres Rotterdamseweg 41 te /Delft.
# Moordrecht, 19 juni 1901.
0005 Christina Broekhuizen, * Moordrecht, 14 oktober 1865, + Delft, 04 september 1934.
Hun kinderen waren:
1. Gerrit van Leeuwen, *Gouda, 03 september 1901, # 18 september 1940 Cornelia de Saumois, +Delft, 18 februari 1954.
Gerrits beroep was: koffiehuishouder.
Gerrits woonadressen waren:
03 mei 1912 Rotterdamscheweg 41, Delft.
18 augustus 1940: Kromstraatsteeg 18, Delft.
11 augustus 1945 H. Govertkade 1, Delft.
Cornelia (tante Cor) huwde eerder en kreeg uit dat huwelijk zeven kinderen; Cornelia en Gerrit kregen geen kinderen.
2.Dirk van Leeuwen, *Gouda, 16 september 11902, + Delft 14 januari 1973.
Dirk bleef ongehuwd en kreeg geen kinderen. Dirks beroepen waren: bankwerker/zonder/elektriciën/elektromonteur.
Dirks woonadressen waren:
……….. Palembang (Nederlands Indië)
10 mei 1930 Rotterdamscheweg 41, Delft.
29 mei 1940 Willemstraat 3, Delft.
20 augustus 1940 Wassenaarstraat 14, Delft.
14 november 1946 Heerenpad 14, Delft.
17 september 1947, Heerenpad 75, Delft.
30 juli 1948 Pieterstraat 128, Delft.
22 april 1950 Westerstraat 56, Delft.
8 juni 1951 Pieterstraat 128, Delft.
6 oktober 1954, Pieterstraat 129, Delft.
15 december 1960, Pieterstraat 140A, Delft.
23 december 1967, Gerardus de Haenstraat 16, Delft.
3. 0002 Arie van Leeuwen, * Gouda, 27 november 1903, + Amersfoort, 09 november 1986.
4. Yda Catharina Jacoba van Leeuwen, * Gouda, 14 maart 1907, + Delft, 29 januari 1982.
Yda bleef ongehuwd en kreeg geen kinderen.
Haar beroepen waren: zonder/hulp in de huishouding/zonder.
Zij woonde vanaf 3 mei 1912 tot aan haar overlijden in 1982 aan de Rotterdamscheweg 41 ter Delft.
5. Jacobus Pieter van Leeuwen, * Gouda, 02 mei 1910, + Den Haag, 10 maart 1946.
# 08 oktober 1943 Anna Maria Arendse. Het echtpaar bleef kinderloos.

0006 Johannes Antonius Hendrik Hol, *Den Haag, 12 juni 1884, + Den Haag, 24 mei 1943.
# Den Haag, 25 september 1907
0007 Petronella Johanna Tjeertes, *Den Haag, 16 januari 1885, + Den Haag, 05 mei 1939.
Hun kinderen waren:
1. Petronella Johanna Hol. *Valburg, 12 december 1902, + Delft 12 februari 1980.
# Delft, 22 juli 1927, Lucas Wijbe Bosma, *Apeldoorn, 13 augustus 1900, +Delft 13 juli 1972.
Petronella werd geboren in het Magdalenahuis te Zetten, als Petronella Johanna Tjeertes, onder getuigenis van de tuinman W.M. van IJzendoorn; zie akte.
Bij het huwelijk van haar moeder met Jan Hol, werd zij geëcht. Volgens tante Tonia was was haar vader niet J.A.H. Hol, maar iemand anders die zij noch haar zussen gekend hebben. Lucas trouwde eerder te Naaldwijk op 12 januari 1924 met Wilhelmina Hendrika Broekhuizen. *Naaldwijk, 18 januari 1904, +16 januari 1927.Lucas en Wilhelmina kregen geen kinderen.
Lucas en Petronella kregen zes kinderen.
Petronella’s woonadressen waren:
7 juni 1927 Heerenpad 101, Delft.
18 oktober 1955 C. Fockstraat 134, Delft.
2. 0003 Johanna Petronella Hol, * Den Haag, 14 december 1907, + Zoetermeer, 12 augustus 2001.
3. Hendrik Johannes Antonius Hol, *Den Haag 02 december 1909, + Den Haag, 15 mei 1977.
#Den Haag, 29 april 1955
Louise Helena Catharina Bruijn, * Den Haag, 19 december 1921, + na 15 mei 1977.
Hendrik en Louisa kregen geen kinderen.
Zijn woonadressen waren:
1. 29 maart 1935 Hoefkade 706, Den Haag.
2. 12 april 1940 Delftselaan 33, Den Haag
3.V1a Rozenburgstraat 55,
4.Ta Usselincxstraat 150, Den Haag.
5.02 mei 1951 Doorniksestraat 30, Den Haag.
6.30 oktober 1951 Groenteweg 116, Den Haag.
7.01 augustus 1953, Kortenburg 4, Wageningen.
8.04 juni 1954, van Ostadestraat 522A, Den Haag
9.28 februari 1955, Haringkade 95A, Den Haag.
10.28 oktober 1958, Amaliastraat 2, Den Haag.
11.4 september 1973,Dijkwater 173, Zoetermeer.
4. Maria Petronella Alberdina Antonia Hol, *Den Haag, 29 augustus 1910, + Den Haag, 02 juli 1975.
# Den Haag, 06 januari 1943
Jan van Vliet, *Den Haag, 14 maart 1909, +Den Haag, 12 oktober 1972.
Maria en Jan kregen twee dochters, Elly en Lida.
Woonadressen Maria:
1. 29 maart 1935, Hoefkade 706, Den Haag.
2.12 april 1940, Delftselaan 33, Den Haag.
3. 8 juli 1940, Wesselsstraat 5, Den Haag.
4.25 september 1940, Usselincxstraat 152, Den Haag.
5.8 november 1941, van Ostadestraat 543, Den Haag.
6.28 april 1942, van Zeggelenlaan 85, Den Haag.
7. 6 januari 1943, Rozenburgstraat 55, Den Haag.
8. 5 augustus 1946, van Diemenstraat 9, Den Haag.
9. 17 december 1951, Rijnauwenstraat 38, Den Haag.
10.13 april 1967, Melis Stokelaan 1494, Den Haag.
11.14 februari 1974, Mgr. Nolenslaan 20, Den Haag.

5. Johannes Antonius Hendrik Hol, *Den Haag, 05 december 1911, + Den Haag, 16 maart 1990.
Beroep: emballeur meubeltransport.
# Den Haag, 14 januari 1941, Aletta Petronella de Boer* Amsterdam, 17 december 1913, +Den Haag, 14 januari 1982.
Johannes en Aletta kregen twee zoons.
6. Antonia Klazina Hol, *Den Haag, 18 oktober 1913. + Den Haag, 17 februari 2011.
Antonia bleef ongehuwd en kinderloos.
7. Antonius Johannes Hol, *Den Haag, 20 maart 1918, + Den Haag, 05 februari 1920.

Generatie IV.

0008 Gerrit van Leeuwen, * Mijdrecht, 12 december 1840, + Bergschenhoek, 12 februari 1886.
Geloof: NH; beroep: timmerman.
# Bergschenhoek, 30 juli 1869,
0009 Jacoba Kloot, *Boskoop, 02 februari 1837, + Bergschenhoek, 22 februari 1925.
Hun kinderen waren:
1. 0004 Arie van Leeuwen, *Bergschenhoek, 08 februari 1870 +Delft, 19 februari 1965.
2. Janna Wilhelmina van Leeuwen, *Bergschenhoek, 12 oktober 1871 +Bergschenhoek, 17 november 1871.
3. Jan Aris van Leeuwen, *Bergschenhoek, 24 juni 1873 +Hillegersberg, 05 juni 1905.
1# Bergschenhoek, 22 april 1871
Adriana Stofberg, *Capelle a/d IJssel, ca. 1865 + Bergschenhoek, 25 november 1897.
2# Bergschenhoek, 02 februari 1899, Janna de Jong *Haarlemmermeer, 30 april 1873
4. Janna Wilhelmina van Leeuwen, *Bergschenhoek, 18 maart 1875, +Bergschenhoek, 19 februari 1950.
Janna verliet 24 oktober 1895 het ouderlijk huis, en keerde er 27 juli 1896 weer terug. Waarschijnlijk voor een ‘dienstje’.
# Bergschenhoek, 14 juli 1898
Simon de Wit, *Zevenhuizen, 20 februari 1877 + >19 februari 1950.
5. Pieter van Leeuwen, *Bergschenhoek, 14 maart 1877,
# Bergschenhoek, 06 maart 1902 Grietje Pieters Zijlstra, * Franekeradeel, 21 maart 1881. Haar moeder heette Jisseltje evenals een dochter van hen.
6. Janna Cornelia van Leeuwen, *Bergschenhoek, 09 september 1878; zij verliet op 22 juli 1896 het ouderlijk huis en ging naar Rotterdam.
# Bergschenhoek, 16 november 1899 Johannes Zwartveld. *Bleiswijk, 14 september 1877.

0010 Dirk Broekhuizen, * Moordrecht, 19 april 1824, + Moordrecht, 31 januari 1909
Beroep: baanspanner; hij was milicien-verlofganger bij het 4e Regiment Infanterie
0011 Yda Catherina Kennedy, * Nieuwerkerk a/d IJssel, 23 augustus 1829 + Moordrecht 25 januari 1909
Hun kinderen waren:
1. Pieter Broekhuizen, * Moordrecht, 27 december 1852 + Gouda, 25 november 1932.
# 1.Moordrecht, 1878, Zwaantje Twigt, 24 jaar en #2.Haastrecht, 12 november 1908 Jannigje van Dort, 38 jaar.
2. Hendrika Broekhuizen, *Moordrecht, 27 december 1854, zij verhuisde 18 mei 1875 naar Gouda, # Gouda, 3 december 1884, Jan van Tellingen, 31 jaar uit Zeist.
3. Jacoba Carolina Broekhuizen, *Moordrecht, 04 april 1857; zij verhuisde 10 januari 1873 naar Gouda. # Leendert Vergunst. +Bunschoten, 25 oktober 1886.
Zij overleed hoogstwaarschijnlijk in het kraambed, want haar kind Dirk Vergunst overleed 21 april 1887, 6 maanden oud.
4. Geertruij Broekhuizen, * Moordrecht, 03 januari 1863, + Moordrecht, 20 februari 1882. # Moordrecht, 13 mei 1880, Willem den Outer.
5. Dirk Broekhuijzen, * Moordrecht, 28 april 1863 + Rotterdam, 09 oktober 1929.
#Moordrecht, 15 juni 1887, Gerrit Rietveld, 20 jaar en geboren te Moordrecht.
De vrouw heette dus Gerrit volgens WieIsWie. Haar vader heette eveneens Gerrit Rietveld. Te zijner tijd checken we dit nog in de originele aktes.
6. 0005 Christina Broekhuizen, *Moordrecht, 14 oktober 1865 + Delft, 04 september 1868.
7. Hendrik Broekhuizen,m brievenbesteller, * Moordrecht, 27 oktober 1868. + Moordrecht, 6 januari 1925.
#Moordrecht, 22 mei 1901, Johanna Broere.

0012 Johannes Antonius Hendrik Hol. * Den Haag, 03 mei 1860, + Voorburg, 08 oktober 1931.
Heette vanaf zijn geboorte Johannes Antonius Hendrik Kaffa; als gevolg van het huwelijk van zijn ouders op 20 december 1871 verandert zijn naam in Hol.
Beroep: straatmaker. Geloof NH.

# Den Haag, 12 maart 1884

0013 Petronella Johanna Smit, * Den Haag, 11 december 1864 + Den Haag, 17 november 1918.
Geloof: R.K.
Hun kinderen waren:
1. 0006 Johannes Antonius Hendrik Hol, * Den Haag, 12 juni 1884, + Den Haag, 24 mei 1943.
2. Maria Petronella Alberdina Antonia Hol, * Den Haag, 24 september 1886.
3. Johanna Catharina Hol, * Den Haag, 03 september 1889.
4. Petronella Johanna Hol, * Den Haag, 24 april 1892, + Den Haag, 20 september 1893.
5. Petronella Johanna Hol, * Den Haag, 05 februari 1895.
6. Alberdina Maria Johanna Klazina Hol, Den Haag, 17 oktober 1900, # Rotterdam, 04 januari 1922: Jacob Arie Treuren.

0014 Hendrik Tjeertes, * Wormer, 25 augustus 1844, + Den Haag, 11 januari 1912.
Geloof: NH. Beroep:arbeider.

# De Rijp, 03 juli 1864

0015 Antje Hoek, * De Rijp, 28 juni 1839, + Den Haag, 06 mei 1901.
Geloof: NH.
Hun kinderen waren:
1. Femmetje Tjeertes, * Jisp, 03 januari 1863, + Venray, 15 februari 1947.
# 12 januari 1889, Johannes Coster, * Groningen, 06 maart 1864, + Nijmegen, 12 september 1939.
2. Marijtje Tjeertes, * Wormer, 12 januari 1865, + Purmerend, 05 augustus 1956.
# 20 januari 1884, Klaas Beets, * Jisp, 03 december 1863, + Beemster, 10 juli 1926.
3. Pieter Tjeertes, * Wormer, 17 juni 1867, + Den Haag, 19 april 1884.
4. Hillegonda Tjeertes,* Wormer, 28 december 1871, + Wormer, 02 januari 1872.
5. Jan Tjeertes, * Wormer, 02 maart 1873, + Den Haag, 13 februari 1881.
6. Antje Tjeertes, * Wormer, 12 augustus 1875, + Haarlemmerliede, 19 augustus 1876.
7. Simon Tjeertes, * Haarlem, 11 juli 1877, + Rotterdam, 20 mei 1962.
# Den Haag, 26 november 1909 Wilhelmina Snoek, * Den Haag, 28 december 1878, + Rotterdam, 16 mei 1950.
8. Hendrik Tjeertes, * Haarlem, 11 juli 1877, + Hengelo(Ov), 02 maart 1946.
# Den Haag, 13 april 1903, Maria Elisabeth van Bree, * Vledder, 28 september 1880, + Hengelo(Ov) 11 juli 1960.
9. Jannetje Tjeertes, * Den Haag, 21 februari 1882, + Den Haag, 22 maart 1882.
10. Jan Tjeertes, * Den Haag, 09 maart 1883, + Den Haag, 02 augustus 1883.
11. 0007 Petronella Johanna Tjeertes, * Den Haag, 16 januari 1885, + Den Haag, 05 mei 1939.

Generatie V.

0016 Arie van Leeuwen, * Mijdrecht, 26 september 1807, + Mijdrecht, 09 juni 1849.
gedoopt: 04 oktober 1809.
uit het militieregister (waar geen legeronderdeel in vermeld stond):
Lengte: 1 El, 7 Pl., 1 Dm en 8 Str. (= 1,71 m.).
Aangezicht: breed.
Voorhoofd: rond
Ogen: blauw
Neus: ordinair
Mond: ordinair
Kin: rond
Haar: bruin
Wenkbrauwen: bruin.
Merkbare tekenen: pokdalig.

# Mijdrecht, 23 augustus 1829.
0017 Wilhelmina Spruit, * Mijdrecht, 28 mei 1809, + Mijdrecht, 12 maart 1864.
gedoopt: 11 juni 1809.
Volgens het boek: “Mijdrecht 900 jaren, 1085 – 1985.” heersten er in Mijdrecht in de 19e eeuw drie choleraepidemieën, 1833, 1848 – 1849 en 1860. Alleen in 1849 al (als enige jaar gespecificeerd, dus naar mag worden aangenomen het beste dus ergste voorbeeld) overleden te Mijdrecht 80 personen aan de cholera (van een totaal van 210 sterfgevallen). Ook de plaatselijke krant meldt frequent het overlijden van choleraslachtoffers te Mijdrecht. Voor zover ik kon nagaan is de doodsoorzaak niet per individu vastgelegd. Uit de overlijdensaangiften te Mijdrecht bleek dat Arie van Leeuwen, schipper, op 4 juni 1849 persoonlijk aangifte deed van het overlijden van zijn dochter Sophia, oud 12 jaren. Op 6 juni 1849 deed hij ook persoonlijk aangifte van het overlijden van zijn dochter Jacoba, oud 3 dagen; deze aangifte deed hij samen met Hendrik Verweij, oud 68 jaren en grootvader van de overledene, van beroep: buurman. Op 7 juni 1849 doet Arie van Leeuwen, schipper, aangifte van het overlijden van zijn zoon Hendrik, oud 8 jaren, die die dag des avonds om half zeven was overleden. Ook deze aangifte doet hij samen met Hendrik Verwij, nu behuwdgrootvader van de overledene. Blijkbaar was het gemeentehuis en met name burgemeester Verdam, die de aangifte opnam, nog diezelfde avond beschikbaar voor de aangifte. Op 9 juni 1849 tenslotte wordt aangifte gedaan van het overlijden van Arie van Leeuwen, schipper, oud 41 jaren, die des morgens om 03.00 uur was overleden, door Pieter Spruit, zwager van de overledene. Nauwelijks een etmaal na het aangeven van de dood van zijn zoon Hendrik overlijdt dus Arie zelf. Het ligt voor de hand aan te nemen dat de vele overlijdensgevallen te maken hadden met de cholera, zeker die van Arie zelf. Indien dat zo is, dan heeft Arie zich bijna tot zijn laatste snik gekweten van zijn verplichtingen als vader van het gezin, voordat hij zelf aan de cholera bezweek.

De vaker genoemde Hendrik Verweij was gehuwd met de zuster van Aries vrouw, Neeltje Spruit. De echtelieden scheelden 38 jaren.

Hun kinderen waren:
1. Neeltje van Leeuwen, * Mijdrecht, 26 juli 1830, + Mijdrecht, 17 januari 1865 (34 jaar, ongehuwd).
vader Arie was bij de aangifte arbeider.
2. Pieter van Leeuwen, * Mijdrecht, 10 oktober 1831, + Aarlanderveen, 22 september 1911.
vader Arie was bij de geboorteaangifte schippersknecht.
Van deze Pieter van Leeuwen stamt de tegenwoordige Piet van Leusden te Leusden af.
3. Willemina van Leeuwen, * Mijdrecht, 15 januari 1833, + Mijdrecht, 30 juni 1834 (1 jaar oud)
vader Arie was bij haar geboorte veenderijarbeider.
4. Gerrit van Leeuwen, * Mijdrecht, 10 september 1834, + Mijdrecht, 26 november 1839 (5 jaar oud).
Bij zijn geboorte was vader Arie: arbeider.
5. Jakob van Leeuwen, * Mijdrecht, 18 maart 1836, + Mijdrecht, 14 mei 1837 (1 jaar oud)
Vader Arie was bij zijn geboorte veenderijarbeider.
6. Sophia van Leeuwen, * Mijdrecht, 24 juni 1837, + Mijdrecht, 4 juni 1849.
Bij haar geboorte was vader Arie arbeider.
7. Jacob van Leeuwen, * Mijdrecht, 04 juni 1839, + Mijdrecht, 30 maart 1848 (9 jaar oud).
Vader Arie was veenderijarbeider.
8. 0008 Gerit van Leeuwen, * Mijdrecht, 12 december 1840, + Bergschenhoek, 12 februari 1886.
Vader Arie was bij zijn geboorte arbeider.
9. Hendrik van Leeuwen, * Mijdrecht, 21 augustus 1842, + Mijdrecht, 07 juni 1849 (7 jaar oud).
Arie was hier arbeider.
10. Willemina van Leeuwen, * Mijdrecht 11 juni 1844, + Mijdrecht, 28 mei 1845 (1 jaar oud).
Vader Arie was toen: schipper.
11. Willemina van Leeuwen, * Mijdrecht, 19 oktober 1845, + Mijdrecht, 27 mei 1854 (8 jaren oud).
Arie was toen schipper.
12. Jacoba van Leeuwen, * Mijdrecht, 02 juni 1849, + Mijdrecht, 05 juni 1849 (0 jaren oud).
Vader was bij haar geboorte schipper.

0018 Aries Kloot (ook Cloot)* Nieuwkoop, 022 februari 1805, + Boskoop, 23 september 1851.
Geloof: onbekend; beroep: schipper en bakker.
Militair signalement:
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: rond
Oogen: blauw
Neus: ordinair
Mond: klein
Kin: rond
Haar: blond
Wenkbrauwen: blond
Merkteken: pokdalig
Hij was bij zijn huwelijk in 1836: korporaal.
# Boskoop, 06 mei 1836

0019 Janna Binkes, * Boskoop, 10 april 1813, + Boskoop, 27 november 1842.
Hun kinderen waren:
1. 0009 Jacoba Kloot, * Boskoop 02 februari 1837, + Bergschenhoek, 22 februari 1925.
2. Cornelia Kloot, * Boskoop, 12 april 1839, # Bergschenhoek,m 09 juni 1861 Jan Daniël Maasland. +

0020 Andries Broekhuizen, * Moordrecht 02 januari 1809, + Moordrecht, 17 januari 1862.
1# Moordrecht, 22 februari 1829.
0021 Elizabeth van Woerkom, * Moordrecht, 11 oktober 1809, + Moordrecht, 21 februari 1849.
2# Moordrecht, 15 november 1851 Maria Pals.
Hun kinderen waren:
1. 0010 Dirk Broekhuizen, * Moordrecht 21 april 1829, + Moordrecht 31 januari 1909.
2. Pietertje Broekhuizen, * Moordrecht 31 januari 1833, + ?< 22 maart 1861 3. doodgeboren kind op 16 mei 1838. 4. Hendrik Broekhuizen, * 24 december 1840, + Delft 09 november 1906. # Dordrecht, 10 oktober 1877 Cornelia Verboom, woont te Dordrecht. 5. Willem Broekhuijzen, * Moordrecht 07 september 1844, + Moordrecht 22 december 1844 6. Wiggert Broekhuijsen, * Moordrecht, 04 april 1853, + Moordrecht, 07 februari 1927. 7. Trijntje Broekhuijsen, * Moordrecht, 04 maart 1857, + Moordrecht, 14 maart 1857. 8. Leendert Broekhuijsen, Moordrecht, 23 juli 1858, + Moordrecht, 26 oktober 1859. 9. Pietertje Broekhuizen, * Moordrecht, 22 maart 1861, + Moordrecht, 14 maart 1864. 0022 Hendrik Kennedy, * Werkhoven, 29 november 1798, + Nieuwerkerk a/d IJssel, 08 augustus 1863.
# Ridderkerk, 07 november 1823

0023 Elisabeth Sparreboom, IJsselmonde, 20 januari 1800, + Vinkeveen, 08 juni 1876.

Hun kinderen waren:
1. Johanna Frederika Wilhelmina Kennedy, * Nieuwerkerk a/d IJssel, 10 januari 1825. + Moordrecht, 12 september 1882.
2. Jan Hendrik Kennedy, * Nieuwerkerk a/d IJssel, 11 januari 1826, + Nieuwerkerk a/d IJssel, 23 november 1911.
3. Hendrik Kennedy, * Nieuwerkerk a/d IJssel, 11 september 1827, + Mijdrecht, 06 mei 1869.
4. 0011 Yda Catharina Kennedy, * Nieuwerkerk a/d IJssel, 23 augustus 1827, + Moordrecht, 25 januari 1909.
5. Pieter Kennedy, * Nieuwerkerk a/d IJssel, 1832, + Nieuwerkerk a/d IJssel, 20 mei 1859.
6. Aduard Kennedy, * Nieuwerkerk a/d IJssel, 27 november 1833, +
7. Elisabeth Kennedy, * Nieuwerkerk a/d IJssel, 23 juni 1836, +
8. Jannigjes Kennedy, * Nieuwerkerk a/d IJSsel, 06 april 1837, +
9. Jacoba Carolina Kennedy, * Nieuwerkerk a/d IJssel, 09 augustus 1840, +

0024 Johannes Hol, Amersfoort, 18 augustus 1834, + Den Haag, 30 juni 1916.

# Den Haag, 20 december 1871.

0025 Antonia Klasina Kaffa, * Den Haag, 11 februari 1835, + Den Haag, 12 juli 1919.

Hun kinderen waren:
1. 0012 Johannes Antonius Hendrik Hol, * Den Haag, 03 mei 1860, + Voorburg, 08 oktober 1931.
2. Maria Magdalena Kaffa, * Den Haag, 05 januari 1863, + na 20 december 1871.
3. Wilhelmus Antonius Kaffa, vanaf 20 december 18712: Hol. * Den Haag, 24 oktober 1865, + Den Haag, 19 juli 1918.
beroep: straatmaker.
# Den Haag, 14 augustus 1889, Claudia Maria van den Burg, * ca. 1871
4. Alberdina Maria Johanna Kaffa, * Den Haag, 23 september 1863, + na 20 december 1871.
5. Cornelia Apolonia Hol, * Den Haag, 16 december 1872, +
# Den Haag, 09 mei 1894, Jacobus Wilhelminus Arie de Visser, behanger,
6. Johanna Catharina Hol, * Den Haag, 16 december 1875, + Den Haag, 14 augustus 1952.
woonde bij haar overlijden in Rijswijk (Z-H).

0026 Johannes Wilhelmus Smit, * Den Haag, 06 maart 1834, + Den Haag, 11 maart 1894.

# Den Haag, 18 januari 1865.

0027 Maria Johanna Catharina Weening, * Leiden, 01 maart 1831, + Den Haag, 04 maart 1905.

Hun kinderen waren:
1. 0013 Petronella Johanna Smit, * Den Haag, 11 december 1864, + Den Haag, 07 november 1918.
2. Johannes Cornelis Wilhelmus Smit, * Den Haag, 26 januari 1867.
# Rotterdam, 26 februari 1919, Anna Maria Pieternella Singers.
3. Dominicus Johannes Smit, * Den Haag, 21 augustus 1869, + Den Haag, 17 september 1870.
4. Maria Johanna Smit, * Den Haag, 11 maart 1871.

0028 Pieter Tjeertes, * Wormer, 09 november 1809, + Wormer, 10 juni 1888.

# Wormer, 23 mei 1830.

0029 Marijtje Geugjes, * Den Ilp, 24 september 1804, ** 30 september 1804, + Koog a/d Zaan, 23 augustus 1897.

Hun kinderen waren:
1. Hillegond Tjeertes, * Wormer, 18 september 1830, + Wormer, 18 juli 1848.
2. Cobus Tjeertes, * Wormer, 30 december 1831, + Wormer, 07 augustus 1896.
#1. Wormer, 12 september 1858, Aagje Al, * Jisp, 28 februari 1832, + Wormer, 134 maart 1870.
#2. Wormer, 14 augustus 1870, Grietje Kok, *Wormer, 11 april 1825, + Wormer, 17 juli 1910.
3. Klaas Tjeertes, * Wormer, 01 mei 1833, + De Rijp, 02 oktober 1902.
# De Rijp, 28 juni 1863, Johanna Hoek, * De Rijp 30 december 1841, + Amsterdam, 30 augustus 1916.
4. Pieter Tjeertes, * Wormer, 12 januari 1837, + Bloemendaal, 25 april 1918.
# Zaandijk, 15 augustus 1867, Adriaantje Keizer, * Zaandijk, 07 april 1846, + Zaandam, 05 mei 1908.
5. Hendrik Tjeertes, * Wormer, 18 mei 1839, + Wormer, 18 mei 1840.
6. Gerrit Tjeertes, * Wormer, 18 mei 1839, + Wormer, 13 juni 1839.
7. Hendrik Tjeertes, * Wormer, 05 november 1840, + Wormer, 21 april 1843.
8. Gerrit Tjeertes, * Wormer, 07 oktober 1842, + Wormer, 23 januari 1843.
9. 0014 Hendrik Tjeertes, * Wormer, 25 augustus 1844, + Den Haag, 11 januari 1912.

0030 Johannes Hoek, * De Rijp, 13 augustus 1807, + De Rijp, 21 oktober 1856.

# De Rijp, 12 november 1837,

0031 Femmetje Briel, *De Rijp, 1 september 1803, **De Rijp, 4 september 1803, + De Rijp, 24 november 1873.

Voor Femmetje was dit het tweede huwelijk. Haar eerste huwelijk was:
# De Rijp, 04 mei 1828,
Hendrik Berends de Vries, schippersknecht. * Buitenpost, ca. 1801, + < 12 november 1837. De kinderen van Femmetje waren: 1. Jan de Vries, * De Rijp, 08 maart 1830. 2. Trijntje de Vries, * De Rijp 30 juni 1831. 3. Imke de Vries, * De Rijp, 13 september 1833. # Beemster, 6 mei 1860, Jan Middelburg, * Wormer, ca. 1831. 4. Maarten Hoek, * De Rijp, 22 april 1838. 5. Jan Hoek, * De Rijp, 22 april 1838. 6. 0015 Antje Hoek, * De Rijp, 28 juni 1839, + Den Haag, 06 mei 1901.
7. Johanna Hoek, * De Rijp, 31 december 1841, + Amsterdam, 30 augustus 1916.
# De Rijp, Klaas Tjeertes, * Wormer, 01 mei 1833, + De Rijp, 02 oktober 1902.
8. Neeltje Hoek, * De Rijp, 28 maart 1846.

Generatie VI

0032 Jacob van Leeuwen, * Oudshoorn, 19 maart 1758, + Mijdrecht, 08 oktober 1832,

# Mijdrecht, 26 december 1784.

0033 Neeltje van Wieringen, * Mijdrecht, 06 mei 1764, + Mijdrecht, 14 december 1823.

Hun kinderen waren o.a.:
1. Arij van Leeuwen, ** Mijdrecht, 16 juni 1786.
2. Hendrik van Leeuwen, ** Mijdrecht, 22 juni 1787, +
3. Neeltje van Leeuwen, ** Mijdrecht, 10 augustus 1788, +
4. Claartje van Leeuwen, ** Mijdrecht, 24 april 1791, # Leendert Hoek, + Mijdrecht, 14 december 1855.
5. Arij van Leeuwen, ** Mijdrecht, 11 november 1792.
6. Arij van Leeuwen, ** Mijdrecht, 06 juli 1794.
7. Arij van Leeuwen, ** Mijdrecht, 13 september 1795.
8. Jan van Leeuwen, ** Mijdrecht, 13 februari 1797.
9. Neeltje van Leeuwen, ** Mijdrecht, 12 februari 1799.
10. Neeltje van Leeuwen, ** Mijdrecht, 30 juli 1800. Hierna volgen waarschijnlijk nog meer kinderen tot de volgende Arie.
11. 0016 Arie van Leeuwen, **Mijdrecht 26 september 1807, + Mijdrecht, 09 juni 1849.

0034 Pieter Spruit, * Mijdrecht (?), ca 1776, + Mijdrecht, 28 december 1851.

# Mijdrecht, 24 augustus 1806,

0035 Sophia Kraan, * Mijdrecht, 01 augustus 1784, + Vinkeveen, 25 oktober 1871.
In 1850 was zij baker.

Hun kinderen waren (o.a.?):
1. Neeltje Spruit, * Mijdrecht, 23 april 1807, + Mijdrecht, 31 maart 1853.
1# Mijdrecht, 19 juni 1825 Teunis van Kreuningen.
2# Mijdrecht, 1 juli 1847 Hendrik Verwij.
2. 0017 Wilhelmina Spruit, * Mijdrecht, 28 mei 1809, + Mijdrecht, 12 maart 1864.
3. Pieter Spruit, * Mijdrecht, + > 09 juni 1849.
4. Gerritje Spruit, * Mijdrecht, 04 november 1810, + Mijdrecht, 28 februari 1814.

0036 Jan Kloot, * Bodegraven, 01 februari 1761, + Kamerik, 29 december 1821.

# Nieuwkoop, 11 mei 1794.

0037 Kornelia Tijsterman, * Nieuwkoop, 30 oktober 1763, + Wilnis, 31 augustus 1848.

Hun kinderen waren:
1. Kaatje Kloot, * Nieuwkoop, 16 juni 1795, **19 juli 1795, + Kamerik-Houtdijken, 15 november 1826.
2. Johanna Kloot, * Noorden, ca. 1798 # Wilnis, 18 juli 1822, Jacob Mulder, * Noorden ca. 1800.
3. Marrigje Kloot, * Nieuwkoop, ca. 1803, # Kamerik, 15 november 1826, Dirk Nicolaas Johannes van der Pauw.
4. 0018 Aries Kloot, Nieuwkoop, 02 februari 1805, + Boskoop, 23 september 1851.

0038 Pieter Binkes, * Boskoop, 28 maart 1779, + Boskoop, 11 april 1861.

# Boskoop, 03 mei 1801

0039 Jacoba Krombout, * Goes, 08 maart 1776, + Boskoop, 07 december 1830.
Hun kinderen waren:
1. Anna Binkes, * Boskoop, 02 april 1803, **04 april 1803,
(bijzonderheid: in de doopakte: vader Pieter Binkes, moeder Koba Potter.)
2. Anthonie Binkes, * Boskoop, 10 december 1806, ** Boskoop, 25 december 1806.
3. Cornelia Binkes, * Boskoop, 02 februari 1810, ** Boskoop, 11 februari 1810., + Boskoop, 15 december 1846.
4. 0019 Janna Binkes, * Boskoop, 10 april 1813, + Boskoop, 27 november 1842.
5. Christina Binkes, * Boskoop, 04 maart 1817, + Boskoop, 24 maart 1838.

0040 Dirk Broekhuijzen, * Moordrecht, 12 april 1778, + Moordrecht, 04 mei 1861.
(ook o.a. Broekhuijzen, Broekhuijzen); beroep: onbekend; geloof Gereformeerd. Hij kon lezen en schrijven. Hij werd met ‘grote klok en middelkleed’ begraven, dus hij was redelijk welgesteld.

# Moordrecht, 24 augustus 1806.

0041 Henderijna de Knegt, * Capelle a/d IJssel, 09 januari 1789, + Moordrecht, 12 juni 1867.

Hun kinderen waren:
1. 0020 Andries Broekhuizen, * Moordrecht, 03 januari 1809, + Moordrecht, 17 januari 1862.
2. Pietertje Broekhuizen, * Moordrecht, 1806, + Moordrecht, 04 december 1812.

0042 Dirk van Jeveren, * Moordrecht, 09 april 1775, + Moordrecht, 02 juli 1817.
(ook: Jeeveren); geloof: remonstrants; hij kon niet lezen en schrijven. Volgens de huwelijkse bijlagen werd hij gedoopt op 11 mei 1775 te Moordrecht; Dirk huwde eerst Antje van Jaarsveld; deze overleed 17 september 1809, dus overleed vlak voor de geboorte van zijn dochter Elizabeth 0021 op 11 oktober 1809 bij een andere vrouw. Hij trouwde deze vrouw echter pas op 17 november 1811. Zijn beide ouders waren op dat moment nog in leven, maar zij woonden de huwelijksvoltrekking niet bij. Hij woonde ten tijde van de huwelijksvoltrekking in IJsselstein.

#1 IJsselstein, 19 september 1805, Antje van Jaarsveld, * ca 17894 + IJsselstein, 17 september 1809.

#2 IJsselstein, 17 november 1811,

0043 Elizabeth van Woerkom, * Utrecht, 16 februari 17897, + Moordrecht, 15 januari 1865.

Hun kinderen waren:
1. 0021 Elizabeth van Woerkom, * Moordrecht, 11 oktober 1809, + Moordrecht, 21 februari 1849.
2. Johanna Catharina van Jeveren, * Moordrecht, 14 december 1815, + Moordrecht, 20 maart 1816.

0044 Hendrik Kennedy, * Werkhoven, 25 december 1761, + Werkhoven, 07 februari 1833.

# Werkhoven, 20 september 1785.

0045 Emma Emmega (ook Eijtje, Imminga, Emminga), * Amsterdam, 21 augustus 1765, + Werkhoven, 07 december 1831.

Hun kinderen waren:
1. 0022 Hendrik Kennedy, ** Werkhoven, 29 november 1798, + Nieuwerkerk a/d IJssel, 08 augustus 1863.
2. Jacobus Kennedy, ** Werkhoven, 15 maart 1787, + Werkhoven, 20 juni 1870.
# Deil, 29 maart 1811 Ramira Keller.
3. Carel Frederik Kennedy, ** Werkhoven, 24 december 1787, + Werkhoven, 14 september 1846.
4. Jannigjes Kennedy, ** Werkhoven, 12 december 1791, + Zeist, 13 november 1872.
# Dirk van der Lingen.
5. Geertrui Kennedy, ** Werkhoven, 05 juni 1794, + Rijsenburg, 10 mei 1879.
# Werkhoven, 03 september 1818, Albertus Kobus.
6. Anna Dorothea Kennedy, ** Werkhoven, 24 november 1796
#1 Werkhoven, 29 april 1819 Marcellus van Bemmel
#2 Werkhoven, 16 januari 1832, Dirk de Kruif, * Jutphaas, ca 1805.
7. Jan Frederik Kennedy, ** Werkhoven, 19 april 1801,
# Maria de Wolff.
8. Willem Kennedy, ** Werkhoven, 09 september 1803, + Werkhoven, 6 januari 1823.
9. Elizabeth Kennedy, ** Werkhoven, 16 december 1805.
# Werkhoven, 05 juni 1828, Roelof Kobus, * Breukelen, ca. 1794.
10. Trijntje Kennedy, ** Werkhoven, 16 december 1805, + < 01 oktober 1809. 11. Trijntje Kennedy, * Werkhoven, 01 oktober 1809, # Werkhoven, 16 april 1830, Jan van Dam, * Stolwijk, ca. 1800. 0046 Jan Hendrikse Sparreboom, * Ridderkerk, 27 september 1767, + Ridderkerk, 03 maart 1811.
Geloof : onbekend. Beroep: onbekend.
Bij zijn overlijden op 03 maart 1811 bleven vijf kinderen achter van de tien die hij kreeg. Op de huwelijksbijlagen van 0023 Elizabeth Sparreboom staat nog een zus van haar vermeld, met de naam Jaapje, geboren 14 januari 1800, terwijl ze volgens de doopregisters al een tweelingbroer Arie had, ook op 20 januari 1800 geboren, net als zijzelf. Was er dan een drieling? Jaapje komt namelijk niet in de doopregisters voor. Zijn achteraf Jaapje en Arie verwisseld? En vanwaar dat verschil van zes dagen? In het onderstaande overzicht heb ik dus Jaapje maar weggelaten.

# Ridderkerk, 13 april 1789.

0047 Pietertje Janse Penning, * Rijsoord, 10 februari 1765, + Ridderkerk, 16 augustus 1828.

Hun kinderen waren:
1. Hendrik Sparreboom, * IJsselmonde, 17 september 1789,** IJsselmonde, 27 september 1798, + Ommerschans, 27 januari 1858.
Beroep: kolonist.
# Hellevoetsluis, 03 augustus 1815, Anna Maria Deijs, * Hellevoetsluis,, ca. 1795.
2. Ariaantje Sparreboom, * Ridderkerk, 08 februari 1794, **IJsselmonde 12 februari 1794.
3. Arij Sparreboom,* IJsselmonde, 11 februari 1796, + IJsselmonde, 21 april 1797.
4. Pieter Sparreboom, * IJsselmonde, 16 februari 1798, + IJsselmonde, 23 november 1802.
5. 0023 Elizabeth Sparreboom, * IJsselmonde, 20 januari 1800, + Vinkeveen, 08 juni 1876.
6. Arij Sparreboom, * IJsselmonde, 20 januari 1800, + IJsselmonde, 10 maart 1800.
7. Geetje Sparreboom, * IJsselmonde, 20 november 1802.
8. Arie Sparreboom, * IJsselmonde, 07 februari 1805.
9. Pieter Sparreboom, * IJsselmonde, 07 februari 1805, + IJsselmonde, 07 oktober 1806.
10. Adam Sparreboom, * IJsselmonde, 26 juni 1806, + IJsselmonde, 28 augustus 1858.

0048 Jan Hol, ** Amersfoort, 30 juli 1792, + Amersfoort, 03 oktober 1848.
Geloof: R.K. Beroep: zakkendrager.

# Amersfoort, 17 november 1819.

0049 Beatrix van Munster, ** Amersfoort, 27 maart 1792, + Amersfoort, 07 april 1865.
Geloof: R.K.

Hun kinderen waren:
1. Willem Hol, * Amersfoort, 12 december 1820,
# Amersfoort, 12 mei 1852, Maria van der Veer, * Amersfoort, 29 juli 1828.
2. Johanna Hol, * Amersfoort, 04 juni 1822.
3. Martina Hol, * Amersfoort, 19 januari 1824.
# Amersfoort, 24 augustus 1864, Evert Smeenk, + > 1897.
4. Helena Geertruida Hol, * Amersfoort, 09 oktober 1825, + > 1888.
# Utrecht, 15 juni 1864, Johannes van Maaren, * Hendrik Ido Ambacht, ca. 1826.
5. Cornelis Wilhelmus Hol, * Amersfoort, 19 december 1827.
# Amersfoort, 10 april 1850 Catharina Fransisca Schmitt, * Emmerik (D), ca. 1827.
6. Johanna Geertruida Hol, * wrsch Amersfoort, februari 1829, + Amersfoort, 25 september 1829, oud ruim zeven maanden.
7. Jacobus Johannes Hol, * Amersfoort, 07 augustus 1832.
8. 0024 Johannes Hol, * Amersfoort, 18 augustus 1834, + Den Haag, 30 juni 1916.

0050 Dirk Antonie Kaffa, *en ** Den Haag, 30 juli 1800, + Den Haag, 21 januari 1854.
beroep: sjouwer/opperman. Hij was bedeeld van 02 december 1826 tot 25 maart 1837 en vervolgens van 03 mei 1840 tot 19 augustus 1853, zijnde de man in het
bestedelingshuis opgenomen en in ’t Gasthuis overleden den 21 januari 1854.

# Den Haag, 04 augustus 1824.

0051 Johanna Raaphorst, * Den Haag, 18 juli 1797, + Den Haag, 10 oktober 1867.
beroep spinster; geloof: gereformeerd.

Hun kinderen waren:
1.Johannes Antonie Kaffa, * Den Haag, 13 mei 1822, + Den Haag, 14 augustus 1866; volgens de huwelijkse bijlagen van zijn ouders, * Den Haag, 22 mei 1822. Hij overleed ongehuwd.
2. Hendrik Leendert Evert Kaffa, * Den Haag, 10 oktober 1823, + Den Haag, 03 oktober 1876. Volgens de huwelijkse bijlagen van zijn ouders * Den Haag, 02 oktober 1823.
# Den Haag, 27 mei 1857, Maria Johanna Mazer.
3. Carel Pieter Kaffa, Den Haag, 22 oktober 1825,
# Den Haag, 26 december 1870 Willemina Clasina Maser.
4. Johanna Catharina Kaffa, * Den Haag, 25 november 1827.
5. Catharina Antonia Klasina Kaffa, * Den Haag, 01 juni 1833.
6. 0025 Antonia Klasina Kaffa, * Den Haag, 11 februari 1835, + Den Haag, 12 juli 1919.
7. Dirk Antonie Kaffa, * Den Haag, 13 maart 1837, + < 03 maart 1926. # Den Haag, 13 november 1867 Cornelia Apolonia de Waal, * Den Haag, ca. 1834. 8. Maria Magdalena Kaffa, * Den Haag, 13 mei 1840. 0052 Willem Reinier Smit, ** Den Haag, 07 februari 1805, + Den Haag, 17 januari 1885.
Beroep: kleermaker; hij was nummerverwisselaar bij de Afdeling Grenadiers in het garnizoen van Den Haag.

#1 Den Haag, 24 augustus 1836.

0053 Petronella van Rossum, * Den Haag, 10 januari 1811, + Den Haag, 01 december 1866.

#2 na 01 december 1866: Catharina Isabella Pijs.

Het kind van Willem en Petronella was (o.a.):
0026 Johannes Wilhelmus Smit, * Den Haag, 06 maart 1834, + Den Haag, 11 maart 1894.

0054 Cornelis Weening, ** Leiden, 14 januari 1799, + Leiden, 14 juli 1849.
beroep: smit

# Leiden, 16 augustus 1827

0055 Johanna Catharina van Kas, ** Leiden, 17 juli 1800, + Leiden, 18 april 1861.

Hun kinderen waren(o.a.?):
1. Hendrik Johannes Weening, * Leiden, 08 juli 1828, + Leiden, 12 oktober 1828.
2. Hendrik Cornelis Weening, * Leiden, 23 september 1829, + 02 december 1829.
3. 0027 Maria Johanna Catharina Weening, * Leiden, 01 maart 1831, + Den Haag, 04 maart 1905.
4. Catharina Jacoba Weening, * Leiden, 09 september 1835,
5. Cornelis Johannes Weening, * Leiden, 06 maart 1845, + Leiden, 23 mei 1845.

0056 Klaas Gerritz Tjeertes, * Wormer, 07 december 1774, + Wormer, 08 augustus 1813.
Beroep: landman, geloof: gereformeerd.

# Wormer, 22 november 1795,

0057 Hillegond Pieters de Groot, * Beemster, 28 juni 1772, + Wormer, 01 februari 1846.

Hun kinderen waren:
1.Gerrit Tjeertes, * Wormer, 15 februari 1797, + Wormer, april 1798.
2.Gerritje Tjeertes, * Wormer, 09 april 1799, + Wormer, 13 december 1875.
# Wormer, 15 mei 1825, Hendrik de Wit, *Wormer, 27 december 1801, + Wormer, 03 juli 1835.
3. Jannetje Tjeertes, * Wormer, 21 juli 1801, + Wormer, 26 juli 1887.
# Wormer, 20 mei 1821 Hendrik Koeman, * Wormer, 30 augustus 1798, + Wormer, 21 mei 1868.
4. Judikje Tjeertes, * Wormer, 30 januari 1804, + Wormer, 21 januari 1844.
# Wormer, 27 november 1825 Meyne Vredenduin, * Wormer, 24 augustus 1802, + Wormer, 08 januari 1845.
5. Gerrit Tjeertes, * Wormer, 21 mei 1807, + Wormer, 08 januari 1845.
Gerrit bleef ongehuwd en nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht in 1831.
6. 0028 Pieter Tjeertes, * Wormer, 09 november 1809, + Wormer, 10 juni 1888.
7. Saak Tjeertes, * Wormer, 10 april 1813, + Alkmaar, 26 april 1854.
# Akersloot, 28 augustus 1842, Guusje Wortel, * Akersloot, 30 maart 1815, + Alkmaar, 06 maart 1870.

0058 Jacobus Geugjes, * De Rijp, 21 juli 1776, + Ilpendam, 12 februari 1828.
Ook: Cobus, Colus, Coobus en Cobes; ook Goris en Goores.
Na intensief speurwerk was de enigen een zeer wijde tijdspanne en ruimte in aanmerking komende geboorte-akte: Colus, vader van Groningen, moeder niet vermeld. De naam Colus bestaat niet en moet wel een verschrijving zijn van Cobus. Temeer omdat we al uit andere akten weten dat Cobus’ vader Cornelis heette en afkomstig was uit het Oldambt (in Groningen). Hij was de enige Cornelis in De Rijp, en ruime omgeving die in die jaren vader werd, de enige ook die afkomstig was uit Groningen. ‘Van Groningen’ komt verder als achternaam niet voor in deze streken en tijd.
Geloof: gereformeerd, beroep: visser.

# Landsmeer, 17 oktober 1800.

0059 Anna Cornelis Wals, * Landsmeer, 19 september 1781, + Ilpendam, 25 september 1840.
Ook: Naatje Wals.; Geloof: doopsgezind.

Hun kinderen waren:
1. Cornelis Jacobsz Goris, * Landsmeer, 07 januari 1801, + na 06 juli 1818 en voor 18 februari 1822.
2. Hendrik Jacobs Goris, * Landsmeer, 10 september 1802.
3. 0029 Marijtje Geugjes, * Den Ilp, 24 september 1804, + Koog a/d Zaan, 23 augustus 1897.
4. Wumpie Goris, * Den Ilp, 02 oktober 1806 # Landsmeer, 14 juni 1835 Jan Simonsz Pronk.
5. Klaartje Geugjes, * Den Ilp, 24 december 1808 # Ilpendam, 05 oktober 1837 Dirk de Vries, * Den Ilp, 09 november 1810.
6. Neeltje Goris, * Den Ilp, 17 december 1811, # Ilpendam, 26 oktober 1837 Klaas Bunschoten.
7. Paulus Geugjes (ook: Pouwels), * Den Ilp, 08 november 1812, # Ilpendam, 27 februari 1840, Aaltje Schaft, * Oostzaan, 01 juni 1816.
8. Jannetje Geugjes, * Ilpendam, 12 februari 1815.
9. Simon Geugjes, * Ilpendam, ca. 1816, # Ilpendam, 27 januari 1844 Aaltje Bakker, * Zaandijk, ca. 1822.
10. Aart Geugjes, * Ilpendam, 06 juli 1818.
#1 Ilpendam, 03 april 1845 Geertje Pieters Kalf, * Ilpendam ca. 1817. + < 15 februari 1849. #2 Ilpendam, 15 februari 1849, Trijntje Cornelis Doets, * Middelie, ca. 1813. 11. Cornelis Geugjes, * Ilpendam, 18 februari 1822, # Ilpendam, 23 mei 1844, Trijntje Broers, * Ilpendam, ca. 1823. 0060 Maarten Hoek, * De Rijp, 20 augustus 1774, + De Rijp, 09 mei 1810.
Geloof: R.K.

# De Rijp, 04 augustus 1798.

0061 Antje Wagenaar, * Beemster, 26 december 1778, + De Rijp, 17 november 1812.
Ook: Aaltje. ‘Van de hervormde religie.’

Hun kinderen waren:
1. Petrus Hoek, **De Rijp, 19 september 1800, + De Rijp, 04 februari 1818.
2. Maarten Hoek, **De Rijp, 04 december 1803, + De Rijp, 20 november 1812.
3. 0030 Johannes Hoek, **De Rijp, 13 augustus 1807, + De Rijp, 21 oktober 1856.

0062 Jan Bril, * De Rijp, 23 oktober 1775, + De Rijp, 06 april 1822.
Ook: Briel.

# De Rijp, 27 december 1801.

0063 Trijntje Velthuis, * Akersloot, 01 januari 1777, + De Rijp, 09 september 1845.

Hun kinderen waren (o.a.?):
1. 0031 Femmetje Briel, * De Rijp, 01 september 1803, + De Rijp, 24 november 1874.
2. Arejan Briel, * De Rijp, 03 februari 1805, + De Rijp, 27 februari 1814 ‘aan de natuurlijke kinderziekte’.
3. Pieter Briel, * De Rijp, 23 november q806, + De Rijp, 18 november 1807.

Generatie VII.

0064 Arie van Leeuwen, * Zevenhuizen, 03 augustus 1721, * Ter Aar, 21 januari 1784.
Geloof: gereformeerd. Beroep: onbekend.
In het begrafenisregister van Ter Aar: 24 januari 1774, Ary van Leeuwen, alias Klaude Jonker.
(1. In Ter Aar is omstreeks deze tijd ook een Arie van Leeuwen overleden, op 29 januari 1776, aangegeven door Pieter Cornsz Krofft; dezelfde Pieter Cornsz Crofft doet echter op 7 november 1780 aangifte van ’t lijk Swaantje van Buuren, Wede A. van Leeuwen, zodat moet worden aangenomen, dat de Ary van Leeuwen, alias Klaude Jonker het nummer 0064 is.
2. Het staat niet met volstrekte zekerheid vast dat de voornaam van de alias wel Klaude is; alle leesalternatieven leveren onbestaanbare namen op, behalve wellicht Blauwe Jonker. Aan latere generaties wordt overgelaten dit alias definitief te bestemmen.)

# Oudshoorn, 28 januari 1748

0065 Neeltje Klaasd. Rhijnsburger, * Oudshoorn, 27 april 1727, + ……?

Hun kinderen waren:
1. Kornelia van Leeuwen, * Oudshoorn, 18 februari 1748, + < 29 maart 1750. 2. Kornelia van Leeuwen, * Oudshoorn, 29 maart 1750, + > 30 september 1753.
3. Jakob van Leeuwen, * Oudshoorn, 02 januari 1752, + < 19 maart 1758 4. Klaas van Leeuwen, * Oudshoorn, 26 september 1752, + < 26 september 1762. 5. Neeltje van Leeuwen, * Oudshoorn, 30 september 1753, + > 22 januari 1768.
6. Klaasje van Leeuwen, * Oudshoorn, 01 februari 1756,
7. 0032 Jacob van Leeuwen, * Oudshoorn, 19 maart 1758, + Mijdrecht, 08 oktober 1832.
8. Grietje van Leeuwen, * Oudshoorn, 30 september 1759, + > 22 januari 1768.
9. Klaartje van Leeuwen, * Oudshoorn, 12 april 1761, + < 01 februari 1767. 10. Klaas van Leeuwen, * Oudshoorn, 26 september 1762, + Oudshoorn, < 19 februari 1764. 11. Klaas van Leeuwen, * Oudshoorn, 19 februari 1764, + Oudshoorn, 28 maart 1764. 12. Klaartje van Leeuwen, * Ter Aar, 01 februari 1767, + 13. Marije van Leeuwen, * Ter Aar, 22 januari 1769, + < 26 augustus 1770. 14. Marije van Leeuwen, * Ter Aar, 26 augustus 1770, 15. Gerrit van Leeuwen, * Ter Aar, 27 oktober 1771, 0066 Hendrik van Wieringen, * Nieuwkoop, 17 december 1722, + Mijdrecht, 21 april 1784.
Geloof: gereformeerd. Beroep: onbekend.
#1 ws Nieuwkoop, Elsje Janson.
#2 Mijdrecht, 15 april 1742, Maagje Schipper.
#3 Mijdrecht, 30 december 1759.

0067 Nelletje Hossevoort, * Agttienhoven, 19 maart 1730, + Mijdrecht, 21 juli 1802.
Ook: Ossevoort. Geloof: gereformeerd. Beroep: onbekend.

Hun kinderen waren:
1. Maartje van Wieringen, * Mijdrecht, 06 januari 1760,
2. Jan van Wieringen, * Mijdrecht, 28 december 1761,
3. 0033 Neeltje van Wieringen, * Mijdrecht, 06 mei 1764, + Mijdrecht, 14 december 1823.
4. Kornelius van Wieringen, * Mijdrecht, 02 februari 1766,
5. Jannetje van Wieringen, * Mijdrecht, 08 mei 1768, # Jan de Groot, * Oudshoorn, ca. 1765.
6. Cornelis van Wieringen, * Mijdrecht, 24 september 1769.

0068 Jacobus Spruit, * Kockengen, 18 juni 1747, + Mijdrecht, 20 april 1817.
Ook: Spruijt. Geloof: gereformeerd. Beroep:werkman.

# Kockengen,13 november 1774.

0069 Willempje de Jong, * Noorden, ca. 1744, Mijdrecht, 13 januari 1814.

Hun kinderen waren:
1. Jacob Spruit, * Kockengen, ca. 1774, + > 20 april 1817.
# Mijdrecht, 07 december 1815, Trijntje van der Lucht.
2. 0034 Pieter Spruit, * Mijdrecht (?), * 1776 (?) + Mijdrecht, 28 december 1851
3. Cornelis Spruit, * Mijdrecht, 28 augustus 1777, +
4. Maaretje Spruit, * Mijdrecht, 07 mei 1780, +
5. Dinatie Spruit, * Mijdrecht, 07 juli 1781, +
6. Maaretje Spruit, * Mijdrecht, 07 juli 1781, +
7. Jan Spruit, * Mijdrecht, 03 juli 1785, +
# Mijdrecht, 13 mei 1818, Neeltje van Genugten.

0070 Gerit Willemse Kraan, ** Hilligersberg, 27 september 1761, + Mijdrecht, 21 januari 1803.

# Mijdrecht, 04 april 1784.

0071 Neeltje Lekkerkerker, * Benschop, 21 januari 1759, + Mijdrecht, 12 december 1800.

Hun kinderen waren:
1. 0035 Sophia Kraan, * Mijdrecht, 01 augustus 1784, + Vinkeveen, 25 oktober 1871.
2. Arij Kraan, * Mijdrecht, 02 oktober 1785,
# Mijdrecht, 16 november 1817 Maartje Borst, * Nieuwkoop, ca. 1789.
3. Willem Kraan, * Terwouden, ca. 1789
# Mijdrecht, 23 juni 1816, Lena Klaversteijn, * Mijdrecht, ca. 1799.
4. Leendert Kraan, * Mijdrecht, 28 november 1790.
# Uithoorn,m 02 februari 1812, Sara Kruijt, * ca. 1784.
5. Gerrit Kraan, * Mijdrecht, 10 februari 1793, + < 10 december 1794. 6. Gerrit Kraan, * Mijdrecht, 10 december 1794, + Mijdrecht, 11 maart 1795. 7. Gerrit Kraan, * Mijdrecht, 30 april 1796. 0072 Hendrik Kloot, ** Bodegraven, 19 december 1734, + Bodegraven, 01 maart 1814.
Geloof: gereformeerd.

# Bodegraven, 13 april 1760.

0073 Catharina van Horik, ** Bodegraven, 23 december 1725, + Bodegraven, 19 november 1763.
Ook: Kaatje, van Hooven, van Hoorik, van Hoviek. Geloof: gereformeerd.

Hun kind was (o.a.?):

0036 Jan Kloot, * Bodegraven, 01 februari 1761.

0074 Aris Jans Teisterman, * Nieuwkoop, 09 februari 1716, + Nieuwkoop, 11 april 1778.
Geloof: gereformeerd.

# Nieuwkoop, 17 maart 1743

0075 Antje Cornelisse Verhoeff, ** Nieuwkoop, 01 november 1723, + Nieuwkoop, 27 december 1799.

Hun kinderen waren:
1. Marretje Teisterman, ** Nieuwkoop, 06 september 1744, + Nieuwkoop, 10 september 1765.
2. Wijntjen Teisterman, ** Nieuwkoop, 31 oktober 1745, +
3. Cornelis Teisterman, ** Nieuwkoop, 01 oktober 1747, +
4. Jan Teisterman, ** Nieuwkoop, 21 juni 1750, + Nieuwkoop, 13 juni 1767.
5. Marretje Teisterman, ** Nieuwkoop, 16 juli 1752, +
6. Annetje Teisterman, ** Nieuwkoop, 11 augustus 1754, +
7. Cornelis Teisterman, ** Nieuwkoop, 14 maart 1756, + Nieuwkoop, < 22 juli 1759. 8. Cornelis Teisterman, ** Nieuwkoop, 22 juli 1759, + Nieuwkoop, < 28 februari 1762. 9. Cornelis Teisterman, ** Nieuwkoop, 28 februari 1762. 10. 0037 Cornelia Teisterman, ** Nieuwkoop, 30 oktober 1763, + Wilnis, 31 augustus 1848.
11. Jan Teisterman, ** Nieuwkoop, 15 december 1765.

0076 Jan Jacobus Binkes, ** Boskoop, 09 november 1721, + > 1789.

#1 Alphen a/d Rijn, 13 juni 1751 Metje Hendriks Vergunst, * Alphen a/d Rijn.
#2 Alphen a/d Rijn, 15 november 1772,

0077 Anna van Bodegraven, ** Bodegraven, 09 februari 1752, + > 1790.

Hun kinderen waren:
1. Jacobus Binkes, ** Zwammerdam, 28 februari 1773, +
2. Sara Binkes, ** Alphen a/d Rijn, 13 maart 1774, + < 19 maart 1780. 3. Cristina Binkes, ** Boskoop, 03 december 1775, + Boskoop, 24 maart 1838. 4. Matthijs Binkes, ** Boskoop, 03 augustus 1777, + Boskoop, < 04 augustus 1783. 5. 0038 Pieter Binkes, ** Boskoop, 28 maart 1779, + Boskoop, 11 april 1861.
6. Sara Binkes, ** Boskoop, 19 maart 1780, + Boskoop, < 22 april 1781. 7. Sara Binkes, ** Boskoop, 22 april 1781, + Boskoop, < 05 april 1790. 8. Matthijs Binkes, ** Boskoop, 04 augustus 1783, + Boskoop 29 maart 1842. # Boskoop, 09 november 1814, Ariaantje Blom. 9. Geertje Binkes, ** Boskoop, 29 mei 1785, + Boskoop, 29 januari 1844. 10. Jan Binkes, ** Boskoop, 06 augustus 1886, + Boskoop, 28 maart 1837. 11. Sara Binkes, ** Boskoop, 05 april 1790, + 0078 Antonie Krombout, ** Goes, 15 juli 1749, + Goes, februari 1797.
beroep: grafdelver. Ook: Crombout, Crombouw en Cromboud.

# Goes, 13 mei 1772.

0079 Cornelia van de Kreeke, ** Goes, 08 augustus 1749, + Goes, 12 april 1793.

Hun kinderen waren:
1. Jan Krombout, ** Goes, 21 maart 1773, +
2. Jacoba Krombout, ** Goes, 05 oktober 1774, + Goes, < 08 maart 1776. 3. 0039 Jacoba Krombout, ** Goes, 08 maart 1776, + Boskoop, 07 december 1830.
4. Pieternella Krombouw, ** Goes, 03 december 1777, + Goes, 29 februari 1810 (‘ongehuwd’).
5. Janna Krombout, ** Goes, december 1780, + Boskoop, 12 april 1816 (‘in de leeftijd van 35 jaar en vier maanden’).
6. Danker Krombout, ** Goes, 14 februari 1783, +
7. Jacomina Maria Krombout, ** Goes, 10 mei 1786, +
8. Marinus Krombout, ** Goes, 14 maart 1788.

In de periode maart 1784 – oktober 1789 overlijden vijf kinderen met als vader Anthonie Krombout. Dat zouden de vijf kinderen uit het vorenstaande rijtje geweest kunnen zijn, waarvan we de overlijdensdata niet kennen. Echter in dezelfde tijd liep er in Goes nog een tweede Anthonie Krombout rond. Ook van deze persoon kennen we van twee van zijn kinderen de overlijdensdatum niet.

Het verhaal is dus het volgende. In 1796 worden Janna en Jacoba Krombout nog vermeld als inwoners van Goes. Hun moeder is dan al overleden, hun vader zou dan nog enkele maanden leven. In 1801 duiken beide vrouwen, dan 25 en 20 jaar op in Boskoop, afkomstig uit Goes. Blijkbaar zijn ze na het overlijden van hun moeder en vader (als ze 22 en 16 zijn) met elkaar op avontuur naar Boskoop gegaan.

0080 Govert Broekhuizen, ** Nieuwerkerk a/d IJssel, 10 maart 1732, + Moordrecht, 29 december 1800.
Ook: Broekhuijzen. Geloof: gereformeerd.

# Moordrecht, 29 november 1767

0081 Anna Thijs Kraanhoorn, * Zevenhuizen, 17 augustus 1739, + Moordrecht, 26 februari 1813.
Ook:Antje, Kraan, Kraenhoorn, . Geloof: gereformeerd.

Hun kinderen waren:
1. Maartje Broekhuizen, * Moordrecht, 22 januari 1769, + < 15 juli 1770. 2. Maartje Broekhuizen, * Moordrecht, 15 juli 1770, + Moordrecht, 03 april 1813. 3. Hein Broekhuizen, * Moordrecht, 13 oktober 1771, + 4. Hendrik Broekhuizen, * Moordrecht, 28 november 1773, + Moordrecht, 31 december 1816. 5. Thijs Broekhuijzen, * Moordrecht, 08 oktober 1775, + 6. 0040 Dirk Broekhuizen, * Moordrecht, 12 april 1778, + Moordrecht, 04 mei 1861.
7. Catharina Broekhuizen, * Moordrecht, 28 november 1779, + < 04 juni 1786. 8. Catharina Broekhuizen, * Moordrecht, 04 juni 1786, + 0082 Cornelis Meesz de Knegt, ** Kralingen, 06 januari 1745, +
Geloof: gereformeerd.

1# Moordrecht, 12 maart 1767 Aafje Pieters van Leeuwen, * Moordrecht
2# Moordrecht, 21 november 1774, Neeltje Klaasse Schipper,
3# Capelle a/d IJssel, 28 juli 1782,

0083 Cornelia Jansse Kruijt, * Ouderkerk a/d IJssel, 23 juli 1758,
Cornelia trouwde eerder # Capelle a/d IJssel, 18 maart 1779, Jan Helberg, * Capelle a/d IJssel.
Geloof: gereformeerd.

Hun beider kinderen waren:
1. Jan de Knegt, ** Capelle a/d IJssel, 21 december 1783,
2. Arij de Knegt, ** Capelle a/d IJssel, 15 mei 1787,
3. Andries de Knegt, ** Capelle a/d IJssel,23 september 1786,
4. 0041 Henderijna de Knegt, ** Capelle a/d IJssel, 09 januari 1789, + Moordrecht, 12 juni 1867.

0084 Pieter van Jeveren, ** Moordrecht, 20 maart 1737, + Moordrecht, 13 februari 1820.
Geloof: remonstrants. Hij kon lezen en schrijven.

# Moordrecht, 02 januari 1763

0085 Neeltje Pleijt, ** Brandtwijk/Alblasserdam, 29 januari 1742, + Moordrecht, 27 september 1814.
Geloof: remonstrants. Zij kon lezen en schrijven.
Bijzonder aan dit gezin was dat vader en moeder konden lezen en schrijven, maar hun kind Dirk niet.

Hun kinderen waren (o.a.):
1. Lambert van Jeveren, ** Moordrecht, 05 mei 1765,
2. Meinderd van Jeveren, ** Moordrecht, 18 december 1768, + < 03 maart 1771. 3. Meinderd van Jeveren, ** Moordrecht, 03 maart 1771. 4. 0042 Dirk van Jeveren, ** Moordrecht, 09 april 1775, + Moordrecht, 02 juli 1817.

0086 Willem Jan van Woerdekom, * …….,……….., + Utrecht, 28 november 1794.
Geloof: Gereformeerd.

# Utrecht, 27 mei 1765.

0087 Elisabeth van der Horst, ** Utrecht, 10 augustus 1745, + Utrecht, 12 januari 1799.
Geloof: gereformeerd.

Hun kind was (o.a.?):
0043 Elisabeth van Woerkom, * Utrecht, 16 februari 1787, + Moordrecht, 15 januari 1865.

0088 Carel Frederik Kennedy, * Berlijn (??) ……………+ Werkhoven, 03 maart 1808.
Geloof: gereformeerd.
Op 01 juli 1752 arriveerde hij in Werkhoven met een attestatie uit Doorn. In Doorn is echter zijn doop of lidmaatschap van de kerk niet te vinden, mede als gevolg van de incompleetheid van gegevens over deze periode te Doorn. Ook andere Kennedy’s zijn te Doorn in de 18e eeuw niet te vinden. Andere onderzoekers hebben op grond van de wel gevonden akte aangenomen dat hij te Doorn moet zijn geboren, en wel rond 1930. Dat laatste jaartal kan ik niet verklaren. Geheel toevallig vond ik in het attestatieregister van de stad Utrecht dat in 1749 met een attestatie uit Berlijn te Utrecht was aangekomen ene Karl Friderick Kennedi. Verder is in Utrecht ruim rondom dit jaar nog slechts één andere Kennedy te vinden, eveneens afkomstig uit Berlijn en wel De genoemde Karl moet wel dezelfde persoon zijn als nr. 0088. Dan was hij dus blijkbaar uit Berlijn, met waarschijnlijk nog een familielid, zus, moeder of tante, in 1749 in Utrecht aangekomen, vandaar naar Doorn getogen en daarna in 1752 naar Werkhoven, waar hij bleef. T.z.t. moet nog in Berlijn (of op het internet) worden uitgezocht of hij daar gedoopt is en wie zijn ouders waren. Overigens is duidelijk dat hij te Berlijn al gereformeerd was en dus hoogstwaarschijnlijk van de Schotse Kennedy’s afstamde. De Ierse Kennedy’s waren immers in deze tijd Rooms-Katholiek en de Schotse protestant.

# Werkhoven, 29 juni 1755

0089 Jannetje Weijman, * …………………….., + Werkhoven, 27 mei 1798.
Geloof: gereformeerd.

Hun kinderen waren:
1. Jan Frederik Kennedy, ** Werkhoven, 02 mei 1756, + Werkhoven, 30 januari 1831. # C’t Waal, 05 april 1790, Maria de Vos.
2. Carel Wijnant Kennedy, ** Werkhoven, 11 december 1757.
3. Wijnand Kennedy, ** Werkhoven 22 juni 1760, + Werkhoven, 21 september 1821, # 25 april 1790, Trijntje Wagemakers.
4. 0044 Hendrik Kennedy, ** Werkhoven, 25 december 1761, + Werkhoven, 07 februari 1833.
5. Willem Kennedy, ** Werkhoven, 27 januari 1765, + Werkhoven, 20 april 1844. # 30 april 1797 Gerrigje Bos.
Willem was genees- en heelkundige.
6. Anna Dorothea Kennedy, ** Werkhoven, 07 september 1766.

0090 Jacob Thomas Immega, * Farnssum, ca. 1737 (?), + Amsterdam, 08 augustus 1805.
Geloof: gereformeerd. Ook:Emmega, Emmenga, Imminga.

# Amsterdam, 03 april 1763.

0091 Geertje Theunis Smit, * Amsterdam, 21 januari 1742, + Amsterdam, 16 oktober 1795.

Het vervolg van deze kwartierstaat kunt u vinden als u op de homepage een regel hoger naar ‘kwartierstaat’ gaat. Als u de cursor hierboven laat hangen verschijnen de opeenvolgende generaties, die u vervolgens stuk voor stuk kunt aanklikken. Op deze pagina’s worden de n
gegevens aangevuld en eventueel bijgewerkt. De pagina die u nu leest wordt verder niet bijgehouden en zal t.z.t. geheel verdwijnen.

Slotstand 31 mei 2016, 13.50 uur.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *